Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна програма інформатизації

Національна програма інформатизації
Сторінка9/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

3. Національна програма інформатизації

3.1. Стан інформатизації центральних органів виконавчої влади

У 2010 році виконання проектів інформатизації органами державної влади здійснювалось відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування”, яким було визначено державних замовників та обсяги фінансування проектів НПІ, зокрема: з позначкою „за окремою програмою” було включено 15 бюджетних програм, передбачених статтею 31 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік, на загальну суму 308,1 млн. грн. та 6 проектів, які мали виконуватись за рахунок коштів бюджетної програми „Національна програма інформатизації” (0,713 млн. грн.).

Обсяг фінансування робіт з інформатизації, передбачений Державним бюджетом України на 2010 рік, за бюджетною програмою „Національна програма інформатизації” у порівнянні з минулими роками зменшився у 10 разів, що не дозволило у 2010 році забезпечити виконання в її межах значної кількості інтегруючих проектів інформатизації органів державної влади та визначити на сьогодні Національну програму інформатизації як один з інструментів розбудови інформаційного суспільства.

Результати виконання програм та проектів інформатизації органами державної влади у 2010 році, спрямованих на розвиток інфраструктури інформатизації, наведені у пункті 2.5.

Крім того, органами державної влади були виконані наступні проекти інформатизації:

Мінпраці забезпечено інформаційно-обчислювальні послуги з ведення центрального сховища баз даних, яке складається з електронних баз даних 766 районних, міських управлінь праці та соціального захисту населення усіх регіонів України. На сьогодні обробляється інформація по 2,5 млн. інвалідам та дітям-інвалідам у розрізі регіонів, нозологій захворювань, причин інвалідності та по 16 соціальним програмам. На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 13,2 млн. осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою. Зокрема, до бази даних ЄДАРП внесено інформацію про 2 291,8 тис. ветеранів війни та 6 тис. жертв нацистських переслідувань;

МВС здійснено супроводження, технічне обслуговування та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів центрального, регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

МНС здійснено заходи з розвитку та модернізації Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), а саме: удосконалено інформаційну взаємодію складових центральної підсистеми; розроблено та впроваджено методи і способи забезпечення живучості Системи (відмово- і перешкодостійкості, адаптованості та надійності); проведено експлуатаційне і технічне забезпечення функціонування Системи;

Мінфіном забезпечено супроводження програмного забезпечення підтримки бюджетного процесу на центральному і регіональному рівнях, обліку фінансування та програмного забезпечення складання, зведення та аналізу періодичної фінансової звітності; вдосконалення інформаційної системи Міністерства фінансів на регіональному рівні; забезпечено супровід програмного модулю для системи фінансового менеджменту Проекту „Модернізація державних фінансів”;

ГоловКРУ здійснювались заходи з інформатизації фінансової та грошової системи, системи державного фінансово-економічного контролю;

Мінкультури здійснювались заходи з підготовки та випуску електронного каталогу санаторно-курортних закладів;

Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.

МОН здійснювались заходи зі створення інформаційних систем на основі методів інженерії знань; розробки моделей та методів побудови інтелектуальних систем бізнес-аналітики на основі інтегрованих інформаційних ресурсів; розробки методів, моделей та інформаційних технологій розбудови соціально - економічної освітньо-наукової мережі з метою інтеграції у європейський простір; розробки інтелектуальних систем дистанційного навчання з використанням адаптивних технологій; розробки програмного забезпечення TShell для комплексного комп’ютерного моніторингу якості освіти; розробки програмного забезпечення EnergyDet, призначеного для обчислення енергії електронів на основі апроксимації дискретного набору результатів вимірювань аналітичними співвідношеннями напівемпіричної комп'ютерної моделі дози; розробки принципів побудови вітчизняного комплексу інформаційно-вимірювальних систем для прогнозування і аналізу наслідків надзвичайних ситуацій; розробки математичних моделей і програмних засобів прийняття багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності;

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

здійснювались заходи з розроблення, створення та забезпечення функціонування багатофункціональної комплексної системи „Електронна митниця”;

ДПА здійснено заходи з розробки та впровадження модельного апарату по визначенню впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень; створення сегменту загальнодержавної системи для потреб податкової міліції;

Податко́ва мілі́ція - спеціалізований підрозділ міліції, що займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування та порушення в бюджетній сфері.

створено єдину точку доступу до інформаційних систем. Надання оперативного доступу до інформаційних ресурсів працівникам ДПА м. Києва; створено локально-обчислювальні мережі в органах ДПС України;

ЦВК – здійснювались заходи із забезпечення функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи „Державний реєстр виборців”.

проведені роботи з розробки державної системи електронного обліку деревини на базі автоматизованої інформаційної системи Держкомлісгоспу;

Держприкордонслужбою розроблено та запроваджено спеціальне програмне забезпечення АРМ „Надводна обстановка”; вдосконалено та розроблено компоненти центральної підсистеми „Гарт-ЦП” та „Гарт-ЦСД”; проведено закупівлю та пусконалагоджувальні роботи 4-х одиниць серверного обладнання; ввведено в експлуатацію 2 ПТК АПК „Гарт-1/П” (у пунктах пропуску для повітряного сполучення „Бориспіль” (термінал „F”), „Харків-авіа” використанням електронних носіїв інформації та модернізовано 2 ПТК АПК „Гарт-1/П”;

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

введено в експлуатацію 140 АРМ „Інспектор-К” для ПТК АПК „Гарт-1/П"”;

НКАУ створено тестовий зразок Гео-порталу, який функціонує в домені UA/IX; розроблено програму інформаційного супроводження та визначено склад інформаційних ресурсів для Ситуаційного залу НКАУ; розроблено растрову карту масштабу 1:50000 на територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької областей та АР Крим та технологію просторової прив’язки космічних знімків;

Держкомветеранів створено бази даних квартобліку ветеранів України;

Мінрегіонбудом здійснювались заходи щодо створення на базі системи відслідковування показників діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що працюють у сфері житлово-комунального господарства; розробки програмного забезпечення функціонування Галузевого фонду нормативних документів в інформаційній системі.

Держземагентством здійснено комплекс послуг з розробки програмного забезпечення на базі геоінформаційних систем.

Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Крім того, органами державної влади здійснювались заходи:

із закупівлі ліцензійних антивірусних програмних продуктів, легалізації програмних продуктів, технічної підтримки програмних продуктів з бухобліку, кадрів, законодавства (МЗС, Держкомлісгосп, Міноборони, Мінпраці, Держкомветеранів, Держкомстат, Мінфін, ФДМ, ГоловКРУ, Держатомрегулювання, Держприкордонслужба, Держгірпромнагляд, Держфінпослуг, Головдержслужба, Держекспортконтролю, НАЕР, НКАУ, СБУ);

модернізації систем документообігу (Держкомтелерадіо, Держказначейство, Держфінпослуг, Головдержслужба);

супроводження галузевих інформаційних систем (Державна геологічна служба, Мінтрансзв’язку, Держземагентство, Мінфін, Держатомрегулювання, Головдержслужба).

Також, у 2010 році органами державної влади, зокрема, Держкомстат, МНС, ДПА, Держводгосп було здійснено погашення заборгованості за проектами інформатизації 2009 року.

У 2011 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 740-р “Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2011 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування”, бюджетна програма “Національна програма інформатизації”, враховуючи вкрай обмежений обсяг фінансування, включає найбільш актуальні завдання (проекти) загальнодержавного значення 2010 року, які на даний час не втратили своєї актуальності, не були виконані та профінансовані у минулому році, а саме:

проведення науково-технічної експертизи завдань (проектів) Національної програми інформатизації;

здійснення заходів щодо запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

створення програмно-апаратного комплексу для забезпечення функціонування реєстру комп'ютерних програм;

забезпечення функціонування системи національних електронних інформаційних ресурсів.
За результатами проведеного Генеральним державним замовником НПІ опитування на 2011 рік та відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” органами державної влади заплановані заходи з інформатизації, серед яких основними є:

ДУС - розвиток автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України;

Секретаріат КМУ - забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації;

МВС - супроводження, технічне обслуговування та адміністрування програмно-технічних комплексів вузлів центрального, регіонального та місцевого рівнів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування; Створення та впровадження Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту державної автомобільної інспекції;

МЗС - створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система „Аркан”), та Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (ДІС), а також запровадження централізованого порядку оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон з використанням ресурсів ДІС;

Мінекономрозвитку - заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування; створення і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель;

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

Держслужба технічного регулювання - гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими;

МЗС - створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби;

Мінприроди - розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України;

Міноборони - створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління;

МОНмолодьспорт - створення інформаційної технології психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Збро́йні си́ли Украї́ни - військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

розробка геоінформаційної технології інтегрованого аналізу різнорідних та різнорівневих даних при геологічних та геоекологічних дослідженнях; математичне та програмно-алгоритмічне моделювання процесів трансляції жестів у текст для спеціалізованих комп’ютерних систем; розробка комп’ютерної експертної системи аналізу результатів та прийняття рішень щодо поліпшення якості навчального процесу;

Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.

розробка інтелектуальних моделей та технологій для підвищення ефективності проектування та супроводу складних програмних систем; розробка комунікативно-інтегрованої системи управління навчальним процесом. Підсистема „Деканат”; створення Internet-порталу „Дифузія та твердофазні реакції. DIFTRANS”; формування інформаційної web-системи підтримки управління якістю освітянських послуг в вищих навчальних закладах; придбання 1400 навчальних комп'ютерних комплексів з програмним забезпеченням; розроблення, створення та впровадження 17 комп'ютерних навчальних програм;

розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства аграрної політики та продовольства;

ДСКН - розробка та впровадження програмного забезпечення міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, та банку даних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

Державна служба геології та надр - супровід та розвиток галузевої геологічної інформаційної системи;

Держводгосп - ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами;

Мінсоцполітики - забезпечення безперебійної роботи та здійснення належного і своєчасного обслуговування системи Центрального банку даних з проблем інвалідності;

Центра́льний банк - установа (у більшості випадків державний орган), яка регулює діяльність банків у країні, проводить монетарну (грошово-кредитну) та валютно-курсову політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк).

забезпечення формування та ведення інформаційної бази центрального сховища даних отримувачів соціальної допомоги;

Мінрегіонбуд – продовження робіт зі створення системи відслідковування показників діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, що працюють у сфері житлово-комунального господарства; створення та забезпечення функціонування галузевого фонду нормативних документів у сфері житлово-комунального господарства; галузевого фонду науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок;

Держстат - створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики;

Мініфраструктури - модернізація програмного забезпечення та баз даних інформаційно-аналітичної системи „Ресурс-У” для оперативного використання базових стандартів при плануванні і впровадженні перспективних радіотехнологій;

Укравтодор - розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Державної служби автомобільних доріг України;

Мінфін - супроводження та модернізації автоматизованої інформаційної системи ведення державного бюджету (АІС „Держбюджет”) та інформаційно-аналітичної системи ведення місцевих бюджетів (ІАС „Місцеві бюджети”); створення інформаційно-телекомунікаційної системи „Фінанси”; створення єдиної інформаційно-аналітичної системи „Прозорий бюджет”; створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та пенсійного забезпечення і запровадження електронної соціальної картки;

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

розробка інтегрованої системи управління державними фінансами;

Держмитслужба - розроблення створення та забезпечення функціонування багатофункціональної комплексної системи „Електронна митниця”;

ДПА – продовження робіт з розробки та впровадження модельного апарату з визначення впливу макроекономічних показників на рівень податкових надходжень; модернізація податкової служби.

Держприкордонслужба – модернізація програмно-технічних комплексів прикордонного контролю „Гарт-1/П”; модернізація та супрводження системи висвітлення надводної обстановки; розробка дванадцятої черги глобальної автоматизованої інформаційної системи Держприкордонслужби (шифр системи ГАІС „Гарт”);

Держфінпослуг - розробка та впровадежння Комплексної інформаційної системи Держфінпослуг;

Держінформнауки - створення електронної інформаційної системи „Електронний Уряд”;

Головдержслужба - створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

Держфінмоніторинг - забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; створення cистеми моніторингу фондового ринку;

СБУ - розбудова захищеної телекомунікаційної мережі СБУ;

ЦВК – забезпечення функціонування Державного реєстру виборців.


Також у 2011 році органами державної влади заплановані роботи, пов’язані із:

закупівлею ліцензійних антивірусних програмних продуктів, легалізацією програмних продуктів, технічною підтримкою програмних продуктів з бухобліку, системи „Кадри”, законодавства тощо (МЗС, Міноборони, Мінсоцполітики, Держслужба з питань інвалідів та ветеранів, Держземагентство, Держстат, Мінфін, Пробірна служба, Держфінінспекція, ДПА, Держатомрегулювання; Держприкордонслужба, Держгірпромнагляд, Держфінпослуг, Антимонопольний комітет, Держекспортконтролю, Держенергоефективності, НКАУ, СБУ);

Антимонопо́льний коміте́т - офіційна урядова організація, яка регулює ринки з метою підтримання вільної конкуренції у виробництві та продажі товарів та послуг, та недопущення встановлення монополії на ринку.

модернізацією систем документообігу та створення веб-сайтів (МЗС, Мінприроди, Мінагропром, Мінсоцполітики, Укравтодор, Мінфін, Держфінпослуг, Держенергоефективності, Пробірна служба, ДСКН);

супроводженням галузевих інформаційних систем (Мінфін, Держфінпослуг, Антимонопольний комітет, Рахункова палата, Держатомрегулювання).
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20