Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКанюк Г.І., Чернюк А. М., Ключка Е. П перспективи розвитку газотранспортної системи україни

Скачати 18.45 Kb.

Канюк Г.І., Чернюк А. М., Ключка Е. П перспективи розвитку газотранспортної системи україни
Скачати 18.45 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір18.45 Kb.

Канюк Г.І., Чернюк А.М., Ключка Е.П

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Газотранспортна система України є однією з найбільших в світі газотранспортних систем. Вона виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України в країни Західної і Центральної Європи.
Газотра́нспортна систе́ма (рос.газотранспортная система; англ. gas transport system; нім. Erdgasfortleitungsnetz n, Erdgastransportnetz n) - сукупність взаємопов'язаних газопроводів і супутніх з ними споруд, призначених для забезпечення газом споживачів.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Центральна Європа Центра́льна Євро́па - політичний та історико-географічний регіон, у який включають колишні соціалістичні країни Європи.
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Запровадження енергоефективного автоматизованого керування транспортуванням газу дозволить знизити витрати енергоресурсів на забезпечення транзиту газу.

Витрата газу на власні потреби компресорних станцій становить 3% від кількості переданого газу.

Газотранспортна система України є надскладним технологічним об’єктом який включає магістральні газопроводи, компресорні і газовимірювальні станції, підземні газосховища, розподільчі мережі.

Магістральний газопровід Магістра́льний газопро́від (англ. trunk gas pipeline, gas main; нім. Ferngasleitung f) - трубопровід, призначений для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання.
Найбільш енергоємним компонентом є компресорні станції.

Прийнявши до уваги той факт що в ГТС України використовуються зношені та морально застарілі ГПА які відпрацювати вже більше 150 тис. годин з низьким КПД на рівні 18-27%, в той час як зарубіжні двигуни аналогічної потужності, мають КПД на рівні 34-38%.

За різними оцінками повна модернізація ГТС України, тобто заміна існуючого застарілого обладнання на нове з більшим КПД потребує від 6 до 16 млрд. $.

Необхідність в регулюванні викликана такими факторами:  1. забезпечення більш ефективної роботи ГПА

  2. нерівномірність споживання.

Найбільш вираженою є нерівномірність споживання газу на протязі року, максимум приходиться на зиму, коли газ споживається для опалення, мінімум на літо, коли споживачами залишаються лише підприємства які використовують газ для виробництва продукції , а також населення для кухонно-побутових потреб.

Необхідність в регулюванні виникає також при аварійному чи плановому ремонті, коли відключається окрема ділянка газопроводу, компресорній цех чи деякі ГПАПри експлуатації КС МГ застосовують ступінчасте і плавне регулюванню їх роботи. У першому випадку регулювання здійснюється заміною робочого колеса нагнітача, відключенням частини ГПА з подальшим коректуванням числа обертів ротора нагнітачів, що залишилися в роботі. У другому – вдаються до дроселювання тиску газу на вході в нагнітач, до перепуску частини газу з його нагнітальної лінії у всмоктувальну, до закрутки потоку на вході в нагнітач, зміни частоти обертання силового ротора ГТУ.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.


Постановка задачі дослідження: підвищення ефективності роботи МГП шляхом зниження енергоспоживання за рахунок розробки і впровадження енергозберігаючої системи автоматизованого керування процесами перекачки газу в МГП.


Скачати 18.45 Kb.