Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКартка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву

Скачати 46.34 Kb.

Картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву
Скачати 46.34 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір46.34 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління Держгеокадастру

_____________2017 №_______
 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву (родючого шару ґрунту)

Головне управління Держгеокадастру у Сумьскій області

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг

 м. Суми, вул. Горького, 21


2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

тел.факс 38 0542 700-574, 700-575, 700-064.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

понедiлок, середа - з 8-00 до 17-15; вівторок, четвер - з 8-00 до 20-00; п'ятниця - з 8-00 до 16-00; субота - з 8-00 до 14-00, вихідний день – неділя

e-mail: cnap@smr.gov.uaНормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 166, 168 Земельного кодексу України; Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»; стаття 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

5.

Акти Кабінету Міністрів України
6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 № 70/10350

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

 Заява суб’єкта господарювання та документи необхідні для отримання адміністративної послуги

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- заява на отримання дозволу;

- копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;

- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), код ЄДРПОУ для юридичної особи, інформація щодо прізвища, ім’я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
представників – копія документа, що посвідчує особу, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім’я по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);

- робочий проект землеустрою, затверджений в установленому законом порядку, із зазначенням його розробника;

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.

- копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;

- копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище ім’я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;

- копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності)


10.

Порядок та спосіб подання документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником або уповноваженою ним особою. Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладання

11.

Платність (безоплатність) надання послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше 10 робочих днів

Не більше 5 робочих днів у разі повторного звернення.13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлених в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обмежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру14.

Результати надання адміністративної послуги

- видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;

- відмова у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з зазначенням визначених законом підстав15.

Способи отримання відповіді (результату)


Документ дозвільного характеру або письмова відмова, видається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі при пред’явленні документа, що посвідчує його особу під підпис про одержання. У разі нез’явлення суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви та документів, що додаються до неї, адміністратор направляє письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб’єкту про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

16.

Примітка

 


Скачати 46.34 Kb.

  • Інформаційна картка адміністративної послуги Видача дозволу на зняття та перенесення ґрутового покриву (родючого шару ґрунту)
  • Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  • Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  • Умови отримання адміністративної послуги