Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКартка (lan) Мережева карта

Скачати 32.47 Kb.

Картка (lan) Мережева карта
Скачати 32.47 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір32.47 Kb.

Теоретичний матеріал до

Лабораторної роботи №9

«Мережева картка (LAN)»

Мережева карта (також називають мережева плата, мережевий адаптер , Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card)) - це пристрій, який управляє передачею даних між комп'ютерами підключеними до мережі. Бувають зовнішні мережеві карти, які з'єднуються із системним блоком через USB-шнур, ще бувають окремі внутрішні мережеві карти, які вставляються в PCI гніздо на материнській платі. Але самий поширений вид - вбудовані в материнську плату. Найпростіше рішення - купити мережеву карту саме такого типу. Мережева карта має досить зрозуміле пристрій, вона складається з гнізда, в який вставляється мережевий кабель, і процесора, який запаковує, розпаковує, і управляє передачею пакетів даних між комп'ютерами.

Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.

Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)На мережевій платі для підключення до локальної мережі є гнізда для кабеля - вита пара або BNC-конектор для коаксіального кабеля, а також декілька інформаційних світодіодів, які повідомляють про наявність підключення і передачі інформації.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Коаксіальний кабель Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.

Хороший варіант - вибрати материнську плату з вбудованою мережевою картою. Це набагато зручніше у всьому - драйвера материнської плати і драйвера мережевої карти будуть на одному диску, ви економите PCI гніздо або USB-вихід, та і в кінці-кінців це набагато дешевше. Правда іноді вбудовані слабенькі мережеві карти, але бувають і потужні, бувають взагалі материнські плати з двома мережевими картами.

Купити мережеву карту, яка підключаться через USB шнур - хороший варіант коли всі роз'єми PCI зайняті. Таке зараз часто зустрічається, тому що люди намагаються навішати на свій комп'ютер як можна більше всього, а творці материнських плат USB гнізд не шкодують, тому іноді доводиться так викручуватися. Іноді цей варіант зовсім не підходить, це коли материнська плата не підтримує USB версії 2.0. Так як USB-карти бувають зі швидкістю 10 Мбіт / с і 100 Мбіт / с. Природно краще купити мережеву карту 100 Мбіт / с. А якщо у вас материнська плата підтримує тільки USB 1.1, то мережева карта 100 Мбіт / с буде працювати лише на 12 Мбіт / с, так як USB 1.1 більше не дозволяє.

Основною характеристикою мережевої картки є її швидкість передачі та прийому даних. Але тут вам хвилюватися не потрібно. Адже кожна сучасна мережева картка підтримує стандартну швидкість передачі та прийому данних: 10 або 100 мегабіт за секунду. А останнім часом і 1 гігабіт за секунду (1 Гб/сек).

Якщо комп'ютер оснащено мережевою карткою, це ще не означає, що він вже під'єднаний до мережі. Адже зовнішній првідник, який відходить від мережевої картки, іншим кінцем мусить бути під'єднаним до якогось електронного центру, який з'єднує всі крмп'ютери та контролює всі процеси у мережі.

Цей центр називається Свіч (від англійського switch - центр) або Хаб (від англійського Hub - концентратор, комутатор, маршрутизатор).Основними характеристиками пристроїв хаб або свіч є їх швидкість прийому та передачі даних (зазвичай 10 або 100 мегабіт за секунду) і кількість портів для під'єднання комп'ютерів у мережу.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Чим більше портів має свіч або хаб, тим більше комп'ютерів він спроможний поєднати у мережу.

Сучасні мережні карти можуть підтримувати швидкість передачі даних 10, 100 чи 1000 Мбіт/сек. При побудові мереж складної конфігурації в неї можуть включатися спеціальні пристрої, що концентрують і керують потоками даних — Hub-i.
При побудові локальних мереж з мобільними комп'ютерами можна використовувати безкабельні з'єднання: на основі інфрачервоних променів (IrDA) чи ультракороткохвильового радіо (Wi-Fi, Bluetooth), що діють тільки в межах прямої видимості. Кожна мережна карта повинна оснащуватися приймачем-передавачем відповідного типу.

Отже, мережевий адаптер відноситься до периферійного пристрою комп'ютера, безпосередньо взаємодіють із середовищем передавання даних, яка прямо чи через інше комунікаційне обладнання пов'язує його з іншими комп'ютерами.

Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

Це пристрій вирішує завдання надійного обміну двійковими даними, представленими відповідними електромагнітними сигналами, по зовнішніх лініях зв'язку. Як і будь-який контролер комп'ютера, мережевий адаптер працює під управлінням драйвера ОС, і розподіл функцій між мережним адаптером та драйвером може змінюватися від реалізації до реалізації.
Комп'ютер, чи то сервер, чи робоча станція, під’єднується до мережі за допомогою внутрішньої плати — мережевого адаптера (хоча бувають і зовнішні мережні адаптери, що підключаються до комп'ютера через паралельний порт).

IEEE 1284 (порт принтера, паралельний порт, англ. Line Print Terminal, LPT) - міжнародний стандарт паралельного інтерфейсу для підключення периферійних пристроїв персонального комп'ютера.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Мережевий адаптер вставляється в гніздо материнської плати. Карти мережевих адаптерів встановлюються на кожній робочій станції і на файловому сервері.Принцип дії

Робоча станція надсилає запит до файлового серверу і отримує відповідь через мережевий адаптер, коли файловий сервер готовий.

Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.

Мережеві адаптери перетворять паралельні коди, використовувані всередині комп'ютера та представлені малопотужними сигналами, в послідовний потік потужних сигналів для передачі даних по зовнішній мережі.Вимоги

Мережеві адаптери повинні бути сумісні з кабельної системою мережі, внутрішньої інформаційної шиною ПК і мережевою операційною системою.


Скачати 32.47 Kb.

  • , мережевий адаптер , Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card ))
  • На мережевій платі для підключення до локальної мережі є гнізда для кабеля - вита пара або BNC-конектор для коаксіального кабеля
  • Принцип дії
  • Вимоги Мережеві адаптери повинні бути сумісні з кабельної системою мережі, внутрішньої інформаційної шиною ПК і мережевою операційною системою