Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКартка про надання адміністративної послуги Управління соціального захисту населення

Скачати 206.15 Kb.

Картка про надання адміністративної послуги Управління соціального захисту населення
Скачати 206.15 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір206.15 Kb.

Затверджено

наказ начальника управління

від "22" лютого 2013 року № 17

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

про надання адміністративної послуги
Управління соціального захисту населення

Козятинської районної державної адміністрації

м.

Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Козятин, вул. В.Стуса, 25, Вінницької області

телефон надавача послуг - (код 04342 ) 2-24-26

електронна адреса: soczah@ukr.

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

net


Режим роботи:

Понеділок – четвер:

Початок роботи 8-00

Обідня перерва 13-00 – 14-00

Закінчення роботи 17-15

П’ятниця:

Початок роботи 8-00

Обідня перерва 13-00 – 14-00

Закінчення роботи 16-00

Субота, неділя – вихідні дні

Назва адміністративної послуги:

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Перелік необхідних документів,

Порядок та спосіб їх подання

Заява встановленої форми із зазначенням способу виплати(через державні підприємства зв’язку або через установи уповноважених банків) та такі документи:

непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги: 1. паспорт або інший документ, що посвічує особу;

  Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

  Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство. 2. висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

 3. копія трудової книжки (за наявності);

 4. довідка органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи;

  Трудова́ кни́жка - документ, що підтверджує трудову діяльність і слугує для встановлення загального стажу, безперервного і спеціального стажу. Має вигляд паперової книги зазчивай в синій обкладинці. В жовтні 2016 року було заявлено, що в рамках запровадження електронно пенсійної справи буде використовуватись електронна трудова книга.

  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

  Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником ( у разі визнання цієї особи недієздатною):

 1. заява про необхідність надання соціальних послуг;

 2. паспорт або інший документ, що посвічує особу;

 3. копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

 4. висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

Заява про необхідність надання соціальних послуг;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Документи подаються безпосередньо в управлінні або надсилаються поштою


Вартість оплати :

безоплатно

Строк надання послуги:

Компенсація призначається і виплачується з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з необхідними документами.

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа ,яка подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме стороннього догляду.

Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

Уповноважений орган протягом 10 днів після одержання заяви з необхідними документами розглядає їх та приймає рішення щодо призначення компенсації або відмови в її призначенні.

Після надходження коштів на рахунок уповноваженого органу компенсація виплачується державними підприємствами зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.Результат надання послуги:

Одержання грошової допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Вручення повідомлення , надання консультації по телефону та в управлінні соціального захисту

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання :

Ст.7 Закону України “Про соціальні послуги” , Бюджетний кодекс України, Постанова КМ України від 29 квітня 2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Примірник заявиЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

22.02.2012 96

Заповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту населення ________________________________________________________________________________________________

від_____________________________________________________________________________________________ ,

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________________,

проживаю за адресою: ___________________________________________________________________________________, контактний телефон _________________________, паспорт: серія_______________№_____________________, виданий ________________________________________________________________________________________

_____” ______________________________р. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера ____________________, дата народження „____” __________________р.


звернення первинне повторне номер основної особової справи

__________________________


(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг


Прошу призначити (перерахувати) (потрібне підкреслити)

1. Державну допомогу сім’ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
допомогу при народженні дитини
допомогу при усиновленні дитини
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
допомогу на дітей одиноким матерям
2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям
3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи
допомогу інвалідам з дитинства II групи
допомогу інвалідам з дитинства III групи
допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років
надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи
надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи
одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду
надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років
надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років
4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам І групи
допомогу жінкам, яким присвоєно звання України „Мати-героїня”
допомогу інвалідам ІІ групи
допомогу інвалідам ІІІ групи
допомогу священнослужителям, церковнослужителям
допомогу особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги
допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)
допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи
допомогу на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи
5. Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
одноразову компенсацію дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
щорічну допомогу на оздоровлення
компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування
компенсацію проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2
щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства
компенсацію 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2
щомісячну грошову допомогу батькам потерпілих дітей, які перебувають у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (за дні відвідування та невідвідування)
щомісячну виплату на дітей шкільного віку
грошову компенсацію на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади
грошову компенсацію батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні
6. Компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла
7. Тимчасову державну допомогу дітям
8. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
9. Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)
10. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги
11. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років
12. Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
13. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг
14. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки
15. Компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування
16. Пільгу на придбання твердого палива
17. Пільгу на придбання скрапленого газу
18. Одноразову винагороду жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”
19. Допомогу на поховання
До заяви відповідно до законодавства додано __________ документів на _____аркушах:

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати

через національного оператора поштового зв’язку №____________________________________________;
на поточний рахунок__________________ МФО___________________ код________________________

банк___________________________________________________________________________________________;

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.


на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні

__________________ МФО___________________ код________________________банк____________________________________________________________________________________________
Підтверджую відсутність змін у складі сім’ї та характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги.

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.Мене повідомлено, що в разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання мною соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг, я зобов’язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім’ї мене попереджено.

__________________ _________________________

(підпис) (дата)

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір’ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю
3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую


Не отримую


Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника:

Управління Пенсійного фонду, у якому перебуває на обліку одержувач допомоги

номер пенсійної справиІнформація, яка повідомляється одержувачами компенсаційних виплат та допомог по догляду щодо отримання пенсій (допомог) особою, за якою здійснюється догляд:

П.І.Б., адреса, орган, у якому перебуває на обліку одержувач пенсії (допомоги)

(особа, за якою здійснюється догляд)

номер пенсійної (особової) справиВідомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я

Вид послуги

особового рахунка

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Газопостачання

Централізоване постачання холодної води

Централізоване постачання гарячої води

Водовідведення

Опалення

Електропостачання

Вивезення побутових відходів

У випадку, якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними місцевими органами виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореною ними комісією (потрібне підкреслити):

________________________________________________________ ___________________Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №__________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Відповідальна особа___________________________Ознайомився__________________________________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

(підпис заявника, уповноваженого представника /власника, співвласника /наймача/ житла) (дата)

Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято “____”____________________20____р. та зареєстровано під №___________

Для розгляду заяви необхідно додати до “_____”_______________20___р. такі документи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Відповідальна особа______________________________________Ознайомився_________________________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника/ уповноваженого представника/ власника, співвласника (наймача) житла)

Затверджено

наказ начальника управліннявід "22" лютого 2013 року № 17

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

про надання адміністративної послуги
Управління соціального захисту населення

Козятинської районної державної адміністрації

м.Козятин, вул. В.Стуса ,25 Вінницької області

телефон надавача послуг - (код04342 ) 2-24-26

електронна адреса: soczah@ukr.net

Режим роботи:

Понеділок – четвер:

Початок роботи 8-00

Обідня перерва 13-00 – 14-00

Закінчення роботи 17-15

П’ятниця:

Початок роботи 8-00

Обідня перерва 13-00 – 14-00

Закінчення роботи 16-00

Субота, неділя – вихідні дні

Назва адміністративної послуги:

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги


ЕТАП І -

реєстрація (оформлення) звернення:

Документи на призначення компенсації приймаються спеціалістом з прийому безпосередньо від фізичної особи, яка надає соціальні послуги або уповноваженої особи селищної, сільської ради. Спеціаліст з прийому відділу соціальних допомог перевіряє повноту заповнення заяви, наявність необхідних документів та реєструє їх у Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

Відповідальна посадова особа управління за реєстрацію (оформлення) звернення:

Головний спеціаліст з прийому документів відділу соціальних допомог (кабінет №1)


Структурні підрозділи управління, відповідальні за етап І:

Підрозділ з прийому документів відділу соціальних допомог (кабінет № 3)

Строк виконання реєстрації (оформлення) звернення:

Протягом одного робочого дня


ЕТАП ІІ -

опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема шляхом взаємодії структурних підрозділів управління, управління з іншими органами для отримання документів, інформації, необхідних для надання послуги, із зазначенням граничних строків проведення таких дій

Головний спеціаліст з прийому раз на день передає зареєстровану заяву з документами до підрозділу прийняття рішення.

При необхідності проведення перевірки достовірності даних, комплект документів заявника передається головним спеціалістом з прийому до відділу державних соціальних інспекторів.

Державний соціальний інспектор проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання отримувача соціальних послуг. Результат перевірки відображають у відповідному акті. Після завершення перевірки особова справа передається у підрозділ прийняття рішень.

Спеціаліст з опрацювання заяв реєструє отриману особову справу в журналі реєстрації обробки заяв та здійснює:

- формування бази в електронному вигляді;

- розрахунок розміру та визначення термінів надання послуги;

Опрацьовані особові справи, стосовно яких немає зауважень, наприкінці робочого дня спеціаліст з опрацювання заяв передає головному спеціалісту з прийняття рішень.

Головний спеціаліст протягом дня перевіряє правильність проведених розрахунків та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів, візує проект рішення та повідомлення про призначення ( відмову в призначенні) допомогиВідповідальна посадова особа управління за

етап ІІ

Головний спеціаліст з прийняття рішень відділу соціальних допомог (кабінет №1)


Структурні підрозділи управління, відповідальні за етап ІІ:

Підрозділ прийняття рішення відділу соціальних допомог (кабінет№1 та №5а)

Строк виконання опрацювання звернення та оформлення результату надання адміністративної послуги

Рішення щодо призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги або відмови приймається не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів та заявнику чи уповноваженій ним особі видається повідомлення, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

ЕТАП ІІІ -

видача результату надання адміністративної послуги та його реєстрація

Виплата допомоги провадиться щомісячно за поточний місяць Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" за місцем її проживання
або через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку


Відповідальна посадова особа управління за

етап ІІІ

Начальник відділу виплати соціальних допомог

(кабінет №5)Структурні підрозділи управління, відповідальні за етап ІІІ:

Відділ виплати соціальних допомог (кабінет№5)

Строк виконання етапу ІІІ

При надходженні субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

Механізм оскарження результату надання послуги:

Рішення органу , що призначає і виплачує компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги , може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищестоящі органи або у судовому порядкуСкачати 206.15 Kb.

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
 • ЗАЯВА