Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКартка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та

Скачати 66.18 Kb.

Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
Скачати 66.18 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір66.18 Kb.


Візитна картка проекту
Назва проекту Цінуй реальність!
Реа́льність (від лат. realis - речовинний, дійсний, від res - річ, предмет) - філософський термін, який означає те, що існує насправді. Окреслення того, що існує насправді, а що насправді не існує - складне онтологічне питання, а тому серед філософів термін реальність вживається в різних значеннях в залежності від філософського напрямку чи школи.


Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та

сформувати позитивне ставлення та потребу у реальному

спілкуванні

Автори проекту: учениця 9 класу Котова Ірина

учениця 8 класу Шолудько ЮліяКерівник проекту Соціальний педагог Клешньова Марина Іванівна

Кількість учасників 10 учнів 8 – 9 класу

Вік учасників 13 – 14 років

Тип проекту Дослідницько-інформаційний, профілактичний

Терміни виконання 2 місяці

Анотація
Інтернет – це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє нам дізнаватися про світ цікавого, захоплюючого та корисного. Проте часте відвідування інтернету веде до формування інтернет-залежності.
Інтернет-залежність - психічний розлад, нав'язливе бажання вийти в Інтернет і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. Це явище може спричинити стан, у якому людина фокусуватиметься на віртуальному, а не реальному світі.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Виявити цю проблему досить складно доти, доки вона не набуде дуже серйозного значення.

З метою профілактики інтернет-залежності та формування в учнів позитивного ставлення до реального спілкування учнями 8-го та 9-го класу був реалізований соціальний проект «Цінуй реальність!». Дослідивши головні аспекти проблеми інтернет-залежності, учні залучили своїх друзів, менших учнів НВК до активних форм відпочинку та провели під керівництвом соціального педагога профілактичні заходи. Були організовані: тенісний турнір, снігові розваги, зустріч з книгою, хвилинка спорту;

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Те́ніс (англ. tennis) або вели́кий те́ніс - вид спорту, у якому грає двоє гравців один проти одного, або дві команди по два гравці в кожній, команда проти команди, на майданчику - корті, поділеному навпіл поперечною сіткою.
проведені профілактичні заходи: учнівські дебати між учнями 8-9 класу «Переваги та недоліки Інтернету», година спілкування з учнями 1-4 класу «Чи можна уявити життя без інтернету?» та заняття з елементами тренінгу для учнів 5-7 класу «Безпека в мережі Інтернет». З метою поінформованості учнівського середовища з проблемою інтернет-залежності був розроблений буклет «Інтернет – твій друг чи ворог?», інформаційний стенд «Мережа Інтернет: правила безпечної поведінки», Правила розумного користувача інтернетом, написання статті «Шляхи інтернету незбагненні.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Будь обережним!» до шкільної газети «Учнівський вісник». Результатом роботи над реалізацією проекту учні Яганівського НВК залишилися задоволені.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Етапи роботи над проектом


 1. «Підготовчий»

 • Ознайомлення учасників з суттю проекту та його завданнями;

 • Визначення основних напрямків роботи.

 1. «Настановчий»

 • Проведення анкетування серед учнів «Моє відношення до Інтернету»;

 • Початкова оцінка ситуації;

 • Робота з джерелами інформації.

 1. «Безпосередня реалізація»

 • Залучення до активних форм проведення вільного часу;
  Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами.
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.


 • Проведення профілактичних заходів;

 • Інформаційний вісник.

 1. «Презентація»

 • Підготовка (оформлення) презентаційних матеріалів;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


 • Обговорення форми представлення.

 1. «Аналітичний»

 • Учнівські дебати;

 • Представлення матеріалів проекту;

 • Рефлексія за наслідками роботи;

 • Підведення підсумків.

Актуальність проекту
Інтернет – це чудовий засіб спілкування, особливо для сором’язливих дітей, у яких виникають труднощі під час спілкування з іншими. Адже ані вік, ані зовнішність та фізичні дані тут не мають значення. Проте часте відвідування інтернету веде до формування інтернет-залежності. Виявити цю проблему досить складно доти, доки вона не набуде дуже серйозного значення. До того ж саме існування такої хвороби не завжди й не всіма визнається.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Перед дитиною, підлітком розкривається новий світ незліченної кількості можливостей і інтересів, який "відключає" його від справжнього світу, "перемикаючи" на себе. Але поряд з позитивними моментами при взаємодії підлітка з комп'ютером виникають проблеми, пов'язані, насамперед, із психологічними навантаженнями.

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Більшою мірою залежними від комп'ютера стають діти й підлітки, що мають нестабільні й конфліктні сімейні або шкільні відносини, не мають ніяких серйозних захоплень. Саме вони знаходять у віртуальному світі віддушину й вважають своє перебування в мережі або успіхи в комп'ютерній грі достатніми для самоствердження й для поліпшення свого стану.

Нині у світі від 10 до 20 відсотків звернень щодо проблем допомоги віртуально залежним дітям. Віртуально залежними можуть бути діти, починаючи від шести років, навіть ще молодші, які бавляться на комп’ютерах удома. Частіше по допомогу звертаються батьки віртуально узалежнених дітей підліткового віку.

Тому проблема інтернет-залежності є однією з головних проблем ХХІ ст. і стосується кожного.Мета проекту

Виявити недоліки віртуального спілкування та сформувати позитивне ставлення та потребу у реальному спілкуванні.Завдання проекту

 • Дослідити проблему інтернет-залежності;

 • Виявити групу ризику з числа школярів НВК: провести анкетування серед учнів НВК щодо виявлення інтернет-залежності;

 • Інформування учнівського середовища щодо проблеми інтернет-залежності та її профілактики;

 • Організація змістовного дозвілля;

 • Впровадження профілактичних заходів.


Етапи реалізації проекту
1–й етап «Підготовчий»

На даному етапі учасники проекту ознайомилися з Положенням про районний конкурс учнівських психологічних та соціальних проектів.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Учні обговорили проблеми, які на їхню думку є найбільш головними у нашому суспільстві, а особливо в учнівському середовищі. Саме до таких проблем, учасники проекту віднесли – інтернет-залежність. І вирішили пов᾿язати свій проект з данною темою. Наступним кроком було визначення напрямків роботи щодо реалізації данного проекту.

2-й етап «Настановчий»

На данному етапі учасники проекту провели анкетування «Моє відношення до Інтернету» серед учнів НВК, з метою виявлення групи ризику з числа школярів НВК, які мають схильність до інтернет-залежності.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Група ризику - термін, що використовується переважно в медицині і соціології. Це визначення є збірним для представників населення, найбільш уразливих до певних соціальних, медичних впливів або впливу навколишнього середовища.

Результати анкетування показали, що дійсно учні багато часу проводять в інтернеті, що це їх відволікає від навчання та спілкування з друзями. Але учнів у яких є надмірна схильність до використання Інтернету в НВК не має.

Також, в ході реалізації проекту на данному етапі учні досліджували з різних джерел інформацію, щодо проблеми інтернет-залежності та вибір шляху розв᾿язання даної проблеми.

Було здійснено розподіл на проектні творчі групи:

1-ша група «Дослідники»

Завдання: збір інформації щодо проблеми реалізації проекту, проведення анкетування щодо визначення схильностей учнів до інтернет-залежності.

Звіт про роботу:стаття в шкільну газету «Учнівський вісник».

2-га група «Інформатори»

Завдання: дослідити психологічні характеристики інтернет залежності

Звіт про роботу: буклет «Інтернет: твій друг чи ворог?».

3 – тя група «Організатори»

Завдання: збір інформації щодо профілактики інтернет-залежності; проведення тенісного турніру, зимових розваг, хвилинки спорту, залучати учнів читати книги.

Звіт про роботу: проведення заходів; розробка Правил розумного користувача інтернетом.

4-та група «Режисери»

Завдання: ознайомлення з профілактичними заходами щодо проблеми реалізації проекту;

Звіт про роботу:участь у проведенні годин спілкування для учнів 1-4 класів «Чи можна уявити життя без інтернету?»; заняття з учнями 5-7 класу «Безпека в Мережі Інтернет»; розробка інформаційного стенду «Мережа Інтернет – правила безпечної поведінки»

3-й етап «Безпосередня реалізація»

На даному етапі кожна творча група реалізовувала свої завдання.4-й етап «Презентація» передбачав підготовку учнями презентаційних та допоміжних матеріалів, оформлення висновків та представлення матеріалів проекту.

5-й етап «Аналітичний»

На останньому етапі реалізації завдань проекту, учасники ділилися своїми результати та враженнями від проведеної роботи. Кожен учасник висловив свої побажання, пропозиції, та висловив свою думку стосовно проблеми інтернет-залежності.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
Також в кінці зустрічі були проведені учнівські дебати на тему: «Переваги та недоліки інтернету», де учні змогли застосувати та закріпити свої знання.Перелік використаних джерел:
1. Завадський І. О. Інформатика: 9 кл.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /

І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко. – К.: Видавнича група BHV, 2009. - 320 с.2. Скляренко В.М. Інформатика: для дітей середнього шкільного віку /

В.М. Скляренко, О. В. Лисенко – Х.: Фоліо, 2006. – 319 с.3. www.pulib.if.ua/referat/wiev/


Скачати 66.18 Kb.

 • Анотація Інтернет – це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє нам дізнаватися про світ цікавого, захоплюючого та корисного. Проте часте відвідування інтернету
 • Етапи роботи над проектом «Підготовчий»
 • «Настановчий» Проведення анкетування
 • «Безпосередня реалізація» Залучення до активних форм проведення вільного часу
 • «Презентація» Підготовка (оформлення) презентаційних матеріалів
 • Мета проекту
 • Етапи реалізації
 • 3-й етап «Безпосередня реалізація»
 • 5-й етап «Аналітичний»
 • Перелік використаних джерел: 1.