Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКартка проекту назва проекту (не більше 15 слів)

Скачати 77.03 Kb.

Картка проекту назва проекту (не більше 15 слів)
Скачати 77.03 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір77.03 Kb.


І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ


Назва проекту

(не більше 15 слів)Моніторинг рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль, створених масовими вибухами колонкових зарядів на гірничодобувних підприємствах Кривбасу

Район міста, у якому реалізовуватиметься проект

Кривий Ріг, усі райони

Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті Положення 2.7.)
Загальний бюджет проекту (грн.)

235443,00

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів міського бюджету (грн.)

235443,00

Адреса автора проекту


50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, Криворізький національний університет, кафедра фізики

Телефон, факс, e-mail


38 067 262 10 48

nesmashnij@yandex.ru

Несмашний Є.О.Автор проекту
підпис


18.11.2016


ІІ. ПРОЕКТ


 1. Анотація проекту.

Моніторинг рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль, створених масовими вибухами колонкових зарядів на гірничодобувних підприємствах Крив басу.

Актуальність проекту полягає в тому, що видобуток залізної руди неможливо здійснювати без її подрібнення вибухом.
Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
Залізняк (рос. железняк, англ. iron ore, нім. Eisenerz n) - загальна назва оксидів заліза.
Тому на усіх гірничих підприємствах Кривбасу широко застосовуються буро-вибухові роботи. При цьому маса вибухівки, що підривається, може досягати 1000 тон. Сейсмічні та ударні повітряні хвилі, які виникають при цих вибухах можуть створити неабияку небезпеку для будівельних конструкцій житлових будинків та об’єктів соціально-культурного призначення, які знаходяться на незначній відстані від гірничодобувних підприємств.
Будівельні конструкції Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
Будинок Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Тому необхідно здійснювати незалежний моніторинг за цими параметрами.

Перелік заходів

Необхідно створити мобільний малогабаритний комплект апаратури для експериментального визначення рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль в польових умовах в безпосередній близькості від місця проведення масового вибуху. Кожен з цих мобільних комплексів має складатися з наступних приладів: • цифровий осцилограф, що має можливість запам’ятовувати, наприклад TPS 2014B «Tektronix»;

 • батарея акумуляторів до осцилографу TPS 2014B «Tektronix»;

 • комплект електродинамічних датчиків СВ-10Ц та СГ-10;

 • барограф М22А;

 • ноутбук.

Результати реалізації

У результаті реалізації вище вказаних заходів з’являється можливість зафіксувати осцилограми сейсмічних коливань ґрунту та ударних повітряних хвиль, які виникли при проведенні масового вибуху та на цій основі визначити їх рівень. Порівняння фактичного рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль з їх допустимим, нормативним значенням дозволить забезпечити захист, в тому числі і в суді, цивільного населення Кривого Рогу та відшкодування завданих масовими вибухами збитків, у випадку їх виникнення .Обсяг коштів

Комплект обладнання для ціх досліджень коштує 235443,00 грн.


2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми

Сейсмічні та ударні повітряні хвилі є невід’ємним, шкідливим супутником масових вибухів на гірничих підприємствах. Історично склалося так, що деякі житлові будинки та об’єкти соціально-культурного призначення знаходяться в безпосередній близькості (750-1500 метрів) від масових вибухів та потребують захисту від них. Особливо це стосується вибухових робіт, що здійснюються на ЧАО «ПівдГЗК», ЧАО «ПівнГЗК» та ЧАО «ІнГЗК».

Вибухові (підривні, висаджувальні) роботи (рос. взрывные работы, англ. blasting, shotfiring; нім. Schießarbeiten, Schießen) - роботи, що виконуються за допомогою вибухових речовин ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві.

Характерною особливістю масового вибуху є те, що він відбувається протягом дуже короткого часу ( 10 секунд) і саме за цей час необхідно зафіксувати, у даній географічній точці, осцилограми сейсмічних та ударних повітряних хвиль з метою їх подальшого аналізу. При цьому треба брати до уваги, що час появи цих хвиль у точці реєстрації не може бути визначено завчасно. Тому апаратура, що застосовується, повинна мати можливість здійснювати не тільки «самозапуск» в момент появи сейсмічної хвилі, а й фіксувати сейсмічні коливання протягом 1-2 секунд до самого початку процесу «самозапуску».

Розв’язання цієї складної технічної задачі, яка має суттєве соціальне значення, стало можливе з появою багатоканальних, малогабаритних осцилографів, що мають можливість запам’ятовувати, наприклад TPS 2014B «Tektronix».2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту є моніторинг рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль при здійсненні масових вибухів на гірничорудних підприємствах для захисту житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення в м. Кривий Ріг.2.3. Технологія досягнення цілей.

Комплект апаратури на базі електронного осцилографа, що має можливість запам’ятовувати типа TPS 2014B «Tektronix» після складання, налаштування та здійснення метрологічної атестації, можливо застосовувати для запису сейсмічних та ударних повітряних хвиль, створених масовими вибухами, у польових умовах. Для цього комплект даної апаратури за 1-2 години до масового вибуху розташовується біля житлового будинку, що охороняється, і в автоматичному режимі здійснюються вимірювання сейсмічних та ударних повітряних хвиль даного масового вибуху.

Отримані осцилограми в електронному вигляді, після повернення до університету, аналізуються за допомогою відповідного програмного забезпечення, на комп’ютері з метою встановлення частотно-амплітудної їх характеристики. На ґрунті цього аналізу визначається рівень зафіксованих сейсмічних і ударних повітряних хвиль та відповідність їх нормативно встановленим безпечним параметрам.

Проект базується на методиці визначення рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль масових вибухів, розробленій співробітниками кафедри фізики до якої входить: • цифровий осцилограф, що має можливість запам’ятовувати, наприклад TPS 2014B «Tektronix»;

 • батарея акумуляторів до осцилографу TPS 2014B «Tektronix»;

 • комплект електродинамічних датчиків СВ-10Ц та СГ-10;

 • барограф М22А;

 • ноутбук.

Співробітниками кафедри розроблено тріангуляційний метод визначення швидкості сейсмічних хвиль, що за допомогою трьох датчиків сейсмічних коливань дозволяє експериментально визначити швидкість поверхневих сейсмічних хвиль в різноманітних гірських породах.
Сейсмічні хвилі Сейсмічні хвилі (англ. seismic waves; нім. seismische Wellen) - пружні хвилі, що виникають у земній корі і мантії Землі внаслідок землетрусів, вибухів і ударів і поширюються в гірських породах у вигляді згасаючих коливань.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Досягнуті результати буде можливо оцінити по протоколам визначення рівня сейсмічних та ударних повітряних хвиль, що виникають при масових вибухах на гірничорудних підприємствах Кривбасу.2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Короткотривалі результати - часткове впровадження технічних рішень у виробництво для вдосконалення методики визначення безпечних параметрів буро-вибухових робіт в залізорудній промисловості.

Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.

Перспективні наслідки – технічні рішення на рівні патентів.

Після закінчення фінансування – створення нових стендів та методик їх використання в учбовому процесі при вивченні студентами курсу загальної фізики по розділу «Коливання та хвилі».ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

грн.з/п

Захід

Стаття витрат

Розрахунок статті витрат*

Джерела фінансування

фонд конкурсу

заявник

партнери

1.

Захід 1

Закупівля обладнання для проведення досліджень:

TPS 2014B - 1 штБатарея акумуляторів -2 шт

Датчики СВ-10Ц та СГ-10

-4 шт;

Барограф М22А – 1 шт

Ноутбук – 1 шт

197730,00

30084,00
440,00

698,00


6491,00


Разом

235443,00


Загальний бюджет проекту


Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %
Несмашний Є.О.Автор проекту
підпис
ПІБ
Дата


Скачати 77.03 Kb.

 • ІІ. ПРОЕКТ Анотація проекту
 • 2. Докладний опис проекту: 2.1. Опис проблеми
 • 2.2. Мета та завдання проекту
 • 2.3. Технологія досягнення цілей
 • 2.4. Очікувані результати від виконання проекту
 • ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ Загальний бюджет проекту
 • Разом 235443,00
 • Загальний бюджет проекту