Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКитай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика І трудові ресурси

Скачати 100.55 Kb.

Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика І трудові ресурси
Скачати 100.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір100.55 Kb.
  1   2

Тема:Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси

Мета: охарактеризувати особливості ЕГП, природи та населення Китаю;

Демографічна політика - це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій.

Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

розвивати вміння оцінювати географічне положення та природно ресурсний потенціал, пояснювати специфіку населення країни, працювати з картами атласа, підручником та іншими джерелами географічних знань;

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.

виховувати цікавість до теми, працелюбність, зосередженість.


Обладнання: політична та фізична карти Азії, підручники, атласи, схеми, таблиці, діаграми, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ.Перевірка домашнього завдання


  1. Бесіда

  • Які країни входять до складу субрегіону Східна Азія?

    Східна Азія - історико-географічний термін, частина світу розташована на сході Азії. Вживається замість застарілого європоцентристського терміну «Далекий Схід». Охоплює територію Китаю, Північної Кореї, Південної Кореї, Японії, Монголії .  • Які галузі визначають міжнародну спеціалізацію Японії? Чим пояснюється подібна спрямованість господарства країни?

  • Назвіть чинники, що визначили швидкий економічний підйом Японії після Другої світової війни.

    Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.  • Які країни є найбільшими економічними партнерами Японії?

ІІІ.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Країни, як і люди, дуже різні. Проте кожному жителю нашої планети своя країна наймиліша, якою б вона не була — бідна чи багата, окутана розкішною тропічною зеленню чи засипана холодними снігами.

Сьогодні ми з вами знайомимось з дуже цікавою, різноманітною, контрастною, багатоликою країною, яку називають колискою давньої цивілізації — Китаєм.

Китай… Старовинна ,цікава і дещо загадкова країна… Саме тут було винайдено компас, порох, папір, спосіб ручного книгодрукування; розпочато виробництво шовкових тканин, порцелянових виробів, чавуну і сталі; запроваджено паперові гроші, написано медичні трактати, складено каталог зірок.

Астрономі́чний катало́г або катало́г зо́ряного не́ба - список астрономічних об'єктів, згрупованих за типом, морфологією, походженням, засобом виявлення або методом відкриття.

Фіатні гроші (англ. fiat currency) - тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу.

5 тисяч літ китайській цивілізації, і всього 55 років Китайській Народній Республіці. Який же Китай сьогодні?

Про Китай кажуть, що це країна, в якій усе понад норму: територія, кількість населення, природні ресурси, масштаби ВНП, темпи економічного розвитку.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Сучасний Китай важко зрозуміти, не знаючи його історії.Китай займає 9,6 млн км2, поступаючись за площею лише Росії та Канаді, має 1339 млн осіб (22 % населення світу) — І місце у світі. Це країна, що має понад п'ятитисячолітню історію й одну з найбагатших у світі культур.ІΥ.Вивчення нового матеріалу

«Візитна картка»

Офіційна назва — Китайська Народна Республіка.

Площа — 9,6 млн км2.

Населення — 1 339 млн осіб.

Столиця — Пекін.

Тип країни — країна з плановою економікою.

Кома́ндна еконо́міка (планова економіка)- економічна система, в якій держава або ради керують економікою. В системі з командною економікою центральний уряд ухвалює всі рішення стосовно виробництва та споживання товарів та послуг.Державний устрій — соціалістична республіка, унітарна держава.

1.ЕГПЗавдання 1 (робота в парах). За картою визначте позитивні та негативні риси ЕГП.

Країна розташована у східній частині азіатського материка.

Уніта́рна держа́ва - це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.

А́зія - найбільша за площею (близько 43,4 мільйонів км²) і за населенням частина світу, розташована головним чином у Східній півкулі. Разом з Європою утворює материк Євразію. Азія займає 8,7% від загальної площі поверхні Землі (або 30% суходолу), і, з населенням близько 4,1 млрд.

За площею посідає третє місце. Китай межує з Росією, Казахстаном, Монголією, Киргизстаном, Таджикистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом і КНДР. Китайський сухопутний кордон — найбільший у світі. Береги Китаю омивають Жовте, Східнокитайське й Південно-Китайське моря. Сухопутні кордони Китаю довші за морські, але частіше вони проходять важкодоступними природними рубежами, тому для зовнішніх економічних зв’язків використовують виходи до морів. Моря також використовуються для судноплавства й рибальства, у рекреаційних цілях, на їхньому шельфі розвідані й розробляються нафтові родовища.

На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.

2.Природні умови та ресурсиЗавдання 2. Прочитайте в підручнику про природно-ресурсний потенціал Китаю та зробіть припущення про розвиток певних галузей господарства та їх географію.

Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.

Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.Китай вражає не тільки численністю населення й величезною площею, але й контрастністю рельєфу та кліматичних умов. За природними умовами Східний (приморський) і Західний (континентальний) Китай — це «два різні Китаї». Умовний кордон між ними можна провести за 105° сх. д.

У Східному Китаї розташовані найбільші рівнини, а також гори заввишки до 3000 м. Клімат тут мусонний. Густа мережа повноводних річок, більшість із них судноплавні. На півночі й південному сході збереглися великі лісові масиви. Найбільш родючі ґрунти розташовані на території Великої Китайської рівнини й рівнини Сунляо.

Ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.

Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.

Північнокитайська рівнина(кит. традиц.: 華北平原; спрощ.: 华北平原; піньїнь: Huáběi Píngyuán, хуабей пінюань) - плоска (висоти не більше 100 м) рівнина площею близько 325 тис. км², що простягнулася на 1000 км В її східній частині розташовані Шаньдунської гори.У рельєфі Західного Китаю переважають високі гори, нагір’я, а також улоговини. Значна частина території має висоту більше ніж 3000 м. Клімат різко континентальний. Річок мало, вони маловодні, деякі періодично всихають. Більшість земель не придатні для ефективного ведення сільського господарства.

Територія Китаю багата на корисні копалини. Країна посідає одне з перших місць у світі за запасами кам’яного вугілля, залізної та марганцевої руд, бокситів, цинку, олова, сурми, вольфраму, молібдену, ртуті, рідкісноземельних металів, титанових руд, окремих видів хімічної сировини.

Рі́дкісноземе́льні елеме́нти (англ. rare-earth elements; нім. Seltenerdmetalle n pl, Seltenerden f pl, seltene Erden f pl) - хімічні елементи: Sc, Y, La і 14 елементів сімейства лантаноїдів - Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Великими є також поклади урану й золота, є родовища нафти й газу, але цих видів палива недостатньо, тому ведеться їх посилений видобуток.


Китай — володар значних запасів гідроресурсів, більшість яких, однак, зосереджена на південному заході, де їхнє використання технічно ускладнене.

Завдання 3. Порівняйте забезпеченість природними ресурсами та економіко-географічним положенням Китаю та Японії.

Робота в групах

1-ша група – за допомогою підручника, атласів опрацьовує матеріал по населенню та готує невеличкий виступ.

3.Населення

У Китаї проживає кожна п’ята людина Землі. Державна демографічна політика зниження народжуваності під гаслом «Одна родина — одна дитина» дозволила скоротити природний приріст населення з 25 %о до 9,4 %о.

Природний приріст - це перевищення народжуваності над смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатнім у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.

Однак і тепер населення країни збільшується на 12-14 млн осіб щорічно.


Більш ніж 80 % населення проживає у Східному Китаї. Так, у деяких районах Великої Китайської рівнини густота населення сягає 1000 осіб/км2, а в багатьох районах континентального Китаю вона не дотягує й до 3 осіб/км2.

Китай має найчисельніші трудові ресурси, економічно активне населення становить понад 600 млн чол.

Густота населення Густота́ насе́лення - рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр). При обчисленні щільності населення інколи виключається незаселена територія, а також великі внутрішні водні простори.

Економічно активне населення - це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

, тому забезпечення населення роботою залишається гострою соціально-економічною проблемою. Для її розв’язання проводяться заходи, спрямовані на скорочення безробіття в містах шляхом розширення мережі побутового обслуговування і кооперативів;

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

у сільських районах збільшуються масштаби робіт за так званим «капітальним будівництвом полів» — систематичним упорядкуванням орного фонду; селяни використовуються в промисловості як сезонні робітники.


Китайці відрізняються працьовитістю, старанністю, дисциплінованістю, прагнуть здобути гарну освіту, шанобливо ставляться до старших за службовим становищем й віком. Причини формування цих якостей можна знайти в конфуціанстві, буддизмі й даосизмі — основних релігіях великого народу.

Китай відносять до країн з низьким рівнем урбанізації (62 % населення країни проживають у сільських населених пунктах), однак стихійна урбанізація йде високими темпами, особливо у Східному Китаї, де розташована більшість міст. Усього в країні більш ніж сорок міст-мільйонерів, до найбільших з них належать Шанхай (13,37 млн осіб), Пекін (10,3 млн осіб), Тяньцзін (9,3 млн осіб), Ухань (4,1 млн осіб), Харбін (3,1 млн осіб).

У Китаї відбувається велика міграція робочої сили як всередині країни, так і за її кордони.

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Міграція населення (лат. migratio - переселення) - переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час.

Загальна кількість «хуацяо» (буквально — зарубіжні китайці) перевищує 60 млн осіб. Хуацяо мешкають на Тайвані, в Індонезії, Малайзії, Таїланді, Сінґапурі. Китайська діаспора в США налічує 13 млн етнічних китайців.

Кита́йці, або ханьці (кит. традиц.: 漢族спрощ.: 汉族; , хань-цзу; кит. традиц.: 漢人спрощ.: 汉人; , хань-жень) - східноазійський народ, основний етнос Китаю, титульна нація Китайської Народної Республіці (91,6 % її населення) і Республіки Китай.


  1   2


Скачати 100.55 Kb.