Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКиїв 2004 Від розробників

Київ 2004 Від розробників
Сторінка1/53
Дата конвертації13.06.2017
Розмір6.85 Mb.
ТипІнструктивно методичні матеріали
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
 

УКРМАРК
Національний формат
представлення бібліографічних даних
(проект)Київ 2004Від розробників


Національний формат представлення бібліографічних даних (надалі — Формат) розроблявся міжвідомчою робочою групою фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Національна академія наук України), Національної парламентської бібліотеки України (Міністерство культури і мистецтв України) та Наукової бібліотеки ім. М.
Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземні члени. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (НБУ імені Ярослава Мудрого; раніше - Національна парламентська бібліотека України) - одна з найбільших і найстаріших книгозбірень держави, провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад, що бере участь у розробленні та реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи, здійснює функції методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, інформаційний та науково-методичний центр мережі публічних бібліотек України, книгосховище загальнодержавного значення. Заснована 3 березня 1866 року. Розміри фондів - близько 4 мільйони одиниць (на 1959). Постраждала під час Другої світової війни. Обслуговує понад 25 тисяч читачів. З 1958 провадить міжнародний книгообмін. Бібліотека складає матеріали рекомендаційної бібліографії, посібники з бібліотекознавства, вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи бібліотек.
 Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) в рамках договору про інформаційну співпрацю за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Призначення Формату:
забезпечення комп'ютерної каталогізації документів;
забезпечення обміну бібліографічними даними;
забезпечення розробки сумісних внутрішніх форматів інформаційних систем бібліотек та інших бібліографічних установ України.

Формат містить пакет документів у складі:
Формат представлення бібліографічних записів для всіх видів документів;
Формат представлення авторитетних записів;
Формат представлення класифікаційних даних;
Інструктивно-методичні матеріали для комп'ютерної каталогізації спецвидів видань.

Нормативними документами для розробки Формату є: "ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" зі змінами та доповненнями, ДСТУ в бібліотечній і суміжних галузях, зокрема "ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях".

Вихідними документами визначено матеріали IFLA: "UNIMARC Manual : Bibliographic Format", "UNIMARC / Authorities", "Concise Unimarc Clsssification Format", а також матеріали сімейства ISBD.

У процесі роботи враховано досвід створення: "Российского коммуникативного формата RUSMARC (Российской версии UNIMARC)", "Российского коммуникативного формата представления авторитетных нормативных записей (Российской версии UNIMARC / Authorities)", "Белорусского коммуникативного формата представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC)", "MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data", "MARC 21 Concise Format for Authority Data", "MARC 21 Format for Classification Data Concise".

Формат, зберігаючи структуру UNIMARC, має ряд особливостей, які випливають з його первісної орієнтації на підтримку не лише комунікативних, а й каталогізаційних функцій. У ньому застосовуються поля та підполя національного використання, що дозволяє підтримувати корпоративні технології аналітико-синтетичної обробки документів і забезпечує гармонізацію практики вітчизняної каталогізації з міжнародними стандартами.При обміні бібліографічними ресурсами з використанням Формату слід використовувати MARC-коди організацій, які можна отримати в міжнародній службі підтримки MARC-кодів. Код Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — UnKiNB.

* * *


Опрацьовані блоки полів Формату представлено нижче. Пропонуємо ознайомитися з ними й висловити зауваження та пропозиції. Презентацію перших результатів робіт зі створення Формату проведено в рамках науково-практичної конференції "Роль бібліотеки вищого навчального закладу у виконанні Національної програми інформатизації" (м.
Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
 Київ, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 вересня 2002 р.) і Міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" (м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 8-10 жовтня 2002 р.) та ін.

Розділи Формату

Відповідальні за розділи

Структура формату та маркер запису

Структура формату

І.Багрій, freya65@ua.fm

Маркер запису та поля даних

І.Багрій, freya65@ua.fm

Блоки формату

0-- Блок ідентифікації

О.Ісаєва, olgaisa@yandex.ru

1-- Блок кодованої інформації

І.Багрій, freya65@ua.fm

2-- Блок описової інформації

О.Ісаєва, olgaisa@yandex.ru

3-- Блок приміток

О.Ісаєва, olgaisa@yandex.ru
І.Багрій, freya65@ua.fm
Н.Кириченко, nv@mail.univ.kiev.ua
О.Опанасенко, nv@mail.univ.kiev.ua

4-- Блок зв'язку описів

Н.Кириченко, nv@mail.univ.kiev.ua
О.Опанасенко, nv@mail.univ.kiev.ua
Є.Сидиченко, 88es88@e-mail.ru

5-- Блок співвіднесених назв

Н.Кириченко, nv@mail.univ.kiev.ua
О.Опанасенко, nv@mail.univ.kiev.ua

6-- Блок визначення тематики

І.Багрій, freya65@ua.fm
І.Зарічняк, tematika@csl.freenet.kiev.ua

7-- Блок інтелектуальної відповідальності

І.Антоненко, antuan@csl.freenet.kiev.ua

8-- Блок міжнародного використання

О.Баркова, barkova@csl.freenet.kiev.ua

Додатки

Додаток A. Коди мов

І.Багрій, переклад
freya65@ua.fm

Додаток B. Коди країн

І.Багрій, підготовка
freya65@ua.fm

Додаток G. Коди систем предметизації

І.Багрій, підготовка
freya65@ua.fm

Додаток H. Коди правил каталогізації

і форматів

О.Баркова, підготовка
barkova@csl.freenet.kiev.ua

Додаток K. Документація, що має

супроводжувати обмінні записи

Н.Кириченко, переклад
nv@mail.univ.kiev.ua

Використання UNIMARC

для Складових частин
(Guidelines no. 1)

Н.Кириченко, переклад
nv@mail.univ.kiev.ua

Використання UNIMARC

для монографічних стародруків

(антикварних) (Guidelines no. 3)

І.Багрій, переклад
freya65@ua.fm

Моделі записів багаточастинного

документа у форматі УКРМАРК
(Guidelines no. 5)

Н.Кириченко, переклад
nv@mail.univ.kiev.ua

UNIMARC для класифікаійних записів

І.Багрій, переклад
freya65@ua.fm

MARC-коди для організацій

Н.Кириченко, переклад
nv@mail.univ.kiev.ua  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53  • Від розробників