Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКоливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі

Скачати 71.78 Kb.

Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі
Скачати 71.78 Kb.
Дата конвертації09.01.2020
Розмір71.78 Kb.
ТипУрок

Тема уроку:Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі.

Мета уроку:

 • засвоїти поняття коливального контуру і суті електромагнітних коливань з використанням динамічної моделі "коливальний контур";

 • розвивати логічне і абстрактне мислення; навички оперування фізичними величинами, формулами, вміння робити креслення електричних схем;

 • виховувати вміння сприймати матеріал, толерантно ставитись до опонента при доведенні власної точки зору; політехнічне сприйняття цілісної фізичної картини світу.


Сценарій уроку:

І. Етап орієнтації учнів.

Організаційний момент уроку.Рефлексія готовності до уроку:

LJK


ІІ. Етап перевірки домашнього завдання ( у формі тестів ЗНО, взаємоперевірка) (слайд 1)

ІІІ . Етап цілепокладання

Протягом останнього часу ми працюємо над темою електромагнітних коливань, які повніше розкривають практичне значення у повсякденному житті електромагнітних коливань і електромагнітних хвиль (слайд 2,3)ІV Етап актуалізації.

Перед початком нашої співпраці я пропоную пригадати, що ми вже знаємо про електромагнітні коливання? (слайд 4)1. Що таке електромагнітні коливання?

2. Що таке коливальний контур?

3. Як відбуваються електромагнітні коливання?

4. Чому дорівнює енергія електричного поля конденсатора ?

5 Чому дорівнює енергія магнітного поля котушки?

V Організація виконання плану діяльності

Пояснення нового матеріалу (фронтальна бесіда, робота з опорним конспектом, демонстрація з використанням відео фрагменту та математичного маятника) (слайд 5 -12)


Завдяки явищу самоіндукції можливі коливання електричного заряду, сили струму, напруги та інших величин, які характеризують електричні кола. Ці коливання є електромагнітними і мають багато спільного з механічними коливаннями.

Здавалося б, коливання маятника нічим не нагадують розряд конденсатора через котушку індуктивності. Однак насправді це не так. Механічні і електромагнітні коливання підлягають однаковим фізичним законам. Це виявляється, якщо цікавитися не предметом коливання (тягарець на пружині чи сила електричного струму в колі), а процесом здійснення коливання.Розглянемо механізм виникнення коливань у контурі. Щоб отримати вільні коливання в механічній коливальній системі, необхідно надати цій системі енергії від побічного джерела. Щоб коливальний контур вивести зі стану електричної рівноваги, також необхідно цій коливальній системі надати певної енергії. Найпростіше це зробити, зарядивши конденсатор. Припустимо, що активний опір контуру дуже малий і ним можна знехтувати (ідеальний контур). Якщо конденсатор зарядженого різниці потенціалів, то його заряд дорівнює. У цьому стані енергія електричного поля максимальна і дорівнює Сила струму в контурі дорівнює нулю, магнітне поле в котушці індуктивності відсутнє (енергія магнітного поля дорівнює нулю). Зрозуміло, що такий електричний стан в коливальному контурі не може залишатися незмінним, Конденсатор почне розряджатися і в колі потече струм. При цьому в котушці виникне потік магнітної індукції. Зростання цього потоку спричинить появу ЕРС самоіндукції., яка дорівнює різниці потенціалів на пластинах конденсатора. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора зменшується, а енергія магнітного поля котушки зростає. Коли потенціали пластин зрівнюються, сила струму в котушці матиме максимальне значення, тому що немає причин для подальшого її зростання. З цього моменту сила струму зменшується. До того ж зменшується і магнітний потік, а тому в котушці виникає ЕРС самоіндукції, яка прагне перешкодити зменшенню потоку індукції і сили струму. Таким чином, хоча конденсатор розрядився, струм у колі йде, заряджаючи конденсатор у зворотному напрямі. При цьому енергія магнітного поля котушки перетворюється в енергію електричного поля конденсатора. Коли сила струму зменшиться до нуля, конденсатор виявиться перезарядженим. На верхній пластині виникне негативний заряд, а на нижній – позитивний. Якщо втрат енергії в контурі немає, різниця потенціалів і заряд дорівнюватимуть початковим, але протилежним за знаком. Далі контур починає знову розряджатися і в конденсаторі викає струм зворотного напряму, енергія електричного поля конденсатора зменшується, а магнітного в котушці – зростає. В певний момент конденсатор розрядиться, сила струму досягне максимального значення і енергія магнітного поля буде максимальною. Потім струм самоіндукції заряджатиме конденсатор, і коливальна система повернеться у вихідне положення. Далі весь процес повторюватиметься і в колі відбуватимуться електромагнітні коливання.

Щоб виникли електричні коливання в цьому контурі, йому необхідно повідомити деякий запас енергії, тобто зарядити конденсатор. Коли конденсатор заряджатиме, те електричне поле буде зосереджено між його пластинами. Отже, конденсатор заряджений, його енергія дорівнює (слайд 7), але

тому


, отже

.

Оскільки після зарядки конденсатор матиме максимальний заряд (на пластинах конденсатора, розташовані протилежні по знаку заряди), то при енергія електричного поля конденсатора буде максимальна і дорівнює:В початковий момент часу вся енергія зосереджена між пластинами конденсатора, сила струму в колідорівнює нулю. При замиканні конденсатора на котушку він починає розряджатися і в ланцюзі виникне струм, який, у свою чергу створить в котушці магнітне поле. Силові лінії цього магнітного поля направлені за правилом свердлика.

При розрядці конденсатора струм не відразу досягає свого максимального значення, а поступово. Це відбувається тому що змінне магнітне поле породжує в котушці друге електричне поле. Унаслідок явища самоіндукції там виникає індукційний струм, який, згідно правилу Ленца, направлений убік, протилежну збільшенню розрядного струму.

Коли розрядний струм досягає свого максимального значення, енергія магнітного поля максимальна і дорівнюєенергія конденсатора у цей момент рівна нулю. Таким чином, через енергія електричного поля повністю перейшла в енергію магнітного поля.

З початком перезарядки конденсатора розрядний струм зменшуватиметься до нуля не відразу, а поступово. Це відбувається знову ж таки через виникнення зворотної ЕРС і індукційного струму протилежної спрямованості. Цей струм протидіє зменшенню розрядного струму, як раніше протидіяв його збільшенню. Зараз він підтримуватиме основний струм.

Енергія магнітного поля зменшуватиметься, енергія електричного – збільшуватися конденсатор перезаряджатиметься. (слайд 8,9)

Таким чином, повна енергія коливального контуру, у будь-який момент часу, рівна сумі енергій магнітного і електричного полівКоливання, при яких відбувається періодичне перетворення енергії електричного поля конденсатора в енергію магнітного поля котушки, називаютьсяелектромагнітними коливаннями. (слайд 13) Оскільки ці коливання відбуваються за рахунок первинного запасу енергії і без зовнішніх дій, то вони є вільними

Давайте з вами спробуємо провести аналогію з коливаннями математичного маятника.


У процесі коливань ця енергія періодично перетворюється з потенціальної в кінетичну і навпаки.

Зарядження конденсатора аналогічне відхиленню маятника від положення рівноваги, а енергія електричного поля зарядженого конденсатора аналогічна потенціальній енергії піднятого тягарця маятника. Струм у катушці відповідає стану, коли маятник проходить стан рівноваги, його швидкість досягає максимального значення, а значить і кінетична енергія досягає максимуму.Для наочності порівнюватимемо процеси в контурі з коливаннями математичного маятника.

(демонстрація відеофрагманту)
VІ. Контрольно-оцінювальний етап(слайд 14 - 17)

Розв’язування задач.

 1. (слайд 12)Після того як конденсатору коливального контуру було надано заряд 1·10-6 Кл, у контурі відбуваються затухаючі коливання. Яка кількість теплоти виділиться в контурі до того часу, коли коливання повністю затухнуть? Ємність конденсатора 0,01 мкФ.

2. Паралельно джерелу постійного струму ввімкнули конденсатор ємністю 20 мкФ і котушку індуктивністю 20 мГн. При цьому напруга на конденсаторі дорівнює 100 В, а сила струму в котушці 2 А. Джерело струму відключили. Яким буде заряд на обкладках конденсатора в той момент, коли сила струму в контурі дорівнюватиме 1 А?
3.(слайд 13)У коливальному контурі індуктивність котушки становить 0,2 Гн, а амплітуда сили струму дорівнює 40 мА. Визначити енергію конденсатора і магнітного поля котушки в той момент, коли значення сили струму буде у 2 рази менше, ніж амплітудне.2. Закріплення знань, умінь:

Дайте відповіді на питання: 1. Що таке електромагнітні коливання?

 2. Що таке коливальний контур?

 3. Як відбуваються електромагнітні коливання?

 4. Чому дорівнює енергія електричного поля конденсатора?

 5. Чому дорівнює енергія магнітного поля котушки?

 6. Які перетворення енергії в коливальному контурі?

 7. Які перетворення енергії в коливальному контурі?


Рефлексія в кінці уроку., оцінювання.
Домашнє завдання (слайд 17)

 • вивчити

 • виконати

Скачати 71.78 Kb.

 • Сценарій уроку: І. Етап орієнтації учнів.
 • 1. Що таке електромагнітні коливання 2. Що таке коливальний контур 3. Як відбуваються електромагнітні коливання
 • Організація виконання плану діяльності
 • Коливання, при яких відбувається періодичне перетворення енергії електричного поля конденсатора в енергію магнітного поля котушки, називаються електромагнітними коливаннями
 • VІ. Контрольно-оцінювальний етап (слайд 14 - 17 ) Розв’язування задач . (слайд 12
 • 2. Закріплення знань, умінь
 • Рефлексія в кінці уроку., оцінювання. Домашнє завдання (слайд 17