Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКолонка редактора

Колонка редактора
Сторінка1/14
Дата конвертації06.04.2017
Розмір3.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

cover_2012_03:cover1.qxd 26.03.2012 19:00 Page 2
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 1

КОЛОНКА РЕДАКТОРАЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

№ 3 (172) 2012 рік

Засновник:

Міністерство надзвичайних ситуацій

України

Виходить з жовтня 1997 рокуВЕСЕЛ НЕ СУШИМО
Здавалося б, прогнози всіх фахівців в одне – весняне водопілля цьогоріч для руй-


Видавець:

Державне підприємство

“Агентство інформації, міжнародного

співробітництва та розвитку

“Чорнобильінтерінформ”

Адреса:


01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28


Директор Агентства Оксана Нор

Шеф-редактор Володимир Сарган

Головний редактор Юрій Рой

Заступники головного редактора

Микола Лябах, Ірина Цушко
відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак

відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Аксьонова

коректор Наталія Полушкіна

Адреса редакції:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28,

тел.:(044)486 80 46, факс: 486 85 46

Е пошта: nsmns@mns.gov.ua
Електронна версія за адресою:

http://www.mns.gov.ua, розділ Преса МНС


Журнал зареєстрований

Міністерством інформації України

23.06.1997 р.

Свідоцтво КВ № 2706


Набрано і зверстано

в інформаційно видавничому центрі

Агентства “Чорнобильінтерінформ”
Дизайн і верстка

Володимира Шатила


На першій сторінці обкладинки

фото ТУ МНС у Закарпатській обасті


Віддруковано в ТОВ “Новий друк”

Київ, вул. Магнітогорська.1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 1447 від 28.07.2003 р.


Якість друку відповідає

наданому видавцем

видавничому оригіналу

За зміст реклами

несе відповідальність рекламодавець

Виходить один раз на місяць

Наклад 8150 Зам. 12-3978
©Агентство “Чорнобильінтерінформ”,

2012
Київ, “Чорнобильінтерінформ”, 2012

нівного паводка сил не збере. Земля глибоко не промерзла, різкого потепління не спо-

стерігається, а відтак перезволоження грунту немає, як кажуть, все розвивається за бла-

гополучним сценарієм.

Однак, не зважаючи на ці сприятливі обставини, Міністерством надзвичайних ситуа-

цій здійснено з належною ретельністю весь комплекс запобіжних заходів щодо запобі-

гання ліквідації чи максимальної мінімізації можливих наслідків повеней.

Адже досвід 2001 року, коли сталася руйнівна повінь на Закарпатті, спонукає до під

тримання належної готовності за найменшої вірогідності виникнення неконтрольованої ситуації.

Тому, заздалегідь зважаючи на прогнози фахівців, високих рівнів води на Дунаї, Міністр

МНС України Віктор Балога звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням виділити

65 мільйонів гривень з резервного фонду Державного бюджету на проведення робіт з

реконструкції дамби вздовж української ділянки річки, а також ремонту декількох шлюзів,

що перебувають у аварійному стані через вплив негативних наслідків погодних умов.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Ще на початку року, турбуючись про належний рівень фінансування протипаводко-

вих заходів, передбачених відповідними державними програмами, з відповідним листом

Міністр надзвичайних ситуацій звертався до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова. В

якому, зокрема, наголошувалося на вкрай незадовільному фінансуванні державних цільо-

вих програм у цій сфері. Так, у Державному бюджеті на 2012 рік передбачено лише

190 мільйонів гривень, тобто 27 відсотків від запланованого, що не дозволяє добуду-

вати об’єкти протипаводкового захисту територій. Таких об’єктів у Закарпатській, Івано-

Франківській, Львівській та Чернівецькій областях 322.

Інша справа, що така ощадливість бюджету щодо цих програм, напевно, виклика-

на неефективністю використання виділених раніше державних коштів.

Ще напередодні весняного потепління було організовано інформування громадсько-

сті через засоби масової інформації із залученням фахівців щодо прогнозів проходжен-

ня весняного водопілля і готовності МНС України та інших державних структур у випад-

ку виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених великою водою. Таку інформацію

отримують органи державної влади і самоврядування на місцях.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Український гідроме-

теорологічний центр МНС України оперативно надає інформацію про характер розвитку

водопілля по всій території країни. Потрібно відзначити достатньо високу справджува-

ність прогнозів Гідрометцентру.

Фахівці МНС України та Державного агентства водних ресурсів інформують гро-

мадськість про стан і готовність до проходження весняного водопілля каскадами

Дніпровських та Дністровських гідроспоруд.

У підвищеній готовності на випадок надзвичайної ситуації, викликаної водопіллям,

перебуває 15 тисяч чоловік особового складу та дві тисячі одиниць техніки.

В областях, де за прогнозами очікуються повені, з метою захисту населених пунктів,

об’єктів господарської діяльності, сільськогосподарських угідь від льодоходу, повеней та

дощів створено оперативні штаби з координації дій з проведення заходів та мінімізації

можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу

на річках. До складу штабів входять працівники місцевих органів виконавчої влади, місце-

вого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Хід виконання планів дій конт-

ролюється управліннями Держтехногенбезпеки та представниками територіальних управлінь

МНС в областях.

У питаннях протидії повеням у МНС налагоджено взаємодію з міністерствами внутрі-

шніх справ, оборони, охорони здоров’я та іншими відомствами. Існують домовленості про

взаємне інформування про хід водопілля на транскордонних річках з усіма сусідніми краї-

нами. І хоч вірогідність великої води мала – рятувальники сушити весла не поспішають.

Юрій РОЙ
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 3/2012


Редакція:


1
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 2


У НОМЕРІ
№ 3 (172), березень 2012 рік
ОФІЦІЙНО
Система «112» –

крок назустріч
10
Кажуть,

великої води

не буде, а мо’…

суспільству і країні


На ЧАЕС розпочинають

будівництво «Арки»


ТЕМА НОМЕРА10

12


14


16
Кажуть, великої води не

буде, а мо’…


Водопілля 2012 –

природний процес

чи стихійне лихо?
Ірина Цушко
Хоч снігу й було багато
Вікторія Бойко
Ситуація перебуває

під контролем МНС
16

Ситуація перебуває

під контролем МНС
ПРОФЕСІОНАЛИ
20

Хто ж вони,
жінки у формі МНС?
Марія Тупчій,

Валентина Чепелєва


28
МНС готове

протистояти

лісовим пожежам
21

22
Наша професія рятувати

Майя Гринько
Таке життя прожить –

не поле перейти


Вероніка СупруненкоУ РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ24
26
Попереду –

нові звершення


Ірина Левочко
Нецивілізовано,

шкідливо і небезпечно
2
31
Безпека

під час

сутички

з собакою
ЗОНА УВАГИ
28 МНС готове протистояти
лісовим пожежам


6


7
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 3Пенсійні виплати чорнобильцям по-новому


ЗАПИТУЙТЕ – ВІДПОВІДАЄМО38
36
Дізнайтеся

про свої права

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ38
Пенсійні виплати


чорнобильцям по-новому

Алла Аксьонова
ДЕНЬ ВОДИ41
Погода, клімат і вода –

рушійна сила

нашого майбутнього41
Погода, клімат

і вода – рушійна сила

нашого майбутнього

Василь Громовий
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Щодо виконання плану

основних заходів цивільного

захисту у 2011 році

Дмитро Зайченко48
Пожежі в Україні

за 2011 рік.

52
Вогонь не завжди на благо

Причини та наслідки


Дмитро Матвійчук
56

Інформація про бюджет

МНС України за 2011 рік

Борис Загреба
АБЕТКА БЕЗПЕКИ
61

Щоб не сталося пожежНаталія Просяник
З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ
62

Аварія на АЕС

«Тримайл-Айленд»
63

Страшний


землетрус у Чилі
Ігор Штонь63
Страшний землетрус у Чилі
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 3/2012
СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
64 Команда Криму –

чемпіон 2012 року
44


3
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 4

ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: УКРАЇНАЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИДНІПРОПЕТРОВЩИНА

На третьому поверсі триповер-

хового житлового будинку в Чер-

воногвардійському районі міста

Дніпропетровська стався вибух

газового балона, який спричинив

пожежу. Вибуховою хвилею час-

тково пошкодило дві квартири на

другому та третьому поверхах.

Подія сталася при монтажі натяж-

ної стелі в одній із квартир будів-

лі. Постраждали чотири мешканці

будинку, серед яких однорічна

дитина, та два робітники буді-

вельного приватного підприєм-

ства. Всіх потерпілих госпіталізу-

вали. Згаданий балон використо-

вувався для забезпечення роботи

газової плити.
ДОНЕЧЧИНА

На нелегальній шахті у

Вуглегірську виявлено тіла шіс-

тьох гірників. Причиною їх смерті

був вибух у копальні. Інцидент

стався через грубі порушення

норм техніки безпеки. Пробратися

до гірників рятувальникам було

нелегко, тому що шахта не була
ЗАКАРПАТТЯ
У місті Берегове скажена вів-

чарка покусала вісьмох людей.

Постраждалі потрапили до лікарні,

а собаку вбили самі ж городяни.

Випадок стався посеред білого дня.

Спершу величезна кавказька вів-

чарка, що бігла вулицею, напала на

жінку. Збила її з ніг, покусала й

порвала одяг. Коли нещасна поча-

ла кликати на допомогу, біля неї

зупинилося таксі. Таксист хотів уря-

тувати жінку від скаженого пса, але

тварина накинулася й на нього.

Обох людей госпіталізували, а пес

утік. Але вже за кілька годин з'яви-

лася інформація, що "кавказець"

напав на людей біля залізничного

вокзалу, потім – біля місцевого

ринку. Скаженого пса згодом убили

самі ж городяни. Тушу собаки

взяли на експертизу спеціалісти з

ветеринарної медицини.


ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
До пожежної частини міста

Галича надійшло повідомлення

про вибух газового балона в квар-

тирі на першому поверсі дев’яти-

поверхового житлового будинку в

місті Бурштин. До місця події

було направлено пожежно-ряту-

вальне відділення окремого поста

Державної пожежної охорони. На

місці виклику фахівці ДПО вста-

новили, що вибух газового балона

стався в кухні житлової квартири,

розташованої на першому поверсі
будинку на чотири під’їзди без

подальшого горіння. Внаслідок

вибуху термічні опіки різних сту-

пенів важкості отримали три

особи, яких госпіталізовано до опі-

кового центру Івано-Франківської

обласної клінічної лікарні.
КРИМ
Двох дівчаток, зниклих у

Старокарантинських каменолом-

нях у Керчі, знайшли після доби

пошуків. Волонтер, двоє ряту-

вальників і водій-працівник МНС

натрапили на них у одній з гілок

каменоломень, за два кілометри

від входу. Двоє дівчаток, 1995 і

1993 р. н., загубилися ввечері.

Їхні друзі спершу самі намагали-

ся знайти зниклих, а потім звер-

нулися до міліції. Усього в пошу-

кових заходах було задіяно

близько 100 працівників особо-

вого складу МНС. Допомогу ряту-

вальникам надавали жителі

Керчі, члени товариства спелео-

логів. Складність пошуку поляга-

ла в тому, що роботи проводи-

лися в умовах повної темноти й

звукоізоляції. Протяжність кер-

ченських катакомб – близько 30

кілометрів, з ходами коридорів у

два-три рівні.


КИЇВ

До оперативно-координаційного

центру Головного територіального

управління МНС у Києві надійшов

виклик, що в одній із заток

Дніпра троє рибалок відірвалися
обладнана вентиляцією. Люди,

котрі опинилися в пастці під зем-

лею, працювали на глибині 200

метрів. Вибух був настільки силь-

ним, що вагонетку, якою підніма-

ли вугілля, відкинуло на 50 мет-

рів. Вхід до шахти був повністю

зруйнований. За фактом незакон-

ної розробки надр правоохоронці

порушили кримінальну справу.

дев’ятиповерхового

житлового

від берега на крижині і їх почало

зносити течією. На місце події виї-

хали рятувальники. Прибувши на

острів Жуків, вони на човні під-

пливли до рибалок, забрали їх та

доправили до берега. При цьому

постраждалі не сприйняли подію

як щось надзвичайне й сказали,

що все одно незабаром знову

хочуть піти порибалити на лід.
4


простірнебезпеки
NS_2012_3:JUR_10_2010.qxd 26.03.2012 19:06 Page 5

ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: СВІТЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИЄМЕН
виробництва високоенергетич-
МАДАГАСКАР
США


ного палива. Вибуховою хви-


лею знищило цех і повибива-

ло шибки у вікнах сусідніх

будинків. На момент вибуху на

підприємстві перебувало близь-

ко 100 працівників. Завод спе-

ціалізується на виробництві

пестицидів та інших хімічних

На початку березня відразу

в кількох штатах США про-

неслося кілька торнадо, що

забрало 33 людських життів.

Головний удар стихії припав

на штати Індіана, Кентуккі і

Огайо. Стихія зруйнувала бага-У результаті теракту в місті

Мукалла, в провінції Хадрамут,

загинуло близько 30 осіб, ще

кілька десятків отримало пора-

нення. Вибух здійснив смертник,

що перебував у автомобілі, при-

паркованому біля президент-

ського палацу. Відповідальність

за теракт взяло на себе ради-

кальне угруповання "Аль-Каїда".

продуктів. На думку фахівців,

причиною вибуху могло послу-

жити необережне поводження

з нітратом гуанідину або інши-

ми хімічними речовинами.


КОНГО
У результаті серії вибухів у

столиці Республіки Конго –

місті Браззавіль загинуло

близько 230 осіб. У поперед-

ніх повідомленнях представ-

Жертвами циклону Ірина,

що пронісся над Мадагаска-

ром, стало понад 60 осіб.

Найбільша кількість людей

загинула в районі Іфанадіана,

що на південному сході остро-

ва. Про це повідомило

Національне бюро Мадагаскару

з контролю за природними

катастрофами (BNGRC). Спершу

повідомлялося, що жертвою

стихії стала всього одна люди-

на, однак після перегляду

даних, кількість жертв значно

зросла. Після Мадагаскару цик-

лон обрушився на узбережжя

Мозамбіку та Південної Африки


ПОЛЬЩА

то житлових будинків і серйо-

зно пошкодила ряд адміні-

стративних і громадських

будівель. Губернатор штату

Кентуккі був змушений ввести

режим надзвичайного стану.
ШВЕЙЦАРІЯ
У одному з гірських тунелів

розбився туристичний автобус,

загинуло 28 людей, з них –

22 дитини. Аварія сталася

пізно ввечері в районі міста

Сьєр, у кантоні Вале. За сло-

вами очевидців, автобус на

повному ходу врізався в стіну
індійському

штаті


ників органів влади країни

гірського тунелю. Машина
Західна Бенгалія перекинувся

автобус, постраждало 70

пасажирів. ДТП забрало

життя семи осіб, серед загиб-

лих двоє дітей. Стан шести

постраждалих, доправлених у

кілька тамтешніх клінік, оці-

повідомлялось, що в резуль-

таті вибухів загинуло чотири

людини і близько 60 отрима-

ло поранення. Загальна кіль-

кість постраждалих – 1,5 тис.

осіб. За даними державних

ЗМІ та на основі розповідей

спочатку вдарилася об ліву

сторону стіни, після чого її

відкинуло вправо, і вона роз-

билася неподалік від запасно-

го виходу із підземної спору-

ди – в «кишені безпеки». У

автобусі їхало 52 людини,


нили як важкий. Інцидент

стався з вини водія автобуса,

котрий не впорався з керу-

ванням. Автобус перевозив

пасажирів, які поверталися з

весільної церемонії в окрузі

Бардхаман.

очевидців, вибухи прогриміли

на складі боєприпасів на вій-

ськовій базі Режіман Блінд

("Танковий полк") у промисло-

вому районі Мпіла на березі

річки Конго. Вибухи розпоча-

лися після пожежі на складі

боєприпасів. Багато з розта-

У результаті зіткнення двох

поїздів у районі м. Щекоціни

(Сілезьке воєводство) на півд-

ні країни постраждало 60

осіб, – загинуло 15. За дани-

ми польських ЗМІ, серед

поранених було п’ять грома-

дян України. Зіткнення поїздів

більшість з яких – діти з

Бельгії, що поверталися додо-

му після канікул на гірсько-

лижному курорті в Швейцарії.

Ще 24 дитини дістали травми

різного ступеня тяжкості. На

місці аварії працювало близь-

ко 300 рятувальників.


Унаслідок вибуху на хімічно-

му заводі в адміністративному

центрі китайської провінції

Хебей – м. Шіцзячжуан загину-

ло 25 осіб, ще 46 людей

постраждало. Про це повідоми-

ли в Державному управлінні

Китаю з контролю за безпекою

праці. Аварія сталася під час


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 3/2012

шованих біля складу будинків

обрушилися.

сталося на початку одинадця-

тої вечора за київським

часом. Потяги йшли назустріч

один одному. Один поїзд пря-

мував з Перемишля до

Варшави, інший – з Варшави

до Кракова. У потягах, що

зазнали аварії, було близько

350 пасажирів. У зіткненні

двох поїздів біля м. Щекоціни

звинуватили диспетчера.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14  • ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ
  • Кабінету Міністрів України
  • У НОМЕРІ № 3 (172), березень 2012 рік ОФІЦІЙНО Система «112» – крок назустріч 10
  • У РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ 24 26
  • З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ 62
  • ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНА
  • ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ ЄМЕН виробництва високоенергетич- МАДАГАСКАР США