Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомітет Верховної Ради України з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією Громадська експертна рада Результати громадської антикорупційної експертизи законопроектів

Скачати 89.45 Kb.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією Громадська експертна рада Результати громадської антикорупційної експертизи законопроектів
Скачати 89.45 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір89.45 Kb.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією

Громадська експертна рада

Результати громадської антикорупційної експертизи законопроектів


Назва законопроекту

Про особливості корпоратизації Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

Номер законопроекту

3287

Дата реєстрації

18.09.2013

Автор законопроекту

Кабінет Міністрів України

Головний комітет ВРУ

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Етап проходження

Надано для ознайомлення членам Комітету (25.09.2013)

Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ

Відсутній на момент проведення експертизи

Висновок профільного Комітету ВРУ

Відсутній на момент проведення експертизи

Веб-адреса картки законопроекту на сервері ВРУ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48341

Дата схвалення висновку Громадською експертною радою

20.11.2013

Висновок та рекомендації

Громадської експертної ради


Виявлено корупційні ризики
Доопрацювати за результатами розгляду в першому читанні

Виконавецьдиректор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ,

експерт з кримінального права і проблем корупції

Микола Хавронюк
 1. Короткий виклад результатів громадської антикорупційної експертизи

 • Задекларована ціль та способи її досягнення:

Ціль: Створення умов для залучення інвестицій та удосконалення системи управління компанією ДП «НЕК «Укренерго» із одночасним збереженням у державній власності активів основного виду діяльності підприємства;
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Криміна́льне пра́во - одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права - це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
проведення модернізації інфраструктури передачі електричної енергії високовольтними електричними мережами.

Спосіб: Згідно із законопроектом, рішення про корпоратизацію ДП «НЕК «Укренерго» прийматиме Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
До статутного капіталу акціонерного товариства передаватиметься право користування об’єктами магістральних і міждержавних електричних мереж та майном для виконання підприємством функцій централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою.
Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Пропонується виключити ДП «НЕК «Укренерго» з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та включити до об'єктів, що можуть бути корпоратизовані. • Ризик створення корупційної схеми: наявний

Яким чином може працювати корупційна схема: Відповідно до частин 3 і 4 ст.
Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.
5 проекту, під час реалізації акціонерним товариством проектів, програм реконструкції (модернізації) магістральних і міждержавних електричних мереж дозволяється за погодженням з урядом списання окремих об’єктів або їх елементів. Проект не зазначає, хто має звертатися за таким погодженням.

Крім того, за погодженням з урядом органи управління акціонерним товариством прийматимуть рішення щодо розподілу прибутку, заснування акціонерним товариством юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Проте Закон «Про Кабінет Міністрів України» не передбачає подібних погоджень і, так само, як і запропонований законопроект, не визначає відповідальних осіб. Крім явної колізії, це означатиме, що погодження будуть надаватися у нелегітимному порядку.

Одночасно центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, може бути відсторонений від прийняття рішень щодо списання окремих об’єктів або їх елементів, а також розподілу прибутку, заснування акціонерним товариством юридичних осіб тощо. Разом з тим, саме цей орган, відповідно до ст.4 законопроекту, виконуватиме функції з управління корпоративними правами держави стосовно акціонерного товариства.Хто може отримувати корупційну вигоду: представники Кабінету Міністрів України та державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.
Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


Оцінка обсягу корупційної вигоди: на стадії оцінки

Хто платитиме корупційні внески: громадяни та суспільство України.

 • Втрати та жертви

Ключові негативні наслідки: Особи, наближені до членів Кабінету Міністрів України, зловживатимуть правом на погодження списання окремих об’єктів або їх елементів, а також розподілу прибутку, заснування акціонерним товариством юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв). Слід додати, що уряд України не є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Корупційного ризику можна уникнути, якщо покласти персональну відповідальність за погодження на конкретну посадову особу (конкретних посадових осіб).

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.Хто може потерпати від корупційної схеми: громадяни та суспільство України.

 • Висновки та рекомендації:

У законопроекті виявлено корупційні ризики. Рекомендовано доопрацювати законопроект за результатами розгляду в першому читанні.

ІІ. Детальний виклад результатів громадської антикорупційної експертизи

 • Задекларована суть законопроекту

  Ціль

  Спосіб досягнення

  Створення умов для залучення інвестицій та удосконалення системи управління компанією ДП «НЕК «Укренерго» із одночасним збереженням у державній власності активів основного виду діяльності підприємства; проведення модернізації інфраструктури передачі електричної енергії високовольтними електричними мережами.

  Серед іншого, до статутного капіталу акціонерного товариства передається право користування об’єктами магістральних і міждержавних електричних мереж та майном для виконання підприємством функцій централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України.

  Пропонується виключити ДП «НЕК «Укренерго» з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та включити підприємство до об'єктів, що можуть бути корпоратизовані. • Корупціогенні чинники та норм
  Корупціогенний чинник

  Кількість норм

  1.

  Широта адміністративного розсуду та дискреційні повноваження (нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і відповідальності органів влади)

  Не виявлено

  2.

  Порушення балансу інтересів та надмірні обтяження для одержувачів публічних послуг

  Не виявлено

  3.

  Прогалини правового регулювання

  Не виявлено

  4.

  Колізії в законодавстві

  2

  5.

  Надмірна кількість контактів приватного сектору з органами влади, необхідних для виконання процедури

  Не виявлено

  6.

  Надмірна кількість органів влади, з якими має контакт приватний сектор згідно з процедурою

  Не виявлено

  7.

  Поєднання нормотворчих та контролюючих функцій в одному органі влади

  Не виявлено

  8.

  Конфлікт інтересів ініціаторів законопроекту, що може призвести до отримання неправомірної вигоди

  Не виявлено
  Всього

  2

 • Ключові наслідки

  Стаття законопроекту

  Корупціогенний чинник

  Наслідок

  Частини 3 і 4 ст. 5 проекту Закону «Про особливості корпоратизації Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

  Під час реалізації акціонерним товариством проектів, програм реконструкції (модернізації) магістральних і міждержавних електричних мереж Кабінет Міністрів України погоджує списання окремих об’єктів або їх елементів (при цьому не зазначено, хто звертається за таким погодженням).

  Органи управління акціонерним товариством за погодженням з Кабінетом Міністрів України здійснюють повноваження щодо розподілу прибутку, заснування акціонерним товариством юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.

  Проте Закон «Про Кабінет Міністрів України» не передбачає подібних погоджень і не визначає відповідальних за це посадових осіб.

  З цього, крім наявності явної колізії, випливає, що зазначені погодження будуть відбуватися у нелегітимному порядку.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, може бути відсторонений від прийняття рішень щодо списання окремих об’єктів або їх елементів, а також розподілу прибутку, заснування акціонерним товариством юридичних осіб, придбання пакетів акцій (часток, паїв). Разом з тим, саме цей орган, відповідно до ст. 4 законопроекту, виконує функції з управління корпоративними правами держави стосовно цього акціонерного товариства.

  Створення колізій в законодавстві

 • Суб’єкти корупційних відносин

Хто може отримувати корупційні вигоди: посадові особи й інші працівники Кабінету Міністрів України та державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”

Методологія оцінки обсягу корупційної вигоди та результати оцінки: важко оцінити

Хто платитиме корупційні внески: громадяни України, українське суспільство загалом

Методологія оцінки обсягу корупційних втрат та результати оцінки: важко оцінити

 • Висновки та рекомендації

У законопроекті виявлено корупційні ризики.
Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.


З урахуванням цього висновку, Громадська експертна рада рекомендує доопрацювати законопроект за результатами розгляду в першому читанні.


Скачати 89.45 Kb.

 • Номер законопроекту 3287 Дата реєстрації
 • Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ
 • Веб-адреса картки законопроекту на сервері ВРУ
 • Громадської експертної ради Виявлено корупційні ризики Доопрацювати за результатами розгляду в першому читанні
 • Центру політико-правових реформ
 • Ризик створення корупційної схеми
 • Оцінка обсягу корупційної вигоди
 • Хто може потерпати від корупційної схеми
 • ІІ. Детальний виклад результатів громадської антикорупційної експертизи Задекларована суть законопроекту
 • Корупціогенні чинники та норм
 • Суб’єкти корупційних відносин Хто може отримувати корупційні вигоди
 • Методологія оцінки обсягу корупційної вигоди та результати оцінки
 • Методологія оцінки обсягу корупційних втрат та результати оцінки
 • З урахуванням цього висновку, Громадська експертна рада рекомендує доопрацювати законопроект за результатами розгляду в першому читанні.