Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна торгівля» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено

Скачати 185.67 Kb.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна торгівля» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Скачати 185.67 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір185.67 Kb.
ТипПротокол
1   2
Тема 2. Форми міжнародної торгівлі

Звичайна торгівля. Торгівля за режимом найбільшого сприяння. Преференційна та дискримінаційна торгівля.

Традиційна (проста) торгівля. Торгівля за кооперацією. Компенсаційна (зустрічна торгівля). Оренда (лізинг).

Особливості світової торгівлі сировинними товарами. Специфіка біржової торгівлі сировинними товарами. Сучасні тенденції світової торгівлі сировинними товарами.

Особливості торгівлі готовою продукцією. Види торгівлі готовою продукцією. Відкриті та закриті тендери при торгівлі готовою продукцією.

Торгівля комплектним обладнанням. Торгівля «під ключ». Підрядники та субпідрядники в торгівлі готовою продукцією.

Специфічні риси торгівлі послугами в порівнянні із традиційною міжнародною торгівлею товарами.

Особливості надання транспортних послуг. Послуги з міжнародного туризму.

Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Інші види послуг, що торгуються на світових ринках.

Міжнародні організації в регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Поняття продукту інтелектуальної праці. Основні характеристики організації торгівлі продуктами інтелектуальної праці. СОТ про міжнародну торгівлю продуктами інтелектуальної праці.

Торгівля патентами та ліцензіями. Класифікація ліцензій у міжнародній торгівлі. Виплати винагороди за ліцензійними угодами.

Угода - дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- чи багатосторонніми (договір).
Торгівля інжиніринговими послугами. Типізація інжинірингових послуг у міжнародній торгівлі. Вартість інжинірингових послуг.
Тема 3. Методи міжнародної торгівлі

Торгово-посередницькі фірми, їх функції та призначення. Типи торговельно-посередницьких фірм. Посередницькі операції та їх види. Операції з перепродажу. Комісійні операції. Агентські операції. Брокерські операції.

Торгівля через лізингові компанії. Послідовність і типи операцій при торгівлі через лізингові компанії.

Поняття організованих товарних ринків. Основні види організованих товарних ринків.

Сутність і функції міжнародних товарних бірж.

Това́рна бі́ржа - організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.
Типізація товарних бірж. Біржові товари. Елементи біржової інфраструктури і техніка біржових операцій. Тенденції розвитку міжнародних товарних бірж.

Міжнародні тендери (торги): сутність та основні функції. Типізація міжнародних тендерів. Техніка організації та проведення міжнародних тендерів.

Сутність та організаційні форми аукціонної торгівлі. Основні предмети торгу та міжнародні центри аукціонної торгівлі. Техніка організації та проведення міжнародних аукціонів. Тенденції розвитку міжнародних аукціонів.

Міжнародні виставки / ярмарки. Найбільші виставкові центри світу. Класифікація міжнародних виставок / ярмарків. Особливості організації та проведення міжнародних виставок / ярмарків.


Тема 4. Регулювання міжнародної торгівлі.

Система регулювання міжнародної торгівлі: сутність та основні рівні.

Тенденції розвитку сучасної системи регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин.

Основні форми обмежувальної ділової практики Методи та інструменти обмежувальної ділової практики.

Основні типи зовнішньоторговельних політик у міжнародній практиці. Адміністративні та економічні методи регулювання міжнародної торгівлі.

Напрями та інструменти регулювання міжнародної торгівлі на міжнаціональному рівні. Особливості наднаціонального рівня регулювання міжнародної торгівлі.

Міжнародні організації з врегулювання міжнародної торгівлі та сприяння її розвитку. Роль СОТ у регулюванні міжнародних торговельних відносин.
Тема 5. Система міжнародних комерційних контрактів.

Зовнішньоторговельні контракти та їх класифікація. Контракт купівлі-продажу з разовим постачанням, з періодичним постачанням, з оплатою в грошовій формі, з оплатою в товарній формі та контракт купівлі-продажу з оплатою в змішаній формі. Основні принципи міжнародного комерційного контракту.

Умови зовнішньоторговельного контракту. Визначення якості та кількості предмету контракту. Ціна контракту. Валютно-фінансові умови контракту.
Тема 6. Структура і зміст міжнародного комерційного контракту.

Зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу. Умови, що повинні бути передбачені в контракті: назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладання; преамбула; предмет договору (контракту); кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг); базисні умови постачання товарів (прийому/здачі виконання робіт або послуг); ціна та загальна вартість контракту; умови платежів; умови здавання-приймання товару (робіт, послуг); пакування та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; урегулювання спорів у судовому порядку;

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
місце знаходження (проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.Тема 7. Укладання міжнародних комерційних контрактів.

Етапи підготовки до укладання контракту. Вибір контрагента. Установлення контакту з потенційним покупцем. Оферта. Тверда та вільна оферта. Контроферта. Акцепт. Документи, що оформлюються до укладання експортної угоди. Документи, що оформлюються перед укладанням імпортної угоди.

Етапи укладання міжнародного контракту купівлі-продажу: переддоговірний період, комерційні переговори, парафування тексту контракту, підписання контракту.
Тема 8. Виконання міжнародних комерційних контрактів.

Зобов’язання щодо виконання контракту міжнародної купівлі-продажу. Підготовка товару до відвантаження. Виконання продавцем вимог щодо відвантаження товару: упакування та маркування товару.

Групи зовнішньоторговельних документів, що підтверджують виконання контракту. Документи з забезпечення виробництва експортного товару, з підготовки товарів до відвантаження, фінансові документи, товаросупроводжувальні документи (комерційні, страхові, транспортні, транспортно-експедиторські, митні).
Тема 9. Правила і процедури врегулювання торговельних суперечок.

Комісія ООН з питань права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ); Європейський арбітраж їх функції та основні задачі. Арбітражний суд Міжнародної торгової палати та арбітражні суди національних торгово-промислових палат. Орган вирішення спорів у рамках СОТ. Процес урегулювання спорів третейською групою, яка була створена Органом розв’язання спорів СОТ. Лондонський міжнародний третейський суд. Американський арбітраж. Роль Української ТПП та ТПП м. Києва у врегулюванні міжнародних комерційних спорів


Тема 10. Сучасна торговельна політика України.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД в Україні. Єдиний митний тариф України.

Арбітра́жний суд - в деяких країнах (Росія, окремі пострадянські країни) найменування спеціалізованих судових органів, що розглядають комерційні спори між суб'єктами господарювання; в деяких країнах - те саме, що і третейський суд (тобто недержавний).
Міжнародна Торгова Палата (МТП) англ. International Chamber of Commerce (ICC) - світова організація бізнесу, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації. Членами МТП є понад 6,5 мільйонів компаній, бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат світу.
Єдиний митний тариф України - юридичний термін, що з 2001 року фактично означає те саме що і Митний тариф України.
Структура видів ввізного мита. Трансформація торгового режиму України. Угоди України про вільну торгівлю, а також угоди про надання режиму найбільшого сприяння або національного режиму.
Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн.Головні зобов’язання України як члена СОТ: ціновий контроль; внутрішнє оподаткування; інтелектуальна власність; санітарні та фітосанітарні обмеження імпорту; імпортне мито; кількісні обмеження імпорту; експортні мита та обмеження; правила стандартизації. Наслідки вступу України до СОТ. Щорічний членський внесок України до СОТ.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література

 1. Бабенко В.О. Міжнародна економіка: навчальний посібник / В.О.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Бабенко. - К. : Основа, 2010. - 184 с.

 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: монографія / Наук. ред. Циганкова Т.М. – К.: КНЕУ, 2006.

 3. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Учебно-практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес - школа», «Интел-Синтез», 2000. – 544 с.

 4. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навчальний посібник. – К.
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
  : НАУ, 2003 – 345 с.

 5. Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля: навчальний посібник / Н.В. Крилова. - К. : Знання, 2008. - 365 с.

 6. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с.

 7. Міжнародна торгівля: навчальний посібник / За заг. ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. - 3-тє вид., доп. та перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 668 с.

 8. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

 9. Панкратов Ф.Г. Комерческая деятельность: Учебник. – М.: - Издательский Дом «Дашков и К», 2004. – 504 с.

 10. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 11. Румянцев А.П., Ю.О. Коваленко Міжнародна торгівля послугами: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с.

 12. Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: Навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005, 73 с.

 13. Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / С.В. Фомішин, Ю.В. Колесник. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 360 с.

 14. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: Нвчальний посібник. К.: КНЕУ, 2001.- 488 с.

Додаткова література

 1. Бахрамов Ю.М., Глахов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. – С-Пб., 2000

 2. Бочан, І. О. Глобальна економіка: підручник / І. О.
  Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
  Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.

 3. Гончаров, Ю. В.Світ. Європа. Україна: трансформація економіки та інтегарція: монографія / Ю.В. Гончаров, Ю.О. Петін, О.М. Сальник. - К. : Знання України, 2007. - 504 с.

 4. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учебное пособие. - М., 2000.

 5. Гіл Ч.міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001 – 856с.
  Соломі́я Дми́трівна Павли́чко (15 грудня 1958, Львів - 31 грудня 1999, Київ) - письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з теорії літератури, історії фемінізму. Донька Дмитра Павличка.


 6. Горобач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266с.

 7. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 384 с.

 8. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. – К.: Знання 2006. – 462 с.

 9. Жук М.В. Комерційні відносин України: Підручник. Чернівці: Рута 2002-576 с.

 10. Киреев А. Международная экономика: учебное пособие для вузов. - М., 1999.

 11. Клодт, Хеннінг. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки: Монографія/ Хеннінг Клодт; За ред. В.В. Рокочої. - К.:Таксон, 2006. - 306с.

 12. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: навчальний посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – 520с.

 13. Липов, В. В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини.
  Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
  Модуль II. Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії: навчально-практичний посібник /В.В. Липов. - К. : Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 368 с.

 14. Матвеева О.П. Организация и технолгия внешнеторговых операций: Учебное пособие М.: ИВЦ – «Маркетинг», 2000. – 160 с.

 15. Международный менеджмент.//Под ред С.Э.Пивоварова. – С-Пб., 2000.

 16. Международные экономические отношения / Под. ред. В.Е. Рыбалкина. – 5-е издание. – М.: ЮНИТИ 2005 – 605 с.

 17. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулюванняу глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002 – 703с.

 18. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П. Румянцева, Г.Н., Климко, В.В. Рокоча. К.: Знання-Прес, 2003

 19. Міжнародна економіка / В.М. Тарасевич. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 20. Міжнародна економіка: підручник / За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона. - 2-тє вид., перероб. и доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 560 с.

 21. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник Под ред. Полякова .В.В, Щенина Р.К. – М.: КНОРУС, 2005. – 656с.

 22. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діялність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003-948 с.

 23. Новокшонова Л.В. Мировое хозяйство: Учебное пособие / М.: - 2000.

 24. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. К.: Знання 2005. – 397с.

 25. Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: навчальний посібник/ за ред. проф. Г.Г. Кірейцева.- Житомир: ЖіТі, 2000.

 26. Осика С.Г. Світова організація торгівлі: Підручник / С.Г.
  Світова організація торгівлі Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[Джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.
  Осика, В.Г. Пятницький. – 2004.

 27. Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи: Монографія/ К.
  Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
  : «Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики», 2003. – 448 с.
  Комерційне право (також іноді - Бізнесове право, Торгове право, Підприємницьке право, Господарське право) - галузь права, яка регулює діяльність в сфері торгового (комерційного) обігу.


 28. Пахомов С.Ю. Глобальна конкуренція: нові явища та чинники розвитку: монографія / С. Ю. Пахомов. - К. : КНЕУ, 2008. - 224 с.

 29. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / О. С. Передрій. - Четверте видання, перероблене і доповнене. - К. : Знання, 2008. - 264 с.

 30. Поручник А.М. Національний інтерес України:економічна самодостатність у глобальному вимірі: монографія / А. М. Поручник. - К.:КНЕУ, 2008. - 352 с.

 31. Савельєв Є.В.Міжнародна економіка: підручник / Є. В. Савельєв. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 622 с.

 32. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник. – К.
  Національний інтерес, інтереси (англ. national interest, нім. Staatsräson, фр. raison d'état) - система цілей і завдань зовнішньої політики держави. Згідно з ученням школи політичного реалізму, національні інтереси є причиною міжнародних відносин як таких.
  Дипломатичний протокол - це сукупність загальноприйнятих правил, традицій і умовностей, які дотримуються урядами, відомствами закордонних справ, дипломатичними представництвами, офіційними особами і дипломатами при виконанні своїх функцій в міжнародному спілкуванні.
  : Знання, 2005. – 259с.

 33. Солоніко К.С. Міжнародна економіка: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 382 с.

 34. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства . – К.: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 35. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К.: Ніка Центр, 2006 - 385 с.

Джерела Інтернет

 1. http://ft.com - Financial Times

 2. www.businessweek.com - Business Week

 3. www.economist.com - The Economist

 4. www.europe.eu.int - Європейський союз

 5. www.imf.org - Міжнародний валютний фонд

 6. www.worldbank.org - Світовий банк

 7. www.wto.org - Світова організація торгівлі

 8. www.portal.euromonitor.com - ЄвромоніторПідпис розробника: ______________
1   2


Скачати 185.67 Kb.

 • Тема 3. Методи міжнародної торгівлі
 • Тема 4. Регулювання міжнародної торгівлі.
 • Тема 5. Система міжнародних комерційних контрактів.
 • Тема 6. Структура і зміст міжнародного комерційного контракту.
 • Тема 7. Укладання міжнародних комерційних контрактів.
 • Тема 8. Виконання міжнародних комерційних контрактів.
 • Тема 9. Правила і процедури врегулювання торговельних суперечок.
 • Міжнародної торгової палати та арбітражні суди
 • Тема 10. Сучасна торговельна політика України.
 • 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів Основна література
 • Додаткова література Бахрамов Ю.М., Глахов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. – С-Пб., 2000 Бочан, І. О. Глобальна економіка
 • Світова організація торгівлі