Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексна програма відновлення історичного, культурно-рекреаційного середовища Крюківського району міста Кременчука

Скачати 323.45 Kb.

Комплексна програма відновлення історичного, культурно-рекреаційного середовища Крюківського району міста Кременчука
Скачати 323.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір323.45 Kb.
ТипКомплексна програма
  1   2   3

ПРОЕКТ
Назва проекту: Комплексна програма відновлення історичного, культурно-рекреаційного середовища Крюківського району міста Кременчука
Актуальність проекту обумовлюється нагальною потребою територіальної громади у комплексному благоустрої культурно-рекреаційного середовища Крюківського району.
Крюківський район - адміністративний район міста Кременчук на правому березі Дніпра й частково на лівому. На півночі обмежений водами Дніпра й Автозаводським районом Кременчука; на півдні обмежений ланами Кременчуцького району.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
При цьому громаді потрібні навіть не стільки проведення чергового прибирання сміття й ремонтних робіт у районних парках, зелених зонах та на інших об’єктах районних закладів культури, скільки опрацювання й впровадження ефективної господарсько-економічної системи з управління парками, що створить надійні передумови для забезпечення усталеного розвитку цих об’єктів.

Проект стосується усієї районної сфери об’єктів дозвілля, відпочинку та історичної спадщини, хоча найбільш безпосередньо його заходи зачіпають т.зв. «Міський сад» - комплексну пам’ятку природи місцевого значення. Багатьма фахівцями і звичайними жителями вона вважається серцем району, оскільки за фактом є однієїю із найбільш видатних об’єктів старовини, рештки якої поки ще зберігаються в нашому місті. На сьогоднішній день ця пам’ятка природи ніби наочно являє собою ті проблеми, які останніми десятиліттями опанували територію району. У першу чергу це катастрофічні екологічні проблеми – викиди й забруднення від потужних промислових підприємств, аварії у комунальних комунікаціях, важка «хвороба» найголовнішої водної магістралі нашої країни – Дніпра, тотальне зникнення малих річок й водоймищ, побутове засмічення і як наслідок – швидке зникнення колись дуже мальовничих зелених куточків. По-друге, – це надзвичайна вразливість й незахищеність районної соціальної сфери, а ще більше – об’єктів установ і закладів культури. Якщо промисловість в місті дедалі більше підіймається, а лікарні й заклади освіти продовжуюсь якось долати власними силами чисельні негаразди фінансового, матеріального та кадрового характеру, то за об’єкти культурного надбання та історичної спадщини просто немає кому «заступитися». Так само відбувається і з Міським Садом, якому найближчим роком виповниться 225 років. Колись він вважався найкращим ландшафтним парком України, який сяяв видатними творіннями митців й композиціями ландшафтно-паркової архітектури, а зараз знаходиться у повністю занедбаному й здичілому стані. Фактично цей найбільш видатний об’єкт культурного надбання віддзеркалює усю недорозвиненість місцевого самоврядування в районі, незадовільний рівень побутової громадської активності та самоорганізації його жителів, відсутність компетентної місцевої нормативної бази у культурно-рекреаційній та інших сферах комунальної інфраструктури, а також надійної сучасної управлінської системи, яка була б здатною здійснювати ефективний менеджмент комунальними об’єктами в умовах трансформованих суспільно-економічних відносин.

Відродження відомого паркового комплексу справило б по-справжньому синергетичну дію на загальні процеси соціально-економічного розвитку Крюківського району, і насамперед сприяло б більш інтенсивному формуванню комплексу дієвих механізмів практичної реалізації повноважень місцевого самоврядування. За проектом вважається можливим відпрацювати показовий механізм розбудови ефективної господарсько-економічної системи, механізми якої допоможуть впорядкувати життя й інших чисельних об’єктів культурного, рекреаційного та історичного значення. Інноваційні складові проекту базуються на залученні до відновлення історичного символу району багатьох зацікавлених організацій і комунальних закладів, а головне – передбачають утворення оптимальної сучасної системи управління парковим комплексом, яка поряд із проблемами забезпечення його технічного функціонування буде вирішувати й питання захисту і економічних, і суспільних інтересів територіальної громади району.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
В рамках проекту буде реалізовано значну інвестиційну програму, яка через залучення коштів здебільшого приватного сектору істотно поліпшить умови сьогоднішнього існування парку. Отже, враховуючи викладене, уявляється можливим визначити цільовою групою проекту фактичну всю територіальну громаду району, оскільки головний предмет проекту зможе відіграти у майбутньому доволі значну роль у поточному житті переважної більшості її членів.

Перелік заходів проекту:


 1. Поновлення первинної проектної документації і оригінальних ескізних планів парку (кінець ХVІІІ століття) та різноманіття паркових елементів.
  Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.
  Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.


 2. Здійснення кола заходів із оздоровлення існуючих зелених насаджень, гармонічне доповнення їх окремими зразками вибіркового декоративного посадкового матеріалу.
  Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.


 3. Створення комунальної дирекції парку. Огородження території парку та консервація зруйнованої будівлі колишнього клубу залізничників.

 4. Будівництво спортивно-відпочинкового комплексу на території, що межує з парком і є вільною від зелених насаджень.

 5. Здійснення комплексних заходів із залучення широкої громадськості до збереження історичної спадщини.

 6. Розробка, обговорення й прийняття Концепції перспективного використання паркового комплексу. Опрацювання комплексних механізмів управління комплексом із забезпеченням інтересів територіальної громади району. Розробка й прийняття кола інших нормативно-правових актів місцевого самоврядування щодо забезпечення подальшого повноцінного функціонування заповідника – комплексної пам’ятки природи, парку «Міський сад».
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


 7. Розробка, обговорення та прийняття Концепції управління майновими об’єктами установ та закладів культури (а також тих, що мають історичну цінність).

Очікувані результати реалізації проекту передбачають досягнення значного ефекту як у короткотерміновій, так й у довгостроковій перспективі. Вже у процесі реалізації проекту передбачається запустити першу чергу комплексу культурно-спортивного відпочинку, а згодом й історично-представницького центру. Насадження буде частково оздоровлено та оновлено новим декоративним посадковим матеріалом. У довгостроковому ж плані, через створення протягом виконання проекту кола передумов для продовження подальшого розвитку паркового комплексу, намічено вирішення й багатьох інших питань, що мають значне суспільне значення для територіальної громади району. Це – фрагментарне відтворення на території парку елементів історичної ландшафтної архітектури, будівництво представницького комплексу місцевого самоврядування, вишуканої ресторації, студій класичної музики та художнього мистецтва для юнаків, літньої сцени для виступу оркестрів та постановки театралізованих дійств, вольєрів для тварин й інших різноманітних компонентів.

Архітектура Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

На реалізацію проекту планується залучити не менш як 3,8 млн. грн., у тому числі майже 3 млн. – за рахунок інвестиційних й благодійних внесків приватного сектору.

Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.
Фінансовий запит до дирекції Конкурсу за проектом складає 495,0 тис. грн., а із місцевих бюджетів (за спеціальною домовленістю з міськвиконкомом) планується витратити майже 500 тис. грн.

Організаціями – партнерами Крюківської райради за проектом є Кременчуцька міська рада, ФК «Ворскла», ФК «Кремінь», клуб юних моряків «Гардемарин», управління культури і міський комітет з питань фізичної культури та спорту міськвиконкому, а також багато інших осіб, які під час підготовки проектних пропозицій виказували намір усіляко сприяти його реалізації.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Кременчу́цька міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Полтавській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Кременчук.

Крюківський район м. Кременчука охоплює міські території по обидва береги Дніпра, у тому числі й найбільш старовинну частину міста, розміщену на лівому березі. Населення його складає близько 75 тисяч жителів, які переважною мірою працюють на чисельних міських промислових підприємствах, або у бюджетній сфері. Лише на території Крюківського району розміщено 19 потужних промислових підприємств, у тому числі один із флагманів машинобудівної промисловості України ВАТ Крюківський вагонобудівний завод. Місцеве самоврядування в районі переважним чином відчуває на собі ті ж самі проблеми, що й у інших великих містах України з районним адміністративним поділом. Найбільшою з них є специфічність стосунків з міськими органами місцевого самоврядування, що обумовлена змістом законодавства України про місцеве самоврядування.

Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що знаходиться на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Публічне акціонерне товариство «Крю́ківський вагонобудівни́й заво́д» (КВБЗ) - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, у першу чергу залізничного рухомого складу.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Враховуючи, що базовий закон не встановлює істотних обмежень для районної владної компетенції (залишаючи при цьому визначення її конкретних обсягів здебільшого на розсуд представницького органу базового рівня), районні органи місцевого самоврядування для забезпечення власної діяльності воліють одержати якомога більше владних повноважень, у той час як міські органи намагаються їх дедалі більше обмежити. У Кременчуці загальна ситуація щодо взаємовідносин між містом та районами мабуть є навіть кращою, аніж у переважній більшості інших міст з районним адміністративним поділом. Це обумовлюється тим, що засади цих взаємовідносин чітко визначені статутом територіальної громади міста, відповідно до якого права районів захищені доволі чітко і не підлягають довільному трактуванню. Проте, незважаючи на це, проблема розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних ланок залишається доволі гострою, оскільки найбільш наближені до громадян районні органи місцевого самоврядування відчувають гострий дефіцит владно-посадової компетенції. Цей дефіцит спотворює для них доволі-таки неприємну ситуацію, коли у багатьох випадках вони у фактичному сенсі остаточно позбавляються реальної можливості вплинути на розвиток суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів в районі. Втім Крюківський район продовжує існувати, представницький орган - обиратися, а сформовані ним виконавчі органи – здійснювати напружену поточну діяльність із забезпечення життєдіяльності територіальної громади району.
Представни́цький о́рган місце́вого самоврядува́ння - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Хоча районні органи місцевого самоврядування наділені міською радою доволі незначними повноваженнями (здебільшого на них покладено вирішення питань лише у сфері соціального захисту та освіти, до того ж – переважно дошкільної й початкової), тим не менш у своїй повсякденній практичній діяльності виконавчі органи змушені так чи інакше торкатися й безлічі інших питань та сприяти мешканцям, організаціям й установам, розташованим на території району, у їх ефективному вирішенню.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Так, наприклад, райвиконком частково опікується і надає практичну допомогу в тому числі й тим закладам, що фінансуються з міського бюджету. Зокрема на території району з 1990 року розміщується й функціонує унікальний на теренах України заклад освіти - Кременчуцький клуб юних моряків «Гардемарин». В цьому клубі щороку проходять нелегке трудове «моряцьке» виховання понад 320 юнаків віком від 12 до 18 років. Клуб має власне приміщення, флотилію, а також водну станцію в межах міста. Кожного року шлюпки його флотилії проходять в рамках корабельно-шлюпкових походів більш як дві тисячі кілометрів по річці Дніпро і водосховищам в різних погодних умовах. Випускники клубу, в якому упродовж п’яти років вони навчаються багатьом цікавим й пізнавальним речам, за підсумками складення іспиту одержують кваліфікацію мотористів суден, що надає змогу подальшого працевлаштування на підприємствах річкового флоту. За дієвої підтримки райвиконкому, у 1997 році клуб «Гардемарин» одержав власне приміщення загальною площею у 424 квадратних метри у найбільш старовинній частині міської забудови, що межую з комплексною пам’яткою природи місцевого значення «Міський сад».

На сьогоднішній день ця пам’ятка природи ніби наочно являє собою ті проблеми, які останніми десятиліттями опанували територію району. Перш за все – це незадовільна екологічна ситуація на території району, яка до того ж істотно ускладнюється незадовільно малою кількістю об’єктів рекреації і відпочинку, або й взагалі відсутністю деяких категорій таких об’єктів. А більшість з існуючих об’єктів як правило перебувають у занедбаному стані. Так, на території Крюківського району, що створює ВВП майже на рівні половини відповідного показника деякої області, щільно розміщені чисельні об’єкти промисловості, і одночасно не існує ані зоопарку, ані зоосаду, ані принаймні невеличкого ботанічного саду. Та що там ботанічного парку, якщо не існує принаймні чистого ставка, а поряд – тінистих алей із необхідним рекреаційним приладдям. Не існує навіть більш-менш пристойного фонтану з місцями для відпочинку, що у будь-яку спеку обвіював би прохолодою відпочиваючих громадян та гостей міста! До речі, стосовно гостей. Адже Кременчук із самого початку існування річкового туристичного маршруту Київ – Одеса (що функціонує ще з позаминулого століття, коли за Катеринославом починалися Пороги, і кораблі обходили їх штучно викопаним каналом) був обов’язковою річковою гаванню, в якій мали зупинятися його кораблі. Зупиняються вони і зараз, проте туристові здебільшого й нікуди на березі подітися. Тому його везуть в музей, а після цього – знову на корабель.

Але ж те, чого так не вистачає зараз, колись було! Власне, це був той самий згаданий вище «Міський сад», якому наступного року виповниться вже 225 років! Власно кажучи, і ця дата є доволі умовною, оскільки цей унікальний свого часу парк був не закладений, а лише перетворений із чудової старовинної природної діброви за проектом дуже відомого паркобудівника англійця В. Гульда. Вона з давніх часів знаходилася на тому самому місці, в якому вже майже зникла, але дуже відома з історії України річка Кагарлик, перед впадінням у Дніпро поділялася на два рукави, омиваючи Кременчук своїми водами як з півночі, так й з півдня.

Історія України Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
За спогадами із давнини, свого часу то була справжня оаза: могутні сторічні дуби, кремезні вікові дикі груші, тіниста прохолода діброви, кришталева прозорість і чистота річки, що протікала уздовж діброви, завжди привертали увагу усіх осіб, які опинялися у місті! Привернули вони увагу і могутнього Г.О. Потьомкіна, який у повній відповідності до традицій російської державної адміністрації одразу ж … приватизував заміську діброву! Очікуючи з відвідинами російську імператрицю Катерину Другу, на її території за проектом видатного петербурзького зодчого І. Старова побудували палац, а саму діброву перетворили на найкращий в Україні тих часів ландшафтний парк.
'Парк' - це спеціальна обмежена природна або штучна територія, виділена переважно з метою рекреації, відпочинку.
Поступово парк стає визнаним місцем відпочинку кременчужан. У дореволюційні часи на його території за будь-яких обставин завжди підтримувався зразковий порядок, а парк продовжував розвиватися й далі. Перед самим початковим першої світової війни в парку спорудили перший в місті фонтан.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
До зеленого масиву примикало чудове озеро, посеред якого буда збудована альтанка для відпочиваючих. Альтанка з’єднувалася з берегами пішохідними містками, бажаючим пропонувалися й яли для відпочинку на воді.

Прикро, але те, що було, вже давно як зникло, майже повністю стерлося з обличчя міста. Рештки зелених насаджень, що залишилися від парку, перебувають у жахливому, недоглянутому стані. Власно кажучи, ані у комплексному вигляді, ані за окремими компонентами парку вже не залишилося. Як не залишилося і його первісної території. І лише поцінювачів історії та справжніх патріотів міста не залишає надія на його відродження, оскільки якимось дивом вижило (ще із часів запорізької давнини) декілька старовинних дерев, у тому числі й легендарний кремезний дуб, оспіваний не у одній народній пісні. Аби відродження все-таки виявилося можливим, за ініціативою району міська рада у 1993 році своїм рішенням оголосила парк комплексною пам’яткою природи місцевого значення. Завдяки цьому вдалося дещо припинити процеси «відкушування» з його території ласих земельних шматочків для індивідуального та промислового будівництва. Проте порядку і догляду території парку це не додало. А оскільки упродовж багатьох останніх років органи місцевого самоврядування не спромоглися навести на території Міського Саду принаймні елементарного ладу, то і сьогодні існує небезпека того, що розписавшись у власній неспроможності, вони віддадуть територію під використання її комерційними структурами. Нехай і за умов зобов’язання збереження зелених насаджень, проте якщо це дійсно станеться, то після цього ніякого Міського Саду вже не буде ніколи! І це буде дуже прикрим остаточним завершенням історії парку, а також розвіянням сподівань переважної більшості жителів району на появу в ньому нового по-справжньому культурно-рекреаційного містечка. А жителі району як ніколи раніше (у зв’язку із складною екологічною ситуацією та загальним винищенням куточків природи навколо міста) потребують саме такого місця для відпочинку – із зеленим гаєм, озером, історичною аурою та чистим повітрям. Та ще й відносно неподалік від центру міста! Безумовно потребує його і місто у зв’язку з потребою розвитку туристичної інфраструктури. Але разом з тим існує ще одна обставина, яка стимулює територіальну громаду району відстояти цільове призначення парку і ініціювати його відродження. Ця обставина полягає у тому, що більш старовинного, історичного місця на території Кременчука у сучасній добі просто не існує! Власно кажучи, рештки цього парку самі по собі являють значну частину історії і України в цілому, і міста зокрема.

Проте одного бажання відновити Міський Сад замало. Для його відродження необхідна інтеграція зусиль усієї спільноти району, органів місцевого самоврядування міста, місцевих діячів культури, підприємницьких структур.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
А головне – необхідна чітко визначена, обґрунтована та обговорена усіма зацікавленими сторонами концепція подальшого використання парку, розробка механізму його технічного утримання, фінансового забезпечення, презентаційного а діяння, а також одержання коштів за виконання певних функцій підприємницького характеру. Крім того, необхідний проект архітектурного поновлення парку, зокрема щодо структури та порід зелених насаджень, порядку їх розміщення на території парку. У цьому контексті бажано відновити історичні елементи первісного вигляду парку, принаймні фрагментарно. Нарешті, необхідно найбільш раціонально спланувати й ділянки, вільні від зелених насаджень, зокрема визначитися із подальшим відновленням й використанням ставка. Теж саме стосується і частини нерухомого майнового комплексу, хоча від нього у свою чергу те ж залишилися виключно руїни.У цьому контексті слід додати, що такий ретельний підхід до відновлення парку обумовлюється й відповідними положеннями Статуту територіальної громади міста Кременчука, який вважається основним у системі актів місцевого самоврядування м. Кременчука. Комплексна пам’ятка природи «Міський сад» перебуває у переліку територій, зазначених у Статуті як ті, що мають зберігатися з урахуванням особливостей історичного, культурного, архітектурного та екологічного характеру, а отже підлягає ретельному вивченню і найбільш раціональному й цільовому подальшому використанню.
  1   2   3


Скачати 323.45 Kb.

 • Кременчуцька міська рада
 • Крюківський вагонобудівний завод