Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексні числа та їх геометрична інтерпретація Алгебраїчна та тригонометрична форми комплексного числа

Скачати 13.09 Kb.

Комплексні числа та їх геометрична інтерпретація Алгебраїчна та тригонометрична форми комплексного числа
Скачати 13.09 Kb.
Дата конвертації 28.04.2017
Розмір 13.09 Kb.

 1. Комплексні числа та їх геометрична інтерпретація

 2. Алгебраїчна та тригонометрична форми комплексного числа.

  Ко́мпле́ксні чи́сла - розширення поля дійсних чисел, зазвичай позначається C } . Будь-яке комплексне число може бути представлене як формальна сума x + i y , де x і y - дійсні числа, i - уявна одиниця. 3. Дії над комплексними числами, заданими в тригонометричній формі.

  Тригонометрія Тригономе́трія (від грец. τρίγονο - трикутник та μετρειν - вимірюю, тобто буквально вимірювання трикутників) - розділ елементарної математики, що лежить на перетині алгебри та геометрії і вивчає співвідношення між сторонами й кутами трикутників, дозволяючи проводити кутові обчислення через спеціально визначені функції кутів. 4. Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі.

 5. Комплексне число, його показникові форма. Формула Ейлера.

 6. Матриці та дії над ними.

 7. Визначники. Методи обчислення визначників.

 8. Метод Крамера розв’язування систем лінійних рівнянь.

  Формула Ейлера - співвідношення, що пов'язує комплексну експоненту з тригонометричними функціями. Названа на честь Леонарда Ейлера, який її запропонував.

  Лінійне рівняння Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд 9. Вектори. Дії над векторами, заданими координатами

 10. Скалярний та векторний добутки векторів

 11. Означений інтеграл, його властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.

 12. Інтегрування підстановкою.

 13. Інтегрування частинами .

 14. Обчислення площ плоских фігур за допомогою означеного інтеграла.

 15. Обчислення об’єму тіла обертання

 16. Еліпс, його рівняння.

 17. Гіпербола, її рівняння.

 18. Парабола, її рівняння.

 19. Парабола зі зміщеною вершиною.

 20. Диференціальне рівняння, його порядок, загальний та частинний розв’язок. Задача Коші.

 21. Диференціальні рівняння першого порядку з відокремленими змінними.

 22. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку .

  Задача Коші - одна з основних задач теорії диференціальних рівнянь - полягає в пошуку розв'язку (інтеграла) диференціального рівняння, що задовольняє початковим умовам (початковим даним).

  Тіла́ оберта́ння - об'ємні тіла, що виникають при обертанні плоскої фігури, обмеженої кривою, навколо осі, що лежить в тій же площині.

  Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною. 23. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.

 24. Диференціальні рівняння вищих порядків, які допускають пониження порядку.

 25. Лінійні однорідні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами.

 26. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами.

 27. Елементи комбінаторики (перестановки, розміщення, комбінації)

 28. Події, види подій. Класичне означення ймовірності.

 29. Теореми додавання і множення ймовірностей.

 30. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

 31. Повторення випробувань. Формула Бернуллі.


Скачати 13.09 Kb.

2021