Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексний аналіз результативності проведених відділенням Національної служби посередництва І примирення в Дніпропетровській області упродовж 013-2014 років та місяців 2015 року примирних процедур з метою вирішення колективних трудових спорів

Комплексний аналіз результативності проведених відділенням Національної служби посередництва І примирення в Дніпропетровській області упродовж 013-2014 років та місяців 2015 року примирних процедур з метою вирішення колективних трудових спорів
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3


Комплексний аналіз

результативності проведених відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області

упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року примирних процедур

з метою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та при здійсненні заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

(аналітично-інформаційна довідка)

На виконання пункту 7.2. Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2015 рік, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) від 30.12.2014 № 104, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 № 32, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (далі – Відділення) проведений комплексний аналіз результативності проведених Відділенням упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року примирних процедур з метою вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та при здійсненні заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Метою підготовки комплексного аналізу стало визначення основних тенденцій щодо проведення примирних процедур на підприємствах, в установах, організаціях Дніпропетровській області, де зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти) (далі – КТС(К)) або проводяться заходи з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – ЗКТС(К)), упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року, результативності посередницьких дій Відділення, ефективності залучення до участі у примирних процедурах сторін соціального діалогу.

Аналіз стану соціально-трудових відносин, підготовка висновків та пропозицій Відділення проводилися на підставі:


 • опрацювання інформації по підприємствам, де зареєстровані КТС(К), та випадкам дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебувають у системі ЗКТС(К);

 • опрацювання інформації, отриманої шляхом особистої участі представників Відділення у примирних процедурах;

 • опрацювання інформації, яка надходила від сторін соціально-трудових відносин, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій профспілок та роботодавців, позаштатних інституцій НСПП;
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 • аналітично-інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.
  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
1. Вступ.

Одним з основних завдань НСПП, відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про Національну службу посередництва і примирення, є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачені примирні процедури, які застосовуються для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), а саме:


 • «Примирна комісія – орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін».

 • «Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту)».

Вказані процедури мають свої характеристики, які також наводяться в Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та більш детально викладені у відповідних нормативних актах НСПП.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Разом з тим, з 2011 року було внесено зміни до нормативних документів НСПП, відповідно до яких визначено поняття «узгоджувальної зустрічі» зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) та соціальними партнерами НСПП. Проведення даних зустрічей націлене на пришвидшення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), негайне реагування на збільшення соціальної напруженості, налагодження ефективної співпраці тощо.


2. Загальна кількість колективних трудових спорів (конфліктів) та вимог найманих працівників, вирішенню яких сприяло Відділення упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року.

Упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року Відділення сприяло вирішенню 8 КТС(К), зареєстрованих на підприємствах, в установах та організаціях Дніпропетровської області, 4 (50,0%) з яких були вирішені та зняті з реєстрації.

Також слід зазначити, що на деяких підприємствах КТС(К) упродовж періоду, що аналізується, реєструвалися двічі (а саме: на ДНВП «Цирконій» (м. Дніпродзержинськ) та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг)), тому Відділення сприяло вирішенню КТС(К) на 6 підприємствах.

Наведені у таблиці 1 дані свідчать, що найбільша кількість КТС(К) – 3 одиниці (50% від загальної кількості зареєстрованих КТС(К)) – було зареєстровано у 2013 році. Таким чином, динаміка реєстрації КТС(К), що наведена вище, показує тенденцію до зменшення прагнення з боку трудових колективів щодо вступу у КТС(К), наймані працівники рідше звертаються до досудового врегулювання вимог.

Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Дані дії викликані, передусім, правовою необізнаністю найманих працівників та ймовірністю втрати робочого місця через тиск з боку роботодавців.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Таблиця 1

Динаміка руху по колективним трудовим спорам (конфліктам) на підприємствах, в установах, організаціях Дніпропетровської області

упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року


Роки


На початок року

Виникло

КТС(К)

Питома вага у загальній кількості зареєстрованих КТС(К), %

Вирішено

КТС(К)

Питома вага у загальній кількості вирішених КТС(К), %

На кінець звітного періоду

2013

2

3

50,0

-

-

5

2014

5

2

33,3

2

50,0

5

9 місяців 2015

5

1

16,7

2

50,0

4

Всього

-

6

100,0

4

100,0

-

Упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року Відділення сприяло врегулюванню 44 вимог найманих працівників у КТС(К), зареєстрованих на підприємствах, в установах та організаціях Дніпропетровської області, 27 (61,4%) з яких були врегульовані та зняті з реєстрації.

Таблиця 2

Динаміка руху по вимогам найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах) на підприємствах, в установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року


Роки


На початок року

Виникло

вимог

Питома вага у загальній кількості зареєстрованих вимог, %

Врегульовано

вимог

Питома вага у загальній кількості врегульованих вимог, %

На кінець звітного періоду

2013

3

19

46,3

-

-

22

2014

22

20

48,8

20

74,1

22

9 місяців 2015

22

2

4,9

7

25,9

17

Всього

-

41

100,0

27

100,0

-

Наведені у таблиці 2 дані свідчать, що найбільша кількість вимог найманих працівників у КТС(К) – по 20 одиниць - було зареєстровано та врегульовано упродовж 2014 року.

Згідно Класифікатора вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», всі вимоги, врегулюванню яких сприяло Відділення упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року, можна розподілити наступним чином (рис.

На́йманий робітник - це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.
1):

 • щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень – 23 вимоги (52,3% від загальної кількості вимог);
  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.


 • щодо невиконання вимог законодавства про працю – 18 (40,9 %).

 • щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 3 (6,8%).
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Мал. 1. Загальна кількість вимог найманих працівників, вирішенню яких сприяло Відділення упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року


Таким чином, найбільша кількість вимог, врегулюванню яких сприяло Відділення, стосуються виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень – 23 вимоги (52,3%). В той же час, були відсутні вимоги щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Таблиця 3Класифікація вимог, висунутих найманими працівниками підприємств, установ, організацій Дніпропетровської області упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року, за роками виникнення


Роки

Всього висунутих вимог, одиниць

З них щодо:

встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту

укладання або зміни колективного договору, угоди, або окремих їх положень

виконання колективного договору, угоди

невиконання вимог законодавства про працю

одиниць

питома вага, %

одиниць

питома вага, %

одиниць

питома вага, %

одиниць

питома вага, %

2013

19

-

-

-

-

7

36,8

12

63,2

2014

20

3

15,0

-

-

13

65,0

4

20,0

9 місяців 2015

2

-

-

-

-

2

100,0

-

-

Всього

41

3

7,3

-

-

22

53,7

16

39,0

Аналіз висунутих найманими працівниками вимог упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року (таблиця 3) показав, що найбільша кількість висунутих та зареєстрованих вимог виникали з питань виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень – 22 вимоги (53,7%).

Аналізуючи наведені у таблиці 4 дані, можна відзначити, що найбільшу питому вагу у структурі вимог, висунутих найманими працівниками підприємств Дніпропетровської області упродовж 2013-2014 років та 9 місяців 2015 року, становлять інші вимоги – 56,1%. Найменший відсоток – 4,9% становлять вимоги щодо своєчасної виплати заробітної плати.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Таблиця 4Вимоги, висунуті найманими працівниками підприємств, установ, організацій Дніпропетровської області у колективних трудових спорах (конфліктах) щодо:


Роки

погашення заборгованості із виплати зарплати

своєчасної виплати поточної зарплати

підвищення рівня зарплати

умов оплати праці

охорони праці

інші вимоги

Всього вимог

2013

4

2

2

1

2

8

19

2014

1

-

1

4

1

13

20

9 міс. 2015

-

-

-

-

-

2

2

Разом

5

(12,2%)

2

(4,9%)

3

(7,3%)

5

(12,2%)

3

(7,3%)

23

(56,1%)

41
  1   2   3