Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років відділення нспп в Чернігівській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів

Скачати 196.42 Kb.

Комплексний аналіз стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності, де упродовж 2011-2013 років відділення нспп в Чернігівській області сприяло вирішенню колективних трудових спорів
Скачати 196.42 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір196.42 Kb.
1   2

 1. Пожежно-сторожевій охороні філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф», с.
  Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
  Смолин Чернігівського району (далі – філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф») (реєстрац. №091-12/25-В, зареєстровано - 13.12.2012 року, кількість учасників – 8 осіб, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Є структурним підрозділом державного підприємства «Чернігівторф», підпорядкованого Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
 1. Фрезерувальній дільниці філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф» с. Смолин Чернігівського району (реєстрац. №092-12/25-В, зареєстровано - 13.12.2012 року, кількість учасників – 4 особи, кількість вимог – 1 (щодо виконання положення колективного договору). Вид економічної діяльності за КВЕД: 08.92 «Добування торфу». Є структурним підрозділом державного підприємства «Чернігівторф», підпорядкованого Державному концерну «Укрторф» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Із дев’яти висунутих вимог найманих працівників, вісім, або 88,9% загальної кількості стосувалися виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, а одна вимога (11,1%) - укладання або зміни колективного договору, угоди.


Основною об’єктивною причиною виникнення даних колективних трудових спорів стало невиконання роботодавцями зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств та установ державної форми власності, яке спричинено:

 • недостатнім фінансуванням відповідних витрат через фактичне невиконання доходної частини бюджету (Факультет бізнесу УАБП);

 • наявністю дебіторської заборгованості, у т.ч. бюджетних установ (у 2012 році борг відділів та управлінь освіти області перед ДП «Чернігівторф» становив 678,1 тис.
  Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.
  Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
  Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
  грн., у 2013 році - 980,4 тис. грн.);


 • несприятливою кон’юнктурою внутрішнього та зовнішнього ринку (ДП «Чернігівторф»);

 • низьким рівнем технології та організації виробництва і праці (філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»).

В той же час, суб’єктивними причинами виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) стали: • нереагування або несвоєчасне реагування роботодавця на вимоги найманих працівників (Факультет бізнесу УАБП, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, ДП «Чернігівторф», філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»);

 • небажання роботодавця укладати колективний договір (Центр соціально-психологічної реабілітації дітей);

 • порушення роботодавцем положень колективних договорів, у т.ч. щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати (Факультет бізнесу УАБП, ДП «Чернігівторф», філія «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф»).
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Середній термін вирішення трьох колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на підприємствах, в установах державної форми власності у 2011-2013 роках, складав п’ять місяців.


На 01.01.2014 року залишилися невирішеними два колективних трудових спори, зареєстровані у філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігіторф», тривале незадоволення вимог найманих працівників у яких зумовили наступні фактори:

 • складний фінансовий стан головного підприємства;

 • ухилення директора філії від участі у примирних процедурах, невиконання рішень примирних органів;

 • зміна керівника головного підприємства, звільнення директора філії та заведення кримінальних справ проти колишнього керівництва;

 • проведення реорганізації філії;

 • накладання арешту на майно та розрахункові рахунки як головного підприємства, так і філії.

Внаслідок сприяння Відділенням стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах державної форми власності, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, упродовж 2011-2013 років вдалося врегулювати сім вимог найманих працівників, або 77,8% загальної кількості та вирішити три колективних трудових спори, або 60% зареєстрованих.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».Зокрема, у 2011 році вирішено колективний трудовий спір між найманими працівниками факультету поза місцем розташування державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та підприємництва» - «Факультет бізнесу УАБП» міста Чернігова та в.о. ректора державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та підприємництва» міста Києва (реєстраційний №002-11/25-В) та задоволено п’ять вимог найманих працівників (100% зареєстрованих).

Відділенням НСПП в межах визначених повноважень підтримувався взаємозв’язок зі сторонами спору, надавалися необхідні роз’яснення та консультації стосовно процедури його вирішення, у т.ч. в ході здійснення примирних процедур. Загалом Відділенням було проведено три засідання примирної комісії та сім узгоджувальних зустрічей зі сторонами спору, за результатами яких прийнято погоджене рішення по усіх п’яти вимогах найманих працівників.


Упродовж 2012 року Відділення сприяло вирішенню чотирьох колективних трудових спорів (конфліктів), зареєстрованих на підприємствах, в установах державної форми власності, вимоги найманих працівників у двох з яких були повністю задоволені (50% зареєстрованих).

 1. Так, вирішено колективний трудовий спір між найманими працівниками державного закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації» села Хмільниці Чернігівського району та директором державного закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації» села Хмільниці Чернігівського району (реєстраційний №001-12/25-В) з єдиною вимогою найманих працівників щодо необхідності укладання колективного договору.

В рамках розгляду даного спору і за координацією Відділення, проведено чотири засідання примирної комісії та вісім узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин.

Після затвердження загальними зборами трудового колективу проекту колективного договору та передачі його до Чернігівської райдержадміністрації на реєстрацію, сторони підписали Угоду про вирішення спору.
 1. З метою вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства «Чернігівторф» та адміністрацією державного підприємства «Чернігівторф» (реєстраційний №055-12/25-В), за координацією Відділення проведено три засідання примирної комісії та вісім узгоджувальних зустрічей із зацікавленими сторонами соціально-трудових відносин.

За результатами здійснених спільних з обласною державною адміністрацією, Чернігівською міською та Новозаводською районною у місті Чернігові радами заходів, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємства, що стала причиною виникнення спору, була ліквідована. Як наслідок, сторони підписали угоду про врегулювання вимог колективного трудового спору.
З метою вирішення зазначених колективних трудових спорів (конфліктів) та задоволення вимог найманих працівників, Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

Відпрацьовувалася взаємодія, в першу чергу, з місцевими органами виконавчої влади щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин, пошуку шляхів і форм врегулювання вимог найманих працівників.

Здійснювалась робота по інформуванню громадськості про діяльність Відділення щодо правового вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Узагальненням цієї роботи стали нормалізація і поліпшення соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ державної форми власності, їх позитивний досвід використання правових шляхів вирішення конфліктних питань.


Разом з тим, в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж визначеного періоду перебували 50 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності області, ускладнення яких зумовили 54 чинника:Роки

Кількість випадків дестабілізації

Кількість чинників дестабілізації

На початок року

На кінець року

Всього

Встановлення нових або зміни існуючих

соц. – екон. умов праці та виробничого побуту

Укладення або зміни колективного договору, угоди

Виконання колектив-ного

договору

Невиконання вимог

закон-ва

про працю

Всього

2011

-

27

27

-

-

33

-

33

2012

1

10

11

-

-

9

1

10

2013

1

11

12

-

-

11

-

11

Всього

2

48

50

-

-

53

1

54

Переважна більшість дестабілізаційних чинників стосувалися виконання колективних договорів, угод або окремих їх положень – 98,1% загальної кількості, решта - невиконання вимог законодавства про працю (1,9%).

При цьому, основними конфліктогенними факторами соціально-трудових відносин залишалися наявна заборгованість із заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

За посередництва Відділення із 54-х дестабілізаційних чинників, що спровокували виникнення випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств державної форми власності:

- усунено 49 чинників, або 90,7% загальної кількості;

- через неврегульованість стали предметом колективного трудового спору - 1, або 1,9%;

- жодного чинника не знято з обліку внаслідок припинення соціально-трудових відносин через їх відсутність;

- залишилися невирішеними на кінець періоду – 4, або 7,4%.
Чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин

за 2011-2013 роки на підприємствах державної форми власності

Взято на облік

Знято з обліку, з них

Не вирішено на 01.01.2014

ліквідовано (усунено)

внаслідок

припинення

трудових

відносин

стали предметом КТС(к)

Всього (одиниць), з них щодо:

54

49

-

1

4

встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту

-

-

-

-

-

укладення або зміни колективного договору, угоди

-

-

-

-

-

виконання колективного договору, угоди

53

(98,1%)


48

(98,0%)


-

1

(100%)


4

(100%)


невиконання вимог законодавства про працю

1

(1,9%)


1

(2,0%)


-

-

-

Слід зазначити, що показник ефективності посередницьких дій Відділення, спрямованих на стабілізацію стану соціально-трудових відносин у колективах державних підприємств, установ, організацій найвищий серед суб’єктів господарювання різних форм власності, оскільки під час здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) вдалося забезпечити цілісну систему ефективної взаємодії всіх соціальних партнерів при безпосередній зацікавленості представників виконавчої влади у вирішенні проблемних питань. Як наслідок, у найкоротші терміни приймалися управлінські рішення на різних рівнях державної влади з метою поліпшення трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).


До застосування акцій протесту, як форми захисту своїх трудових прав, наймані працівники підприємств, установ, організацій державної форми власності упродовж 2011-2013 років вдавалися двічі:

 1. 11.03.
  Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
  Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.
  2013 року відбулася одноденна акція протесту найманих працівників філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» у формі пікетування адмінбудівлі ДП «Чернігівторф» (загальна кількість учасників – 32 особи, у т.ч. працівники структурних підрозділів філії, де зареєстровані колективні трудові спори).

Захід відбувся за ініціативою профспілкового комітету первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ДП «Чернігівторф» з основною вимогою: погасити заборгованість із виплати заробітної плати, накопиченої упродовж 2012-2013 років.
Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Під час акції протесту присутнім спеціалістом Відділення проведено роз’яснювальну роботу з учасниками щодо необхідності дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Після домовленостей з в.о. директора ДП «Чернігівторф» про часткове погашення зарплатного боргу за рахунок попередньо отриманих від укладених договорів коштів, пікетувальники прийняли рішення про припинення заходу.


 1. 30.12.2013 року 20 працівників Городнянської районної гімназії провели акцію протесту у формі зборів (поза робочий час) в парку «Гармати» міста Городня. Ініціатором заходу виступила Городнянська місцева вільна профспілка освіти.

Вимоги учасників зборів стосувалися здійснення повного розрахунку по заробітній платі педагогічним працівникам району за грудень 2013 року та подальшого відновлення вчасної виплати поточної заробітної плати відповідно до вимог колективного договору.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Присутньому на заході народному депутату України О.Ляшку учасники передали свої вимоги для підготовки депутатського запиту.

Під час спілкування з головою Городнянської місцевої вільної профспілки освіти, в межах визначеної компетенції, Відділенням надані роз’яснення та консультації згідно вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а також наголошено на необхідності дотримання положень зазначеного Закону.
Головним мотивом проведення вищезазначених акцій соціального протесту стало намагання привернути увагу відповідних державних органів влади та органів місцевого самоврядування до існуючих проблемних питань.

Депутатський запит - право народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яке заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Слід підкреслити, що причинами, які прямо чи опосередковано вплинули на погіршення стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій державної форми власності та зростання рівня протестної поведінки найманих працівників були наявна заборгованість із виплати заробітної плати і несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.


Маючи на меті стабілізацію і поліпшення соціально-трудових відносин у колективах найманих працівників, які вдавалися до застосування акцій соціального протесту, Відділенням проводилася робота з локалізації та мінімізації негативних наслідків таких акцій шляхом застосування примирно-переговорних, узгоджувальних процедур як альтернативи стихійним методам розв’язання спірних чи конфліктних ситуацій, надання консультацій щодо вирішення конфліктів у правовому руслі відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Позитивним результатам роботи по збереженню соціальної стабільності сприяла превентивна діяльність в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками і роботодавцями.

За висновками Відділення, для забезпечення здійснення соціального діалогу у трудових колективах підприємств, установ, організацій з високою протестною активністю, у т.ч. державної форми власності, необхідне подальше об’єднання зусиль всіх причетних та зацікавлених сторін, органів і організацій, спрямованих на:

- налагодження оперативного взаємного інформування про випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин для вирішення проблемних питань шляхом конструктивного діалогу у правовому руслі; • надання своєчасної роз’яснювальної та правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин щодо застосування чинного законодавства;
  Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
  Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.


 • сприяння ефективному використанню найманими працівниками та роботодавцями можливостей примирно-переговорного процесу на доконфліктній стадії з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), страйків та інших акцій соціального протесту;

 • посилення правової захищеності найманих працівників в процесі вирішення колективних трудових спорів, активне залучення для участі у примирних процедурах представників як місцевих органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.


Висновки і пропозиції

Здійснений Відділенням комплексний аналіз засвідчив, що головною умовою зменшення соціального напруження у трудових колективах підприємств, установ та організацій, у т.ч. державної форми власності, є соціально-економічна стабільність у державі, зростання продуктивної зайнятості населення, відновлення ефективної діяльності підприємств, посилення відповідальності роботодавців за своєчасність і повноту виплати заробітної плати, забезпечення здійснення соціального діалогу, підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Правова культура суспільства - це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.

Враховуючи 100% відношення деструктивних чинників, що спровокували у 2011-2013 роках виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності, до проблем укладання, виконання колективних договорів (угод) або внесення змін до них, Відділення вбачає за необхідне рекомендувати зацікавленим сторонам соціально-трудових відносин посилити контроль за виконанням колективних договорів відповідно до ст.15 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Конструктивна співпраця Відділення та місцевих органів виконавчої влади відповідно до Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про місцеві державні адміністрації» у питаннях врегулювання конфліктних ситуацій, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, прогнозування їх виникнення, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-трудових відносин сприятиме збереженню соціального спокою у трудових колективах підприємств, установ, організацій державної форми власності.

Спираючись на практику і досвід роботи, Відділення вбачає за потрібне у подальшій співпраці зі сторонами та учасниками соціального діалогу зосередити зусилля на:


 • реалізації заходів, в межах визначених повноважень, щодо недопущення погіршення стану соціально-трудових відносин, невідкладного реагування на виникнення негативних тенденцій у трудовій сфері, коли вони ще не набули гострого конфліктного характеру;

 • організації роботи у трудових колективах із напруженими соціально-трудовими відносинами, у першу чергу тих, де заборгованість із заробітної плати найманим працівникам, як основний конфліктогенний чинник, тривалий час не погашається чи має тенденцію до зростання;

 • посиленні ділової, скоординованої взаємодії у питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного їх вирішення відповідно до укладених угод про співпрацю;

 • ефективному використанні можливостей примирно-переговорного процесу для нормалізації соціально-трудових відносин, не очікуючи ускладнення ситуації, переростання розбіжностей у довготривалі колективні трудові спори, конфлікти, страйки, акції соціального протесту;

 • використання можливостей засобів масової інформації, громадської думки для подолання наступних суб’єктивних причин конфліктності: тривалого ігнорування роботодавцями вимог найманих працівників або профспілки;
  Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.
  реагування роботодавців на крайні засоби вирішення спірних чи конфліктних ситуацій; невиконання чи зволікання з виконанням роботодавцями рішень примирних органів, погоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, положень колективних договорів тощо.

З урахуванням результатів попередньої діяльності та висновків стосовно шляхів і засобів поліпшення соціально-трудових відносин, ефективності вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), Відділення буде і надалі забезпечувати реалізацію на території області основних завдань, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із наступними змінами і доповненнями, Положенням про відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, затвердженим наказом НСПП від 14 листопада 2012 року №182, і спрямованих на забезпечення соціальної стабільності і соціальної безпеки у трудових колективах підприємств, установ та організацій області.
Начальник відділення НСПП

в Чернігівській області О.Г. Дєдіков

1   2


Скачати 196.42 Kb.