Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Компонентна база рез"

"Компонентна база рез"
Сторінка15/17
Дата конвертації22.04.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипРеферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Спеціальні резистори. Змінні та підстроювальні резистори


Резистором називається пасивний елемент РЕА, призначе ¬ значення для створення в електричному ланцюзі необхідної величини опору, що забезпечує перерозподіл і регулювання електричної енергії між елементами схеми.
Розпо́діл в еконо́міці - стадія відтворення сукупного суспільного продукту, що зв'язує виробництво і споживання; розподіл засобів виробництва і продуктів споживання між класами суспільства й робочої сили за сферами діяльності.
 Випускаються вітчизняною промисловістю резистори класифікуються за різними ознаками. У залежності від характер, а зміни опору резистори поділяють на постійні - значення опору фіксоване; перемінні - із змінним значенням опору. 
У залежності від призначення резистори діляться на загального призначення та спеціальні (прецизійні, зверхпрецизійні, високочастотні, високовольтні, високомі-гаомні).Резистори загального призначення використовуються в якості навантажень активних елементів, поглиначів, подільників в ланцюгах харчування, елементів фільтрів, шунтів.Високочастотні резистори відрізняються малими власними індуктивністю іємністю і призначені для роботи у високочастотних ланцюгах, кабелях.Високомегаомні резистори мають діапазон номінальних опорів від десятків мегаом до одиниць тера. 
Залежно від способу захисту від зовнішніх факторів резистори діляться на неізольовані, ізольовані, герметізірованние і вакуумні. Неізольовані резистори з покриттям або без нього не допускають торкання своїм корпусом шасі апаратури. 
Ізольовані резистори мають ізоляційне покриття (лак, компаунд, пластмаса) і допускають дотик корпусом шасі і струмоведучих частин радіоелектронної апаратури (РЕА).

Герметизовані резистори мають герметичну конструкцію корпусу, що виключає вплив навколишнього середовища на його внутрішній простір.
Гермети́чність - властивість конструкції або матеріалу перешкоджати проникненню крізь них газу, рідини або пари.
Внутрішній космос (англ. Innerspace) - американський фантастичний фільм 1987 року.
 Герметизація здійснюється, за допомогою обпресування спеціальним компаундом. 
Вакуумні резистори мають резистивний елемент, поміщений у скляну колбу вакуумну. 
За способом монтажу резистори поділяються на резистори для навісного та друкованого монтажу, для мікромодулів та інтегральних мікросхем. 
Дротяні резистори, в яких резистивним елементом є високоомних дріт (виготовляється з високоомних сплавів: константан, ніхром, нікелін). 
Недротяні - резистори, в яких резистивним елементом є плівки або об'ємні композиції з високою питомою опором. 
Металофольгові - резистори, в яких резистивним елементом є фольга певної конфігурації.Недротяні резистори можна розділити на тонкоплівкові (товщина шару в нанометрах), товстоплівкові (товщина в частках міліметра), об'ємні (товщина в одиницях міліметра).
Константа́н (рос. константан, англ. constantan, нім. Konstantan n) - сплав міді (основний компонент) з нікелем (40%), марганцем (1,5%) і домішками деяких інших елементів. Сплав має високий питомий опір, характеризується сталістю електричного опору при зміні температури і високу термоЕРС в парі з нікелем, залізом, міддю.
Наноме́тр (скорочення: нм, міжнародне: nm) - одиниця вимірювання відстані, дорівнює 1×10-9 метра.
Міліметр (від мілі і метр) - одиниця вимірювання відстані, що дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.


Тонкоплівкові резистори поділяються на метало-діелектричні, металлоокісние і металізовані з резистивним елементом у вигляді мікрокомпозіціонного шару з діелектрика і металу, або тонкої плівки окису металу, або сплаву металу; вуглецеві і бороуглеродістие, про ¬ водить елемент яких представляє собою плівку пиролитического вуглецю або борорганіческіх сполук До товстоплівкових відносять лакосажевие, керметние і резистори на основі провідних пластмас.Провідні резистивні шари товстоплівкових і об'ємних резисторів представляють собою гетерогенну систему (композицію) з декількох фаз, отримувану механічним змішуванням проводить компонента, наприклад графіту або сажі, металу або оксиду металу, з органічними або неорганічними наповнювачами, пластифікаторами або затверджувачем.
Пластифіка́тори (желатинізатори, пом'якшувальні засоби) (англ. plasticizers) - нелеткі органічні розчинники, що створюють з матеріалом, що використовується, гелі (драглі). Низькомолекулярна органічна речовина, додавання якої до полімера надає йому пластичностi, розширює діапазон еластичного стану, понижуючи температури крихкостi, склування, плинностi, тобто мiняє механiчнi властивостi, покращує морозотривкiсть, але погiршує теплотривкiсть. За хімiчною будовою - це естери фосфорної, фталевої, адипiнової, себацинової кислот, епоксидованi високомолекулярнi ненасиченi кислоти й природнi масла, гетероланцюговi полiестери.
Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
 Після термообробки утворюється монолітний шар з необхідним комплексом параметрів.
Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Моноліт (лат. monolithus від дав.-гр. μονόλιθος) - геологічне утворення, що являє собою цілісну кам'яну брилу. Моноліти, як правило, складаються з більш твердих порід, тому часто ерозія з часом оголює їх в окремі геоморфологічні утворення.
В об'ємних резисторах як сполучний компонент використовують органічні смоли або склоемалі.
  У резистивних керметних шарах основним проводять компонентом є металеві порошки та їх суміші, що представляють собою керамічну основу з рівномірно розподіленими частинками металу.Резистори класифікуються на постійні резистори (опір яких не регулюється), змінні регульовані резистори (потенціометри, реостати, подстроєчниє резистори) і різні спеціальні резистори, наприклад: нелінійні (які, строго кажучи, не є звичайними резисторами через нелінійності ВАХ), терморезистори ( з великою залежністю опору від температури), фоторезистори (опір залежить від освітленості), тензорезістори (опір залежить від деформації резистора), магніторезисторах і пр.
Фоторези́стор - фотоелектричний напівпровідниковий приймач випромінювання, принцип дії якого ґрунтується на ефекті фотопровідності - явищі зменшення опору напівпровідника у разі збудження носіїв заряду світлом.
Терморези́стор, термі́стор - напівпровідниковий резистор, активний електричний опір якого залежить від температури; терморезистори випускаються у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб і бусинок; розміри варіюються від декількох мкм до декількох см.
 
За використовуваному матеріалу резистори класифікуються на:

 
• Дротові резистори. Представляють собою шматок дроту з високою питомою опором намотаний на який-небудь каркас. Можуть мати значну паразитне індуктивність. 
Високоомні малогабаритні дротяні резистори іноді виготовляють з мікродроту.

 
• Плівкові металеві резистори. Представляють собою тонку плівку металу з високою питомою опором, напилену на керамічний сердечник, на кінці сердечника надіті металеві ковпачки з дротяними висновками. Іноді, для підвищення опору, в плівці прорізається канавка. Це найбільш поширений тип резисторів.

 
• металофольгові резистори. Як резистивний матеріал використовується тонка металургійна стрічка.

• Вугільні резистори. Бувають плівковими і об'ємними. Використовують високий питомий опір графіту.

 
• Напівпровідникові резистори. Використовується опір слаболегірованного напівпровідника. Ці резистори можуть мати більшу нелінійність вольт-амперної характеристики. В основному використовуються в складі інтегральних мікросхем, де застосувати інші типи резисторів важче.Значення можливого розкиду визначається точністю резистора.Резистори, особливо малої потужності - надзвичайно дрібні деталі, резистор потужністю 0,125 Вт має довжину кілька міліметрів і діаметр близько міліметра.

Для резисторів з точністю 20% використовують маркування з трьома смужками, для резисторів з точністю 10% і 5% маркування з чотирма смужками, для більш точних резисторів з п'ятьма або шістьма смужками. Перші дві смужки завжди означають перші два знаки номіналу. Якщо смужок 3 або 4, третя смужка означає десятковий множник, тобто ступінь десятки, яка множиться на двозначне число, вказане першими двома смужками. Якщо смужок 4, остання вказує точність резистора. Якщо смужок 5, третій означає третій знак опору, четверта - десятковий множник, п'ята - точність. Шоста смужка, якщо вона є, вказує температурний коефіцієнт опору (ТКС). Якщо ця смужка в 1,5 рази ширший від інших, то вона вказує надійність резистора (% відмов на 1000 годин роботи)
Слід зазначити, що іноді зустрічаються резистори з 5-ма смугами, але стандартної (5 або 10%) точністю. У цьому випадку перші дві смуги задають перші знаки номіналу,

Резистори нульового опору кодуються однією цифрою« 0 ».Більша кількість знаків позначає: 
Кодування 3 або 4 цифрами

 
ABC позначає AB • 10C Ом 


наприклад 102 - це 10 • 102 Ом = 1 кОм

 
ABCD позначає ABC • 10D Ом, точність 1% (ряд E96)
Опір металевих і дротяних резисторів трохи залежить від температури. При цьому залежність від температури практично лінійна, так як коефіцієнти 2 і 4 порядку достатньо малі і при звичайних вимірах ними можна знехтувати. Коефіцієнт називають температурним коефіцієнтом опору. Така залежність опору від температури дозволяє використовувати резистори в якості термометрів.Навіть ідеальний резистор при температурі вище абсолютного нуля є джерелом шуму. Це випливає з фундаментальної Флуктуативно-дисипативна теореми (у застосуванні до електричних ланцюгів це твердження відомо також як теорема Найквіста).

При частоті, істотно меншою ніж (де - постійна Больцмана, - абсолютна температура резистора в градусах Кельвіна, - постійна Планка) спектр теплового шуму рівномірний («білий шум»), спектральна щільність шуму (перетворення Фур'є від коррелятора напруг шуму), де.
Термо́метр (грец. θερμός - тепло; грец. μετρέω - міряю) - прилад для вимірювання температури через перетворення тепла в покази або в сигнали. Існують різні види термометрів: рідинні, механічні, електричні, оптичні, газові, інфрачервоні.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Стала Планка - елементарний квант дії, фундаментальна фізична величина, яка відображає квантову природу Всесвіту. Загальний момент кількості руху фізичної системи може змінюватись лише кратно величині сталої Планка.
Кельвін (позначення K) - одиниця температури в системі СІ, одна з семи основних одиниць цієї системи.


Видно, що чим більше опір, тим більше ефективне напруження шуму, також, ефективне напруження шуму пропорційно кореню з температури. 
В шумі реальних резисторів також завжди присутня компонента, інтенсивність якої пропорційна зворотного частоті, тобто 1 / f шум або "рожевий шум». Цей шум виникає через безліч причин, одна з головних перезарядка іонів домішок, на яких локалізовані електрони.
Іоніза́ція (йонізація) - утворення електрично заряджених частинок - вільних електронів та іонів з електрично нейтральних частинок середовища. Може здійснюватися шляхом відриву від атому, що входить до складу молекулярної частинки, одного або декількох електронів з утворенням іона або за рахунок переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними зарядів.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).


Постійний дротяний резистор є ізоляційний каркас, на який намотана дріт з високим питомим електричним опором. Зовні резистор покривають термостійкою емаллю, спресовують пластмасою або герметизують металевим корпусом, закриваються з торців керамічними шайбами. 
Для гібридних ІМС визапускаются мікромодульному резистори, що представляють собою стрижень з скловолокна з нанесеним на поверхню тонким шаром струмопровідної композиції.
Скловолокно́ - штучне волокно суворо циліндричної форми з гладенькою поверхнею, виготовляють витягуванням або розчленуванням розплавленого скла. У такій формі скло демонструє незвичайні для скла властивості: не б'ється і не ламається, а замість цього легко гнеться без руйнування.
 Такі резистори приклеюються до контактних площадок підкладок струмопровідним клеєм - контактол. 
Конструкції змінних резисторів набагато складніше, ніж постійних. 


Він складається з рухомої і нерухомої частин. Нерухома частина являє собою пластмасовий корпус 2, в якому змонтований струмопровідний елемент 3, що має подковообразную форму. За допомогою заклепок 6 він кріпиться до круглого корпусу. Ці заклепки з'єднані з зовнішніми висновками 4. Рухома частина являє собою обертову вісь, з торцем тієї 7 допомогою карбування з'єднана ізоляційна планка 8, на тій змонтований рухливий контакт 1 (струмознімач), з'єднаний з зовнішнім виводом.
Карбування або чеканка (фр. Repoussé, нім. Treiben, англ. Repoussé and chasing) - технологічний процес оброблення металів тиском, що полягає у виготовленні малюнка, напису або зображення шляхом вибивання на пластині необхідного рельєфу.
 Кут повороту осі становить 270 ° і обмежується стопором 5. 
Існують і інші конструкції змінних недротяні резисторів. 
Струмопровідний елемент в них буває тонкошаровим металевим або Металокисні (резистори типу СП2), плівковим композиційним (резистори типу СП4). У лінійних резисторів (типу А) опір залежить від кута повороту лінійно. У логарифмічних резисторів (тип Б) опір змінюється по логарифмічному закону, а у резисторів типу В - по оберненологарифмічному. Крім того, існують резистори, у яких опір змінюється за законом синуса (тип І) або косинуса (тип Б). При повороті осі по руху годинникової стрілки на невеликий кут контакти вимикача замикаються.
Годинник (арх.: дзиґа́р, дзиґарі́) - пристрій для вимірювання часу.
 Деякі типи резисторів комплектуються спеціальними стопорить пристроями, жорстко фіксують положення осі.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


Крім змінних резисторів з круговим переміщенням існують резистори з прямолінійним переміщенням рухомого контакту. У цьому випадку контактний повзун зміцнюється не на поворотній, а на черв'ячної осі.

 Вибір типу резистора (постійного або змінного) для конкретної схеми проводиться з урахуванням умов роботи та визначається параметрами резисторів. Резистор не можна розглядати як, елемент, що володіє лише активним опором, визначеним його резистивним елементом. Крім опору резистивного елементу він має ємність, індуктивність і додаткові паразитні опору.Опір RК має істотне значення тільки для низькоомних резисторів. Реактівние елементи визначають частотні властивості резистора. Із-за їх наявності опір резистора на високих частотах стає комплексним. 
Відносна частотна похибка визначається співвідношенням

описание: классификация и конструкции резисторов0

де Z - комплексний опір резистора на частоті


На практиці, як правило, величини L і С невідомі. Тому для деяких типіврезисторів вказується значення узагальненої постійної часу  max, яка пов'язана з відносною похибкою приватної опоруописание: классификация и конструкции резисторов1

Частотні властивості недротяні резисторів значно краще, ніж дротяних.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17