Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Композиція виробів української народної вишивки»

Скачати 44.62 Kb.

«Композиція виробів української народної вишивки»
Скачати 44.62 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір44.62 Kb.
ТипУрок

Тема уроку: «Композиція виробів української народної вишивки».

 

Мета: Вдосконалювати знання учнів про композиційні особливості вишивки, особливо в виробах, оздоблених лічильною гладдю і занизуванням, навчити створювати композицію для вишивання виробу, познайомити з можливостями використання комп’ютера для створення композицій; виховувати поважне ставлення до традицій свого народу; розвивати художній смак і творчі здібності.Наочність: зразки виробів, зразки узорів, картки для самостійної роботи, інструкційні картки.

Хід уроку:І. Організаційна частина.

Заволіка́ння (зани́зування, а також підволікання, підбір, підбирання, перетикання) - вишивальний шов, що ґрунтується на техніці «вперед голку» і імітує узорне перебірне ткання. На теренах України характерний для Полісся, де ним вишивають переважно стрічкові геометричні орнаменти червоного кольору з незначним вкрапленням синього або чорного.

Вишивка (вишивання) - загальновідоме і поширене рукодільне мистецтво прикрашати різноманітними візерунками тканини і матеріали, від самих грубих і щільних, як, наприклад: сукно, шкіра, до найтонших матерій - батиста, серпанку, газу та інших.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.

Самостійна робота.

1.Визначити рапорт орнаменту.

2.Продовжити орнамент (учні отримують картки з орнаментами і рапортами орнаментів).

·        Які труднощі виникли при виконанні завдань самостійної роботи?

·        Сьогодні приступаємо до виготовлення вишитих виробів. Перш ніж приступити до вишивання, що необхідно зробити вишивальниці?Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

1. Композиційні прийоми побудови орнаментів.

Художня якість вишивки великою мірою залежить від композиції вишитого виробу. Композиція - це творче поєднання різних елементів узору, але однакових за змістом, кольором, формою.

Композиція малюнка для вишивки повинна відповідати багатьом вимогам. Вона залежить від призначення, форми оздоблюваного виробу, якості матеріалу. Не можна, наприклад, оздоблювати легкі тканини важкою, щільною вишивкою. Узор вишивки повинен відповідати характеру переплетення ниток і роду волокон тканини, а сама вишивка - художнім вимогам до даного виробу.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Переплетіння ниток (також нормативним для української мови є варіант переплетення ниток) - спосіб взаєморозташування ниток в тканині. В процесі ткання нитки переплітаються між собою утворюючи тканину. Нитки основи та утка можуть по різному розташовуватися, можливі різні співвідношення між ними і т.п.

Вона в жодному разі не повинна заважати його практичному призначенню і водночас має робити виріб гарним. Кожен виріб потребує свого особливого композиційного вирішення.

Основні принципи створення композиції вишивки:

1. Деталі орнаменту мають відповідати один одному і основній темі вишивки.

2. Орнамент має відповідати площі тканини для вишивки, повністю або частково повторювати її контури.

3. Виріб має мати композиційний центр. Він розміщується в тій частині виробу, яка привертатиме найбільшу увагу.

4. Необхідно дотримуватись пропорційності - визначеного співвідношення різних елементів між собою і виробом в цілому.

5. Наявність симетрії між елементами.

Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

6. Необхідно створювати ритм композиції - чергування однакових орнаментальних мотивів.

Загальне враження від композиції вишивки багато в чому залежить від колірної гами ниток.

- Яка гама кольорів використовується для техніки «занизування», точної гладі?

Кольори можуть викликати певні емоції: червоний - радість, синій (холодний) - сум. Тому, підбираючи кольори ниток для композиції, необхідно враховувати й те, яке враження він повинен справити.

2. Побудова орнаменту в стандартній програмі Paint.

Щоб створити орнамент потрібно виконати певний алгоритм дій:

1. Запустити програму.

2. В меню Вид вибрати Масштаб → Другой... → 600% → ОК.

3.  В меню Вид вибрати Масштаб → Показать сетку.

4. Створити мотив орнаменту з допомогою кольору заливки кожної виділеної клітини за схемою або довільно.

5. Для створення орнаменту потрібно на панелі інструментів вибрати Выделение, прозорий фон, виділити мотив.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

Щоб його запам’ятати, в меню Правка вибрати Копировать. Відтворити мотив можна, вибравши в меню Правка команду Вставить. Затиснувши лівою клавішою мишки відтворений мотив, перетягуємо його в потрібне місце. Якщо потребує композиція, то мотив орнаменту вставляємо потрібне число разів, виконуючи команди Правка → Вставить, і перетягуємо в потрібне місце, створюючи композицію.

Щоб побачити, як буде виглядати створена композиція в готовому вигляді, потрібно перейти на масштаб обычный, розтягнути зображення і, якщо потрібно,  роздрукувати.

 

ІV. Практична робота.

Учні створюють композиції виробів в графічному редакторі  Paint.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.c:\users\администратор\pictures\image002.gif


V. Підсумок уроку. Оцінювання.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

 

 

 c:\users\администратор\pictures\image004.jpg 

Вишивка є чудовим оздобленням будь-якого виробу. Сьогодні на уроці ви переконалися, що комп’ютерна техніка допомагає людині в її творчості.Вчитель визначає найбільш оригінальні роботи учнів.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній. 


Скачати 44.62 Kb.

  • ІІ. Актуалізація
  • ІІІ. Вивчення нового матеріалу
  • Правка
  • Правка → Вставить
  • V. Підсумок уроку. Оцінювання