Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Комп’ютер та Інтернет для дитини: користь чи небезпека?»

Скачати 112.53 Kb.

«Комп’ютер та Інтернет для дитини: користь чи небезпека?»
Скачати 112.53 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 09.04.2017
Розмір 112.53 Kb.
  1   2

- визначити правила користування Інтернетом для дітей;

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

- правила роботи за комп'ютером.

Очікувані результати:


 • орієнтація батьків на осмислення результатів анкетування про ставлення дітей до комп’ютера;

 • розвиток пізнавального інтересу до роботи за комп'ютером;

 • формування готовності батьків надавати допомогу дітям у користуванні Інтернетом;

 • стимулювання самоосвітньої діяльності дітей та батьків щодо оволодіння комп'ютером.


АНОТАЦІЯ

У запропонованій розробці батьківських зборів розкриваються практичні аспекти ролі комп’ютера в житті дитини.

Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Пропонуються правила користування Інтернетом, правила користування комп’ютером. Матеріали батьківських зборів супроводжуються презентацією.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Дискусія

 • Чи варто забороняти, чи обмежувати час роботи дитини за комп'ютером?

 • Що дає дитині комп’ютер?

 • Чи може комп’ютер замінити книгу?

Навряд чи сьогодні знайдеться людина, яка ніколи не чула б про Інтернет. Невміння працювати за комп'ютером та орієнтуватися в Інтернет-просторі в сучасному суспільстві можна порівняти з невмінням писати й читати. Інтернет-технології стали природною частиною життя не лише дорослих – науковців, бізнесменів, фахівців різних галузей, а й підростаючого покоління.

Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Інтернет-технології - це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Чи добре це для дитини?

Діти – наше щастя. Але щастя непросте. Іноді ми просто не знаємо, що з ним роботи – гримаємо, докоряємо, іронізуємо, нарешті, караємо. І щиро віримо, що таким чином виховуємо дитину. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде: Дитина за комп'ютером! Добре це чи ні? Чимало дискусій можна почути навколо цієї теми у вашій сім’ї, особливо якщо це стосується сина чи доньки. У нашому з вами дитинстві схожої проблеми не було. Та згадайте ту далеку "до комп’ютерну" еру: "Багато не читай!", "Залиши книжку i піди погуляй!", "Не читай лежачи!", "Скільки можна дивитися телевізор!". Сьогодні, на жаль, у наших дітей захоплення книгами пересунулося на задній план. Увагу дитини привертають значно цiкавiшi, видовищнiшi, кольорові комп’ютерні ігри, що так захоплюють! I в домiвцi на час такої гри все затихає: не чути галасу, біганини, плачу. Ваша дитина ніби перенеслася в інший вимір i зараз уявляє себе або мужнім лицарем, або автогонщиком. Корисні такі захоплення чи ні? Чи є якісь норми занять із комп'ютером для дитини? Як впливає він на психіку i здоров'я сина чи доньки?

Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)
Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Автого́нщик - спортсмен, який бере участь в офіційних змаганнях з автомобільного спорту і є володарем ліцензії водія ФІА, котра видана уповноваженою національною або міжнародною організацією, яка є органом спортивної влади в галузі автоспорту.
Психіка (від дав.-гр. ψυχή, «дихання, душа» та лат. суфікс -ic) - система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин; букв., те що притаманне психеї, душевне, психічне. Питання природи психіки є складовою основного питання філософії.
Почнемо із позитивних моментів.

Використання комп’ютерів на уроках у школі сприяє активiзацiї розумової дiяльностi, формує світогляд дитини, створює позитивний емоційний настрій. Раннє та успішне оволодіння дітьми навичками роботи з такою технікою завжди тішить наше серце (яка ж розумна моя дитина!). Але, з іншого боку, виникає тривога: чи не завдасть шкоди тривале "сидіння" перед дисплеєм? Нові інформаційні технологи наприкінці XX століття стають не тільки головною рушійною силою прогресу, засобом спілкування між державами, компаніями, університетами, новою формою торгівлі, але й потужним засобом навчання, улюбленою іграшкою.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.
При розумному поводженні комп'ютер може стати одним із засобів спілкування і взаємодії з дитиною, чудовим навчальним посібникомі навіть джерелом натхнення.
Натхне́ння ( англ. inspiration) - особливий стан людини, типова для творчості риса, її складовий елемент, який характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з другого боку - величезним підйомом і напругою сил людини.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
За допомогою комп'ютера можна легко навчити малюка читати й писати. Навіть найвпертішим сподобається друкуватислова на комп'ютері, вставляти букви, яких бракує, вгадувати, що написали ви.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Завдяки спеціальним програмам у комп'ютері можна малювати й робити справжні мультики. Навіть дошкільнята здатні створити справжні анімаційні шедеври. Тільки пам'ятайте, що малювання на комп'ютері ні в якому разі не має замінювати реального малювання фарбами й олівцями на папері. Власне, це зауваження повною мірою стосується й писання. До позитивних результатів спілкування з комп'ютером можна віднести формування ділової мотиваціїв підлітків, удосконалення логічного, оперативного мислення, а також уміння прогнозувати.
Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
Логіка Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

За даними досліджень, для 68% підлітків комп'ютер є робочим інструментом, 44,2% використовують комп'ютер для розваг, для 23,2% – це можливість спілкуватися з друзями, а для 15,8% – можливість «відключитися» від дійсності.

Сучасні технології, які приходять в наше життя, не тільки приносять користь, але і створюють ряд проблем. Актуально це і для загальної комп’ютеризації. Комп’ютер будинку — це вже не розкіш, а необхідна річ. І сучасна людина повинна вміти ним користуватися.

Людина (англ. human, нім. mensch) - жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень.
Навчання роботі на комп’ютері стало важливою частиною й у вихованніпідростаючого покоління. Добре якщо з раннього віку дитина буде знати ази роботи за комп’ютером, вміти знайти потрібну інформацію, відправити лист електронною поштоюабо заархівувати «важкий» файл.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Але освоюючи комп’ютер, дитина, як правило, в першу чергу захоплюється комп’ютерними іграми. Як впливають комп’ютерні ігри на психічний розвиток дитини? І чи можна отримати користь з такого захоплення?Комп’ютерні ігри можуть нашкодити?

Ставлення до комп’ютерних ігор у батьків і педагогів дуже неоднозначне.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Багато хто вважає, що захоплення комп’ютерними іграми несе в собі цілий ряд небезпек. Граючи за комп’ютером, дитина може проводити так занадто багато часу, замість того, щоб читати книги, робити уроки і приділяти час прогулянкам на свіжому повітрі. Таким чином, комп’ютер витісняє інші необхідні речі з його життя.

Тривале просиджування за комп’ютером призводить до того, що діти перевтомлюються, з’являються роздратування, нервозність або навпаки млявість.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Роздратування - неприємний психічний стан, що характеризується такими ефектами, як дратівливість та відволікання від свого свідомого мислення. Це може призвести до таких емоцій, як розчарування та гнів.
Можуть навіть з’явитися проблеми зі здоров’ям.

Особливу тривогу у батьків і педагогів викликає захоплення «стрілялками».

Чи шкідливі для психіки дитини «стрілялки»?

Багато комп’ютерних ігор містять в собі сцени насильства. І дитина, граючи в них, поринає у світ, де він досить натуралістично розкриває ворогам животи або розстрілює людей в упор. Існує побоювання, що при цьому він звикає до виду крові та трупів, і переносить агресію і спокійне ставлення до насильства в реальне життя.

Ряд дослідів, проведених вченими, показали, що відразу після перегляду агресивних відеосюжетів дитина дійсно може ставати більш агресивною.

Страх - внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. З точки зору психології вважається негативно забарвленим емоційним процесом.
Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.
Наси́льство - це застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір. Тобто, будь-яке застосування сили щодо беззахисних.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Але досліджень щодо того, наскільки тривалий цей ефект і чи можуть подібні ігри впливати на світогляд і поведінкудитини в цілому, поки немає.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Напевно найближчим часом вчені вивчать цю проблему і нададуть результати на суд громадськості. А поки батьки можуть самостійно визначити своє ставлення до цієї проблеми. Найпростіше«в якості профілактики» захистити дитину, від занадто кровожерливих ігор.

Але комп’ютерні ігри можуть принести користь і стати помічником у розвитку у дитини цілого ряду потрібних і корисних навичок. Йдеться про розвиваючі ігри.

Розвиваючі ігри потрібні!

Розвиваючі комп’ютерні ігри роблять позитивний вплив на цілий ряд психічних процесів дитини.

Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Психічні процеси - складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси мають свій специфічний зміст (пізнавальні, емоційні, вольові) і розкриваються через розвиток цього змісту.
Сучасна педагогіка використовує нові комп’ютерні технології для навчання дітей вже в дошкільному віці.

За допомогою розвиваючих комп’ютерних ігор дитина вчиться: • мислити логічно і включати розсудливу діяльність

 • запам’ятовувати досить великі обсяги інформації

 • розвивати дрібну моторику рук і очей

 • розвивати образне мислення

 • бути зібраним і уважним у потрібні моменти

 • розвивати просторове мислення

Граючи в розвиваючі ігри, діти вчаться продумувати свої дії, замислюватися над тим, до чого вони приведуть, тобто робити приблизні прогнози, засвоювати і узагальнювати велику кількість інформації.
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Важливо також, що за допомогою логічних ігор дитина вчиться шукати різні шляхи вирішення завдання і швидше освоює багато понять.

Розвиваючі ігри можуть бути дуже різноманітними, розрахованими на різний вік і характер дитини. Певна гра тренує якісь конкретні навички, тому уважно вибирайте іграшку, в залежності від завдання, яке хочете поставити дитині. Існують також ігри для дівчаток та хлопчиків, в яких враховуються особливості їхньої психіки.

Хлопець скорочено хлоп або хлопак - молода неодружена особа чоловічої статі, дитина чи підліток чоловічої статі. Молодий чоловік, юнак, парубок, легінь.

Найкраще вибирати ігри помірної складності і поступово пропонувати більш важкі завдання. Для рухливих непосидючих дітей переважніше ігри коротші і подинамічніші. Спокійним дітям можна пропонувати більш довгі гри.

Визначте дозу комп’ютеризації

А щоб комп’ютер не становив загрози для дитини, встановіть у себе в сім’ї особливі правила, своєрідну техніку безпеки для дітей.

Не дозволяйте дитині сидіти за комп’ютером більше двох годин на день.

Не давайте йому грати в ігри в останні кілька годин перед сном.

Якщо ви помічаєте, що дитина перезбуджується від якоїсь гри, «відмініть» її.

Програйте в кожну з ігор самі, щоб зрозуміти, наскільки вона підходить для задач, які ви ставите.

Використовуйте можливості комп’ютера для того, щоб допомогти дитині придбати нові навички та розвинути потрібні психічні характеристики. Але пам’ятайте про небезпеки зловживань. Тоді комп’ютерні ігри принесуть вашій дитині тільки користь!

«Комп’ютер та Інтернет для дитини: користь чи небезпека?»


- визначити разом з батьками переваги і недоліки комп’ютера в житті дитини;
Дити́нство - життєвий відрізок між народженням і підлітковим віком, який починається з настанням статевого дозрівання (пубертатний період).
  1   2


Скачати 112.53 Kb.

2021