Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомп'ютерні мережі

Скачати 37.14 Kb.

Комп'ютерні мережі
Скачати 37.14 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір37.14 Kb.

Тест "Комп'ютерні мережі"

Що називають комп'ютерною мережею?

- сукупність обчислювальних машин

- сукупність комп’ютерів які знаходяться не далеко один від одного

- сукупність обчислювальних машин, з'єднаних між собою каналами передачі даних

- декілька комп'ютерів

Сервер - це

- один або кілька потужних комп'ютерів для обслуговування мережі

- високопродуктивний комп'ютер

- хоронитель програми початкового завантаження

- мультимедійний комп'ютер з модемом.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

On-line - це

- інформаційна мережа

- команда

- режим реального часу

- утиліта.

Глобальна мережа Інтернет:

- це об'єднання мільйонів регіональних мереж

- це об'єднання мільйонів регіональних і локальних мереж та окремих комп'ютерів, серед яких є такі комп'ютери, які надають послуги іншим комп'ютерам

- це об'єднання мільйонів локальних мереж

Гіпертекст - це

- інформаційна оболонка

- текст, що містить ілюстрації

- інформаційне сховище

- інформація у вигляді документів, що мають посилання на інші документи.

Які програми не є браузерами?

- Mozilla Firefox

- Intenet Explorer

- Outlook Express

- Opera


- Netscape Navigator.

Netscape Navigator - веб-оглядач, розробник компанія Netscape Communications. Пізніше став основою для створення Mozilla Firefox.

Транспортна основа глобальних мереж

- телеграф

- телефонні лінії й супутникові канали

- коаксіальний кабель.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.

Що є більше важливим для організації мережі:

- наявність великої кількості комп'ютерів

- система протоколів

- кілька мережних операційних систем

- високошвидкісні модеми.

Група комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі інформації й, що перебувають у межах території, обмеженої невеликими розмірами: кімнати, будинку, підприємства, називається:

- глобальною комп'ютерною мережею

- інформаційною системою з гіперзв'язками

- локальною комп'ютерною мережею

- електронною поштою

- регіональною комп'ютерною мережею.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Для зберігання файлів, призначених для загального доступу користувачів мережі, використовується:

- файл-сервер

- робоча станція

- клієнт-сервер

- комутатор.

Мережний протокол - це:

- набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі

- послідовний запис подій, що відбуваються в комп'ютерній мережі

- правила встановлення зв'язку між двома комп'ютерами в мережі

- узгодження різних процесів у часі.

Комбінація букв і інших символів, які необхідно вказати для входження в комп'ютерну систему або програму

- password

- login

- Download- Cookie

- Blog


- E-book.

Поштова скринька абонента електронної пошти являє собою:

- деяку область оперативної пам'яті файл-сервера

- область на жорсткому диску поштового сервера, відведену для користувача

- частина пам'яті на жорсткому диску робочої станції

- спеціальний електронний пристрій для зберігання текстових файлів.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Інтернет це:

- це об'єднання мільйонів регіональних і локальних мереж та окремих комп'ютерів, серед яких є такі комп'ютери, які надають послуги іншим комп'ютерам

- це поєднання багатьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі

- віртуальна інформація

- інформація на сервері

Які із цих наборів чисел можуть бути IP-адресами?

- 256.39.48.136

- 235.39.9.1.28

- 194.45.48.206

- 255.37.179

Що таке домашня web-сторінка?

- сторінка, розміщена на домашньому комп'ютері

- головна сторінка сайту

- перша сторінка, що відображається після запуску браузера

- сторінка з інформацією про автора

- особиста сторінка користувача.

Що таке спам?

- повідомлення, заражене вірусом

- повідомлення загрозливого характеру

- повідомлення рекламного характеру

- повідомлення із приєднаними файлами

- спеціальні аналітичні матеріали.

Визначите правильну адресу електронної пошти:

- ivan&mail.lviv.ua

- maria_savch@online.ua

- ivan@mail.lviv/ua

- http://petro@ukr.net

- maria.savch@online.ua

Чи може один користувач зареєструвати на тому самому безкоштовному поштовому сервері кілька ящиків

- так


- ні

- може, але за плату.

Рік народження Інтернет.

- 1963 рік

- 1983 рік

- 1980 рік

Організація, що надає право на підключення комп'ютера до мережі Інтернет, - це

- сервер


- провайдер

- робоча станція

- браузер.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Як записується адреса Web-сторінки?

- russ@3com.com

- 198.162.0.99

- www.kr.ua.

Як буде виглядати адреса електронної пошти для абонента audit, підключеному до провайдеру cityline, що перебуває в Росії?

- cityline@audit.ru

- audit@cityline.ru

- audit.cityline.ru

- ru.cityline@audit.

У яких одиницях вимірюється швидкість передачі інформації по мережі?

- Гбайти


- Кбіт;

- Кбіт/с


- байт/хв.

У яких одиницях вимірюється швидкість передачі інформації по мережі?- Гбайти

- Кбіт;


- Кбіт/с

- байт/хв.

Об'єкти, що користуються послугами комп'ютерної мережі за допомогою під'єднаних до неї пристроїв:

- Абонент мережі

- Користувач

- Сервер


- Абонент системи

Локальні мережі - це мережі, що працюють у межах:

- Одного регіону

- Однієї будівлі

- Однієї країни

- Між країнами світу

Спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу - це:

- Протокол

- Топологія

- Домен


- Телеконференція

Спеціальним чином виділений фрагмент гіпертексту, що містить сховане від користувача посилання на інший об'єкт:

- URL

- Гіперпосилання- Браузер

- Провайдер

Вказати країну за доменним ім'ям: www.forest.us

- Україна

- Англія

- США


- Шотландія

Internet Explorer -це:

- Електронна пошта

- Пошукова система

- Файловий сервіс

- Браузер

Вибрати принципи пошуку інформації у пошуковій системі?

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

- Тематичний пошук

- Пошук за ключовими словами

- Локальний пошук

- Додатковий пошук

Вибрати пошукові системи:

- Rambler

- Google


- Aport

- Bigmir)netПерша пошукова система:

Ввести назву


Скачати 37.14 Kb.

  • Netscape Navigator
  • Пошукова система