Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомп’ютерні презентації в програмі prezi desktop

Комп’ютерні презентації в програмі prezi desktop
Сторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір4.8 Mb.
  1   2   3

КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В ПРОГРАМІ PREZI DESKTOP

 1. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Prezi Desktop

Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо.
Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation – представлення).

Для покращення сприйняття повідомлень доповідачі здавна застосовували ілюстративний матеріал. Раніше, за відсутності тех нічних засобів, під час проведення презентацій широко використовували виготовлені вручну або друкарським способом схеми, карти, таблиці, графіки, діаграми тощо.

З широким розповсюдженням персональних комп’ютерів почали створюватися спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для перегляду на екрані комп’ютера.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Ці документи стали називати комп’ютерними презентаціями, а програми для створення таких документів – системами опрацювання презентацій.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій.

Для демонстрації комп’ютерних презентацій використовують різноманітні засоби – персональні комп’ютери, демонстраційні монітори великих розмірів, мультимедійні проектори та електронні (мультимедійні) дошки, сенсорні екрани тощо.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


Типи комп’ютерних презентацій

Слайд презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об’єкти, гіперпосилання.

Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об’єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об’єктів через певні інтервали часу.

До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Apache OpenOffice (раніше відомий як OpenOffice.org) - відкритий офісний пакет. Наявний для багатьох різних платформ: Microsoft Windows, Unix систем Solaris, Linux і Mac OS X. В основному сумісний із Microsoft Office.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
org Impress, Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow тощо.

Іншим видом презентацій є потокові презентації. Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder тощо.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Останнім часом набувають популярності засоби опрацювання різноманітних документів, що розміщені в Інтернеті. Є подібні засоби і для створення презентацій: Google Presentations (http://docs.google.com), Prezi.com (http://prezi.com), Zoho Show (http://show.zoho.com), SlideRocket (http:// www.sliderocket.com), Spresent (http://www.spresent.com) тощо. Основними перевагами використання цих засобів є їхня безкоштовність і доступність з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Для зберігання створених файлів можна використати електронні сховища даних в Інтернеті.
Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
Зручним є також те, що створену комп’ютерну презентацію можуть переглядати інші користувачі Інтернету.

Основні можливості систем опрацювання комп’ютерних презентацій

Сучасні системи опрацювання слайдових комп’ютерних презентацій – це різнопланові програми, які надають доповідачу широкі можливості під час представлення своїх ідей або навчального матеріалу: • включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео- і звукових об’єктів;
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • редагування та форматування об’єктів презентації;
  Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.


 • використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;

 • застосування ефектів анімації до об’єктів презентації;

 • налаштування послідовності та тривалості відтворення об’єктів презентації;

 • налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням мультимедійного проектора;

 • демонстрація створеної презентації;

 • підготовка до друку слайдів презентації на монохромному або кольоровому принтері;

 • збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення з використанням різних програмних продуктів;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.


 • включення до файлів презентацій засобів відтворення презентації для демонстрації її на комп’ютері, на якому не встановлена жодна система опрацювання презентацій,

та ін.

Ця таблиця має бути «настільною книгою» учнів при створенні презентації.Зміст

Презентація чітко спланована, містить достовірні відомості, які є актуальними та мають

практичну користь для аудиторії. Доступна для сприйняття, цікава. Є відповідні висновки,

рекомендації, посилання на джерела інформації


Грамотність

Відсутність помилок, формулювання точні, висновки лаконічні. Правильно вказані джерела

інформаціїОформлення

Дизайн привабливий. Фон є самобутнім та психологічно комфортним. Добір шрифтів та їхнього

розміру сприяє легкості читання та сприйняття інформації. Використані зображення опрацьовані належним чином і вдало доповнюють зміст. Доцільно використано можливості анімації.

Слайди ідеально пов’язані між собою. Кількість слайдів презентації відповідає розкриттю її

змістової частини відповідно до мети її створенняПрезентування

Стиль мовлення відповідає поданому матеріалу, спостерігається обізнаність розробника проекту, увага аудиторії

Творчість і оригінальність


2. Загальна характеристика системи опрацювання презентацій редактора Prezi.

Система опрацювання Prezi-презентацій належить до програм опрацювання інтерактивних мультимедійних презентацій з нелінійною структурою. Ми вивчатимемо версію програми, яка має назву Prezi Desktop (далі – Prezi).

Програма Prezi має всі можливості систем опрацювання презентацій, які були розглянуті вище. Вона може працювати в режимах онлайн (в браузерах), у встановленій програмі Prezi на комп'ютері, при цьому однією презентацією можуть користуватися до 10 учасників.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.

Проекти презентацій мають розширення .Pez.

Основним об’єктом у Prezi-презентації є слайд. На слайді можуть знаходитися різні об’єкти. Кожний з об’єктів презентації має властивості (табл…):

Таблиця …. Властивості об’єктів презентаціїОб’єкт

Властивості об’єкта

Слайд

Тип, розміри, порядковий номер, орієнтація, тло, наявність колонтитулів, кольорова схема та ін.

Напис

Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, інтервали, розміщення на слайді, ефекти анімації та ін.

Малюнок

Вид, розмір, кольори, стилі оформлення, положення, ефекти анімації та ін.

Таблиця

Кількість рядків і стовпців, їхня висота і ширина, ефекти анімації та ін.

Діаграма

Тип, розмір, положення на слайді, ефекти анімації та ін.

Відеофільм

Тип, розміри екрана показу, тривалість, кольори, якість відтворення зображення, тип зв’язку з файлом презентації та ін.

Аудіозапис

Тип, тривалість, кольори, якість відтворення звуку, тип зв’язку з файлом презентації, час початку і закінчення та ін.

Гіперпосилання

Тип об’єкта, на який посилається, його розміщення та ін.


3. Запуск Prezi. Вікно програми. Демонстрація презентації.

Програму Prezi можна запустити на виконання використовуючи ярлик програми на Робочому століабо двічі клацнути на значку файлу презентації Prezi.

3

4

51


2
6

интерфейс веб-редактора prezi.com

 1. Панель управління слайдами.

 2. Верхнє меню.

 3. Робоча область Prezi.

 4. Панель демонстрації.

 5. Панель масштабування

 6. Елементи управління, або «бульбашкове меню»

Рис. . Вікно програми Prezi

Після запуску програми Prezi на екрані з’являється її вікно, вигляд якого подано на рисунку 2.6.

У панелі управління слайдами (рис. .., 1). розташованої в лівій частині веб-редактора, можна створювати нові елементи/слайди презентації («Add»), міняти місцями вже створені слайди. Для того, щоб змінити послідовність показу слайдів, необхідно, утримуючи ліву кнопку миші на слайді, перемістити його в потрібну позицію.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Крім цього, вгорі панелі розташований навігатор по поточному слайду, що дозволяє швидко перейти до потрібної частини слайду. Щоб згорнути Панель управління слайдами, натисніть на Панелі масштабування (рис…, 5) на елемент ||.

Верхнє меню (рис.., 2) містить наступні елементи:

верхнее меню

– Saved at _:_ – Час останнього збереження презентації .

– Стрілки, спрямовані вліво і вправо – це команди відміни і повтору останніх дій у веб-редакторі. Траціціонні клавіатурні скорочення Ctrl Z і Ctrl Y також відміняють і повторюють останні дії .

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

– Кнопка Meeting. 1) Start online presentation – це можливість для отримання посилання на презентацію. Посилання діє 10 хвилин. Протягом цього часу з презентацією можуть працювати до 10 осіб (переглядати, редагувати), 2) Invite to edit – це посилання діє тиждень і також дозволяє працювати з нею 10 користувачам.

– Кнопка Print – ця кнопка призначена для перетворення презентації в pdf -формат. При натисканні на кнопку починається процес перетворення слайдів (його можна зупинити натиснувши на кнопку Cancel printing). Після конвертації з'явиться посилання «Click to save as PDF» («Натисніть для збереження на комп'ютер у форматі pdf»).

– Кнопка Help – допомога в роботі з редактором.

При натисканні на кнопку «Help» відкривається меню швидкої допомоги (Quick Help), яке містить наступні посилання:

а ) Search in the Prezi Manual – це посилання приведе на сторінку http://prezi.

Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.
com/learn/manual, де можна здійснити пошук по англомовному керівництву для користувачів.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

б) Prezi Basics Game – інтерактивна гра допомагає освоїти основні можливості по роботі з веб – редактором Prezi за 5 хвилин. Рекомендуємо.

в) More Video Tutorial – навчальне відео, в якому показані основні можливості веб-редактора.

г) Support Forum – посилання на сайт Товариства Prezi http://community.prezi.com.

д) What's New in Prezi – інформація про останні удосконалення і оновлення сервісу. Сюди необхідно періодично заглядати для того, щоб бути в курсі останніх змін веб-редактора.

– Кнопка Exit – вихід з веб-редактора в Особистий кабінет Prezi.

На робочій області (рис.., 3) веб-редактора Prezi розміщуються всі елементи слайда: тексти, зображення, відео, налаштовуються переходи між елементами презентації тощо.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Для масштабування елементів скористайтеся скролом («коліщатком») комп'ютерної миші.

Після натискання на кнопку панелі демонстрації (рис…, 4) починається демонстрація презентації в повноекранному режимі, а саме меню розширюється.

Додаються кнопки Exit – вихід в режим редагування (функція дублюється натисканням клавіші Esc клавіатури);

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

– Fullscreen – ця кнопка переводить презентацію в режим перегляду з активною Панеллю управління слайдами (див. вище) без можливості редагування презентації;

– стрілки для повернення до попереднього або переходу до наступного слайда.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2   3 • Типи комп’ютерних презентацій
 • Microsoft Office PowerPoint , OpenOffice
 • 2. Загальна характеристика системи опрацювання презентацій редактора Prezi.
 • Об’єкт Властивості об’єкта
 • 3. Запуск Prezi. Вікно програми. Демонстрація презентації.