Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомунальний вищий навчальний заклад

Комунальний вищий навчальний заклад
Сторінка1/5
Дата конвертації12.02.2020
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5

Черкаська Обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

__________ О. В. Чепка

«___» ________ 2019 р.


КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

національно-патріотичного виховання

студентської молоді

на 2019-2020 навчальний рік

Розглянуто на засіданні педагогічної ради

КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний

коледж ім. Т. Г. Шевченка»

(протокол № __ від «___» вересня 2019 року)

Умань, 2019КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

національно-патріотичного виховання

студентської молоді

на 2019-2020 навчальний рік
Вступ

Національно-патріотичне виховання студентів коледжу це комплексна система заходів, спрямованих на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста й демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Мета національно-патріотичного виховання полягає у створенні засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, бути готовим до захисту Вітчизни, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу, головною метою якого є набуття студентами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах героїчної боротьби Українського народу за утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 років, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, спротиву окупації та анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.

У національно-патріотичному вихованні важливий виховний потенціал, пов'язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 - 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є шанобливе ставлення до пам'яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Важливою складовою національно-патріотичного виховання є поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, висвітлення внеску представників корінних народів та національних меншин України та громадян інших держав у боротьбу за державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її державотворення, вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину.

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького складу коледжу, адміністрації, органів Студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. Результатом такої співпраці стане формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю. Така особистість – це, насамперед, громадянин Української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

В сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна зусиллями наших військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетного значення набуває патріотичне виховання студентської молоді. На сьогодні патріотичне та громадянське виховання набувають нового сенсу, як основоположні, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності, закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, потребують нового підходу і нових шляхів до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання студентів КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Організація національно-патріотичного виховання студентів коледжу у 2019-2020 навчальному році розроблена відповідно до: Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Стратегії «Національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2020-2025 роки», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Умань на 2017-2020 роки, планом роботи коледжу на 2019-2020 навчальний рік.

Протягом 2018-2019 навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядались питання реалізації виховної діяльності. Серед них:

- про санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації режиму й умов навчання студентів;

- про розвиток соціальної активності студентів через різні форми діяльності студентського самоврядування;

- про інноваційні технології в роботі керівника академічної групи щодо всебічного гармонійного розвитку особистості;

- про професійну етику та педагогічний такт викладача як засіб педагогічної взаємодії й оптимальний спосіб виховного впливу на особистість студента;

- про запобігання травматизму під час організації освітнього процесу та в побуті;

- про виховну діяльність в студентському гуртожитку коледжу;

- про організацію роботи з цивільного захисту;

- про роль педагогічного колективу у профілактиці Інтернет-залежності та форм кібербулінгу;

- про роботу педагогічного колективу з удосконалення військово-патріотичного виховання студентів, формування готовності до захисту Батьківщини.

Питання розв’язання науково-методичної проблеми «Компетентнісно-орієнтований підхід до національно-патріотичного виховання особистості, становлення її як справжнього патріота, гідного громадянина незалежної держави» розглядались і на засіданнях методичного об’єднання керівників академічних груп, органів студентського самоврядування.

Упродовж 2018-2019 навчального року було організовано виставки навчально-методичних досягнень студентів та викладачів коледжу, проведено майстер-класи з квілінгу, декоративного малювання, бісероплетіння, тістопластики, орігамі. (Викладачі циклових комісій образотворчої діяльності та методик навчання, голова – Козак Н.Д.).

Викладачі коледжу брали участь у десятьох міжнародних конференціях, у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції, у десятьох всеукраїнських конференціях, у восьми всеукраїнських науково-практичних Інтернет-конференціях, п’яти всеукраїнських науково-методичних семінарах.

У коледжі педагогічними працівниками проведено 28 листопада 2018 року II всеукраїнську науково-практичну конференцію науковців, педагогічних працівників та студентів "Підготовка сучасного педагога через призму ідей Василя Сухомлинського". Організатори: циклові комісії педагогіки і психології та методик дошкільної освіти (голова - Любченко І.І., кандидат педагогічних наук), образотворчого мистецтва та методик навчання (голова - Козак Н.Д., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист), педагогіки і методики початкової освіти (голова - Рябошапка О.В., викладач І кваліфікаційної категорії, здобувач УДПУ імені Павла Тичини).

Викладачі та студенти коледжу були активними в організації просвітницької та наукової діяльності, ними проведено науково-практичні конференції, семінари та круглі столи:

25.10.2018 року - усний педагогічний журнал «Людина народжується на світ, щоб залишити по собі слід вічний». (Викладачі ЦК педагогіки, психології та методик дошкільної освіти.).

30.10.2018 року – семінар для методистів і завідувачів районного відділу освіти «Терапія піском – запорука активного психічного розвитку». (Завідувач відділення соціальної та спеціальної освіти Сидорчук Л.П., та викладач Крикунова О.В.).

16 листопада 2018 року з метою профорієнтаційної роботи на базі коледжу відбувся “Ярмарок професій” для учнів 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти Уманського району Черкаської області (організатори – заступник директора з навчальної роботи Крамська З.М., завідувачі навчально-консультаційного центру Федоров М.В., Давидова Л.С.)

20.11.2018 року - науково-практичний семінар «Сучасні підходи до організації життєдіяльності в закладах вищої освіти». (Викладач

Шарапанюк А.Й.).

20.11.2018 року – круглий стіл «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів та вчителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу».

13 березня 2019 року – студентська конференція «Шевченківська весна. Палахкотить, як свічка праведна душа Кобзаря». (Викладачі ЦК української мови і літератури, голова – к.філол.н. Денисюк Т.К.).

10 квітня 2019 року міжвузівський науково-методичний семінар «Методологічні засади професійної підготовки фахівців мистецької освіти у вищих навчальних закладах». (Викладачі ЦК музики, методики музичного виховання та хореографії, голова - Кайкова М.М.).

24 квітня 2019 року III міжвузівська науково-практична студентська Інтернет-конференція «Освітній медіапростор навчального закладу як засіб формування особистості студента» (Викладачі ЦК природничих наук та математики, голова – Поштарук Л.І.).

Конкурс педагогічної майстерності серед студентів четвертих курсів (Організатори - к.пед.н. Любченко І.І., к.пед.н. Фещенко Г.В., викладачі Бабич О.О., Яценко Т.В.) .Завідувач навчально-методичного кабінету, к.філол.н. Т.К. Денисюк та голова циклової комісії педагогіки та методики початкового навчання, викладач методик початкової освіти Рябошапка О.В. провели 15 листопада 2018 року тренінг за Концепцією «Нова українська школа» для учасників методичного об’єднання завідувачів денними та заочними відділеннями та викладачів педагогіки, психології шкільної педагогічних навчальних закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації Південного регіону України.

Упродовж 2018-2019 навчального року викладачі коледжу брали участь у роботі 10 методичних об’єднань Південного регіону, які відбувалися в Дніпровському, Нікопольському, Жовтоводському, Кременчуцькому педагогічних коледжах та Балтському, Білгород-Дністровському педагогічних училищах (з психолого-педагогічних дисциплін, іноземної мови, української філології, російської філології, дитячої і світової літератури, дошкільних дисциплін, фізичного виховання, освітньої галузі «Технології» і «Мистецтво», соціально-гуманітарних та музичних дисциплін).

На базі нашого коледжу 15-16 листопада 2018 року відбулось регіональне методичне об’єднання викладачів педагогіки, психології шкільної (відповідальна Рябошапка О.В.) та нарада-семінар завідувачів денними та заочними відділеннями (відповідальні к.ф.н Денисюк Т.К., Поштарк Л.І., Сидорчук Л.П., Вишневецька Л.Г., к.п.н. Фещенко Г.В.).

20 травня 2019 року відбулось розширене засідання ради директорів ЗВО I-II рівнів акредитації Черкаської області за участі членів методичного об’єднання заступників директорів з навчальної роботи (організатор-директор коледжу к.пед.н. Чепка О.В., відповідальні Крамська З.М. – заступник директора з навчальної роботи та к.ф.н. Денисюк Т.К. – завідувач навчально-методичного кабінету).

Державна служба якості освіти України організувала вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації педагогічних працівників. Любченко І.І., к.пед.н., викладач методик початкової освіти та психолого-педагогічних дисциплін була відібрана експертом для оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, що проходила з 8 по 12 квітня 2019 р. у Одеській приватній гімназії.

15 травня 2019 року к.пед.н. Любченко І.І. взяла участь у роботі експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.Обласні олімпіади:

15 березня 2019 року відбулась обласна олімпіада з української мови серед закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації Черкаської області у Канівському коледжі культури і мистецтв Уманського ДПУ імені Павла Тичини.

I місце здобула студентка 205-П гр. Сербенівська Інна Олександрівна.

(викладач Войтенко Г.М.).

12 квітня 2019 року відбувалась II обласна олімпіада з англійської мови на базі Черкаського бізнес-коледжу.

Брала участь студентка 105-П групи Решетняк Аліна Олександрівна. (відповідальна голова циклової комісії Слупіцька С.М.)

Традиційно студенти нашого навчального закладу здобувають призові місця на Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Відповідно, на конкурсі з української мови імені Петра Яцика здобула призове місце студентка Панченко Аліна (105-П гр.) – друге місце.

Підготувала студентку до конкурсу викладач української мови

Дзисюк В.В.

У VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка здобула призове місце студентка Федорук Меланія (205-П гр.) – третє місце.

Підготувала студентку до конкурсу викладач укр. м. Войтенко Галина Миколаївна

У міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Фабрика талантів» (м. Полтава) вокальне тріо «Перлина» зайняли I місце (керівник Цюра Сергій Степанович).

У міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірковий парад 2018»

(м. Львів) народний аматорський колектив профспілок України ансамбль народного танцю «Вербиченька» стали лауреатами I премії у номінації «4 вікова категорія» та «Народна хореографія» (художній керівник Федорова Марина Іванівна, викладач хореографії Харченко Ірина Михайлівна).

На IX Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Мелодії весни» (м. Київ) лауреатом I премії в номінації «Інструментальний жанр» (акордеон) став студент 301-М групи Івашкевич Володимир (клас викладача Дашицької Любові Іванівни).

У міжнародному конкурсі «Тріумф fest» та всеукраїнському конкурсі «Квітуча весна» студентка Заболотенко Анна (301-М гр.) здобула почесне друге місце (клас викладача Осадчої Лілії Костянтинівни)

У III всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Планета мрій» здобули:

I місце Заболотенко Анна (301-М гр.) – клас викладача Осадчої Лілії Костянтинівни.

II місце Безуглова Наталія (301-М гр.) – клас викладача Черкасової Світлани Олексіївни.

Крупенко Валерія (201-П/М гр.) – клас викладача Осауленко Людмили Миколаївни.

Топольнік Ліна (101-М гр.) – клас викладача Осауленко Людмили Миколаївни.

III місце Янковенко Анна (401-М гр.) – клас викладача Осадчої Лілії Костянтинівни.

У фестивалі хореографічного мистецтва (с. Лазурне Херсонська область) народний аматорський колектив профспілок України ансамбль народного танцю «Вербиченька» нагороджені дипломом II ступеня (Викладач Федорова Марини Іванівни).

Значним успіхом педагогічного колективу у 2018-2019 навчальному році стала первинна акредитація освітніх програм Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта та Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Традиційно в коледжі 14 березня 2019 року відбулось засідання студентського наукового товариства «Основні питання дотримання доброчесності».(керівник Сьоміна Ольга Ігорівна).

21.03.2019. Відбувся вечір пам’яті «Поспішайте творити добро», присвячений 80 річчю від дня народження заслуженого працівника культури В.В. Костриці.

28 січня 2019 року коледж долучився до благодійної акції «Подаруй дитині радість». Студенти відділення дошкільної і початкової освіти зібрали і передали м’які іграшки для вихованців Комунального закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умань Черкаської обласної Ради», (організатор - Завідувач ВДіПО Поштарук Лариса Іванівна).

20 лютого 2019 року, відзначаючи День Героїв Небесної Сотні, у коледжі проведено Урок української звитяги «Герої не вмирають!» У цей день з ініціативи студентського уряду проведено акцію «Журавель миру», у ході якої студенти, розвішуючи символічні паперові журавлі і кораблики, засвідчили свою шану і повагу подвигу наших співвітчизників, у такий спосіб підтримали й українських полонених моряків, які своїм героїзмом відстоюють незалежність Батьківщини, утверджуючи ідеали свободи в Україні. На вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні студентами коледжу також виготовлено стіннівки, (голова студентського уряду Діонісій Пічкур)

Колектив коледжу постійно бере участь у книжковій виставці-ярмарку «Гайдамацька січ» з метою ознайомлення студентів та викладачів коледжу з новою сучасною українською літературою, зокрема видавництва «Український пріоритет». Директор видавництва Володимир Шовкошитний.

У коледжі була проведена виставка фахової літератури «Від дидактики Я.А. Коменського до сучасних освітніх технологій». (Організатор завідувач бібліотеки коледжу Мельничук Наталія Петрівна).

З нагоди 205 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка було проведено святковий концерт у міському будинку культури «Шевченко – наш. Він для усіх століть». (Організатор концерту і сценарист директор коледжу, к.пед.н. Чепка О.В.).

22 березня 2019 року у коледжі були проведені Дні американської культури. (Організатор - викладач іноземної мови, к.пед.н. Лебідь Ірина Владиславівна, голова циклової комісії - Слупіцька Світлана Михайлівна).

З метою профорієнтації та виявлення творчо обдарованої молоді упродовж травня-червня 2019 року за ініціативи директора коледжу, канд.пед.наук Чепкої О.В. була здійснена професійно-орієнтаціна робота, спрямована на залучення до вступу в коледж учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Зокрема, була організована виїзна агітаційна група, до складу якої ввійшли викладачі та студенти коледжу з концертною програмою «Нащадки вольних козаків», яку підготували творчі колективи «Заремба», «Горлиця», «Мозаїка», «Вербиченька» та ін.

Щорічно викладачі циклової комісії української мови і літератури проводять конкурс на кращого читця- декламатора серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл «Барви слова» (голова комісії кандидат філологічних наук Денисюк Тетяна Костянтинівна), викладачі циклової комісії образотворчого мистецтва та методик навчання проводять регіональний конкурс юних художників «Веселкова палітра». (Голова циклової комісії Козак Наталія Дмитрівна).

Викладачами відділення музичного мистецтва (завідувач – Вишневецька Людмила Георгіївна) проведено обласний регіональний конкурс «Струни серця», конкурс вокального мистецтва «Проліски надій» (відповідальна - Кулічова Світлана Михайлівна), фестиваль хореографічного мистецтва «На Кичері» (голова циклової комісії Кайкова Марина Миколаївна).

До Великодня голова циклової комісії образотворчого мистецтва та методик Козак Н.Д. разом зі студентами додаткової кваліфікації «Керівник образотворчого мистецтва» Василенко Тетяна та Герасимова Ганна провели гурток з писанкарства для студентів Уманського національного університету садівництва.

Серед студентів відділення соціальної та спеціальної освіти (завідувач - Сидорчук Людмила Петрівна) проведено фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я!»

З метою підвищення фахового рівня молодих викладачів традиційно у коледжі працює «Школа молодого викладача», де досвідчені викладачі, кандидати наук діляться досвідом сучасної організації освітнього процесу, застосування інноваційних технологій навчання студентів та основ медіа грамотності, (тренери: кандидат педагогічних наук Пащенко Майя Іванівна, викладачі-методисти Піковець Наталія Вікторівна, Плахотна Світлана Іванівна).

Щороку Панченко Людмилою Федорівною, завідувачем педагогічної практики організовується свято Дари осені.

Відповідно до наказу МОН України від 18.04.2018 року № 391 «Щодо обладнання інноваційних навчально-тренінгових класів» у коледжі обладнано лабораторію Нової української школи.

Значна увага у коледжі приділяється формуванню у сучасної молоді здорового способу життя та здоров’язбереження майбутнього педагога. Викладачі циклової комісії фізичного виховання та методик (голова – Матюшин Сергій Альбертович) постійно дбають про організацію дозвілля студентів, залучають їх до участі у спортивних змаганнях різних рівнів.

Упродовж 2018-2019 н.р. з 10 залікових змагань в Молодіжних спортивних іграх серед студентів закладів вищої освіти I та II рівнів акредитації збірні команди коледжу зайняли сім перших місць та три других місця.

За видами спорту:

волейбол – юнаки I місце, дівчата I місце,

баскетбол – юнаки I місце, дівчата I місце,

легка атлетика – I місце,

шахи – I місце,

настільний теніс – 2 місце,

міні футбол – 2 місце,

гирі - 2 місце.

У підсумку за рік: в обласній Спартакіаді – перше загальнокомандне місце, у міській спартакіаді - перше загальнокомандне місце.

(Голова комісії Матюшин С.А.)

На належному рівні організовувалась робота з творчо обдарованою молоддю: студенти вказаної категорії були охоплені заняттями у спортивних секціях, участю у діяльності творчих колективів коледжу, проведенні олімпіад різних рівнів, роботі у предметних гуртках. З метою відзначення студентів цієї категорії у коледжі проводились заходи з їх морального і матеріального заохочення.

Протягом навчального року активізовано роботу з правового виховання студентів. Проводилися засідання ради з профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання порушення студентами Правил внутрішнього розпорядку. Керівниками академічних груп було добре налагоджено роботу з правоохоронними органами, проведено виховні заходи за участю їх представників.

Адміністрацією коледжу приділялась увага організації студентського самоврядування: створювались необхідні умови для його ефективного розвитку, виявлення потенційних лідерів та організаторів.

Удосконалювалась діяльність волонтерського загону відділення соціальної та корекційної освіти «Відкриті серця». Волонтери провели серію акцій у коледжі, установах і організаціях міста, серед населення, які дозволили реалізувати студентам набуті знання з соціального захисту громадян та провести просвітницьку пропагандистську роботу з попередження та подолання негативних суспільних явищ.

Окрема увага у коледжі приділялась студентам-сиротам, студентам, позбавленим батьківського піклування, студентам з інвалідністю, студентам, батьки яких є учасниками бойових дій, студентам із малозабезпечених сімей, студентам потерпілим від Чорнобильської катастрофи, студентам батьками яких є шахтарі. Студенти вказаних категорій отримували всі передбачені законодавством пільги, у тому числі – соціальну стипендію. Адміністрацією коледжу на високому рівні проведено організаційні заходи із їх соціального захисту.

Разом з тим, в організації виховної діяльності є проблемні питання, які потребують подальшого вирішення, серед них:

- зниження рівня ініціативи та активності студентської молоді в організації діяльності студентських самоврядних органів;

- виховання почуття відповідальності в окремих студентів;

- порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- формування моральної культури особистості;

- недостатня поінформованість студентів про соціально-політичну ситуацію в Україні та за її межами.

- не всі студенти «групи ризику» у позааудиторний час охоплені участю у гуртках, спортивних секціях, творчих колективах.

Враховуючи результати виховної діяльності педагогічного колективу за 2018-2019 навчальний рік, мета національно-патріотичного виховання студентів коледжу у 2019-2020 навчальному році буде конкретизуватися через систему пріоритетних виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння щодо набуття молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи;

- формування мовної культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

- впровадження в освітній процес положень Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді;

- забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, охорони й зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоров’я;

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації, формування наукового світогляду.

- підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;

- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

- підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;

- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

- плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій коледжу.

З урахуванням основних напрямів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, педагогічний колектив коледжу у 2019-2020 навчальному році продовжить працювати над науково-методичною проблемою «Компетентнісно-орієнтований підхід до національно-патріотичного виховання особистості, становлення її як справжнього патріота, гідного громадянина незалежної держави».

При цьому в організації національно-патріотичного виховання студентської молоді педагогічний колектив керуватиметься принципами:

- народності – єдність національного і загальнолюдського. Національна спрямованість виховання, формування національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу; оволодіння рідною мовою, використання всіх її багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв народів, що населяють Україну;

- активності, самодіяльності та творчої ініціативи студентської молоді – поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю студентства, утвердження життєвого оптимізму, розвиток навичок позитивного мислення;

- гуманізації і демократизації виховання полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволення різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і довкілля, суспільстві природи;- гуманітаризації освіти покликаний формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення;

- безперервності і наступності виховання – досягнення цілісності та наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню особистості;

- диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного;

- культуpoвідповідності виховання – органічний зв’язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь;

- гармонізації родинно-шкільного виховання – організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу, дотримання гуманних вимог до дітей;

- єдності навчальної та виховної діяльності – консолідація студентства та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями;

- послідовності, системності і наскрізності привнесення виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;

- єдності теорії та практики – реалізація набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;

- природо відповідності – врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;

- пріоритету правової свідомості – виховання поваги до конституційних прав та свобод людини.

- національної спрямованості – формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

- самоактивності й саморегуляції – забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

- полікультурності – інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;

- соціальної відповідності – обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

- історичної і соціальної пам’яті – спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

- міжпоколінної наступності – зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.
Каталог: Patriot
  1   2   3   4   5 • КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
 • Обласні олімпіади: 15 березня 2019 року
 • 12 квітня 2019 року
 • Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.
 • VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі
 • IX Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Мелодії весни»
 • III всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Планета мрій»
 • «Шевченко – наш. Він для усіх століть».
 • «Нащадки вольних козаків»
 • «Струни серця»
 • «Молодь обирає здоров’я!»
 • « Компетентнісно-орієнтований підхід до національно-патріотичного виховання особистості, становлення її як справжнього патріота, гідного громадянина незалежної держави».