Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонцепція навчання фахівців за спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі»

Скачати 41.01 Kb.

Концепція навчання фахівців за спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі»
Скачати 41.01 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір41.01 Kb.
ТипКонцепція

Анотація спеціалізації «Комп’ютерні системи та мережі»

Концепція навчання фахівців за спеціалізацією «Комп’ютерні системи та мережі» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних мереж, програмування та управління апаратними ресурсами стаціонарних та мобільних комп’ютерних систем, адміністрування сучасних операційних систем.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Професійна підготовка передбачає формування таких знань та вмінь що дозволять випускникові вирішувати складні питання проектування комп’ютерних комплексів, систем та мереж, розробки методик пошуку несправностей в технічних засобах ЕОМ, визначення правил експлуатації, оптимальних режимів та економічних аспектів експлуатації ЕОМ, комплексів, систем та мереж, розробки елементів системного програмного забезпечення, розробки, налагодження та експлуатація програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C , C#, java, php та інших в операційних системах сімейств UNIX, Windows, створення програмного забезпечення локальних, регіональних та міжнародних обчислювальних мереж.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

Випускники можуть працювати в державних, спільних і малих підприємствах, інформаційних та обчислювальних центрах, банківських структурах, фірмах і компаніях, пов’язаних з розробкою і експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій.

Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспірантурі кафедри.

Співпраця з такими звісними фірмами як NixSolutions, Epam Systems, Insart та ін.

EPAM Systems - американська ІТ-компанія, виробник замовного програмного забезпечення, фахівець з консалтингу, резидент Білоруського парку високих технологій. Штаб-квартира компанії розташована у Ньютауні[en], а її відділення представлені в 25 країнах світу.
дозволяє суттєво підвищити якість навчання та забезпечити потрібності ІТ-кластерів у високоякісних фахівцях.

Анотація спеціалізації «Системне програмування»

Концепція навчання фахівців за спеціалізацією «Системне програмування» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань розробки, використання, аналізу й удосконалення сучасного системного та прикладного програмного забезпечення, програмного забезпечення універсальних і проблемно-орієнтованих процесорів, обчислювальних комплексів та мереж, систем програмування і системи штучного інтелекту.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Штучний інтелект Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.
Професійна підготовка передбачає формування таких знань та вмінь що дозволять випускникові вирішувати складні питання управління ІТ-проектами, системного та прикладного програмування, тестування та верифікації програмного забезпечення, розробки, налагодження та експлуатації елементів системного програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C , C#, java, php, python та інших в операційних системах сімейств UNIX, Windows.

Випускники можуть працювати в державних, спільних і малих IT-підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, зв’язаних з розробкою й експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом надається можливість навчання при аспірантурі кафедри.

Співпраця з такими звісними фірмами як NixSolutions, Epam Systems, Insart та ін. дозволяє суттєво підвищити якість навчання та забезпечити потрібності ІТ-кластерів у високоякісних фахівцях.

Анотація спеціалізації «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

(мобільні системи)

Концепція навчання фахівців за спеціалізацією «Спеціалізовані комп’ютерні системи» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань розробки системного, прикладного програмного забезпечення мобільних систем, універсальних процесорів, обчислювальних комплексів і мереж та інших спеціалізованих комп’ютерних систем, проектування та управління апаратною складовою спеціалізованих обчислювальних ресурсів в різних предметних галузях.

Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
Професійна підготовка передбачає формування таких знань та вмінь що дозволять випускникові вирішувати складні питання проектування та експлуатація спеціалізованих комп’ютерних пристроїв, розробки та експлуатації програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем, проектування інтелектуальних систем керування динамічними об’єктами, розробки та експлуатації скринінгових і телеметричних медичних комп’ютерних систем, контролю та діагностики спеціалізованих засобів комп’ютерної техніки, розробки, налагодження та експлуатація програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C , C#, java, php та інших в операційних системах сімейств UNIX, Windows Випускники можуть працювати в державних, спільних і малих IT-підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, зв’язаних з розробкою й експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом надається можливість навчання при аспірантурі кафедри.

Співпраця з такими звісними фірмами як NixSolutions, Epam Systems, Insart та ін. дозволяє суттєво підвищити якість навчання та забезпечити потрібності ІТ-кластерів у високоякісних фахівцях.

Анотація спеціалізації «Безпечне програмування»

Концепція навчання фахівців за спеціалізацією «Безпечне програмування» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань розробки безпечного системного та прикладного програмного забезпечення, безпечного планування та управління IT-проектами, тестування уразливостей програмного забезпечення. Професійна підготовка передбачає формування таких знань та вмінь що дозволять випускникові вирішувати складні питання безпечного програмування, тестуваня та верифікації програмного забезпечення у тому числі тестування уразливостей, безпечного управління ІТ-проектами. Випускники можуть працювати в державних, спільних і малих IT-підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, зв’язаних з розробкою й експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій, державних установах. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом надається можливість навчання при аспірантурі кафедри.Співпраця з такими звісними фірмами як NixSolutions, Epam Systems, Insart та ін. дозволяє суттєво підвищити якість навчання та забезпечити потрібності ІТ-кластерів у високоякісних фахівцях.


Скачати 41.01 Kb.

  • Професійна підготовка
  • Epam Systems