Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонференції

Скачати 202.05 Kb.

Конференції
Скачати 202.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір202.05 Kb.
  1   2

Додаток 1.Пропозиції до плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2013 рік


Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»N з/п

Тема конференції
(семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Кількість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

I. Міжнародні конференції

1.1

Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисло-вості

 Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

факс 744-62-11,

e-mail rector@nmu.org.ua


м. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

30 - 31 січня 2013 року


 120

 Ройтлінгенський університет техніки і економіки (Німеччина),

Еслінгенський університет (Німеччина),

Технічний університет Фрайберзька гірнича академія (Німеччина),

Краківська гірничо-металургійна академія (Польща),

Вроцлавський технічний університет (Польща),

ДКХ «Дніпровський машинобудівний завод»,

Міжнародна науково-промислова корпорація «ВЕСТА»,

ДАТ «КБ Дніпровське»,

ФГНДІ «Дондіпровуглемаш»,

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»1.2

 Школа підземної розробки

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», пр.К.Маркса, 19, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна

(0562) 47-14-72olga.malova@yahoo.com

Ялта,

cанаторій «Парус»

22-27 вересня 2013 року


100

МОНмолодьспорту України, Міністерство вугільної промисловості України, Донбаська паливно-енергетична компанія (ДTEK), ЗАТ «Донецьксталь», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «Львіввугілля»,

ДП «Антрацит»,

ДП «Донбасантрацит»,

ДП «Ровенькиантрацит»,

ДП «Дзержинськвугілля»,

ДП «Добропіллявугілля»1.3

III Міжнародна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 19,

(056)-373-08-14, artem241@ukr.netм. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

5-7 листопада 2013 року


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тихоокеанський державний університет (Росія), Далекосхідний федеральний університет (Росія),

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Академія митної служби України, Дніпропетровський інститут післядипломної освіти, Інститут гуманітарних проблем НГУ, Громадська організація «Здорова нація», Міжнародний фонд «Жива земля», Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», ДВНЗ «Червоноградський гірничо-економічний коледж»


II. Всеукраїнські конференції

2.1

 Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України 

 Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

49005, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

(056)373-07-57

salovv@nmu.org.uа

azalexs@mail.ru


м. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

21-22 березня 2013 року


. 150

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

Комісія з розробки корисних копалин Науково-методичної ради МОНмолодьспорту України,

Інститут вищої освіти НАПН України,

Державна інспекція навчальних закладів України,

ДВНЗ «Національний гірничий університет»2.2

Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін у контексті вимог ринку праці

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

(0562) 47-23-77, BardasA@nmu.org.uaм. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

11-12 квітня 2012 р.


100

МОНмолодьспорту України, Дніпропетровська державна обласна адміністрація, Головне управління освіти і науки

IV. Семінари

4.1

 Нові технології навчання для дорослих

 Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 49005, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

pasha_vdn@mail.ru

м. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

8-15 січня 2013 року.


 50

 Мадраський інститут дослідження розвитку (Індія)

4.2

 «День АСКОН» в Державному вищому навчальному закладі “Національний гірничий університет”»

 Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,

(056) 373-07-06

ziborov@nmu.org.ua


м. Дніпропетровськ,

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

квітень 2013 р.


 40-50

 Державний ВНЗ «НГУ», регіональна філія компанії «АСКОН» в м. Дніпропетровську «АСКОН-КР»


В.о. ректора П.І. Пілов

Виконавець: Новикова Р.Г.,тел: (0562) 47-23-21


ОБГРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ


Назва заходу (рівень, форма проведення) – Міжнародна конференція.

Тема заходу: Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Дата проведення: 30 - 31 січня 2013 року.

Місце проведення – Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем.

Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів)____120.(6)

Метою проведення заходу є висвітлення проблемних питань, пов’язаних з використанням сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності середніх та вищих навчальних закладів, а також в науковій діяльності та промисловості, консолідація зусиль з розвитку нових наукових напрямків інформаційних технологій.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

В конференції постійно беруть участь, виступають з доповідями представники вищих навчальних закладів та підприємств України, Польщі, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина.

Федера́ція (лат. foederatio - об'єднання, союз, спілка) - форма державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Німе́ччина (нім. Deutschland) - країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка. Офіційна назва - Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина (нім. Bundesrepublik Deutschland, МФА: [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant]).

Основні питання, що пропонуються для обговорення: застосування інформаційних технологій у сфері освіти, науки і виробництва; міжнародне співробітництво у сфері освіти, науки і виробництва; програмні засоби збору, обробки та передачі інформації; математичне моделювання і оптимізація систем обробки інформації для рішення задач освіти, науки і виробництва; проблеми дистанційної освіти; інформаційна безпека; телекомунікації та зв'язок.

На факультеті інформаційних технологій, відповідно базового профілю, конференції проводять кваліфіковані наукові кадри, з яких: 9 докторів технічних наук, 21 кандидат технічних наук.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
В.о. ректора П.І.Пілов


ОБГРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Назва заходу (рівень, форма проведення) – VII Міжнародна науково-практична конференція «Школа підземної розробки».
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.


Теми заходу:

1. Досвід застосування та проблеми селективного виймання корисних копалин.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

2. Досвід застосування надвіжних стрікових перевантажувачів в прохідницьких вибоях.

3. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».Дата проведення: 22-27.09.2013 р..

Місце проведення – Ялта, Україна, санаторій «Парус».

Кількість учасників: - 100(15)

Метою конференції є консолідація зусиль по збереженню й розвитку нових наукових напрямків технологій підземного видобутку корисних копалин, добрих традицій і сприяння підтримці гідного статусу гірників у суспільстві.
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

У 2007 р. ідею створення «Школи підземної розробки» реалізували видатні професори кафедри підземної розробки родовищ Бондаренко В.І., Бузило В.І., Кузьменко О.М., Ковалевська І.А.

В конференції постійно беруть участь, виступають з доповідями і повідомленнями представники вугільної і гірничорудної промисловості України, Польщі, Російської Федерації, Сербії. Серед них:

- Міністерство вугільної промисловості України, Донбаська паливно-енергетична компанія (ДTEK), ЗАТ «Донецьксталь», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «Львіввугілля», ДП «Антрацит», ДП «Донбасантрацит», ДП «Ровенькиантрацит», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Добропіллявугілля»;

Підзе́мне розро́блення родо́вищ кори́сних копа́лин (рос. подземная разработка месторождений полезных ископаемых, англ. underground mining of mineral deposits, нім. Tiefbau m, Abbau m unter Tage, untertägiger Abbau m von nutzbaren Mineralien) - видобування корисних копалин з надр Землі.
ДТЕК (рос. ДТЭК, англ. DTEK) - енергетичний підрозділ System Capital Management, найбільшої бізнес-групи України, який є вертикальною інтеграцією підприємств, що створюють виробничий ланцюжок від видобутку та збагачення вугілля до генерації та дистрибуції електроенергії.
Міністерство вугільної промисловості України - колишнє міністерство України з питань вугільної промисловості. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

- Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду, Державна воєнізована гірничорятувальна служба України, Держпромтехнагляд України, ДП «Донецький експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки і охорони праці»;

Гірничорятува́льна слу́жба (рос.горноспасательная служба, англ. mining rescue service, нім. Grubenrettungsdienst m) - професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

- Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Криворізький технічний університет, Нікопольський економічний університет;

- ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», «Кривбаспроект», Промисловий технікум (м. Жовті Води), ТОВ «Дніпропетровський завод бурового устаткування», НВФ «Маскарт», ВАТ «Холодмаш», «Агрегатний завод», ТОВ «Укрспецналадка»;

- ВАТ «Ростовшахтобуд», ДОЗ ВПО «Південно-Російський державний технічний університет» (Російська Федерація);

- Головний інститут гірничої справи (м.

Жо́вті Во́ди - місто обласного значення у Дніпропетровській області. Сьоме за чисельністю населення місто області.
Криворізький національний університет (ДВНЗ КНУ, відкритий як технікум) - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Кривому Розі.
Головний інститут гірництва Польщі (пол. Główny Instytut Górnictwa) - один з найбільших гірничих науково-дослідних центрів Польщі, працює на ринкових принципах. Утворений в 1945 році як науково-дослідницька база гірничої промисловості.
Катовіце, Польща), Інститут мінеральної сировини і енергетики Польської академії наук (м.
Польська академія наук Польська академія наук (пол. Polska Akademia Nauk, ПАН) - державна академія наук Польщі, що є з одного боку, за зразком французької академії наук, установою, що поєднує польських учених, а з іншого - мережею керованих із центру державних наукових інститутів, головним завданням яких є проведення наукових досліджень на високому рівні.
Краків, Польща), Вугільний холдинг (Польща), фірми «Євротех», «Компенсус» (м. Бітом, Польща);

- «JP za PEU» (Сербія), Академія інженерних наук Сербії (м.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Белград).
В.о ректора П.І.Пілов
  1   2


Скачати 202.05 Kb.

  • ОБГРУНТУВАННЯ