Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонференції

Скачати 202.05 Kb.

Конференції
Скачати 202.05 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір202.05 Kb.
1   2

ОБҐРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ


Назва заходу (рівень, форма проведення) – III Міжнародна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя: Проблеми та досвід»

Тема заходу: Обговорення проблем, об’єднання зусиль та визначення можливостей гармонійного фізичного, духовного та соціального розвитку студентської молоді.

Дата проведення – 5-7 листопада 2013 р.

Місце проведення - Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) - 150 (25)

В обґрунтуванні потрібно зазначити наступні відомості:

- мета проведення заходу - обмін досвідом з питань розробки та впровадження інноваційних методів і технологій формування здорового способу життя у студентів вищих технічних навчальних закладів;

- коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3 - 5 років у відповідній галузі, з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, що залучались до співпраці:

В результаті багаторічної співпраці з співорганізаторами конференції отримано наступні наукові результати:

- вивчено вплив засобів масової інформації, способу життя та режиму навчання на формування ставлення студентів до власного здоров’я;

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

- розроблено методи покращення здоров’я студентської молоді та попередження шкідливих звичок;

Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.

- виявлено залежності зміни стану здоров’я населення залежно від екологічних умов проживання;

- установлено можливості використання природних адаптогенів для покращення стану здоров’я студентської молоді;

- розроблено і впроваджено навчальну дисципліну за вибором студента «Культура здоров’я».


Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • Здоровий спосіб життяпрактичні поради зі збереження й укріплення здоров'я, здорове харчування, гармонізація внутрішнього психологічного стану.
  Здорове харчування (здорова дієта, англ. healthy diet) - це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактиці захворювань.


 • Соціокультурне становище суспільства вплив на особистість ЗМІ, реклами, засвоєння моральних і культурних цінностей, взаємозв’язок із здоров’ям, відновлення культури здоров’я.

 • Життя без шкідливих звичокпрофілактика алкоголізму, паління, наркоманії, педагогічні технології формування здорової особистості.

 • Здорова родина – родинні цінності, вплив низького рівня моралі людини на її здоров’я, демографічна криза, материнство, профілактика абортів.

  • Екологія та здоров’я – вплив екологічної ситуації на стан здоров'я людини.

  • Медичні аспекти здоров’я – новітні технології та тенденції сучасної медицини, медичне страхування.

  • Економічні аспекти здоров’я – вартість медичних послуг та ліків, бідність та здоров'я, здорова нація - капітал суспільства.
   Медичне страхування - тип страхування від ризику витрат, пов’язаних із отриманням медичної допомоги. У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охороні здоров'я.
   Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

У 2005 р. у ДВНЗ «Національний гірничий університет» для підвищення морального, інтелектуального, духовного і культурного рівня підготовки, а також формування дбайливого ставлення до власного здоров’я у студентської молоді було створено Центр здорового способу життя. Співробітниками центру є висококваліфіковані фахівці з кафедр фізичного виховання, екології, історії та політичної теорії, охорони праці та аерології, які є авторами навчальних посібників «Креативна валеологія», «Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики», «Валеологія: Основні засади здорового способу життя» з грифом МОНМолодьспорт України та інших науково-методичних розробок.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

В.о. ректора П.І.Пілов

ОБҐРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУНазва заходу – Всеукраїнська конференція «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін у контексті вимог ринку праці».

Тема заходу: «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін у контексті вимог ринку праці»

Дата проведення: 11-12 квітня 2013 року

Місце проведення – Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) - 100.

Мета проведення заходу – мінімізація розриву між компетенціями студентів та потребами працедавців.

Останні три роки в Інституті економіки спільно з Інститутом економіки промисловості НАН України та Вищою банківською школою реалізується планова бюджетна тематика ГП78 «Стратегії управління на підприємствах гірничодобувної промисловості».

Основні питання, що пропонуються для обговорення:


 • підготовка науково-педагогічних кадрів у галузі знань «Менеджмент і адміністрування»;

 • розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін з врахуванням зарубіжного досвіду;

 • формування практичних навичок студентів у лабораторіях з профільних дисциплін;

 • застосування бізнес-симуляцій для розвитку компетенцій студентів-менеджерів.

Наявність кваліфікованих кадрів відповідно базового профілю конференції: професор Швець В.Я., професор Бардась А.В., професор Шаров О.І., професор Бойко В.В., доцент Стеханова З.С., доцент Симоненко О.І.

В.о. ректора П.І.Пілов

ОБҐРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ
Назва заходу – Міжнародний науково-педагогічний семінар

Тема заходу: Нові технології навчання для дорослих

Дата проведення: 8-15 січня 2013 р.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Кількість учасників (в т. ч. з інших країн) – 50 (1)

Метою проведення заходу є вивчення зарубіжного досвіду організації післядипломної освіти.

У Державному вищому навчальному закладі “Національний гірничий університет” наявні кваліфіковані наукові кадри відповідного профілю (зокрема, професор кафедри історії та політичної теорії Ю.М.Чекушина, доцент кафедри історії і політичної теорії Первий Г.Л.).

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

Основними питаннями, що пропонуються для обговорення на семінарі, є наступні:

- виклики, що ставлять перед освітою процеси інформатизації суспільства;

- новітні технології навчання;

- організація дистанційного навчання в системі післядипломної освіти;

- диверсифікація напрямків навчання та вирішення питань підвищення кваліфікації.

В.о. ректора П.І.Пілов

ОБҐРУНТУВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ
Назва заходу (рівень, форма проведення) – Науково-методичний семінар кафедри основ конструювання механізмів та машин спільно з компанією «АСКОН - КР» «День АСКОН в ДВНЗ “НГУ”».

Тема заходу: Підвищення ефективності конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та підготовки фахівців в даних напрямах.

Дата проведення: квітень 2013 р.

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, Державний ВНЗ «НГУ», кафедра основ конструювання механізмів і машин

Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) 30-40 чол.

Семінар буде присвячений комплексним рішенням в області побудови єдиного інформаційного простору підприємства, управління інженерним документообігом, автоматизації проектування і технологічної підготовки виробництва на базі систем CAD/CAM/PDM і підготовки фахівців в даних напрямах.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
На семінарі буде також представлена нова версія програмного продукту компанії АСКОН КОМПАС-3D V14.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:


 • нові можливості системи КОМПАС-30 VI4 і додатків для машинобудування і будівництва;

 • організація колективної роботи інженерних служб на базі системи управління життєвим циклом виробів ЛОЦМАН;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Життє́вий цикл проду́кції (ви́робу) (англ. Product lifecycle) - сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу


 • технології 3D-проектування виробів на основі систем ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, КОМПАС-3D і Корпоративних довідників;

 • ефектне представлення дипломних і курсових проектів разом з Artisan Rendering;

 • нові підходи до навчання інженерів-проектувальників, розумне проектування з технологією МinD;

 • навчальне віртуальне підприємство на платформі АСКОН.

Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: викладачі кафедри «Основи конструювання механізмів і машин» і кафедри «Автомобілів і автомобільного господарства» пройшли стажування в компанії «АСКОН» та отримали відповідні сертифікати.

В.о. ректора П.І.Пілов

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

1. Назва заходу (рівень, форма проведення) – Всеукраїнська конференція.

2. Тема заходу - удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України.


3. Дата проведення: 21-22 березня 2013 року.

4. Місце проведення - м. Дніпропетровськ, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет».

5. Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) – 150.


6. Мета проведення заходу – громадське обговорення проблем моніторингу забезпечення та визначення механізмів реалізації якості вищої освіти України.

7. Інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3…5 років у відповідній галузі, з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.


Національним гірничим університетом щорічно організуються та проводяться конференції з проблем розвитку вищої освіти за планом МОНмолодьспорту України. Звітні матеріали, що надані МОНмолодьспорту України, включали рекомендації конференцій та опубліковані матеріали. Участь у конференціях та одержання публікацій - безкоштовна.

Найважливіші результати НГУ: • у рейтингу «Топ-200 Україна» НГУ посів загальне сьоме місце серед вузів України, третє - серед технічних університетів, перше - серед вузів Південного регіону;

 • у рейтингу «Компас» НГУ посів загальне сьоме місце серед вузів України, четверте - серед технічних університетів, друге - за інженерно-технічними спеціальностями та перше - серед вузів Південного регіону;

 • у рейтингу МОНмолодьспорту України за 2011 календарний рік та 2011-2012 навчальний рік НГУ посів п’яте місце серед технічних університетів України та перше - серед вузів Південного регіону;

 • цикли досліджень НГУ одержали Золоту медаль ХХ Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2011» у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» - «Системне застосування компетентнісного підходу до формування структурно-логічної схеми проектування стандартів вищої освіти»;
  Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.


 • за результатами Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 2012» НГУ визнано «Лідером Національної системи рейтингового оцінювання ВНЗ України»;

 • НГУ активно співпрацює з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (спільні посібники для науково-педагогічних працівників), Державною інспекцією навчальних закладів України (спільні посібники для науково-педагогічних працівників) та Інститутом вищої освіти НАПН України в рамках діяльності Навчально-наукового Інституту педагогіки вищої технічної освіти Національного гірничого університету МОНмолодьспорту України та Національної академії педагогічних наук України (підвищення кваліфікації, підготовка дисертацій, спільні публікації, апробація освітніх інновацій).
  Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
  Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  Національний гірничий університет Націона́льний гірни́чий університе́т - найстаріший провідний навчальний та науковий заклад у гірничій галузі України IV ступеня акредитації.

8. Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • використання проекту «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів» для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення якості вищої освіти;

 • вплив Державної акредитації на реалізацію запланованої якості вищої освіти;

 • удосконалення процедури інспектування вищих навчальних закладів України у міжакредитаційний період;

 • проблеми формування в системі вищої освіти України критеріїв та алгоритмів оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя;

 • педагогіка вищої технічної освіти, актуальні задачі та перспективи розвитку;

 • педагогічні аспекти процесу інтеграції до світового освітнього простору системи вищої технічної освіти України;

 • електронні інформаційні ресурси у забезпеченні доступності та безперервності освіти протягом життя.

9. Наявність у даному закладі кваліфікованих науково-педагогічних кадрів відповідного профілю.


За результатами рейтингування вищих навчальних закладів України відповідно до алгоритму «Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів», що здійснено МОНмолодьспортом України в 2012 році, індекс якості науково-педагогічного персоналу становить 0,203 проти 0,190 системи (середнє значення для всіх вишів України).
Рейтингування вузів - оцінка результатів діяльності вищих навчальних закладів із застосуванням рейтингових систем.

Це свідчить про спроможність науково-педагогічних кадрів ДВНЗ «Національний гірничий університет» проводити Всеукраїнську конференцію з актуальних проблем розвитку вищої освіти.

На даний час в університеті працюють 11 заслужених працівників освіти України й 15 заслужених діячів науки і техніки України.

В.о. ректора П.І. Пілов

ЗВІТ
про проведення наукових конференцій та семінарів

з проблем вищої освіти і науки у 2012 році


Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
(назва вищого навчального закладу)

Загальна кількість запланованих наукових заходів* _________6________________

Кількість фактично проведених наукових заходів ___________6_______________

N з/п
(N за планом*)

 Тема конференції
(семінару)

 Кількість учасників
(в тому числі іногородніх)

Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції (семінарі)

Примітки

1

2

4

5

6

I. Міжнародні конференції

262

Управління якістю підготовки фахівців (Школа підземної розробки)

120(57)

 Національний гірничий університет, Донбаський державний технічний університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Криворізький технічний університет, Нікопольський економічний університет, Промисловий технікум (м. Жовті Води), Криворізький національний університет, «Південно-Російський державний технічний університет» (Російська Федерація), Головний інститут гірничої справи (м. Катовіце, Польща), Академія інженерних наук Сербії (м. Белград)

 

303

IХ міжнародна конференція з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості


100(10)

Ройтлінгенський університет техніки і економіки (Німеччина)

Еслінгенський університет (Німеччина)

ДКХ «Дніпровський машинобудівний завод»

Міжнародна науково-промислова корпорація «ВЕСТА»

ДАТ «КБ Дніпровське»

ФГНДІ «Донгіпровуглемаш»

СВ Альтера

501

«Сучасне буття філософії»

27-28 листопада 2012 рокуII. Всеукраїнські конференції

26

«Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування»

139 (20)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Державна акредитаційна комісія України;

Державна інспекція навчальних закладів України;

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Інститут вищої освіти НАПН України;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Дніпропетровська філія Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

Донбаський державний технічний університет;

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний технологічний університет;


Криворізький технічний університет;

Національний гірничий університет;

Національний університет водного господарства та природокористування;

Во́дне господа́рство - галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією.

Одеська академія холоду.


38

 Всеукраїнська науково-практична конференція “Роль компетентнісно- зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особистості”

 140 (50)

 Інститут гуманітарних проблем Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет”, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

III. Міжвузівські конференції

57

Проблеми практичної підготовки бакалаврів з гірництва (в рамках «Форума гірників - 2012»)

150(120)

Гірничі навчальні заклади України, представники гірничих підприємств


В.о. ректора П.І. Пілов
1   2


Скачати 202.05 Kb.

 • В.о. ректора П.І.Пілов ОБҐРУНТУВАННЯ
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
 • 5. Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) – 150.
 • 7. Інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3…5 років у відповідній галузі, з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці.
 • 8. Основні питання, що пропонуються для обговорення