Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс „ Шкільна бібліотека 2017" Номінація : „Бібліотека виховний простір навчального закладу"

Скачати 290.16 Kb.

Конкурс „ Шкільна бібліотека 2017" Номінація : „Бібліотека виховний простір навчального закладу"
Скачати 290.16 Kb.
Дата конвертації 28.03.2017
Розмір 290.16 Kb.
Тип Конкурс
1

ІІІ. Висновки…………………………………………………………..20

І\/. Використана література………………………………………….22

\/. Додатки (Презентація)

Бібліотека – виховний простір навчального закладу

Недостатньо, щоб виховання не псувало нас, - необхідно, щоб воно змінювало нас на краще (М.Монтель)

” [7, 9]

Однозначно цей вплив забезпечують педагоги, батьки, та не останню , а може й першу скрипку тут відіграють бібліотекарі.

«Бібліотека – дзеркало і джерело духовної культури» [11,113]. Доповнюючи слова В.О.Сухомлинського, можна з упевненістю сказати, що сучасна шкільна бібліотека – це визначний осередок спілкування й виховання – справжній шкільний інформаційний центр, який навчає учнів та вчителів адаптуватися в насиченому інформаційному світі, і ставить собі за мету:

- забезпечити вільний і демократичний доступ до інформації;

- навчити користуватися інформацією з традиційних (друкованих) і нетрадиційних (автоматизованих) носіїв;

- допомогти усвідомити значення інформації для особистого розвитку.

Шкільна бібліотека відіграє велику роль у справі навчання і виховання підростаючого покоління. Якщо раніше бібліотекар рекомендував книгу, віддавав її учневі, то сьогодні, у час глобальної комп’ютеризації, це спеціаліст у галузі нових інформаційних технологій, що постійно співпрацює і з учителями, і з учнями, надає систематичну інформаційну допомогу з питань викладання навчальних предметів, постійно знаходиться у пошуку нових ідей і рішень, спрямованих на розвиток і підтримку читання, постійно працює над тим, щоб учні ставилися до бібліотеки, як до невичерпного джерела інформації, ототожнювали її з місцем, де завжди можна поповнити свої знання, відпочити, поспілкуватися з товаришами, висловити свої думки.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Основне завдання шкільної бібліотеки:

–повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

-сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

-всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

-допомога учням в оволодінні знаннями державного стандарту;

-сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів і формування читацьких інтересів;

-формування національної свідомості, характеру, моральних якостей учнів;

-впровадження інтерактивних форм і методів у роботі з читачами;

-створення комфортного бібліотечного середовища.

Приорітетними напрямками виховної роботи бібліотеки є:

1. Виховання патріотизму:

-ціннісне ставлення особистості до суспільства і Держави;

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народу, гордість за надбання національної культуру, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.

-ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

-ціннісне ставлення до природи

2. Виховання толерантності:

- духовно-моральне виховання;

- ціннісне ставлення до людей.

3. Виховання активної життєвої позиції:

-ціннісне відношення до себе;

-ціннісне відношення до праці

Перед собою ставлю такі завдання:

- домомагати учню оволодіти програмовими знаннями та закріпити їх бібліотечними засобами

- виховувати бажання самостійно розширювати обсяг знань;

- навчити розуміти, користуватися різноманітними джерелами інформації

-виховувати справжнього громадянина

Вважаю, що бібліотека повинна виконувати такі функції:

- кумулятивна – формування, накопичення, систематизація, аналітико-синтетична обробка й організація збереження документальних ресурсів;

-сервісна – надання інформації про наявні бібліотечні ресурси, організація пошуку, видачі і прийому документів і інформації з запитів різних категорій користувачів, забезпечення доступу до віддалених джерел інформації;

-науково-методична – вивчення інформаційних потреб користувачів, інструктивно-методичне забезпечення діяльності, науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій, розробка навчально-методичних матеріалів з основ інформаційної культури користувачів;

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

-навчальна – організація бібліотечно-бібліографічних занять з основ інформаційної культури із різними категоріями користувачів;

-просвітительська – організація заходів з метою залучення ліцеїстів і співробітників до скарбів української і світової культури;

-виховна – активне сприяння процесу підготовки гармонійно розвиненої особистості, а також вихованню почуття патріотизму на державному, регіональному й ліцейному рівнях;

-соціальна – сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти і їхньої адаптації в сучасному інформаційному суспільстві;

-координуюча – узгодження своєї діяльності з усіма підрозділами закладу в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу

Ці функції намагається виконувати бібліотека, яка діє у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї-інтернаті і знаходиться на вул.. Луковецькій , 29

Загальна площа бібліотеки 80кв.м

Абонемент об'єднаний з читальним залом,є окреме книгосховище для підручників та художньої літератури

Бібліотека забезпечена компьютером - 1 шт, прінтером - 1 шт, є вихід в інтернет

Є телевізор, ноутбук, відеомагнітофон (власні)

Загальний фонд бібліотеки

(станом на 01.01.2016): 18025

в тому числі худ.

Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
літератури: 9336

підручників:8689

Періодичні видання: 18 найменувань

Кількість користувачів: 261

Наш заклад специфічний, так як кожного року до нас поступають до 120 дітей і діти приходять уже сформовані, як читачі.

„Якщо з дитинства у дитини не виховано любові до книжки, якщо читання не стало її духовною потребою на все життя, - у роки отроцтва душа підлітка буде порожньою.” В.Сухомлинський [11, 114]

І часто нам приходиться заповнювати порожню душу дитини .

З великою скурпульозністю складаю план роботи бібліотеки, щоб не упустити щось недопрацьоване в молодшій та середній школі, адже у нас навчаються діти з 8-го класу.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Найпершим кроком проводжу анкетування, вивчаю читацький інтерес учнів. Під час анкетування з’ясовую чи мають вони домашню бібліотечку,чи батьки купують книги, які книги люблять читати, чи обговорюються прочитані книги і з ким, як часто відвідують бібліотеку, якою вони хочуть бачити шкільну бібліотеку, тощо.

Після аналізу анкет організовую екскурсії до бібліотеки всіх новоприбулих і оформляю на них формуляри. Після знайомства з бібліотекою жодна дитина без книги не виходить. Вони мають вільний доступ до книжкових полиць і вибирають книги на свій смак. Таким чином я маю змогу ще раз пересвідчитися, яку літературу вибирають діти, чим цікавляться. Тим, хто загубився серед книжкових полиць на допомогу приходить бібліотекар. Часто діти запитують фантастичні твори, пригодницькі, рідше шукають історичну літературу.

Фанта́стика (від дав.-гр. φανταστική - мистецтво уяви, фантазія) - жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих, уявних елементів створюється світ, відмінний від сьогоденного, реального.
Є діти які люблять читати поезію. Стараюся задовільнити всі прохання, хоча інколи приходиться приносити книги з дому, особливо психологічного змісту

Дейла Карнегі „Как располагать к себе людей” „Шесть способов расположить к себе людейПауло Коельо „Алхімік”та інші.

Па́уло Кое́льйо (порт. Paulo Coelho МФА: [ˈpau̯lu ˈkwɛʎu] Па́улу Куе́лю; 24 серпня 1947, Ріо-де-Жанейро) - бразильський письменник, романи якого перекладено 112 мовами світу.

По класах вибираємо актив бібліотеки, який протягом року є першим помічником бібліотекаря. Актив допомагає у проведенні різних заходів, радіолінійки та плідно працює в класах по збереженню підручників

В бібліотеці знаходиться екран стану підручників, в якому виставляються оцінки та вказуються зауваження. Стан підручників враховується також в рейтингу класів.

У школі стали традиційними заняття з основ бібліотечно-бібліографіч- ної грамотності учнів за темами:

- «Виникнення письма у слов’ян», «Як читати книгу», «Довідкова література», «Періодичні видання для учнів», «Робота з довідковою літературою», «З чого складається книжка?», «Вміння вибирати літературу», «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» (8-9 класи);

- «Книга – помічник у виборі майбутньої професії», «Вибір літератури за тематикою», „Як оформити реферат” (10-11 класи).

Інформаційна робота бібліотеки повинна носити систематичний, випереджувальний і оперативний характер. Тільки за цих умов вона буде ефективною. У своїй роботі використовую індивідуальні, групові та масові форми роботи. Основною і обов’язковою формою індивідуальної роботи з читачами вважаю бесіду, яка має декілька різновидів, а саме: бесіда для виявлення відомостей про читача; бесіда-екскурсія по бібліотеці; бесіда для уточнення запиту; бесіда з метою виявлення читацьких потреб та інтересів; бесіда-рекомендація книг; бесіда про прочитану книгу, під час якої відбувається виховання культури читання; бесіда-інформація про масові заходи, нові книги, і просто бесіда „Що снилося тобі вночі”, „Як пройшли вихідні дні”, „Чи сказав ти батькам, як сильно ти їх любиш?” Працюючи з читацькими формулярами, вивчаю їх, веду записи, а потім складаю рекомендаційні списки літератури, плани читання для конкретного читача.

Важливу роль в організації інформаційної діяльності бібліотеки відіграють наочні форми масової та індивідуальної роботи. Допомагають у цьому створені у бібліотеці стенди «Бібліотекар рекомендує», «Бібліотечний вісник», де вміщені вимоги щодо користування підручниками та їх збереження, правила роботи з довідково-бібліографічним апаратом; стенд «З любов’ю до книги» радить батькам та учням як правильно вибирати та читати книги, інформує про фонд бібліотеки та нові надходження; плакати «Заповіді справжнього читача», «Підручник – твій друг» тощо; відеофільм «Правила читання».

До послуг педагогів та учнів у бібліотеці створені тематичні папки, матеріали яких допомагають у проведенні уроків та позакласних заходів. Це - так звана власна база інформаційних даних з періодичної преси. . Найпопулярніші: «У світі цікавого», «Дзвони Чорнобиля», «Здоров’я», «Рідна природа», «Національно-патріотичне виховання», «Історія нашого краю», «Видатні вчені – українці», «Мова – душа народу», «Нормативні документи Міністерства Освіти і науки України», «Народознавство: звичаї та обряди», «Тести на всі випадки», «Ні – шкідливим звичкам» тощо.

Багато цікавої інформації школярі отримують під час проведення щоденної 20-и хвилинної радіолінійки „Завжди в ногу”. В рубриці „Пам’ятні та знаменні дати цього дня” діти дізнаються про життя видатних людей, їхній творчий шлях, та знайомляться з творами. Так на 250- річчя з дня народження Міхала Огінського діти не тільки дізналися про нього, як польського композитора і політичного діяча Речі Посполитої, Великого князівства Литовського, учасника повстання Костюшка, графа, а й мали змогу послухати Полонез прощання з Батьківщиною, який звучав у кожному куточку шкільного коридора.

Повста́ння Костю́шка (Інсурекція Костюшка, Польське повстання 1794 року, пол. Powstanie kościuszkowskie) - польське народне повстання проти Росії та Прусії в 1794 році.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Велике Князівство Литовське Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське і Жемайтійське (лат. Magnus Ducatus Lituaniae) - монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу. Існувала в 1236–1795. У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах сучасної Литви, Білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, Придністров'ї Молдови, невеликої частини східної Польщі та невеликої частини східної Латвії.

Коли 21квітня 2016 року виповнилося 130 років Євгену Яковичу Сагайдачному, діти дізналися , що він був українським малярем, театральним декоратором, скульптором, педагогом, етнографом і колекціонером. Один з перших викладачів Межигірської керамічної школи. В нашому місті є вулиця, названа його іменем.

І так кожного дня. Розповідаю також про релігійні свята, міжнародні та всесвітні дні, підбираю по темі музикальні композиції. Не можна без сліз слухати пісню „Біля тополі”, „ У книжках” та інші, які нагадують про війну на Сході. Ми ніколи про ці події не забуваємо, так як за нас віддав своє життя наш випускник Діма Руснак, випускниця інтернату (до реорганізації) Горбачова Анастасія, на нашій школі відкрита пам’ятка дошка Олександру Щербанюку, герою Небесної Сотні, який також навчався у нашому закладі.

Щоп’ятниці ми говоримо про батьків, як вони сумують і чекають своїх дітей додому, так як вони цілий тиждень знаходяться в ліцеї. Вчу ліцеїстів любити свою родину, допомагати батькам, робити все так, щоб вони гордилися своїми дітьми, частіше говорити мамі і татові, як дуже вони їх люблять і обов’язково слухаємо музикальну композицію про батьків.Особливо до вподоби пісня Андрія Скрябіна „Мама”, яку виконують діти. Чому виникла ідея родинного дня? При спілкуванні з учнями, я виявила дітей, які погано відзиваються про своїх рідних, тому дуже часто приходиться нагадувати, що батьки найрідніші, найдорожчі на світі. З вихователями, класним керівником 9 класу був проведений загальношкільний захід, за участю батьків „Рідна домівка, рідна сім’я, тут виростає доля моя…”.[8, 17]

На радіолінійках актив бібліотеки вітає іменинників з днем народження.

Так як 2016 рік, об’явлений роком англійської мови, то один учень виходить в ефір з англомовним повідомленням і звучить англомовна пісня.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

В рубриці „Оголошення” я маю змогу розповісти дітям про заходи, які проводяться в ліцеї.

Багато цікавого школярі дізнаються під час проведення позакласних бібліотечних заходів. Для інформаційного забезпечення таких заходів добираються відеоматеріали: розробляється план проведення, оформлюються книжкові виставки, підбирається ілюстративний матеріал, організовуються читацькі конференції, конкурси малюнків, плакатів, випускаються стінгазети.

Заходи проводяться в актовій залі для всього ліцею. „Краще раз побачити, ніж сто разів почути”, дотримуюся цього принципу. Дітям подобаються такі заходи, як: „Віртуальна подорож бібліотеками світу”, „Найдорожчі книги”, „Як книга прийшла на стіл”,, Які бувають книги”. В одному відео ми побачили пересувні бібліотеки і вирішили зробити те у себе. Буккроссинг – світ мандруючих книг, з’явився і у нашому закладі. „Головна ідея буккроссингу – не позбутися книжки, а поділитися дійсно чимось цікавим.” [14, 2] У деяких дітей я виявила страх загубити бібліотечну книгу. Отже буккроссинг саме для них. Принеси свою книгу, поклади на поличку, а звідти візьми ту, яка тобі подобається. На кожну книгу, яка потрапляє на цю поличку, учні з бібліотечного активу приклеюють спеціальні наліпки , а також аркуш із поясненням умов буккроссингу. „Привіт! Я є особливою книгою. Подорожуючи навколо світу чи просто знаходячись на полиці, я відшукую нових друзів. Сподіваюся, ти станеш одним із них. Якщо знайшов мене – прочитай, а потім відпусти… Якщо ви вирішити її прочитати , то вона ваша, доки не прочитаєте. Потім залиш книгу на „безпечній полиці”. Хочеш дізнатися більше про буккроссинг – заходь на сайт http://bookcrossing.net.ua „Зробімо світ великою бібліотекою!” Біля цих поличок з книжками є вислів „У своєму житті достатньо прочитати лише 10 гідних книг, але щоб знайти їх, потрібно прочитати тисячі”. Таким чином ми хочемо відновити цікавість до книжки та читання. Як радується душа, коли бачиш дітей, які із задоволенням міняють книги .

Із масових заходів, які суттєво впливають на поширення інформації про бібліотечний фонд і сприяють підвищенню культури читання, у бібліотеці практикуються дні бібліографії, що традиційно проводяться під час предметних тижнів.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
Наприклад, у ході проведення Тижня географії, діти з цікавістю переглянули електронну презентацію «Планета Земля», створену за матеріалами дитячої енциклопедії «Земля і океани» і фотографіями з Інтернету, побували у багатьох країнах світу, завдяки зібраній мною колекції „Золотий глобус”- захоплюючі мандрівки. Про те, що відомими і популярними можуть бути не тільки письменники та їх твори, але й літературні герої, учні дізналися під час проведення Тижня світової літературиз презентації «Парк читання» (пам’ятники книжковим героям).
Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.

Важливу роль відіграє бібліотека під час підготовки до предметних олімпіад. Тут іде в хід довідкова література, енциклопедії, словники та інтернетна інформація.

Актуальними напрямком роботи шкільної бібліотеки є проведення з учнями різноманітних інтелектуальних ігор: „Турнір знавців права” (8-9кл.) [5, 27] „Юридичний поїзд” (правова експрес –гра, 10 кл.), „Звичаї та традиції українського народу”, „Хто багато читає, той багато знає” [6, 32] Літературний калейдоскоп „Природа - наш дім” (8 кл.) [1, 39]

Бібліотечний захід у формі гри сприймається учнями набагато краще, ніж звичайний захід. Адже гра у житті дитини займає важливе місце і є діяльністю, що має найближче відношення до сфери потреб дитини, у тому числі й потреби у читанні [15, 6]..

На допомогу в проведенні цих заходів приходять журнали „Шкільна бібліотека”, „Виховна робота в школі”, „Класному керівнику все для роботи”, „Педагогічна майстерність” та інші.

Діти ростуть і з кожним роком потребують більше інформації. Не секрет, що одним із джерел її отримання в сучасних умовах є Інтернет. Використання комп’ютера та мережі Інтернет не тільки спрощує роботу бібліотекаря, а й надає можливість швидко знаходити потрібну інформацію, ефективно забезпечувати та задовольняти інформаційні потреби учнів і педагогів.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
За запитом користувачів бібліотекар може знайти потрібну інформацію, роздрукувати або скопіювати її [12, 11].

У бібліотеці окрім традиційних (паперових) носіїв інформації, збільшується й кількість нетрадиційних (електронних), а саме: CD-диски з навчальними програмами, розробками уроків із використанням ІКТ-технологій, електронні енциклопедії, відеофільми, записи музичних творів, тренажери, довідники тощо.

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Сьогодні учням та педагогам нашої школи вже не треба бігати по різних кутках міста в пошуках інформації. Їм достатньо просто завітати до шкільної бібліотеки і взяти не тільки потрібну книгу, але й необхідний для роботи або навчання CD-диск, скопіювати його й таким чином поповнити власну домашню медіатеку, або ж зробити конкретний запит і впродовж дня отримати відповідь.

Але при цьому варто не забувати, що основне завдання бібліотеки – залучати дітей до читання книг, посилювати статус книги в розвитку особистості.

Для підвищення інтересу школярів до читання у школі щорічно проводиться конкурс «Найкращий читач школи» для учнів 8-9класів.

Переможцями конкурсу переважно стають ті учні, які протягом року прочитали найбільше книжок.

Поглиблювати й послідовно розширювати інформаційний простір учнів допомагає така форма роботи, як презентація книг.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
При цьому увага приділяється темам або творчості письменників, на які у шкільній програмі відводиться обмаль часу.. Щоб познайомити учнів з новою книгою, я практикую віртуальні презентації, в яких використовуються картинки, фотографії, анімація, музика.

Сьогодні працювати в бібліотеці й цікаво, і, у той же час, важко. Адже не секрет, що книга у формуванні особистості сучасного учня займає останнє місце, хоча й залишається головним носієм інформації для більшості користувачів, та найбільше задоволення школярі отримують від комп’ютерних ігор та Інтернету.

Та поки ще рано опускати руки. На мою думку, значного успіху популяризації читання можна досягти при узгодженій співпраці бібліотекаря з учителями, класними керівниками. Складаючи річний план роботи, ми узгоджуємо проведення масових заходів для учнів із будь-якої теми, адже паралельно бібліотека популяризує літературу, що значно підвищує інтерес до читання і впливає на кількість прочитаних книг.

Велике значення для дітей мають цікаві зустрічі, живе спілкування з буковинськими письменниками та поетами. В рамках тижня світової літератури ліцеїсти зустрічалися з Васканом Василем Васильовичом.

З Марією Матіос відбувалася зустріч через перегляд вистави „Солодка Даруся” з послідуючим обговоренням.

Марія Василівна Матіо́с (нар. 19 грудня 1959(19591219), Розтоки, Путильський район, Чернівецька область) - українська письменниця та урядовець. Переможець різноманітних літературних премій, зокрема лауреат Шевченківської премії з літератури (2005), Коронації слова (2007), та Книги року BBC (2008).

Моніторингові дослідження читацьких інтересів серед учнів показали, що більшість школярів визначилися зі своїми інформаційними потребами, і розуміють, з якою метою їм потрібно читати ту чи іншу літературу. Результати досліджень стають для мене поштовхом до пошуку нових ідей щодо проведення бібліотечних заходів.

Так в цьому році заплановано зняти відеоролик „Книга – це….”, в якому діти знімаються із задоволенням. Початок вже є.

На базі бібліотеки працюють 2 гуртки: „На гостину до Ювіляра” та „Країнознавство”. Членами гуртка стають діти, які за станом здоров’я не можуть займатися в спортивних секціях. Але є й такі, які постійно приходять, тому що їм цікаво, вони збагачують свої знання. Ми побували на 170- річчі Івана Яковича Білика (Рудченка), на 140-річчі Михайла Дашкевича, на 215-річчі Івана Івановича Горбачевського – українського громадського і політичного діяча, декабриста, на ювілеї у В.Ю.Свідзинського, П.Ю.Амбросій, у французького живописця Клода Моне та багато інших.

Клод Моне́ (фр. Oscar-Claude Monet, нар.14 листопада 1840 - пом.5 грудня 1926) - французький живописець, один із засновників імпресіонізму.
Для знайомства з цими особистостями створюю презентації, знайомлю з їхніми творчими доробками. На гуртку „Країнознавства” ми подорожуємо різними країнами світу, завдяки зібраній колекції „Золотий глобус” – захоплюючі мандрівки .

Робота шкільного бібліотекаря цікава і багатогранна, потребує нових знань та умінь, які б допомагали поширювати серед користувачів ту інформацію, якою володіє бібліотека. Тому завжди оновлюється стенд „Нові надходження”

Так, наприклад, вивчаючи учнівські формуляри, проводячи анкетування і просто спілкуючись з дітьми, я виявила, що дуже багато дітей цікавляться науками про Землю, географією, біологією, фізикою, полюбляють читати книги про тварин та рослини. Саме ці дослідження і спонукали мене до створення корисних посилань на інтернет ресурси по напрямках „Краща література юних читачів”, Почитайка”, „Енциклопедії”, „Природа”, „Хоббі та дозвілля”, „Історія”, „Міфологія та релігії світу”, „Мистецтво”, „Науки” та багато інших. Це допомагає економити час пошуку потрібної інформації. Але це не виключає роботу з науково-популярною,, науково-художньою, художньою та довідковою літературою, яка є у фонді шкільної бібліотеки про багатство і красу рідної природи, про необхідність її збереження для майбутніх поколінь.

Особлива увага у бібліотеці приділяється превентивному вихованню підростаючого покоління. На виконання програми «Репродуктивне здоров’я 2008-2015», мною зібрані кращі матеріали з періодичних видань «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», „Виховна робота в школі”, „Класному керівнику все для роботи” щодо профілактики шкідливих звичок у загальноосвітніх навчальних закладах, якими можуть користуватися як учні так і вчителі «Здорова людина – здорове суспільство»,  Тут висвітлюється методика проведення цілеспрямованої системи профілактичної роботи з таких проблем, як наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм та СНІД.

Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.
Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.
Розкриваються питання стосовно збереження репродуктивного здоров’я молоді. До проведення цих заходів постійно залучається бібліотека. Жодний захід не проходить без книжкового супроводу, тематичної виставки та підібраних відеоматеріалів Також у бібліотеці випускаються інформаційні буклети щодо попередження шкідливих звичок: «Ім’я біди - наркотик», «Знайте правду про СНІД», «Курити – здоров’ю шкодити», «Алкоголь – це небезпечно!»

Одним із пріоритетних напрямків роботи шкільної бібліотеки є краєзнавча діяльність, яка за допомогою популяризації матеріалів, що розкривають історію і сьогодення рідного краю, сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності [3, 49].

Виходячи з вищесказаного та з метою поширення знань про історію та культуру нашого міста, мною запропонований конкурс проектів „Моє місто у моїх вулицях”. Кожний клас отримав завдання, дослідити, чому вулиця так названа, хто він такий , яким чином пов’язаний з нашим містом, які цікаві об’єкти є на цій вулиці, та зробити фото учнів класу на досліджуваній вулиці. На захист проектів підготувати презентацію, оформити реферативне повідомлення, та випустити загальну стінгазету з фотографіями учнів усіх класів на їхніх вулицях . На захисті буде створене журі, яке визначить найкращих. Найкращі будуть відзначені оригінальними подарунками.

До Дня народження Чернівців мною випущена стінна ліцейна газета „Чернівці –з минулого в майбутнє”, та проведений загальноліцейний виховний захід „Чернівці – найкраще місто на Землі”, на якому читалися власні вірші про місто, та проведена відеоподорож „Вулицями рідного міста”. До заходу підготовлена фотовиставка , та книжкова виставка про Чернівці

Здійснення інформаційних функцій шкільної бібліотеки базується, у першу чергу, на комплектуванні фонду документів, який би задовольняв навчально-виховний процес, а також потреби й запити читачів [2, 12]. Тому потрібно, щоб бібліотечний фонд був максимально відкритим, що дозволить збирати в ньому документи, які допоможуть користувачу отримати необхідну інформацію [9, 43]. Цього можна досягти за допомогою книжкових виставок та викладок літератури.

Цікава виставка здатна вразити дитячу уяву, допомогти визначитися зі своїми уподобаннями, викликає бажання підійти подивитися, взяти книгу для читання. Правильно оформлені книжкові виставки допомагають розкрити фонд бібліотеки, познайомити читачів з новими надходженнями, звернути увагу на ті, що вже давно є у бібліотеці. Помічено, що краще сприймаються такі виховні заходи, свята, різні інтерактивні форми роботи, у яких є місце для книжкової виставки чи огляду літератури. Такі виставки, як «Кожна дівчина - майстриня і прекрасна господиня», «Цікаве рукоділля», «Все оживає у людських руках»,„1000 секретів”, „Сімейний порадник” знайомлять читачів не тільки з книжками, а й з виробами самих учнів. Сухомлинський вважав, що книга для дитини є не тільки джерелом інформації, вона дає поштовх до розкриття її творчих здібностей, а «творчість починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу» [10, 566].

Діти з радістю приходять як на перервах, так і після уроків до бібліотеки, щоб повторити в тиші завдання до наступнього уроку, щоб почитати цікавий журнал („Однокласник„, „Навколо світу„, „Тайны ХХ века”, „Юний натураліст”, „Кордон”, „Військо України”…) чи газету , („Прикородонник України”, „Слово Просвіти”, „Аргументи і факти”, „Молодий Буковинець”, „Чернівці”…), щоб намалювати ілюстрацію до прочитаної книги, щоб просто зробити цікаву поробку, макет якої знайшли у журналах („Академія юного моделіста”, „Юний моделіст-архітектор”, „Юний моделіст – конструктор техніки”), які отримує бібліотека. Згодом дитячі вироби займають почесне місце на поличках у бібліотеці, серед книжок. А бібліотекар має можливість спостерігати за дитиною, яку переповнюють почуття гордості від споглядання на результат своєї творчої праці.

Можна спостерігати, як часто діти цікавляться куточком „Просвіта Буковини”. В цьому куточку зібрані матеріали про наш край – це і підписка газет „Слово Просвіти”, „Буковинське віче”, журнали „Українська ластівка”, „Буковинський журнал”, книги: Володимир Вознюк „Під небесами Чернівців”, Михайло Івасюк „Вирок” та „Червоні троянди”1960року,,, Галина Тарасюк „Сотворіння гнізда”, Тамара Севернюк „Поезії”, Василь Селезінка „Місто моєї любові”, В’ячеслав Шинкар „Може, недавно, а, може, давно…” Також розміщені матеріали круглого столу , присвяченого 80-річчю від дня народження поета Михайла Миколайовича Ткача „Україна – земля моїх предків”, упорядником яких є Мінченко Т.А.

Миха́йло Григо́рович Івасю́к (25 листопада 1917, м. Кіцмань, Чернівецька область - 5 лютого 1995) - письменник, літературознавець, фольклорист, педагог, громадський та культурний діяч, батько Володимира Івасюка.
Гали́на Тимофі́ївна Тарасю́к (нар. 26 жовтня 1948, с. Орлівка, Теплицький район, Вінницька область) - українська поетеса, прозаїк, критик, перекладач, член Національної спілки письменників України (1977–2009), Асоціації українських письменників (АУП), Національної спілки журналістів України.
, яка в свій час була директором нашого закладу.

Дуже часто діти приходять до бібліотеки просто вчити уроки, так як багато з них не навчилися ще працювати у великому колективі. В одному залі, де зберігаються підручники, я оформила місце (це стіл, стілець, настільна лампа) , де дитина може спокійно вчити вірш, правила, писати твір.

Ще одним напрямком поширення інформації є участь шкільної бібліотеки у творчо-пошукових проектах, що стали в останній час дуже популярними в освітній галузі. Так, одним із перших проектів, був проект «Книга і бібліотека. Погляд крізь віки», у ході якого велику пошукова роботу провели учнів 8-10 класів. Зокрема було зібрано багато цікавої інформації про історію письма та книгодрукування, давньоруських літописців та перші писемні пам’ятки, історію виникнення перших бібліотек та заснування бібліотечної справи в Україні.

Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.
Учні збирали вислови мудрих людей про книгу, відкрили для себе найвідоміші бібліотеки світу. Заключним етапом проекту стало створення електронних презентацій: «Писемні пам’ятки», «Зародження писемності», «Історія книгодрукування», «Найкращі бібліотеки світу» та проведення позакласного заходу «Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні та Росії». Матеріали пошукової діяльності, що поповнили фонд бібліотеки, використовуються при проведенні бібліотечних уроків та позакласних заходів.

Дуже часто вчителі-філологи проводять уроки літератури в читальному залі, під час яких використовують відеотеку бібліотеки. Уроки супроводжуються книжковими виставками.

Щоб комфортно почувалися відвідувачі бібліотеки, я створила затишний, патріотичний, озеленений читальний зал. В бібліотеці часто працюють психологи з дітьми – переселенцями.

Шкільна бібліотека свою роботу серед педагогічного колективу координує з роботою шкільних методичних об’єднань. Бібліотекар, як член методичної ради, завжди орієнтується, яка інформація потрібна вчителям, над якими проблемами виховання і навчання працює колектив.

У школі виділяються дві основні категорії споживачів інформації: педагогічний склад (директор, його заступники, вчителі) та учні.

Індивідуальне інформування готую для директора школи, інших членів адміністрації, а також для шкільного психолога, керівників гуртків, методичних об¢єднань, факультативів, для окремих педагогів, які бажають отримувати інформацію індивідуально. Необхідну інформацію ретельно проробляю та систематизую, намагаюся зробити так, щоб вона була своєчасною і достовірною, допомагаю педагогам та керівництву школи оперативно вирішувати поточні педагогічні завдання. Для цього створена «Тематична картотека статей», яка здатна надати інформацію з будь-якого питання. До педагогічних нарад складаються інформаційні списки літератури за темами: «Урок - як цілісна система», «Інтерактивні технології в навчально-виховному процесі», «Роль педагога у формуванні особистості дитини», «Організація методичної роботи в школі», «Робота з обдарованими дітьми», «Робота з важковиховуваними дітьми», «Превентивне виховання учнів», та ін. Такі списки допомагають педагогам у ознайомлені з передовим досвідом та підвищенні їхньої майстерності.

Як залучити дітей до бібліотеки? Як у світі комп’ютерних технологій не втратити свого читача? Як допомогти сучасному учню зрозуміти, що книга є найавторитетнішим джерелом інформації? На ці та інші питання намагаються дати відповідь вихователі під час зустрічі за круглим столом. 

Наприклад, у ході практикуму: «Як залучити дітей до читання книг?», я познайомила бібліотекарів з досвідом британських колег, який вже декілька років використовую у своїй роботі. Про нього дізналася на одному із вебресурсів. Для себе я його назвала«6 способів допомогти читачу знайти свою книгу»:

1. Поличка для швидкого вибору. Полички з найбільш популярними книгами різних жанрів та авторів, розташовані на видному місці, допоможуть читачеві швидко вибрати книгу для читання.

2. Книга-сюрприз. Якщо загорнути декілька книг різних авторів і жанрів у красиві подарункові обгортки і запропонувати читачу «всліпу» вибрати одну з них, нова книга може стати для дитини відкриттям, мандрівкою у новий світ.

3. Книга, яку повернули – найкраща рекомендація. Не поспішайте ставити на полки здані книги. Дайте дітям можливість «поритися» в них. Психологія зрозуміла: «якщо хтось повернув книгу, це означає, що він її вибрав і прочитав. Можливо, вона йому навіть сподобалась, відповідно, може сподобатися й мені».

4. Книжковий розвал. Рівні ряди книжкових поличок – ідеал бібліотекаря. Але деяких читачів це лякає, адже вони бояться порушити порядок. Допоможіть читачу, організуйте на поличці книжковий розвал. Дайте можливість дітям покопирсатися у «кучі» книжок. Повірте, жоден з них не вийде з бібліотеки без книги!

5. Фотографія з улюбленою книгою. Фотографії відомих людей, вчителів і просто читачів з їх улюбленими книгами можуть підняти соціальний статус читання.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.

6. Товар обличчям. Якщо книга застоялася на поличці, якщо вона стоїть, задавлена в тісному ряду інших таких запилених книг, допоможіть книзі, розверніть її, поставте обличчям до читача. Вона обов'язково, кому-небудь стане в нагоді!

Користуючись цими способами, я ще влаштовую фотосесії в бібліотеці, після повернення прочитаної книги. Досить приємно дивитися на фотографії в соціальних мережах, які розміщують діти, на фоні книжкових полиць.

Немаловажне значення має проведення акції „Подаруй бібліотеці книгу”.

За рахунок цієї акці, поповнюється бібліотечний фонд новими книгами. Я обов’язково роблю фото з подарованими книгами і розміщую їх в бібліотеці. Діти з розумінням віднеслися до акції „Ніхто, крім нас”. Під час цієї акції ліцеїсти приносили книги українською мовою та відправлями дітям Луганська.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Сучасна інформаційна ситуація і динамізм життя ставлять вимоги до професії бібліотекаря: він повинен знати індивідуальні особливості читача, а також особливість кожної книги, яку рекомендує. Часто діти приходять до шкільної бібліотеки просто поспілкуватися, отримати якусь пораду, розповісти радісні новини або поділитися своїми печалями. У такі хвилини бібліотекар перестає бути бібліотекарем у традиційному розумінні, адже у цей момент він - справжній психолог, який обов’язково прийде на допомогу читачеві, вислухає, дасть корисну пораду і… порекомендує прочитати книжку. Так, так, саме книжку, тому що вчасно прочитана книга може підняти настрій, змінити погляд на ситуацію, спонукати стати кращим. А іноді, книга, прочитана у важкий період життя, здатна повністю змінити світогляд. Книга – справжній лікар для душі, допомагає і підтримує у житті. Ми шукаємо порад у книгах, наслідуємо вчинки героїв. Наприклад, веселі книжки В.Нестайка, М.Носова, С.Маршака обов’язково піднімуть зіпсований настрій; читання детективів сприятиме розвитку логічного мислення, покращить гостроту розуму і швидкість міркування;

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
любителям «помандрувати» під час шкільних занять можна запропонувати подорожі разом із книжковими героями Д.Дефо, Ж.Верна, Р.Стівенсона; невиправним мрійникам і вигадникам обов’язково сподобаються фантазії Е.Распе і Л.Керола.

Бібліотека не стала осторонь розвитку творчих здібностей ліцеїстів і тому на базі бібліотеки відкрита „Літературна кав’ярня”. Всі творчі доробки (вірші, оповідання, казки) діти приносять в бібліотеку. По мірі їх надходження організовуємо авторське читання при свічках з ароматом гірського чаю (збирала в горах особисто).

Креативний підхід до керування дитячим читання дає певні результати, про які неодноразово наголошував у своїх працях В.Сухомлинський: «Підлітків треба вчити читати й читаючи пізнавати самих себе, вчити виховуватися книжкою й жити у світі книжок [10, 415]. Якщо розумна книжка стане для підлітка другом, то чим більше він читає, тим глибше переконується: щоб знати багато, треба багато працювати» [10, 416].

Якнайбільше уваги намагаюся приділяти роботі з батьками. Адже саме вони мають дуже великий вплив на дитяче читання. Тому завжди вибираю час для індивідуальних спілкувань, для виступів на батьківських зборах: „Роль книги в розвитку інтелектуальних та особистих якостей дитини„ [13, 2]. Коли батьки приходять до бібліотеки, обов’язково знайомлю їх з формулярами їхніх дітей, інформую про забезпечення підручниками та нагадую про збереження фонду навчальної літератури, показуючи „Екран стану підручників”

Визначити рівень батьківського впливу на дитяче читання допомагає моніторинг. Різноманітні тести, анкети для батьків відкривають нове бачення себе як читача, а також допомагають знайти нові підходи до керівництва читанням своїх дітей та уміння використовувати здобуту інформацію. У бібліотеці оформлена книжкова поличка для батьків «Любов до читання виховуємо в сім’ї».

Запрошуємо батьків на виховні години профорієнтаційного направлення „Правильний вибір професії – важливий крок у житті” „ [4, 37].

„Якщо праця задоволення – життя радість” М.Горький

„Вдало вибери професію, вклади в неї душу, тоді щастя саме тебе відшукає”. Слова К.Д.Ушинського стали девізом профорієнтаційної роботи.ВИСНОВКИ

У нашій школі бібліотека здобула статус кабінету №1 саме завдяки тому, що забезпечує виконання своєї головної функції – інформаційно-культурний центр ліцею.

Виховна робота нашого закладу передбачає кінцеву мету - забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною молоддю, цілісною особистістю, соціально активною та національно свідомою людиною з духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної культури та здатна до постійного самовдосконалення.

Весь колектив працює на кінцеву мету. Бібліотека не стоїть осторонь.

Бібліотека - виховний простір навчального закладу.

Впровадження у діяльність шкільної бібліотеки сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дає позитивні результати щодо навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання освіти й високої культури.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Тому й надалі намагатимуся планувати свою роботу так, щоб шкільна бібліотека якнайкраще відповідала запитам учнів і педагогів, забезпечуючи потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу:

- учням в опануванні знаннями з шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма;

- педагогам в опануванні нових передових технологій в галузі освітнього виховання, удосконалення педагогічної майстерності;

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

- адміністрації в організації методичної роботи в школі, керівництва і контролю за станом навчально-виховної роботи;

- батькам у розвитку нових підходів до керівництва читанням своїх дітей та уміння використовувати здобуту інформацію;

- колегам-бібліотекарям у створенні умов для самореалізації та впровадження нових підходів до проблеми інформатизації суспільства.

З огляду на вищесказане, стає зрозумілим, що роль бібліотеки і бібліотекаря набуває нових граней. В умовах реформування сучасної школи змінюється ставлення й до професії бібліотекаря, який сьогодні - і педагог, і вихователь, і психолог. Для учнів бібліотека – це простір де можна разом читати, навчатися, спілкуватися, дружити. А для педагогів – це кабінет духовного розвантаження, в якому можна отримати не тільки потрібну інформацію, а й зарядитися позитивною енергією на весь трудовий день.

Тому моя мета, як бібліотекаря – створювати такі умови, за яких кожен відвідувач погодився б зі словами О.Герцена: «Бібліотека – це відкритий стіл ідей, за який запрошений кожний».

Сптсок використаної літератури

1. Білокриницька Т.І. Сценарії/ Білокриницька Т.І.// Виховна робота в школі.-2014.-№9.-С.39-43

2. Гайдай Л.М. Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу / Л.М.Гайдай // Шкільний бібліотекар. – 2010. – Пілотний випуск. – С.12-14.

3. Гудимова Н., Цуріна І. /Краєзнавча діяльність бібліотеки: історія і сьогодення / Н.Гудимова, І.Цуріна // Шкільна бібліотека. – 2010. - №7. – С.49-52.

4. Зволейко К.В. Виховна година/ К.В.Зволейко//Виховна робота в школі.-2014.-№11.-С.37-45

5. Коцюрбан О.О. Правове виховання / О.О.Коцюрбан // Виховна робота в школі.-2014.-№1.-С.27-37

6. Малка Н.П. Масові заходи в бібліотеці/ Н.П.Малка // Шкільний бібліотекар. – 2016. –№2. – С.32-34.

7. Петегирич О.М. Управління вихованням/ О.М.Петегирич// Виховна робота в школі.-2015.-№2.-С.9-17

8. Плужник Л.С.Травневі свята/Л.С.Плужник// Виховна робота в школі.-2015.-№4.-С.17-19

9. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд[Текст]: учебник / Ю.Н. Столяров. – М.: Книжная палата, 1991. – 271 с.

10. Сухомлинський В.О. Народження громадянина [Текст] / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976-1977. – Т. 3. – 670 с.

11. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи [Текст]

/ В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 284 с.

12. Тимченко Г.Ф. Медіатека в школі (для учнів 8-х класів) / Г.Ф.Тимченко // Шкільний бібліотекар. – 2013. - №10. – С.9-14.

13. Чернописька А.М. Практичний досвід/ А.М.Чернописька // Шкільний бібліотекар. – 2015.- №3.– С.2 - 6.

14. Чорна І.В. Практичний досвід /І.В.Чорна// Шкільний бібліотекар. – 2015. –№6. – С.2-3.15. Яременко Н.В. Класному керівнику: як провести ігри [Текст] / Н.В. Яременко. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


Всеукраїнський конкурс

Шкільна бібліотека - 2017”Номінація : „Бібліотека – виховний простір

навчального закладу”

Тема:

Недостатньо , щоб виховання не псувало нас, - необхідно , щоб воно змінювало нас на краще (М.Монтень)Мацьопа Ганна Миколаївна

Бібліотекар

Військово-спортивний

ліцей-інтернат

м.Чернівці

Зміст

І. Вступ…………………………………………………………………1

ІІ. Основна частина

  1. Бібліотека –виховний простір навчального закладу

(з власного досвіду)…………………………………………..
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

І. Вступ

Виховання – це процес соціальний у найширшому розумінні.З усім складним світом навколишньої дійсності дитина виходить у безкінечну кількість відносин, кожна незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням дитини. Спрямувати цей розвиток і керувати ним – завдання кожного з нас.

„Всебічне виховання та розвиток особистості потребує системно-комплексного підходу до змісту процесу виховання, вибору методів і засобів взаємодії сфер впливу на учня.

Сфе́ра впли́ву - регіон, який фактично знаходиться під безумовним політичним, економічним і культурним впливом іншої держави. Країни, які потрапляють у сферу впливу сильної держави, називаються «сателітами».
Скачати 290.16 Kb.