Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс кейсів з ксв 10 зменшення нерівності

Конкурс кейсів з ксв 10 зменшення нерівності
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір31.6 Kb.
  1   2

VII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС КЕЙСІВ З КСВ


10 ЗМЕНШЕННЯ

НЕРІВНОСТІ
Зменшення нерівності всередині країн та між самими країнами

SDG Compass

Роль бізнесу
Нерівність в розмірі доходів та матеріальних цінностей є високою, і ця проблема продовжує глобальноі збільшуватися.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

Зараз 1% найбагатших людей світу контролює до 40% глобальних активів, тоді як половині найбіднішого населення належить лише один процент. Рівність доходів між країнами більш висока, але всередині більшості країн особисті доходи все же асоціюються з громадянством та місцем проживання. Розповсюджені та часто обтяжуючі невідповідності також спостерігаються всередині країн, включаючи невідповідність щодо сільских/міських доходів, господарських цінностей, статі, етнічних меншин та корінних жителів, статусу мігранта та обмежень життєдіяльності.
Бізнес є двигуном економічного розвитку, має потенціал до створення робочих місць, пришвидшення економічної активності завдяки ланцюгу доданої вартості та сплачує податки для фінансування громадських послуг та інфраструктури.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Однак, бізнес також може посилити нерівність та її структурні мотиви, що робить його причетним до явищ необ’єктивності та дискримінації. Всі компанії мають обов’язок поважати права людини. Це включає в себе прийняття та реалізацію політики щодо прав людини, включаючи права працівника (колективні переговори, умови для гідної праці, тощо). В ланцюгу поставок особливу увагу потрібно приділяти тоді, коли треті сторони, наприклад, рекрутингові агентства, використовуються для пошуку трудових ресурсів.

Структурний мотив - тривимірний структурний елемент неразгалужених полімерних біологічних макромолекул, таких як білки або РНК, що повторюється з незначними змінами у великому числі різних молекул. Головний метод виявлення істотних структурних мотивів - вирівнювання структур.

Права людини Права́ люди́ни - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

Така діяльність може створити ризик експлуатації трудових мігрантів, включаючи примусову працю та торгівлю людьми, а також плату за послуги рекрутингу, яку сплачують працівники, тоді коли ідентифікаційні документи утримуються.

Ідентифікаційні документи - документи встановленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби і ветеринарна картка до такого паспорта, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз).

Трудова́ мігра́ція - переміщення працездатної особи з метою працевлаштування на певний термін.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.

Отже, на додаток до своїх власних операцій, компанії також мусять стати рушійною силою для того, щоб спробувати побороти негативні тенденції, в які вони можуть бути втягнені через треті сторони, як наприклад, постачальників. Така участь бізнесу може використовуватися для змін в політиці та методах роботи, що можуть залучити кваліфікованих працівників, незалежно від таких факторів, як вік, стать, релігійні вподобання, національність чи етнічність.
Компанії повинні співпрацювати з органами влади, використовуючи для цього прозорий та відповідний канал, та розкривати інформацію щодо виплат органам влади. Через громадсько-політичний діалог чи податковий дохід відносини між компаніями та органами влади все більше визнаються як такі, що мають значний вплив на права людини та які можуть загострити проблему або покращити результати боротьби з нерівністю.
Крім уникнення ситуацій сприяння нерівності, компанії також можуть мати позитивний вплив на бротьбу з нерівністю при використанні інклюзивних бізнес-моделей, які розширюють повноваження маргінальних груп на робочому місці, трудовому ринку та в громаді.
Основні бізнес - питання, на які впливає ця ЦСР

 • Доступність продуктів та послуг для людей з низьким рівнем доходів

 • Доступ до фінансових послуг

 • Однакова винагорода для жінок та чоловіків

 • Розширення потенціалу

 • Різноманітність та рівні можливості

 • Економічна інклюзивність


Приклади основних бізнес-заходів та рішень
Нижченаведені приклади не є вичерпними, і для одних галузей промисловості можуть бути більш актуальними, ніж для інших.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші). • Розробити продукти та послуги, націлені на малозабезпечених споживачів (наприклад, фінансові послуги мобільного переказу коштів для клієнтів без банківського рахунку)

 • Покращення доступу до основних товарів та послуг для людей, що проживають в бідності (наприклад, через основний бізнес, політику діалогу, соціальні інвестиції)

 • Набирати, вчити та наймати на роботу представників місцевої громади, включаючи тих, хто проживає в бідності, та інтегрувати їх в ваш ланцюг доданої вартості (як виробники, постачальники, дистриб’ютори, вендори)

 • Інвестувати в бізнес-діяльність, націлену на викорінення бідності (наприклад, розвиток політики прожиткової заробітної плати)

 • Встановлювати партнерські відносини з суспільними мережами для надання освітніх послуг та навчати навичкам підприємництва


Приклади основних бізнес-показників


 • Глобальний договір ООН - Oxfam щодо впливу бідності (UN Global Compact- Oxfam Poverty Footprint), Pf-20.

  Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

  10: Чи має корпоративна система політику/програми сприяння рівним можливостям (незалежно від статі чи інших відмінностей), яка широко відображається в ланцюгу доданої вартості?

 • Вказівки по звітності у сфері сталого розвитку GRI G4 (GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines), G4-LA13: Співвідношення базової заробітної плати та винагород для жінок та чоловіків згідно трудової категорії за місцем роботи

 • Вказівки по звітності у сфері сталого розвитку GRI G4 (GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines), G4-ЕС8: Значний непрямий вплив на економіку, включаючи розширений вплив

 • Показники гендерної ефективності (Women’s World Banking Gender Performance Indicators): Процент жінок-клієнтів, які мають доступ до двох або більше окреслених типів добровільних фінансових продуктів


Повний огляд бізнес-показників можна знайти на www.sdgcompass.org
  1   2 • Зменшення нерівності всередині країн та між самими країнами SDG Compass Роль бізнесу
 • Основні бізнес - питання, на які впливає ця ЦСР
 • Приклади основних бізнес-заходів та рішень Нижченаведені приклади не є вичерпними, і для одних галузей промисловості
 • Приклади основних бізнес-показників