Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка1/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тендерна документація

на конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів


Засвідчено:

Голова Тендерного комітету -

Директор Харківської філії

ПАТ «Укртелеком» Савченко Ю. Л.
Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
________________

ПІБ Підпис


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на конкурс щодо закупівлі робіт

з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж,

робіт з підключення абонентів


Погоджено від Замовника

Директор технічного департаменту


Мармизов О. П.
Начальник служби будівництва мережі


Шовковський М. Ю.


ЗМІСТ
І. Предмет конкурсу

II. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Загальні положення

2.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Етапи проведення тендеру та критерії оцінки

3. Порядок подачі Пропозицій


ІІІ.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА


 1. Загальна інформація

 2. Кваліфікаційні вимоги

 3. Цінова пропозиція

 4. Вимоги до контрактних відносин

 5. Умови розрахунків

 6. Порядок розміщення замовлень

 7. Інші вимоги


ІV. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРУ

1. Визначення робіт, типові схеми

2.

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Вимоги до виконання робіт, опис основних складових робіт

3. Гарантії на роботи

4. Інші вимоги
ДОДАТОК 1: Загальна інформація про Учасника та Кваліфікаційні дані компанії-претендента

ДОДАТОК 2: Форма цінової пропозиції ( окремий Excel файл, який є невід’ємною частиною Тендерної документації).

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.


ДОДАТОК 3: Шаблон договору ( окремий файл у форматі Word, який є невід’ємною частиною даної Тендерної документації).

Даний документ є запитом (далі - «Запит») Замовника учаснику тендеру (надалі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, роботи з підключення абонентів (далі « Підрядні роботи»).

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.


Терміни, визначення та скорочення


Підрядник

Юридична особа або фізична особа-підприємець, яка в порядку та на умовах, визначених Договором і чинним в Україні законодавством, виконує за завданням Замовника роботи з будівництва телекомунікаційної мережі та підключення абонентів.

Абонент сегменту В2В

Споживач (юридична особа) якій Замовник надає або збирається надавати телекомунікаційні послуги.

Абонент сегменту В2C

Споживач (фізична особа) якій Замовник надає або збирається надавати телекомунікаційні послуги.

Абонентське обладнання

Обладнання зв’язку (наприклад: медіаконвертор, телеприставка STB, маршрутизатор (роутер) FТТB, модем (роутер) хDSL, оптичний модем (роутер) FTTH, тощо) та комплектуючі (наприклад: WiFi модулі, HDMI кабелі, сплітери, патч корди тощо), які встановлюються у Абонента і забезпечують отримання Послуг Абонентом.

Абонентське подовження

Інфраструктура (кабель, стовп, тощо), що розташовані в зоні  відповідальності абонента В2С.

Абонентські документи

Комплект документів (наприклад: заявка, акт приймання-передавання обладнання, додатки до Абонентського договору, тощо)

Послуги

Телекомунікаційні послуги, які надає Замовник Абоненту на підставі укладеного між ними Абонентського договору.

Роботи по підключенню абонентів

Роботи з проведення уточнення технічної можливості та виконання робіт по підключенню кінцевого абонентського обладнання до телекомунікаційної мережі Замовника.

Роботи з будівництва (або Роботи з будівницта об’єктів інфраструктури телекомунікаційних мереж)

Виконання проектних, вишукувальних, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт для створення об’єкту /елементу мережі Замовника

Замовлення

Двосторонній письмовий документ, який укладається Сторонами при необхідності виконання Робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційної мережі

Наряд

Односторонній документ у електронній формі, який складається Замовником та надсилається Підряднику при необхідності замовлення виконання Робіт по підключенню абонентів

Абонентський договір

Правочин, з додатковими угодами, додатками та угодами до нього про надання та отримання телекомунікаційних послуг

ОТА

Основний телефонний апарат

ВОП

Вимірювач оптичної потужності

ОРК

Оптична розподільна коробка

MAC (Media Access Control)

Апаратна адреса, яка є унікальною для кожного мережевого пристрою

ПК

Персональний комп'ютер/ноутбук

ТВ приймач

Телевізійний приймач для трансляції набору телевізійних програм

IPTV

Цифрове інтерактивне телебачення в мережі передачі даних

ONT

Оптичний термінал

PON (Passive Optical Networks)

Пасивні оптичні мережі

SiP - телефонія

Інтернет - технологія підключення послуги ОТА

STB

Set Top Box (кінцевий абонентський пристрій, що використовується при наданні послуг IPTV)

UTP cat 5e

Багатопарний абонентський кабель п'ятої категорії

РШ

Кабельна розподільча шафа

РК

Абонентська розподільча коробка

КЯ

Телефонний кабельний ящик

RJ-45, RJ-11

Конектори мідного інтерфейсу

РЕЗ

Радіоелектронні засоби  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Голова Тендерного комітету - Директор Харківської філії ПАТ «Укртелеком»
 • ПІБ Підпис ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на конкурс щодо закупівлі робіт
 • Погоджено від Замовника Директор технічного департаменту Мармизов О. П.
 • Начальник служби будівництва мережі Шовковський М. Ю. ЗМІСТ
 • ДОДАТОК 3: Шаблон договору ( окремий файл у форматі Word, який є невід’ємною частиною даної Тендерної документації). Даний документ є запитом (далі - «Запит») Замовника
 • Терміни, визначення та скорочення