Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка12/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДОДАТОК 1.ДОДАТОК 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

Таблиця 1

 

 

Інформація про учасника

 

 

 

назва компаніїПитання

Відповідь

Розділ 1. Загальна інформація:

1.1.

Повна назва

 

1.2.

Місце реєстрації

 

1.3.

Дата реєстрації

 

1.4.

Банківські реквізити

 

1.5.

Код ЄДРПОУ

 

1.6.

ІПН (Індивідуальний податковий номер)

 

1.7.

Номер свідоцтва платника ПДВ (якщо компанія платник єдиного податку, додати копії свідоцтва)

 

Розділ 2. Інформація про керівників:

2.1.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер керівника

 

2.2.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер головного бухгалтера

 

2.3.

П.І.Б., посада паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер особи, яка має право підпису

 

Розділ 3. Інформація про власників:

3.1.

П.І.Б., паспортні дані, ідентифікаційний податковий номер

 

Розділ 3. Контактна інформація:

3.1.

Юридична адреса

 

3.2.

Фактична адреса

 

3.3.

Телефон

 

3.4.

Факс

 

3.5.

E-mail

 

3.6.

Інтернет сайт

 

 

 

 

 

Примітка:

 

 

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних.

 

 

ПАТ "Укртелеком" має право на перевірку даних, наведених в Таблиці 1.

 

 

 

 

 

Підпис уповноваженої особи компанії ___________________________________


ДОДАТОК 1.

Таблиця 2 

 

 

 
 

 

Кваліфікаційні дані компанії-претендента

 

 

 

Назва компанії

 
 

 Питання

Відповідь

Розділ 1. Ліцензії, дозволи:

1.1.

Наявність ліцензій (дозволів) на здійснення визначеного виду господарської діяльності, яка є предметом тендера (у разі, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню/має дозвільний характер відповідно до Законодавства України), надати копії

 

Розділ 2. Досвід роботи по виду діяльності, яка є предметом тендеру:

2.1.

Загальний досвід роботи на ринку України, років

 

2.2.

Період роботи по даному виду діяльності, років

 

Розділ 3. Додаткова інформація:

3.1.

Основні види діяльності компанії

 

3.2.

Стисла характеристика інфраструктури компанії

 

3.3.

Кількість працівників в штаті компанії, осіб

 

3.4.

Кількість працівників, які мають необхідну кваліфікацію, для якісного виконання замовлення, осіб

 

3.5.

Співробітник компанії, який може надати інформацію з питань, пов'язаних із наданою документацією (вказати П.І.Б. і конт. тел.)

 

Розділ 4. Відсутність претензій з боку державних органів (Ні / Так; якщо "Так" - вказати деталі):

4.1.

Наявність невиконаних судових рішень

 

4.2.

Перебування компанії в процесі ліквідації, реорганізації, процедурі банкрутства

 

4.3.

Знаходження майна під арештом або в податковій заставі

 

4.4.

Наявність кримінальних проваджень, непогашених судимостей відносно керівників

 

Розділ 5. Наявність будь-яких правочинів (договорів/угод/контактів/додатків/ замовлень/накладних до договорів з урахуванням змін та доповнень) з ПАТ «Укртелеком», вчинених учасником тендеру протягом поточного календарного року

Ні / Так

якщо "Так" – надати перелік правочинів із зазначенням реквізитів правочину (назва/номер/дата), предмету правочину, загальної суми правочину та конкретизувати підписанта з боку ПАТ «Укртелеком»: Апарат управління чи філіяРозділ 6. Наявність будь-яких правочинів (договорів/угод/контактів/додатків/ замовлень/накладних до договорів з урахуванням змін та доповнень) з ПАТ «Укртелеком», вчинених особами, пов’язаними відносинами контролю1 з учасником тендеру протягом поточного календарного року

Ні / Так

якщо "Так" – надати перелік пов’язаних осіб ( із зазначенням повного найменування та коду ЄДРПОУ) та відповідних правочинів (із зазначенням реквізитів правочину (назва/номер/дата), предмету правочину, загальної суми правочину та конкретизувати підписанта з боку ПАТ «Укртелеком»: Апарат управління чи філія)


 

 

 

Примітка:

 

 

Компанія-претендент гарантує достовірність наданих даних і розуміє, що ненадання, надання неповної або недостовірної інформації, яка запитується за цією анкетою, може призвести до (1) відмови в допуску до участі в тендері (2) скасування результатів тендеру (3) порушення положень статуту ПАТ «Укртелеком» та, як наслідок, бути причиною визнання правочинів, укладених з компанією-претендентом або його пов’язаною особою, недійсними.


 

ПАТ "Укртелеком" має право на перевірку всіх даних, наведених в Таблиці 2.
Підпис уповноваженої особи Компанії: ___________________________


 Особами, пов’язаними з відносинами контролю з учасником тендеру, є:

 • юридична особа – яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у розмірі 25 і більше відсотків у капіталі учасника тендеру;
  Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
  Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).


 • юридична особа – у капіталі якої безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) учасник тендеру володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у розмірі 25 і більше відсотків;

 • юридичні особи - якщо одна і та сама особа (фізична або юридична) безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у їх капіталі та капіталі учасника тендеру часткою у розмірі 25 і більше відсотків;

 • юридичні особи - в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює та ж сама особа, яка здійснює подібні повноваження і у учасника тендеру;

 • фізична особа - якщо ця фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних контролем осіб) володіє корпоративними правами (часткою/акціями) у капіталі учасника тендеру у розмірі 25 і більше відсотків;

 • юридичні особи, на діяльність яких завдяки встановленому контролю спільно або роздільно випливають такі фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
  "Поліпшити|30 серпня 2011" Піклування - влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного кодексу України).
  Усино́влення (або удоче́ріння) - влаштування у сім'ях дітей, які залишилися без піклування рідних батьків; адопція (лат. adoptio, від adopto - усиновлюю). Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 Сімейного Кодексу України
1


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12