Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка2/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

І. ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ


Визначення Підрядників для виконання робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, роботи з підключення абонентів.

ІI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Загальні положення


Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що конкурсна комісія має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення конкурсу в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення конкурсу;

 • вибрати переможця конкурсу на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з умовами даного Запиту.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Пропозиції, у яких упущена та чи інша інформація та/ або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.


 1. Етапи проведення тендеру та методика оцінки.


  1. Етап попередньої кваліфікації Учасників.

Після розкриття пропозицій Замовник проведе обов’язкову попередню кваліфікаційну оцінку Учасників.

Учасники, які повністю або частково не відповідають обов’язковим кваліфікаційним вимогам, будуть дискваліфіковані та відсторонені від подальшої участі в тендері.  1. Етап запиту цінових пропозицій.

Учасники, які пройдуть кваліфікаційний відбір, будуть запрошені до участі в закритому запиті цін. На цьому етапі будуть запрошуватись у учасників цінові пропозиції за формою Додатку 2.

За результатами цінового аналізу ПАТ «Укртелеком» визначить оптимальні ціни серед цінових пропозицій та розробить цільовий прайс для кожного з видів робіт.  1. Визначення переможців.

Ціновий прайс буде запропонований Учасникам-фіналістам тендеру для підписання, як Додаток до Договору підряду.
Догові́р підря́ду - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Переможцями буде визнано Учасників, які наберуть найвищі бали за додатковою кваліфікаційною оцінкою та приймуть цільовий прайс.

ПАТ «Укртелеком» залишає за собою право проводити додаткові переговори з фіналістами тендеру.
 1. Порядок подачі Пропозицій


  1. Терміни підтвердження участі в конкурсі та подачі Пропозицій

Підтвердження участі в конкурсі має бути надіслане на наступні адреси електронної пошти:

tender-hr@ukrtelecom.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
ua не пізніше 15 годин 00 хвилин (Київський час) 28.10.2016 року

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у конкурсі до 12 годин 00 хвилин (Київський час) 28.10.2016 року Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Учасник повинен подати Пропозицію не пізніше 15 годин 00 хвилин (Київський час) 04.11.2016 року в документарній формі на поштову адресу: 61002, м. Харків, Київський р-н, вул. Іванова, 7/9.

Відповідальні особи за проведення тендеру:

з технічних питань: Шовковський Максим Юрійович, начальник служби будівництва мережі, тел. (091) 114-11-48, ел.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
адреса tender-hr@ukrtelecom.ua

з організаційних питань: Лєгуша Яна Анатоліївна, категорійний менеджер відділу закупівель та логістики,

тел. 057-700-00-88, ел. адреса tender-hr@ukrtelecom.ua

Всі питання щодо змісту Запиту і формату його надання повинні надсилатися в письмовій формі на електронні адреси наступних контактних осіб: Лєгуша Яна Анатоліївна, tender-hr@ukrtelecom.ua

Замовник планує дотримуватись вищезазначених термінів при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 1. Загальні положення
 • Етапи проведення тендеру та методика оцінки.
 • Порядок подачі Пропозицій