Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка3/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІІІ. ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА

Відповідно до умов цього Запиту, розділи Пропозиції Учасника повинні містити нижченаведену інформацію та документацію.

 1. Загальна інформація

Подання Пропозицій здійснюється в запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

 • назва Учасника;
  Конве́рт (нім. Kuvert, фр. couvert) - пакет з паперу або поліетилену для вкладання, зберігання і пересилки паперів та інших плоских предметів.


 • адреса Учасника (юридична і фізична);

 • ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету конкурсу;

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!»

Учасник може змінювати або відзивати свою конкурсну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів внесення змін в конкурсні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.
Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


  1. Склад пропозиції учасника.

Пропозиція Учасника конкурсу має складатись з наступних окремо згрупованих (прошитих) та пронумерованих частин:

п/п

Склад пропозиції Учасника

форма документу та вимоги до його заповнення

На паперовому носії

На електронному носії

*.xls

*.pdf

1

Відповідність Кваліфікаційним вимогам - Копії документів

Розділ III, п. 2, Таблиці 1-2


2

Форма цінової пропозиції. (Надається на етапі запиту цін)

Додаток 2
3

Підтвердження згоди на підписання шаблону договору*

Додаток 3

4

Анкета Учасника (для цілей перевірки Службою безпеки)

Додаток 1

5

Документи фінансової спроможності*Підтвердження згоди на підписання договору, наведеного в Додатку 3 даної Тендерної документації, надається у вигляді листа-підтвердження до шаблону Договору, за підписом Директора.
На підтвердження фінансової спроможності:

 • Копії форми 1 «Баланс», форми 2 «Звіт про фінансові результати» за шість місяців 2016 р.

 • Копія звіту про рух грошових коштів за шість місяців 2016 р.
  Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


 • Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.
  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
  Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
  Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.


 • Завірена учасником повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутства, із відомостями про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
  Діагностика банкрутства страхової компанії
  Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.


Копії документів та витяги з них мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою. Довідки повинні бути підписані уповноваженою особою Учасника та засвідчені його печаткою.


 1. Кваліфікаційні вимоги

Інформація надається для підтвердження відповідності обов’язковим та додатковим кваліфікаційним вимогам.

Відповідність кваліфікаційним вимогам, перелік яких наведено в Таблиці 1 цього пункту є обов’язковою (обов’язкові кваліфікаційні вимоги). Учасників, які не зможуть надати підтвердження необхідного рівня кваліфікації, буде дискваліфіковано.

Інформація, надана для підтвердження додаткових кваліфікаційних вимог (Таблиця 2), буде оцінюватися в балах та використовуватися під час прийняття рішення на етапі визначення переможців ( згідно п.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
2 розділу II).

Таблиця 1


Обов’язкові Кваліфікаційні вимоги

Мінімальні вимоги

Підтверджуючі документи, копії яких необхідно надати.

1

Наявність документів з охорони праці ( у тому числі наявність у керівників та виконавців робіт допусків до роботи з електроустановками не нижче 3 групи з електробезпеки, допуску на виконання спеціальних робіт- газо - та вибухонебезпечних )

Наявність документів з охорони праці.

Копії документів:

1.  Посвідчень про допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000В

2. Посвідчень про допуск до виконання висотних робіт

3. Протоколів проведення періодичних перевірок знань Працівників, пов'язаних з виконанням робіт або обслуговуванням об'єктів (установок, устаткування, тощо) підвищеної небезпеки і таких, що потребують професійного добору, повинні проходити періодичну перевірку знань з охорони праці в терміни, встановлені Положенням про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці.2

Дозвіл на проведення робіт з підвищеною небезпекою від Держгірпромнагляду

Дозвіл на проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Копії дозволу.

3

Наявність ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо будівництва об’єктів

Наявність ліцензії

Копія ліцензії

4

Наявність профільних сертифікованих спеціалістів,  – в т.ч сертифікованих проектувальників, а також сертифікованого головного інженера проектів (ГІП) у штаті компанії.


Не менше одного сертифікованого спеціаліста на Макрорегіон

 1. Копії сертифікатів спеціалістів.

 2. Довідка за підписом директора Компанії та начальника відділу персоналу Компанії претендента

5

Наявність сертифікатів Державного зразку на підтвердження кваліфікації з можливості проведення робіт з напрямку лінійно-кабельних споруд.

У кожного керівника бригади

 1. Копії сертифікатів спеціалістів.

 2. Довідка за підписом директора Компанії та начальника відділу персоналу Компанії претендента

6

Наявність досвіду роботи в галузі (роботи по підключенню Абонентів до мережі Оператора зв’язку, будівництва об’єктів зв’язку, оформлення технічної, дозвільної документації по будівництву і здачі об’єктів з оформленням в ДАБК діючих документів щодо початку виконання робіт та відповідності збудованого об’єкту проектним рішенням)

Досвід роботи не менше 2 роки (включно 2016 рік)

 1. Документи, що підтверджують заснування Компанії претендента

 2. Неконфіденційна інформація щодо укладених договорів з операторами зв`язку

 3. Неконфіденційна інформація: робочі проекти, акти вводу в експлуатацію об’єктів зв’язку, виконавча документація, акти виконаних робіт тощо.

7

Зобов’язаний надати цінову пропозицію щодо організації виконання всіх видів робіт, які є предметом тендеру
Гарантійний лист

8

Наявність матеріально технічних засобів необхідних для виконання Робіт:

 1. Автотранспортні засоби.

 2. Спеціальна техніка (Наприклад: кабелеукладач, трактор, екскаватор, тощо)

 3. Засоби малої механізації (Наприклад: асфальторіз, відбійний молоток, трамбувальна машина, тощо)

 4. Приладовий парк (Наприклад: апарат для зварювання ОВ, оптичний рефлектометр, оптичний тестер, прибор для виміру опору заземлення, прилад для тестування мідних кабельних ліній, тощо)

1. 1 одиниця на кожну бригаду

2. 1 одиниця на Макрорегіон

3. 1 одиниця на філію

4. в необхідній кількості
По п.1 – 3 – технічні паспорти або Договір оренди.

4 – метрологічні довідки або Договір оренди9

Наявність бригад:

 1. Монтажників (будівництво ЛКС та інших елементів інфраструктури).

 2. Спеціалістів по здачі сервісів абонентам сегменту В2В и В2С на існуючій інфраструктурі.

 3. Спеціалістів по монтажу РЕЗ.

 4. Наявність спеціаліста з договірної/легалізаційної роботи.

1. 1 бригада на філію

2. 4 бригади на філію

3. 1 бригада на Макрорегіон

4. 1 спеціаліст на Макрорегіон
Довідка за підписом директора Компанії та начальника відділу персоналу Компанії претендента, копії сертифікатів або дипломів спеціалістів

Таблиця 2Додаткові кваліфікаційні вимоги

Критерії вказані в порядку зменшення за значимістю для Замовника.

Перелік додаткових кваліфікаційних вимог

(Надати довідки, завірені печаткою компанії та підписом директора)

1

Обсяг з будівництва ЛКС (підтверджених актами вводу в експлуатацію, погодженим проектом, виконавчою документацією, актами виконаних робіт) учасників тендеру в заявлених областях за 2015 –2016р.

2

Наявність власної спеціалізованої техніки в одному Макрорегионі (наприклад: переобладнаних автомобілів для монтажу кабелів зв'язку, кабелеукладачів і ін.) і приладового парку (перелік)*

3

Наявність постійно діючих підрозділів компанії-претендента в інших обласних філіях окрім представництва в управляючій філії макрорегіону.

4

Наявність позитивних рекомендацій від інших операторів зв`язку, державних та інших установ щодо питань даного тендеру та попереднього досвіду з підключення споживачів фіксованого зв'язку

* Замовник може здійснити виїзд на виробничу базу учасника
 1. Цінова пропозиція

Цінова пропозиція надається тільки за окремим запитом Замовника після завершення етапу кваліфікаційного відбору. Форма та зміст запиту цінової пропозиції для ознайомлення з предметом комерційної складової тендеру наведено у Додатку 2 ( окремий Excel файл).


 1. Вимоги до контрактних відносин
  1. Учасник, який надасть пропозицію, погоджується з умовами шаблону Договору, наданий в Додатку 3. В разі оголошення переможцем, Учасник погоджується підписати Договір за шаблоном Замовника без змін в оптимальні для Замовника терміни на умовах прийнятої Замовником комерційної пропозиції.
   Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
   Договір з переможцями конкурсу укладається рамковий і передбачає можливість неодноразового замовлення виконання робіт.
   Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


  2. Переможці конкурсу укладають договори підряду з усіма філіями макро-регіону – керуючою і підпорядкованими.
 1. Умови розрахунків:

2.1 Послуги з будівництва інфраструктури ( Замовлення):

Після підписання обома Сторонами Замовлення Замовник протягом 10 робочих днів зобов’язаний перерахувати Виконавцю авансову оплату у розмірі 15% від вартості Робіт за відповідним Замовленням. Остаточний розрахунок - 85% вартості Робіт здійснюється Замовником протягом 10 банківських днів після підписання Сторонами Актах виконаних робіт, Акту передачі (повернення Виконавцем на склад Замовника залишків невикористаних матеріалів) та отримання Замовником від Виконавця відповідного рахунка на оплату.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

2.2 Послуги з підключення абонентів (Нарядів):

Після повного надання послуг за відповідним нарядом протягом 30 календарних днів з дати

отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого оригіналами підписаних первинних

документів.


 1. Порядок розміщення Замовлень:

  1. Окрім видачі Замовлень та Нарядів за прайс-листом Замовник має право на свій розсуд проводити додаткові запити цін серед переможців тендеру на окремі об’єкти будівництва інфраструктури та підключення абонентів та надавати Замовлення та Наряди переможцям таких запитів цін.

Замовник буде проводити розміщення Замовлень на видачу Нарядів із дотриманням наступних принципів:
Перші замовлення :

Наступні замовлення :

 • Готовність Підрядника - Підписання договору

 • Дотримання рівномірного (в грн.) розподілу замовлень між Підрядниками

 • Кращі терміни виконання робіт, вказані Підрядником

 • Якість виконання попередніх замовлень (квартальний рейтинг за методикою оцінки Підрядників) 1. Інші вимоги


Учасники, які будуть готувати відповідь на цей Запит, повинні прийняти наступні умови:

  1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Учасника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

  2. Сторони погоджуються використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного конкурсу. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного конкурсу.
   Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
   Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.
   Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.


  3. Пропозиція Учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 12 місяців.

  4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ «Укртелеком» та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

  5. ПАТ «Укртелеком» не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою

пропозиції Учасником, також як і повертати Учаснику відповіді після завершення їх

розгляду.  1. Замовником на щоквартальній основі буде проводитись оцінка якості та повноти виконання

робіт згідно методики наведеної в п. 2.15 розділу IV. По результатам перевірки Замовником буде розглядатися питання щодо подальшої співпраці з Учасником.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Загальна інформація Подання Пропозицій здійснюється в запечатаному конверті
 • Склад пропозиції учасника.
 • На електронному носії *.xls *.pdf
 • 3 Підтвердження згоди на підписання шаблону договору*
 • Директора . На підтвердження фінансової спроможності
 • Оригінал
 • Вимоги до контрактних відносин
 • Умови розрахунків: 2.1 Послуги
 • Порядок розміщення Замовлень
 • Інші вимоги Учасники, які будуть готувати відповідь на цей Запит, повинні прийняти наступні умови