Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка4/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІV. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРУ


Технічні вимоги

1.Визначення робіт. Типові схеми.

1.1. Визначення обсягів робіт.

Планова кількість об’єктів та розподіл Замовлень на виконання робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж (замовлення), роботи з підключення абонентів у 2017 році на території Східного Макрорегіону ПАТ «Укртелеком» наведена в таблиці №1

Таблиця №1

Назва Робіт

Планові обсяги 2017

1

Роботи з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, км

299

2

Роботи з підключення абонентів сегменту B2B, нарядів на підключення

6147

3

Роботи з підключення абонентів сегменту B2C, нарядів на підключення

26505
  1. Типові схеми підключення абонентів В2С

Роботи з будівництва нових та/або реконструкції існуючих абонентських телефонних ліній, будівництва розподільчих кабелів FTTB/FTTH/xPON, підключення абонентського обладнання до телекомунікаційної мережі Замовника виконуються за типовими схемами (рис.1, рис 2).Роботи з підключення на існуючій інфраструктурі Замовника.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

Під існуючою інфраструктурою мається на увазі присутність кабелів чи вузлів Замовника у будівлі чи на території. Виконуються Учасником від найближчої точки присутності розподільчого кабелю Замовника (розподільча коробка – РК, кабельний ящик – КЯ, порт на комутаторі Замовника, оптична муфта) до місця встановлення абонентського обладнання в приміщенні абонента В2С.

Будівництво нових та/або реконструкція існуючих абонентських телефонних ліній, будівництво розподільчих кабелів FTTB/FTTH/xPON може здійснюватися методами прокладання в ґрунті у захисній трубці і без неї, підвісу на опорах, прокладання по конструкціях, стінах і дахах будівель, у внутрішньо-будинкових стояках слабких струмів у відповідності до галузевих будівельних норм ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Проектування» та Тимчасового керівництва з проектування мереж широкосмугового доступу на базі технології Fiber to the home (FTTН).
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


  1. Типові схеми підключення абонентів В2В

На існуючій інфраструктурі Замовника представлені на малюнках 3,4.  1. Будівництво нових лінійно кабельних споруд (ЛКС) для забезпечення абонентів необхідними послугами здійснюється у залежності від переліку (асортименту) цих послуг, потреб абонентів, технічних можливостей будівництва ліній зв’язку, економічної доцільності і перспективного планування розвитку. Лінії волоконно-оптичні, мідні можуть прокладатись на магістральному, розподільчому, абонентському сегментах мережі доступу, на транспортній (з'єднувальні кабельні лінії зв'язку між вузлами) телекомунікаційної мережі.
   Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
   Обсяги робіт до виконання по будівництву кабельних споруд можуть включати такі види робіт: проектування міських, заміських ділянок прокладання/підвісу кабелю, погодження з власниками комунікацій, споруд перетинів ліній, у тому числі погодження на підвіс кабелю по опорах Обленерго та міського електротранспорту, будівництво/докладка телефонної каналізації;
   Міський електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
   прокладання кабелю в телефонній каналізації, в ґрунті; підвіс кабелів; прокладання кабелю в по стінам, дахах будівель, металоконструкціям; монтаж кабелів, кінцевих пристроїв та інші види робіт.
   При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.


Будівництво об’єктів радіоелектронного зв’язку (РЕЗ) для підключення споживачів фіксованого зв'язку до телекомунікаційної мережі філії ПАТ «Укртелеком» включає в себе весь комплекс робіт, необхідних для побудови каналів зв’язку з використанням відповідного до технології обладнання. Обсяги робіт до виконання по будівництву об’єктів РЕЗ об’єктів радіоелектронного зв’язку (РЕЗ) робіти по проектуванню, будівництву, та легалізації об’єктів РЕЗ, антено-мачтових споруд (АМС), підключення до джерел електропостачання, заземлення, блискозахисту, монтаж допоміжного обладнання ( малюнок 5):
Малюнок 5.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
Типові схеми побудови каналів зв’язку з використанням РЕЗ

Будівництво об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж передбачає виконання робіт по проектуванню, будівництву, реконструкції та введенню в експлуатацію вузлів/ точок доступу телекомунікаційної мережі. Точка доступу (ТД)– частина телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно, який забезпечує користувачам доступ до мережних ресурсів.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Точка доступу, зазвичай, має обмежену кількість телекомунікаційного обладнання. У якості транспортного обладнання використовуються малоємні оптоволоконні мультиплексори, модеми мідних кабельних ліній, або радіорелейні станції. Послуги телефонії надаються абонентськими виносами, а доступу до мережі Інтернет/передачі даних – за допомогою DSLAM, або DSL модемами (малюнок 6). Вузол Зв`язку (ВЗ) - сукупність зосереджених в одному місці технічних засобів та інших ресурсів для здійснення функцій оброблення електромагнітних сигналів (маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання.
Електромагні́т (англ. electromagnet, нім. Elektromagnet m) - пристрій, що створює магнітне поле під час проходження електричного струму. Зазвичай електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя, який набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму.
Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Вузол зв’язку має оптоволоконні включення в декілька вузлів для забезпечення резервування та гнучкої маршрутизації трафіку. Мережевий вузол має достатні можливості по своєму розвитку та розвитку кабельної інфраструктури (малюнок 7). Наведена структура вузлів зв’язку та прив’язка їх до певної категорії є дещо умовною і може змінюватися у залежності від кількості послуг зв’язку, перспектив розвитку вузла та його впливу на функціонування мережі в цілому.
Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Більш того, по мірі розвитку мережі вузли можуть переходити з однієї категорії в іншу.pc140116

Малюнок 6.


описание: pc140125

Малюнок 7

 1. Вимоги до виконання робіт, опис (склад) основних видів робіт
  1. Загальні вимоги до мінімального набору обладнання та інструментів який повинен

мати при собі представник Учасника при виконанні робіт з підключення на існуючій інфраструктурі Замовника.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Забезпечення представника Учасника обладнанням та інструментами, необхідними для виконання робіт з підключення є обов'язком Учасника. Перед виїздом на місце виконання робіт з підключення представник Учасника повинен перевірити комплектність інструменту та абонентського обладнання і якість матеріалів в залежності від типу виконання робіт (інсталяції) та/чи замовлених абонентом Послуг:

 • Ніж монтажний;

 • Молоток;

 • Набір викруток (хрестові і шліцьові);

 • Пристрій закладки кабелю (протяжка);

 • Пасатижі;

 • Набір ножів для кросування;

 • Обтискний інструмент RJ-11, 12, 45;

 • LAN тестер;

 • Рулетка 5м;

 • Тестова телефонна трубка;

 • Перфоратор;

 • Набір свердел і бурів;

 • Подовжувач 20м 3-5 розеток 220 В;

 • Степлер для фіксації кабелю;

 • ADSL сплітер;

 • Тестовий ноутбук;

 • ВОП що має чинне свідоцтво про перевірку;

 • Тестові шнури: мідні пасивні, оптичні пасивні;

 • Аналізатор прихованої електричної проводки;
  Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
  Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
  Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.


 • Монтажний інструмент для роботи з оптичним волокном, сколювач;

 • Абонентське обладнання в залежності від замовленої для підключення Послуги (2 од.)

 • Вимірювальні пристрої (типу мультиметр)

 • Тональні генератори і індуктивні щупи драбина
  1. Загальні вимоги до матеріалів, які повинні використовуватись при виконанні робіт з підключення на існуючій інфраструктурі Замовника:
   1. При виконанні робіт з підключення послуги «ОТА/Телефонія» для абонентів сегменту В2С, у випадку введення кабелю до приміщення Абонента багатоповерхового сектору, повинен використовуватись UTР кабель категорії САТ3 з кількістю пар 1 або 2 типу КПВ-ВП, у випадку введенні кабелю до приміщення Абонента приватного сектору та при прокладанні кабелю до кабельної каналізації, ґрунту, по фасадах будинків повинен використовуватись кабель U/UTP категорії САТ3 (а для підвісу на повітряних лініях зв’язку з тросом) з кількістю пар 1 або 2 типу КППт-ВП, або інші, з подібними електричними характеристиками, погоджений із Замовником.
    Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.


   2. При виконанні робіт з в межах приміщення абонента підключення послуги «Інтернет від «Укртелеком», «L3VPN», «Профі-Інтернет», «L2VPN», «PLC», «ISDN PRI» повинен використовуватись штатний комутаційний шнур який надається в комплекті з обладнанням. У разі неможливості використання штатного комутаційного шнура повинен використовуватись кабель UTP кабель категорії САТ3 з кількістю пар 1 або 2 типу КПВ-ВП або інші, з подібними електричними характеристиками, погоджений із Замовником.
    Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).


   3. При виконанні робіт в межах будівлі абонента з підключення послуги «Інтернет від «Укртелеком» за технологією FTTB», «Інтернет телефон», «Профі-Інтернет», «L3VPN», «L2VPN», «PLC», «ISDN PRI» повинен використовуватись двох або чотирьох парний UTP кабель категорії САТ5, що відповідає вимогам ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA-568-А, IEC 61156-2, погоджений із Замовником.

   4. При виконанні робіт з підключення послуги «Інтернет від «Укртелеком» за технологією FTTH/xPON», «Профі-Інтернет», «L3VPN», «L2VPN» повинен використовуватись кабель типів М-ДС(1,2)П, ОКАДт, або інший, з подібними характеристиками, погоджений із Замовником.

   5. При виконанні робіт з підключення послуги «Інтерактивне TV» повинен використовуватись двох парний UTP кабель категорії САТ5 що відповідає вимогам ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA-568-А, IEC 61156-2, погоджений із Замовником

   6. Для закінцевання кабелю при виконанні робіт з підключення послуги «ОТА/Телефонія» використовується розетка стандарту RJ11.
    Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


   7. Для закінцевання кабелю при виконанні робіт з підключення послуг «Інтернет від «Укртелеком» за технологією xDSL/FTTB», «Інтерактивне TV», «Профі-Інтернет», «L3VPN», «L2VPN» використовується з’єднувач типу 8P8C (RJ-45).

   8. Для закінцевання волоконно-оптичного абонентського кабелю використовується оптична розетка (оптичний мінібокс) з адаптером типу FC або SC.
  1. Загальні вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки представника Учасника при виконанні робіт з підключення на існуючій інфраструктурі Замовника.
   Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

   1. Одяг і взуття представника Учасника повинні відповідати наступним вимогам:
 • Представник Учасника має бути у чистому спеціалізованому одязі (уніформі) з логотипом Замовника, що забезпечує зручність та безпеку виконання робіт.
  Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.
  Неприпустимі шовкові, блискучі і прозорі сорочки та футболки, а також сорочки та футболки яскравих тонів. Неприпустимі яскраві кольори, клітка/смужка, а також сорочки чи футболки з логотипами і надписами, за винятком логотипів і надписів Замовника.

 • На ногах – чисті шкарпетки і взуття, що відповідає сезону (кросівки, черевики, напівчеревики, напівчоботи).
  Шкарпе́тка (від італ. scarpetta - «чобіток», можливе через польське посередництво) - парний тканинний предмет одягу, призначений для ніг. Зазвичай слово вживається у множині - «шкарпе́тки»
  Неприпустимі тапочки, шльопанці, чоботи з високими халявами.

 • В приміщенні Абонента представник Учасника обов’язково на взуття вдягає одноразові бахіли, які повинні бути у представника Учасника в достатній кількості.
   1. Зовнішній вигляд представника Учасника:
 • Представник Учасника повинен мати акуратну зачіску - передбачає чисте, укладене волосся. Неприпустимі екстремальні зачіски, фарбоване волосся.

 • Не допускається запах поту, алкоголю, тютюну, інших сильних і можливо неприємних для Абонента запахів.

 • Представник Учасника обов'язково повинен мати на собі бейдж і при собі посвідчення особи.
  Фарбо́ване - село в Україні, в Яготинському районі Київської області. Населення становить 1063 осіб.
  Посві́дчення - документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.
  Бейдж має містити дані про ПІБ представника Учасника, підпис «представник Укртелеком», контактний телефон для звернень/скарг Абонента.
   1. В процесі обслуговування Абонента представник Учасника повинен:
 • Бути ввічливим і доброзичливим, звертатися до Абоненту виключно на «Ви», якщо відомо ім'я Абонента використовувати його при зверненні до Абонента.

 • Бути уважним до Абонента незалежно від його віку, статі, соціального статусу, расової та етнічної приналежності.
  Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.


 • Уважно вислуховувати всі прохання та побажання Абонента, по можливості точно і швидко виконувати їх, при неможливості виконання - аргументувати свою відмову.

 • Надавати Абоненту консультації про особливості функціонування та експлуатації Абонентського обладнання, та додаткову інформацію надану Замовником (наприклад по діючим тарифам, акціям та Послугам Замовника, та щодо умов абонентських документів).

 • Уникати конфлікту з Абонентом, не вступати з ним у суперечки.
  Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
  Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту


Після виконання роботи подякувати Абоненту за вибір послуг ПАТ «Укртелеком».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Типові схеми підключення абонентів В2С Роботи з будівництва нових та/або реконструкції існуючих абонентських телефонних
 • Типові схеми підключення абонентів В2В
 • Будівництво нових лінійно кабельних споруд (ЛКС)
 • Вимоги до виконання робіт, опис (склад) основних видів робіт Загальні вимоги до мінімального набору обладнання та інструментів
 • Загальні вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки
 • Одяг і взуття представника Учасника повинні відповідати наступним вимогам
 • Зовнішній вигляд представника Учасника
 • В процесі обслуговування Абонента представник Учасника повинен