Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка5/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Загальні функції та обов'язки представника Учасника при виконанні робіт з підключення на існуючій інфраструктурі Замовника.
   1. Представник Учасника повинен знати:
   • Номери телефонів відповідальних осіб Замовника, а також осіб, які здійснюють безпосередню координацію дій представника Учасника з боку Учасника.

   • Схеми включення в абонентську телефонну лінію основних і додаткових телефонних апаратів.
    Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.


   • Типові схеми включення абонентського обладнання до телекомунікаційної мережі Замовника для отримання абонентом Послуг.

   • Телефонні номери служби технічної підтримки та контакт-центру Замовника.
   1. Обов’язки представника Учасника при виконанні Робіт підключенні абонентів сегменту B2B типовими схемами і за Нарядом:
 • налаштування обладнання доступу (СРЕ, модем, конвертор інтерфейсів і т.д.), що надаються Замовником для включення абонентів,

 • встановлення обладнання в стійку, включення живлення, заземлення на об’єктах Замовника та Клієнтів згідно до вимог виробника обладнання

 • демонстрація і здача абонентам Замовника телекомунікаційних послуг,

 • тестування побудованих каналів зв’язку (сервісів) згідно вимог та правил Замовника

 • тестування кабельних ліній від кросу на технічному майданчику Замовника до телефонної розетки, плінта у клієнта,

 • визначення якості трактів і оцінки можливості працездатності систем xDSL,

 • тестування існуючих кабельних ліній по таких параметрах як: величина електричного опору шлейфа, опір ізоляції між жилами кабелю, жилами й екраном кабелю, асиметрія пар кабелю, перехідні загасання між парами в кабелі, що визначають ступінь взаємних впливів, рівень перешкод виникаючих у кабелі від зовнішніх джерел,

 • прокладка телефонного кабелю по стінах, жолобах, трубах, коробам, підвіс на опорах,

 • монтаж муфт в колодязях телефонній каналізації, на стінах, в підвалах, на повітряних опорах,

 • зрощування жил мідних кабелів/волокон в існуючих муфтах,

 • монтаж кабелю на кросах, ревізія кросувань на кросах, монтаж-демонтаж кросувань на кросах, в муфтах,

 • за завданням Замовника вимірювання параметрів існуючих сервісів абонента на фізичному рівні,

 • оформлення виконавчої документації,

 • оформлення нарядів та актів виконаних робіт
   1. Обов’язки представника Учасника при виконанні Робіт підключенні абонентів сегменту B2С типовими схемами і за Нарядом:
   • Час виконання Робіт з підключення – з 08:30 до 22:00 сім днів на тиждень, за винятком державних свят.

   • За необхідності, прокласти абонентську лінію від Точки підключення до місця встановлення абонентського обладнання в приміщенні абонента.

   • Встановити, підключити до абонентської лінії та налаштувати абонентське обладнання для доступу абонента до замовленої Послуги.

   • Після підключення та налаштування абонентського обладнання перевірити функціонування і продемонструвати абоненту працездатність підключених Послуг:

    • Для послуги «Інтернет від Укртелеком» - шляхом виходу в Інтернет на внутрішній ресурс (сайт самообслуговування my.ukrtelecom.ua), та на будь-які два зовнішні ресурси (веб сторінки) за вибором Абонента.

    • Для послуги «Інтерактивне TV» - шляхом перемикання телеканалів на STB і демонстрації сервісу на ТВ пристрої Абонента.
     Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : Перун, 2005. - ISBN 966-569-013-2.


    • Для послуги «Телефонія/ОТА» або «Інтернет телефон» - шляхом дзвінка на будь-який номер тривалістю більше 6 секунд. Наприклад, номеру Контакт-центру ПАТ «Укртелеком» 0-800-506-800.

   • Надати Абоненту консультацію про функціональність і особливості експлуатації абонентської лінії і Абонентського обладнання, відповідно до інструкції з експлуатації, що додається до такого обладнання.

   • Проінформувати Абонента про телефонні номери контакт-центру Замовника.
    Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.


   • Довідкову інформацію щодо роботи найближчих до абонента центрів продажу та обслуговування Замовника.

   • Надати Абоненту консультацію за діючими тарифами замовлених Послуг.

   • Передати Абоненту для підписання оригінали примірників абонентських документів, оформлених та складених у відповідності до порядку визначеному в п. 2.
    Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
    6 цих Вимог. Надати Абоненту консультацію щодо умов таких абонентських документів.

   • Передати Абоненту Абонентське обладнання, якщо таке обладнання підлягає встановленню та передачі Абоненту за Нарядом на виконання робіт, та оформити гарантійний талон на таке обладнання.

   • Надати Абоненту інформаційні матеріали що підлягають передачі.

   • За умови відсутності у Абонента претензій або скарг до функціонування підключеної Послуги та/або виконаних Робіт з підключення, підписати з Абонентом Наряд в одному примірнику, за паперовою формою встановленою договором-підряду. В Наряді повинні бути зазначені результати вимірів змонтованих ділянок абонентської лінії (кабелю), параметри з’єднання, інші виміри передбачені паперовою формою Наряду на виконання робіт.

   • У разі неможливості виконати роботи за Нарядом з вини Абонента (відмови Абонента надати необхідний доступ до об’єктів лінійно-кабельного господарства в приміщенні Абонента або орендодавця, відмови надати доступ до комп’ютерної техніки та ін.) представники Учасника мають право зробити у Наряді відповідну відмітку, відмовитись розпочинати роботи та повернути Наряд Замовнику. У такому випадку погоджується час наступного виїзду до Абонента. Винагорода Учаснику за невиконані роботи з вини Абонента не нараховується.
    Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
    Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.


   • Після закінчення Робіт з підключення та підписання Абонентом Наряду та інших, передбачених п. 2.6 цих Вимог, абонентських документів представник Учасника повідомляє відповідальній особі Учасника статус виконання робіт за Нарядом та / або закриває Наряд на виконання робіт за допомогою відповідних автоматизованих системи Замовника.
    Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.


   • Учасник зобов’язаний не пізніше 9:00 наступного робочого дня за днем виконання Робіт з підключення підготувати та відправити відповідальній особі Замовника звіт про виконання робіт, відповідно до договору-підряду.

   • Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виконання Робіт з підключення за Нарядом, Учасник зобов’язаний за свій рахунок здійснити передачу Замовнику підписану Абонентом паперову форму Наряду разом із комплектом абонентських документів, оформлених відповідно до вимог п. 2.6 цих Вимог.

   • Учасник зобов’язаний не пізніше 10:00 наступного робочого дня за днем виконання Робіт з підключення повернути ключі від Точок підключення до телекомунікаційної мережі Замовника (РК/КЯ) в місця їх зберігання, визначені Замовником.
    Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

  1. Діі представника Учасника при виконанні Робіт підключенні послуг абонентам сегменту B2С типовими схемами і за Нарядом.
   1. Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» технологія xDSL на існуючій лінії Абонента:

Крок 1:

Проводить тестування абонентської лінії по таких параметрах як: величина електричного опору шлейфу; опір ізоляції між жилами кабелю, жилами і екраном кабелю; асиметрія пар кабелю; і фіксування результатів вимірів у Наряді на виконання робіт. Оцінює працездатність послуги доступу до мережі Інтернет за технологією xDSL за результатами вимірювання параметрів лінії.

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Крок 2:

Встановлює спліттер і xDSL модем поблизу місця розташування телефонної розетки в приміщенні Абонента, і підключає їх до телефонної лінії згідно інструкції що йде в комплекті з xDSL модемом, або розміщена на сайті самообслуговування my.ukrtelecom.ua.

Крок 3:


Прокладає в приміщенні кабель UTP cat5e від модему / роутера до ПК Абонента, погоджуючи свої дії з Абонентом. У вартість робіт включено до 10 м. кабелю UTP cat5e.

Крок 4:


Після монтажу кабелю представник Учасника обжимає прокладений кабель роз'ємами RJ-45 за стандартом (568B), перевіряє цілісність і якість пресування кабелю за допомогою тестера RJ-45, RJ-11.
Монта́́ж (фр. montage) - комплекс робіт, що виконуються на місці експлуатації машини, з її складання, встановлення в робоче (проектне) положення, налагодження та здачу в експлуатацію.
Прес (рос. пресс, англ. press, нім. Presse f) - машина статичної (неударної) дії для обробки матеріалів тиском. Механізм для створення зусилля з метою ущільнення речовини, зневоднення, зміни форми, піднімання і переміщення важких предметів.

Крок 5:


У разі замовлення Абонентом, представник Учасника одноразово налаштовує бездротову точку доступу Wi-Fi (налаштування видимості бездротової мережі, зміна назви мережі (SSID), встановлення режиму безпеки типу WEP/WPA/WPA2 чи QSS та встановлення паролю). Після налаштування бездротової Wi-Fi точки доступу представник Учасника зобов’язаний повідомити Абонента щодо необхідності самостійної зміни паролю доступу з метою збереження конфіденційності цих даних та відповідно до договору та умов надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».

Крок 6:

Налаштовує підключення на ПК Абонента без переустановлення операційної системи, а саме: налаштування підключення через дротове або бездротове підключення, налаштування веб-браузерів, оновлення драйверів підключених мережевих пристроїв.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Крок 7:

Перевіряє функціонування послуги доступу до мережі Інтернет і демонструє послугу на ПК Абонента (сайт самообслуговування my.ukrtelecom.ua, зовнішні веб ресурси за вибором Абонента).

Крок 8:

Надає Абоненту Логін/Пароль доступу до особистого кабінету (сайт самообслуговування my.ukrtelecom.ua), та консультації щодо його основного функціоналу і можливостей.

Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.
Допомагає Абоненту обрати тарифний план на сайті самообслуговування.

Крок 9:

У разі незадовільної роботи ПК Абонента (віруси, відсутність необхідного для налаштування ПЗ чи обладнання) – представником Учасника демонструється Абоненту працездатність послуги на тестовому ноутбуці представника Учасника.

Крок 10:

У разі виникнення проблем під час інсталяції – представник Учасника діє згідно п.2.7 цих Вимог.


 • Роботи з підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» (xDSL) із реконструкцією існуючої абонентської телефонної лінії до 40 м. – в частині реконструкція існуючої абонентської телефонної лінії проводиться згідно вимоги щодо прокладання кабелів п.2.9 - 2.13 цих Вимог, та обов’язковою перевіркою наявність послуги на найближчій точці присутності розподільчого кабелю Замовника перед початком робіт по прокладанню кабелю.
   1. Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтерактивне TV» на існуючій лінії Абонента та на існуючій сервіс Інтернет від Укртелеком:

Крок 1:


Представник Учасника перевіряє наявність необхідних для підключення послуги роз'ємів в ТВ-приймачі Абонента.

Крок 2:


Погоджує з Абонентом оптимальний спосіб підключення STB до модему / роутеру - за допомогою UTP кабелю або Wi-Fi інтерфейсу.

Крок 3:


В залежності від погодженого способу підключення, монтує в приміщенні Абонента кабель UTP cat5e від модему / роутеру до місця установки STB, погоджуючи дії з Абонентом (у вартість робіт з підключення включено до 5 м. кабелю UTP cat5e), після монтажу кабелю представник Учасника обжимає кінцівки кабелю роз'ємами RJ-45 за стандартом (568B), перевіряє цілісність і якість опресування за допомогою тестера RJ-45, RJ-11, та підключає STB до модему / роутеру за допомогою цього кабелю; або налаштовує Wi-Fi з’єднання між STB та модемом / роутером Абонента.

Крок 4:


Активує STB зателефонувавши до контакт центру Замовника та повідомивши свої П.І.Б., найменування Учасника, данні Абонента (ПІБ, особовий рахунок), що вказані в Наряді, МАС-адресу STB.

Крок 5:


Підключає STB до ТВ-Приймача Абонента за допомогою кабелю, який їде у комплекті з STB, або, при наявності у Абонента, HDMI кабелю.

Крок 6:


Очікує 15хвилин для завершення ініціалізація STB і активації послуги.
Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

Крок 7:


Демонструє послугу «Інтерактивне TV» на ТВ-приймачі Абонента, шляхом перемикання каналів і трансляції декількох каналів протягом 5 хвилин.
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)

Крок 8:


У разі якщо активація послуги не відбулася, або після активації послуга працює некоректно, представник Учасника повинен діяти згідно п.2.7 цих Вимог.


   1. Дії представника Учасника при підключенні послуги «ОТА/телефонія» :

Крок 1:


Перевіряє наявність послуги на найближчій точці присутності розподільчого кабелю Замовника.

Крок 2:


За умови відсутності введеної у приміщення Абонента телефонної лінії Замовника (існуючої розводки), представник Учасника проводить прокладання абонентського кабелю, відповідно до п.2.9 - 2.13 цих Вимог, від найближчого комутаційного пристрою підключення до телекомунікаційної мережі Замовника (РК/КЯ) до місця розташування телефонної розетки в приміщенні Абонента.

Крок 3:


Представник Учасника підключає кабель до виділеної за Нарядом пари в РК/КЯ, маркує абонентський кабель (номер особового рахунку Абонента, адреса).

Крок 4:


Встановлює в приміщенні Абонента телефонну розетку, погоджуючи свої дії з Абонентом, підключає до розетки кабель. У вартість робіт включено до 40 м. кабелю.

Крок 5:


Після монтажу кабелю представник Учасника перевіряє цілісність і якість кабелю за допомогою вимірювального пристрою ( типу мультиметра).

Крок 6:


Проводить тестування абонентської лінії по таких параметрах як: величина електричного опору шлейфа; опір ізоляції між жилами кабелю, жилами й екраном кабелю; асиметрія пар кабелю; перехідні загасання між парами в і фіксує результати вимірів у Наряді на виконання робіт. Оцінює можливості працездатності послуги доступу до мережі Інтернет за технологією xDSL.

Крок 7:


Підключає телефонний апарат до розетки, демонструє Абоненту працездатність послуги шляхом здійснення вихідного дзвінка з телефону Абонента і вхідного виклику на номер телефону Абонента.

Крок 8:


У разі якщо немає відповіді станції, або не проходять вхідні або вихідні дзвінки, представник Учасника діє згідно п.2.7 цих Вимог.


   1. Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTВ):

Крок 1:


Перевіряє наявність послуги на порту обладнання Замовника.

Крок 2:


Представник Учасника проводить прокладання кабелю UTP cat5e, відповідно до п. 2.5 цих Вимог, від найближчої точки підключення до телекомунікаційної мережі Замовника (порту на комутаторі Замовника) до місця розташування розетки RJ-45 чи мережевого обладнання в приміщенні Абонента.
Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.

Крок 3:


Прокладений абонентський кабель повинен бути промаркований – особовий рахунок Абонента, № квартири та № порту на комутаторі.

Крок 4:


Після монтажу кабелю представник Учасника обжимає прокладений кабель роз'ємами RJ-45 за стандартом (568B), або підключає кабель до розетки RJ-45, при наявності такої у Абонента, та перевіряє цілісність і якість прокладеної ділянки кабелю та його пресування за допомогою тестера RJ-45, RJ-11.

Крок 5:


У разі наявності у Абонента роутеру, підключає його до кабелю / розетки RJ-45 та налаштовує його згідно інструкції виробника.

Крок 6:


Прокладає в приміщенні кабель UTP cat5e від модему / роутера до ПК Абонента, погоджуючи свої дії з Абонентом. У вартість робіт включено до 10 м. кабелю UTP cat5e. У випадку коли Абонент має власний кабель UTP cat5e, прокладений по приміщенню, і Абонент бажає використовувати для підключення саме цей кабель, представник Учасника має виконати підключення кабелю Абонента, якщо він відповідає стандарту cat5 ( необхідно перевірити його тестером RJ-45, RJ-11) .

Крок 7:


У разі замовлення Абонентом, представник Учасника одноразово налаштовує бездротову точку доступу Wi-Fi (налаштування видимості бездротової мережі, зміна назви мережі (SSID), встановлення режиму безпеки типу WEP/WPA/WPA2 чи QSS та встановлення паролю). Після налаштування бездротової Wi-Fi точки доступу представник Учасника зобов’язаний повідомити Абонента щодо необхідності самостійної зміни паролю доступу з метою збереження конфіденційності цих даних та відповідно до договору та умов надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком».

Крок 8:


Налаштовує підключення на ПК Абонента без переустановлення операційної системи, а саме: налаштування підключення через дротове або бездротове підключення, налаштування веб-браузерів, оновлення драйверів підключених мережевих пристроїв.

Крок 9:


Перевіряє функціонування послуги доступу до мережі Інтернет і демонструє послугу на ПК Абонента (сайт самообслуговування my.ukrtelecom.ua, зовнішні веб ресурси за вибором Абонента).

Крок 10:


Надає Абоненту Логін/Пароль доступу до особистого кабінету (сайт самообслуговування my.ukrtelecom.ua), та консультації щодо його основного функціоналу і можливостей. Допомагає Абоненту обрати тарифний план на сайті самообслуговування.

Крок 11:

У разі незадовільної роботи ПК Абонента (віруси, відсутність необхідного для налаштування ПЗ чи обладнання) протягом 7 хвилин – представник Учасника демонструється Абоненту працездатність послуги на тестовому ноутбуці представника Учасника.

У разі виникнення проблем при інсталяції – представник Учасника діє згідно п.2.7 цих Вимог.
   1. Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTН/xPON):

 • Алгоритм дій співпадає описаними в п. 2.5.4 із використанням оптичного кабелю та у відповідності до п. 2.7.
  1. Порядок підписання Абонентами сегменту В2С абонентських документів
 • В залежності від замовлених Абонентом Послуг і переліку Робіт з підключення, зазначених у електронній формі Наряду, відповідальна особа з боку Учасника для кожного Наряду, у суворій відповідності до форм наданих Замовником, оформлює паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник), і для Абонентів - фізичних осіб наступні абонентські документи:

 • Для послуги «Інтерактивне TV»: Заявку Абонента на отримання послуги «Інтерактивне TV» і абонентського пристрою STB (1 примірник), гарантійний талон на STB (1 примірник), Акт передавання STB (2 примірники), паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник).
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


 • Для послуги «Інтернет телефон»: Заявку Абонента на отримання послуги «Інтернет телефон» і абонентського пристрою SIP-телефону (1 примірник), гарантійний талон на SIP-телефон (1 примірник), Акт передавання SIP-телефону (2 примірники) , паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник).

 • Для послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія xDSL): Заявку абонента на отримання послуги «Інтернет від Укртелеком» і абонентського DSL-модему (1 примірник), гарантійний талон на DSL-модем (1 примірник), Акт передавання DSL-модему (2 примірники), паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник).

 • Для послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTx): Заявку абонента на отримання послуги «Інтернет від Укртелеком» і абонентського Wi-Fi-роутеру (1 примірник), гарантійний талон на Wi-Fi-роутер (1 примірник), Акт передавання Wi-Fi-роутеру (2 примірники), паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник).

 • Для послуги «Телефонія/ОТА»: Заявку (1 примірник), паперову форму Наряду на виконання Робіт з підключення (1 примірник).

 • При оформленні абонентських документів обов'язковими для заповнення є такі реквізити Абонента: Прізвище, Ім'я, По батькові; номер, серія паспорта; коли і ким виданий паспорт; ідентифікаційний номер Абонента з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
  Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
  номер особового рахунку Абонента (у разі наявності); інші дані передбачені формами абонентських документів та інформацією, зазначеною у електронній формі Наряду, отриманою від Замовника. В Акті передачі Абонентського обладнання і гарантійному талоні обов’язково мають бути вказані тип та серійний номер Абонентського обладнання, що передається Абоненту, та його вартість.

 • Відповідальна особа Учасника здійснює друк абонентських документів та передачу їх представнику Учасника з метою виконання останнім своїх обов’язків з виконання Робіт з підключення, визначених в п. 2.4 цих Вимог.

 • Абонентські документи, що потребують підпису уповноваженої особи ПАТ «Укртелеком» (наприклад, Договір про надання телекомунікаційних послуг, Додаткова угода щодо надання обладнання на умовах оренди за акційною вартістю, Договір про надання послуги Ethernet-підключення до мережі Інтернет та/або інші), оформлені та підписані з боку Замовника, представники Учасника зобов’язані отримати за місцем, визначеним Замовником в електронній формі Наряду на виконання Робіт з підключення.

 • Представник Учасника здійснює доставку комплекту абонентських документів на місце виконання Робіт з підключення за Нарядом, та передає такі документи на підпис Абоненту.

 • Перед підписанням Абонентом абонентських документів представник Учасника зобов’язаний перевірити щоб П.І.Б. і підпис Абонента в абонентських документах співпадав з підписом Абонента (уповноваженого представника Абонента) в документі, що посвідчує його особу.

 • За умови якщо Абонент (уповноважений представник Абонента) не пред’явив документ, що посвідчує його особу, представник Учасника не має права приймати підписані Абонентом документи, передавати Абонентське обладнання, виконувати Роботи з підключення за Нарядом, та зобов’язаний надати аргументовану відмову Абоненту, при відповідному запиті – в письмовій формі, з обов’язковою відміткою про таку відмову у Наряді.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Представник Учасника повинен знати
 • Обов’язки представника Учасника при виконанні Робіт підключенні абонентів сегменту B2B типовими схемами і за Нарядом
 • Обов’язки представника Учасника при виконанні Робіт підключенні абонентів сегменту B2С типовими схемами і за Нарядом
 • Діі представника Учасника при виконанні Робіт підключенні послуг абонентам сегменту B2С типовими схемами і за Нарядом.
 • Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» технологія xDSL на існуючій лінії Абонента : Крок 1: Проводить тестування
 • Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтерактивне TV» на існуючій лінії Абонента та на існуючій сервіс Інтернет від Укртелеком
 • Дії представника Учасника при підключенні послуги «ОТА/телефонія»
 • Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTВ)
 • Дії представника Учасника при підключенні послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTН/xPON)
 • Порядок підписання Абонентами сегменту В2С абонентських документів