Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка6/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Загальні дії представника Учасника у разі виникнення проблем при виконанні Робіт з підключення, які представник Учасника не може вирішити самостійно.
 • У разі виникнення проблем при виконанні Робіт з підключення, які представник Учасника не може вирішити самостійно, - представник Учасника повідомляє про такі проблеми відповідальну особу з боку Учасника (диспетчера), і в подальшому діє за інструкціями від такої особи.

 • У разі виявлення або підозри на пошкодження (пари в розподільчому кабелі від РК/КЯ до РШ/ /DSLAM, АТС, порту на комутаторі), відповідальна особа Учасника звертається до технічного підрозділу (станційно-лінійної дільниці) Замовника, одночасно повідомляє про кожен такий інцидент відповідальну особу від Замовника.
  Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.


 • Якщо пошкодження на стороні Замовника чи Абонента не можливо усунути за час перебування представник Учасника на місці виконання робіт, представник Учасника зобов’язаний попередити Абонента про інцидент, вибачитися і погодити із Абонентом інший час проведення Робіт з підключення, про що робить відповідну примітку у паперовій формі Наряду і сповіщає про це відповідальну особу Учасника і Замовника. Після усунення пошкоджень Замовник надає відповідну інформацію Учаснику.

 • Якщо пошкодження (пари в магістральному, розподільчому кабелі до РШ/порту на комутаторі/DSLAM/АТС) на стороні Замовника не виявлено, Учасник проводить тестування лінії на дільниці від кабельної пари на РК/КЯ до комутаційної розетки в приміщенні Абонента на наявність пошкоджень, та при їх виявленні, при погоджені із Замовником, виконує роботи по заміні/прокладанню абонентської лінії поза межами приміщення Абонента на тій ділянці на якій виявлено пошкодження (від РК або КЯ до приміщення Абонента) з використанням матеріалів рекомендованих у п. 2.1 цих Вимог.

 • Роботи з підключення для надання послуги «Інтернет від Укртелеком» (технологія FTTH/xPON) з будівництва нових розподільчих кабелів до 100 м. (рис.2 Типова схема надання послуг) виконуються відповідно до вимог Тимчасового керівництва з проектування мереж широкосмугового доступу на базі технології Fiber to the home (FTTН FTTH/xPON).

 • Інші вимоги до виконання Робіт з підключення вказані у КНД 45-189-2003, КНД 45-141-99, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» Державного комітету зв’язку та інформатизації України.
  Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

  1. Загальні вимоги до проведення уточнених оцінок (УО) можливості включення абонентів до мережі Замовника.
   1. При проведенні УО на існуючій інфраструктурі Замовника проводяться вишукування щодо можливості підключення абонентів до мережних ресурсів ПАТ « Укртелеком»:

 • розробка схем прокладання кабельних ліній

 • погодження траси прокладки кабелю/ кабельного вводу погоджується з власником будівлі/території

 • перевірка прямої оптичної видимості з об’єкта клієнта на об’єкти замовника

 • розрахунок висоти підвісу антени, для отримання прямої оптичної видимості

 • визначення GPS координат розміщення об’єктів РЕЗ

 • проведення за необхідності тестового включення для технологій WiFi

 • розробка схеми організації зв’язку, планів розміщення обладнання,

 • визначення обсягів робіт, що необхідно виконати, специфікації на матеріали

 • розрахунок вартості робіт відповідно до прайc-листа.
  Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
  Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

   1. В залежності від визначення технічних засобів та інших ресурсів виділяються такі основні види робіт з проведення УО:
 • на існуючій інфраструктурі Замовника;

 • визначення можливостей включення абонентів за допомогою РЕЗ;

 • визначення можливостей включення абонентів за допомогою будівництва ЛКС.
  1. Основні вимоги до прокладання кабелів при виконанні Робіт з підключення.
   1. Загальні вимоги.
 • Всі роботи з прокладання абонентських кабельних ліній повинні проводитись Учасником, дотримуючись норм побудови структурованих кабельних мереж та відповідати наступним стандартам:
 • ISO/IEC 11801. 2010. Структуровані кабельні системи.

 • EN 50174-1 друга редакція.: Інформаційні технології.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Структуровані кабельні системи.

 • ANSI/TIA/EIA-568-B. Стандарт телекомунікаційних кабельних систем комерційних об’єктів.
  Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.


 • ГБН В.2.2-34620942-002:2015.
 • Перед початком виконання робіт представники Учасника повинні погодити з Абонентом та іншими особами план проведення робіт і прокладання кабелю, виходячи з особливостей конструкції стін, стель, сходових проходів з використанням вимірювальної рулетки і аналізатору прихованої проводки, перевіряє трасу на предмет присутності електричної проводки. Для підключення Абонента використовуються заброньовані під даного Абонента порти / гнізда / роз'єми / пари в обладнанні Замовника. Технічні дані вказуються в Наряді на виконання робіт, переданому Учаснику. Використання технічних ресурсів не зазначених у Наряді не допускається.

 • При необхідності прокладки кабелю по внутрішньо-будинкових стояках слабих струмів і нішах житлових будинків, всередині приміщень, що належать третім особам, як і по фасаду будівлі, Учасник зобов'язаний погодити проведення таких робіт з уповноваженими представниками таких третіх осіб і іншими зацікавленими особами.
  Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
  При виконанні таких робіт представники Абонента зобов'язані слідувати вимогам, що пред'являються до прокладання кабелю нормативними документами експлуатуючих організацій.
  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


 • При монтажі кабелю необхідно дотримуватися наступних вимог: не допускати надмірний перегин кабелю, не допускати заломи і вигини, що ведуть до деформації елементів кабелю, не допускати здирів зовнішньої оболонки кабелю.
  Деформа́ція (від лат. deformatio - «спотворення») - зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
  У разі виявлення здирів переконатися, що внутрішні елементи кабелю не пошкоджені. У разі пошкодження внутрішніх елементів кабелю, провести заміну кабелю по всій довжини.

 • При виконанні робіт представник Учасника зобов'язаний дотримуватися чистоти і порядку, після закінчення робіт зобов'язаний прибрати за собою сміття, що утворилося в результаті проведених робіт.

 • Буріння отворів для введення абонентської лінії в приміщення Абонента здійснюють перфоратором з боку приміщення буром діаметром 10-8 мм, щоб уникнути відділення великих частин поверхні стіни в приміщенні.
  Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
  У разі відокремлення великих частин поверхні стіни – представник Учасника повинні усунути наслідки пошкодження, у разі неможливості виправити дефект в момент інсталяції - узгодити з Абонентом час усунення недоліків та повідомити про це відповідальну особу з боку Учасника і Замовника.

 • За результатами виконання робіт поза межами будівель та приміщення Абонента В2С та в межах приватного сектору Учасник повинен надати Замовнику загальну схему траси прокладання кабелю з обов’язковим погодженням (підпис) Абонентом частини Абонентського подовження.
   1. Траса абонентської кабельної лінії повинна відповідати таким основним вимогам:
 • Враховувати розташування в приміщеннях електричних і радіотрансляційних проводок;

 • Бути найкоротшою, прямолінійною, мати мінімальну кількість перетинань з іншими комунікаціями і з дотриманням відстаней до: мереж слабих струмів - не менше 100 мм, електропроводки - не менше 250 мм, до труб водопостачання, опалення та сантехніки - не менше 1 м.
  Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
  Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
  ;

 • Всередині будівель, якщо прокладка лінії відкрита, проходити по стінах на висоті не менше 2,3 м від підлоги і не менше 0,1 м. від стелі або, якщо прокладка прихована, по каналах закладних пристроїв прихованої проводки на будь-якій зручній висоті;

 • По зовнішніх стінах проходити під карнизами на висоті не менше 2,8 м. від землі;

 • На опорах, якщо немає іншої можливості, дозволяється при використанні існуючих опор Замовника. Забороняється використання опор повітряних ліній електропередач із сумісним підвішуванням проводів, крім випадків, коли це погоджено з власником опор та використовується повністю діелектричний (оптичний кабель) .
  Перекриття́ - горизонтальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє по висоті суміжні приміщення в будинку.
  Карни́з, ґзимс[Джерело?] (від грец. κορωνίς - закінчення, завершення, нім. gesims, англ. cornice, фр. corniche) - завершення стіни споруди у вигляді горизонтального профільованого поясу, верхня виступаюча частина стіни, що підтримує дах і оберігає стіну при стіканні води з даху.
  Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.


 • Проходити по місцях, доступних в будь-який час для обслуговування.
   1. Вимоги до прокладання абонентських кабельних ліній по стінах будинків:
 • Кожна абонентська лінія при підключенні за технологією FTTx повинна бути виконана одним відрізком кабелю. Зрощування кабелів не допускається.

 • При прокладанні кабелю по зовнішніх стінах необхідно використовувати кабель в оболонці з світлостійкого і водонепроникного поліетилену, призначеної для зовнішньої прокладки.
  Поліетиле́н (-СН2–СН2-)n - є карбоцепним полімером аліфатичного органічного вуглеводня олефінового ряду етилену. Термопластичний насичений полімерний вуглеводень; твердий, безколірний, жирний на дотик матеріал.


 • Прокладений по стінах кабель закріплюють скобами, які повинні розміщуватися:

   • на ділянках горизонтальної прокладки через кожні 300 мм;

   • на ділянках вертикальної прокладки через кожні 450 мм;

   • у разі зміни напряму по осі траси через кожні 100 мм від центру повороту в обидві сторони.

  • Кабелі, прокладені в місцях, які можуть бути схильні до механічних дій (під вікнами, водостічними трубами, за пожежними сходами і т.д.
   Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
   Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
   ) повинні бути захищені металевими жолобами або метало рукавом.

  • Кабель повинен щільно прилягати до стіни без хвилястості і перекручувань. Кабелі, що йдуть в одному напрямку, слід прокладати паралельно і впритул один до одного. При перетині трубопроводів газу, водопроводу або каналізації, кабель прокладається під ними у металевому жолобі або металорукаві.
   Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
   Водогі́н або водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.
   Телефонна і сигналізаційна проводки, прокладені впритул до стіни, перетинаються кабелем зверху.

  • На горизонтальних ділянках кабелі більшого діаметру розміщують зверху. Муфти прикріплюють скобами відповідних розмірів. У місцях розміщення муфт в стінах роблять поглиблення під муфти на таку глибину, щоб між стіною і кабелем біля муфти не було просвіту.

  • У разі перехрещення, кабелі більшої ємності повинні прилягати до стіни, а меншої огинати їх зверху або проходити під кабелем більшої ємності через поглиблення в стіні.

  • У разі перехрещення кабелів з електричними проводами, кабель повинен бути поміщений в пластмасову трубку.

  • Не допускається установка муфт під водостічними жолобами, при виході кабелю із землі, поряд з водостічними трубами, на маршах сходів.
   1. Вимоги до прокладання абонентських кабельних ліній в приміщенні Абонента:
  • Прокладка абонентської лінії в приміщенні, заведення лінії в приміщення, монтаж розеток, тощо виконуються за погодженням з Абонентом.

  • Уникати пробивати отвори через капітальні стіни, виняток становить введення кабелю в приміщення Абонента.

  • Через перегородки і дверні коробки кабель прокладається через отвори, просвердлені в кутах палітурок.
   Палітурка або оправа (англ. hardcover) - цупка, захисна обкладинка книжки, зазвичай виготовлена з покритого з матерією картону, коленкору, важкого паперу, та рідше зі шкіри, з'єднана за допомогою подвійних аркушів паперу (форзаців) з книжковим блоком.


  • Забороняється прокладання абонентської лінії по тимчасових стінових перегородках, наличникам дверей, по рамам вікон, а також установка абонентської розетки на плінтусі.

  • Забороняється заводити кабель абонентської лінії в стояк електропроводки.
  1. Основні етапи будівництва/реконструкції кабельних споруд.
   • отримання технічних умов, завдання на проектування;
    Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.


   • розробка проекту/трас прокладання/докладки телефонної каналізації, кабелю;

   • узгодження з замовником трас прокладки, проектів.

   • погодження робочих креслень з власниками комунікацій;
    Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.


   • забезпечення необхідних матеріалів, будівельної техніки, механізмів, інструментів, вимірювальних приборів для виконання робіт;

   • авторський нагляд за будівництвом;

   • оформлення виконавчої документації, актів виконаних робіт;

   • участь у роботі комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта за зверненням Замовника;

   • отримання дозвільних документів на початок будівництва, окремих видів робіт; документів, що засвідчують відповідність збудованого об’єкту проектній документації.

Форму завдання на проектування приведено в Таблиці №1

Таблиця №1


п/п

Перелік основних відомостей і вимог

Зміст основних відомостей і вимог

1. Загальна частина:

1.1.

Найменування об’єкту

Волоконно-оптична/мідна місцева лінія зв‘язку для мережі фіксованого зв’язку на територіях філій ПАТ «Укртелеком»

1.2.

Призначення об’єктів

Забезпечення каналами зв’язку мережі фіксованого зв’язку на територіях філій ПАТ «Укртелеком»

2. Технічні вимоги:

2.1.

Перелік основних робіт та вимог

1. Прокладка ВОК з закінченням на оптичних кінцевих пристроях (ODF).

3. Прокладку мідного кабелю з закінченням на кінцевому пристрої (бокс, плінт), який встановлюється в приміщеннях Замовника (за рахунок підрядної організації).

4. Розміщення запасів волоконно-оптичного кабелю (ВОК) /мідного кабелю (для ВОК 8-10м, для мідного кабелю 3-5м) на існуючих кабельростах в приміщеннях Замовника, а також передбачення можливості підключення інших Клієнтів у будівлі за рахунок розміщення запасів оптичного кабелю. 5. Погодження планів влаштування муфт та прокладки кабелів по територіях (будівлях) з власниками цих територій (будівель) та з Замовником.

6.Прокладання кабелю: • на позаміських ділянках – вздовж автомобільних шляхів з твердим покриттям безпосередньо в ґрунті на глибині 1,2 м.
  Передбачення в науці - футурологічний метод визначення, опису об'єктів, явищ фізичної реальності, соціальних процесів, які ще не існують на момент дослідження, але можуть з'явитися і бути виявленими та вивченими в майбутньому.
  Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
  ;

 • на міських ділянках – в кабельній каналізації;

 • облаштування кабельних вводів та прокладка по фасадам будівель згідно ТУ;

 • всередині приміщень та контейнерів базових станцій – у негорючій гофрованій трубці.

7. Розміщення з’єднувальних муфт:

 • на позаміських ділянках безпосередньо в ґрунті з влаштуванням захисного шару з піску та захистом залізобетонними плитами ;

 • на міських ділянках – у оглядових пристроях кабельної каналізації, з забезпеченням захисту від механічного пошкодження при доступі у колодязь обслуговуючого персоналу;
  Конте́йнер (англ. container) - багатооборотний засіб, призначений для зберігання або перевезення будь-чого. Може бути зроблений з різних матеріалів і мати різноманітні форми. На транспорті найбільше застосування отримали так звані універсальні контейнери.
  Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).


 • здійснювати прив’язку змонтованих муфт до координат GPS.

8.Установка контрольно-вимірювального пункту (КВП) по трасі проходження ВОК на позаміських ділянках з заземлення лінійної оболонки оптичного кабелю (ОК):

 • при монтажі муфт обов’язково з’єднувати оболонку кабелю по всій трасі проходження ВОК;
  Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.


 • у місцях встановлення КВП виконати гальванічний розрив оболонки ОК з виводом її через КВП та заземленням на лінійно-захисному заземленні (існуючий контур заземлення).

9.Виконання розділів з охорони праці, техніки безпеки, екологічної безпеки, пожежної охорони в процесі будівництва та експлуатації об’єкту згідно з діючими нормативними документами.
Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.


10. Прокладання на позаміських ділянках траси захисної поліетиленової стрічки шириною 80 мм з написом “Не копати! Нижче кабель ПАТ «Укртелеком», на глибині 0,6м.

11.Виконати в повному обсязі захист ВОЛЗ від небезпечних впливів згідно вимог КНД 45-141-99 «Керівництва щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку» та КНД 45-136-99 «Інструкції по захисту волоконно-оптичних ліній зв’язку від ударів блискавки та електромагнітних впливів».
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.


12.Надати замовнику всю необхідну проектну та виконавчу документацію на побудовану волоконно-оптичну/мідну лінію. Перелік виконавчої документації наведено в Таблицях №2-№4

2.2.

Заходи по збереженню навколишнього середовища

Згідно діючих норм та правил.

2.3.

Обсяги робіт, які покладені на Учасника, у випадку будівництва

Будівництво об’єкту “під ключ ”, а саме:

 • отримання ТУ від сторонніх операторів на підставі довіреності філій ПАТ «Укртелеком» за власний рахунок;

 • оплату послуги бронювання місця в каналі кабельної каналізації сторонніх операторів на підставі довіреності філій ПАТ «Укртелеком» за власний рахунок;
  Броня́, також па́нцир, па́нцер - захисний шар матеріалу з достатньо великою міцністю, в'язкістю і іншими механічними параметрами, який виконує функцію перешкоди від різного за силою й інтенсивністю впливу на об'єкт, оточений цим шаром.


 • отримання картограм на прокладання кабелю за власний рахунок;

 • розробка проекту на будівництво місцевої лінії зв‘язку;

 • оплату послуги доступу та використання місця в кабельній каналізації сторонніх операторів на підставі довіреності філій ПАТ «Укртелеком» за власний рахунок;

 • впровадження проекту у виробництво;

 • отримання дозволів на будівництво (в тому числі оплата послуги технагляду від сторонніх операторів на підставі довіреності на територіях філій ПАТ «Укртелеком» за власний рахунок);

 • будівництво лінійно-кабельних споруд до кінцевих пристроїв (ODF, бокси, плінти) включно;

 • Розміщення запасів волоконно-оптичного кабелю (ВОК) /мідного кабелю (для ВОК 8-10м, для мідного кабелю 3-5м) на існуючих кабельростах в приміщеннях Замовника, а також передбачення можливості підключення інших Клієнтів у будівлі за рахунок розміщення запасів оптичного кабелю;

 • проведення комплексу необхідних приймально-здавальних вимірювань та випробувань;

 • виготовлення виконавчої документації на збудовану місцеву лінію зв‘язку у відповідності з діючими нормами;

 • здача об’єкту в експлуатацію по актах виконаних робіт;

 • реєстрація проекту в ДАБК (якщо потрібно);

 • та інші роботи, передбачені проектом та діючими нормативними документами.

2.4.

Додаткові вимоги

Проект повинен включати всі погодження та відповідати вимогам технічних умов.


2.5.

Кількість примірників проектної документації

4 примірники

2.6.

Кількість примірників виконавчої документації.

3 примірники та рефлектограми вимірів оптичних загасань на двох довжинах хвилі в обох напрямках (в електронному вигляді або роздруковані).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • Загальні вимоги до проведення уточнених оцінок (УО) можливості включення абонентів до мережі Замовника.
 • В залежності від визначення технічних засобів та інших ресурсів виділяються такі основні види робіт з проведення УО
 • Основні вимоги до прокладання кабелів при виконанні Робіт з підключення. Загальні вимоги.
 • Траса абонентської кабельної лінії повинна відповідати таким основним вимогам
 • Вимоги до прокладання абонентських кабельних ліній по стінах будинків
 • Вимоги до прокладання абонентських кабельних ліній в приміщенні Абонента
 • Основні етапи будівництва/реконструкції кабельних споруд. отримання технічних умов