Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів

Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
Сторінка8/12
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.55 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Склад (опис) основних робіт з будівництва об’єктів РЕЗ на територіях філій ПАТ «Укртелеком»
  • Проведення попередніх проектних (інженерних) вишукувань з метою визначення можливих місць розміщення об’єктів РЕЗ у власників висотних споруд (будівель, башт, стовпів, опор та інше) і підключення до мереж електроживлення.

  • Отримання технічних умов (від імені Замовника) на будівництво об’єктів РЕЗ у власників висотних споруд (будівель, башт, стовпів, опор та інше) і приєднання до мереж електропостачання (для технічних умов на приєднання до мереж електропостачання - з компенсацією належної сплати за отримання технічних умов та інших платежів згідно вимог чинного законодавства України Замовником).
   Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


  • Погодження отриманих ТУ з Замовником.

  • Погодження попередніх проектних рішень з Замовником.

  • Розробка робочого проекту на будівництво об’єктів РЕЗ і погодження його у відповідних органах і з Замовником.

  • Виготовлення проектної документації (окремий проект по електропостачанню об’єкту) у разі приєднання та укладання договору на електропостачання з електропередавальною організацією (ліцензіатом).
   Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.


  • Укладення договорів щодо постачання електроенергії для об’єктів фіксованого зв'язку, передбачених чинним законодавством України;

  • Підготовка позицій РЕЗ а саме: обладнання приміщення; підведення і прокладання мереж електроживлення, приєднання до зовнішніх електричних мереж Власника;
   Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
   підготовка антенних позицій РРЛ, WiFi/WiMax і кабельної траси зв’язку; захисно-охоронні системи; системи пожежогасіння; виконання комплексу заходів по захисту від ураження струмом, кондиціювання)

  • Комплекс робіт по будівництву висотних споруд на землі (стовп, щогла), висотних споруд на даху існуючої споруди(щогла, антенна опора типу «монополь», трубостійки).
   Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.
   Оформлення комплекту виконавчої документації у відповідності до ЗТВ.
  1. Склад (опис) основних робіт з будівництва об’єктів інфраструктури телекомунікаційних мереж
 • Проведення проектно-вишукувальних робіт, розробка проектної документації на будівництво об’єктів фіксованого зв'язку;

 • здійснення заходів з проведення інженерних вишукувань (топографо-геодезичних, геологічних);
  Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.


 • здійснення функцій Замовника-забудовника (у випадках і порядку, визначених законодавством України);

 • проведення експертизи проектної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України;
  Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».


 • отримання технічних умов приєднання до мереж електропостачання з компенсацією належної сплати за отримання технічних умов та інших платежів згідно вимог чинного законодавства України Замовником, укладення договорів щодо постачання електроенергії для об’єктів фіксованого зв'язку, передбачених чинним законодавством України;

 • розробка проектної документації (окремий розділ з електропостачання об’єкта) у разі приєднання та укладання договору на електропостачання з електропередавальною організацією (ліцензіатом);

 • проведення будівельно-монтажних робіт;

 • проведення монтажу технологічного устаткування фіксованої мережі;

 • модернізація існуючих об’єктів фіксованого зв'язку;

 • демонтаж існуючих об’єктів фіксованого зв'язку;

 • комплекс робіт з переносу існуючих об’єктів фіксованого зв'язку.

 • вирішення питань попереднього узгодження з власниками будівель під будівництво об’єктів фіксованого зв'язку;
  Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.


 • одержання дозволів-погоджень, що супроводжують процес проектування та будівництва об’єктів фіксованого зв'язку;

 • забезпечення необхідних матеріалів, будівельної техніки, механізмів, інструментів, вимірювальних приборів для виконання робіт;

 • будівельно-монтажні роботи (будівництво вигородок приміщень з пристосуванням приміщення під об’єкт фіксованого зв’язку, підключення об’єкту до джерел електропостачання, прокладення та монтаж кабелю, монтаж обладнання, виконання пусконалагоджувальних робіт;

 • виконання комплексу електротехнічних вимірювань та підготовка усієї виконавчої документації;

 • участь у роботі комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта за зверненням Замовника;
   1. Контейнер для телекомунікаційного обладнання
    1. Загальні вимоги
  • Контейнер повинен бути влаштований і обладнаний з урахуванням вихідних даних, погоджених із замовником, , ДБН 423-Н.99-01 «Робочі креслення металевих конструкцій», ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження та впливи». Норми проектування, ДСТУ Б А.2.4- 4-2009 «Основні вимоги до проектування та робочої документації», ВБН В.2.2-33-2007 Проектування телекомунікацій. Споруди станційних місцевих телефонних мереж, ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист будівельних конструкцій від корозії (в частині металевих конструкцій)», СНиП 3.04.
   Коро́зія мета́лів - процес автоматично-хімічного руйнування металів і сплавів при їх взаємодії з зовнішнім середовищем: повітрям, водою, розчинами електролітів тощо. До основних видів корозії за її механізмом відносять хімічну, електрохімічну, а також біологічну.
   Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
   01-87, СНиП 3.04.03-85, ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад і зміст проектної документації на будівництво та даного документа. Повинен забезпечувати експлуатацію обладнання в умовах помірного клімату з температурою навколишнього середовища від -40 ° С до 50 ° С. Кліматичне виконання «У», категорія розміщення 1 по ГОСТ 15150-69.


  • Конструкція повинна бути розрахована на наступні кліматичні умови:

 • розрахункове значення снігового навантаження V району 1600Па;
  Сніг - це тверді опади у вигляді шестикутних пластинок чи призм з кристаликів льоду (сніжинок). Переважно випадає з шарувато-дощових хмар.
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
  Помірний кліматичний пояс - кліматичний пояс помірних широт Землі, приблизно між 40° і 65° північної широти і між 42° і 58° південної. Помірні кліматичні пояси займають приблизно 25 % усієї площі земної поверхні.
  Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.


 • нормативне значення вітрового навантаження III району 500Па;

 • нормативне значення лінійного навантаження від ожеледиці II району 16мм.
  О́желедь, ожеле́диця, ожеле́да - тонкий шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлиги при зниженні температури; також прозорий шар льоду, що утворюється внаслідок замерзання крапель мряки чи дощу на поверхні землі або предметів при температурі від 0 до -6 °C.


  • Конструкції відповідати вимогам, що пред'являються до будівельних конструкцій для будівель ступеня вогнестійкості IIIa. Не повинні містити матеріалів, що мають групу горючості нижче Г1 по ДБН В.256-56:2010, ДБН В.1.1-7-2002. В Залежності від замовлення Контейнер має постачатися в виконанні без тамбура, конструктив збірно-розбірний, та не розбірний.

  • Всі матеріали і комплектуючі повинні мати сертифікати відповідності «УкрСЕПРО» та українські сертифікати пожежної безпеки.
   Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
   Вогнесті́йкість - властивість матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд чинити опір дії вогню та високих температур, не піддаватися загорянню, не деформуватися, зберігати свої тримальні та захисні властивості.
   Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.


  • Внутрішні розміри, контейнерів не менше Д х Ш х В(мм ) **, зовнішні визначаються виробником

1) 3000 x 2300 x2500

2) 4000 x 2300 x 2500

3) 5000 x 2300 x 2500

**) Вказані типові розміри для Контейнерів які можливо транспортувати не розбираючи.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Алкогольні напої із інших ягід, фруктів, зернових культур або трав'янистих рослин в міжнародній торгівлі носять інші назви (наливки, настоянки, лікер, віскі, бренді, вермут, ром, та інші) і вином не вважаються.
В окремих випадках, відповідно до робочого проекту, розміри можуть відрізнятися від типових.


Максимальна допустима розподілене навантаження на підлогу: 1000 кг. на 600х600 мм.

Стіни - вітрове навантаження 120 км/ч. Дах - розподільне навантаження 0.15 т/м². Термін служби - 25 років. Гарантійний термін - 24 місяці після відвантаження з підприємства - виробника при дотриманні умов транспортування, зберігання і експлуатації.

  • У комплект поставки повинна входити документація:

- паспорт;

- паспорт на покупні вироби;

- інструкція з експлуатації;

- комплектувальні відомості;

- акт огляду прихованих робіт;

- копії сертифікатів відповідності «УкрСЕПРО» і сертифікатів пожежної безпеки на всі матеріали і комплектуючі.


    1. Технічні вимоги
  • Контейнер заводського виготовлення повинен бути виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда з двосхилим дахом в межах габариту для транспортування автомобільним і залізничним транспортом на відкритій платформі.
   В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
   Паралелепі́пед (від грец. παράλλος - паралельний і επιπεδον - площина) - призма, основою для якої є паралелограм.
   Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
   Заводське́ (з 1928 по 1962 рр. - Сталінка, з 1962 по 1977 рр. - с-ще Червонозаводське, з 1977 по 2016 - м. Червонозаводське) - місто районного значення в Лохвицькому районі. Заводське - місто над мальовничою Сулою.
   Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.


  • Контейнер повинен бути пофарбованим у світлі кольори з високим рівнем тепловіддачі і відбивної здатності, а також всі використовувані панелі повинні бути одного кольору в середині і зовні. В окремих випадках за умовою і погодженням (на вимогу орендодавця) зовнішня забарвлення може визначатися особливими умовами розміщення (камуфляж, маскування, тощо).

  • Всі використовувані фарби повинні бути стійкими до руйнувань, та впливів навколишнього середовища, а також пило відштовхуючими для зручності технологічного обслуговування.

  • Конструктивно повинен виконуватися каркасно-обшивним. Виготовлення та монтаж конструкцій каркасу виробляти зі сталевих прокатних і гнутих профілів у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-163: 2010 «Металеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу », ДСТУ Б В.2.6-193 діє до: 2013« Захист будівельних конструкцій від корозії »(в частині металевих конструкцій), СНиП III -18-75« Металеві конструкції ».
   Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.


  • Шви зварних елементів виконати відповідно до вимог ГОСТ 5264-80 і ГОСТ 11534-76 .. зварні шви повинні бути очищені від шлаку, не мати напливів, пропалів, тріщин в біля шовній зоні. Матеріали для зварювання застосовувати відповідно до ДБН В.2.6-163: 2010 крім розділів 15 * - 19 і ДСТУ Б В.2.6-194: 2013 частини розділів 15 * -19.

  • Всі внутрішні і зовнішні елементи металоконструкцій і опорної рами покрити грунтом ГФ 021, зовнішні елементи пофарбувати фарбою ПФ-115 в два шари відповідно до вказівок ДСТУ Б В.2.6-145: 2010 і ГОСТ 9.402-80.

  • Підлога контейнера повинна бути виконана з теплоізоляційних панелей з набиванням з поліуретану, мінеральної вати або іншого конструкційного матеріалу, покритого двома листами металу. Товщина утеплювача не повинна бути менше 100 мм. На підлогу укладається ЦСП (цементно-стружкова плита) товщиною не менше 24 мм.

  • На ЦСП укладається антистатичний лінолеум товщиною 3 мм світло-сірого кольору з використанням спеціального клею, який сертифікований для даного виду проклейки.
   Поліуретани - гетероланцюгові полімери, макромолекула яких містить незаміщену та/або заміщену уретанову групу - N(R)-C(O)O-, де R = Н, алкіл- , арил- або ацилрадикали.
   Ліно́леум (від лат. linum - «льон», «полотно» і oleum - «олія») - гнучке водонепроникне штучне полотно, щільний синтетичний рулонний матеріал для покриття підлоги і стін. Виробляється у вигляді рулонного полотна з натуральних компонентів або пластмас.
   Не допускається здуття лінолеуму і використання замість зварних швів накладних декоративних планок.


  • Для зняття статичної електрики з підлоги під лінолеум поперек, на відстані ¼ довжини від торцевих стін укладаються не менше 2-х мідних смуг товщиною 0,3-0,5 мм і шириною 20-60 мм. Кінці мідних смуг кріпляться до стіни на контактний роз'єм для з'єднання мідним провідником в жовто-зеленій ізоляції перетином не менше 6 мм2 на ГЗШ.
   Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).


  • Для основи контейнера - днища, провести антикорозійну обробку гідроізоляційної мастикою, в два шари.

  • Стіни і стеля виготовляються з теплоізоляційних панелей з набиванням із поліуретану, мінеральної вати або іншого конструкційного матеріалу, покритого двома листами металу не менше 0.8 мм, товщина стін повинна бути не менше 100 мм. Стіни повинні мати достатню міцність, для розміщення на них повітряних кондиціонерів, розподільних електричних щитів, кабельних вводів, кабельних лотків і дверей. Всі панелі стін і даху розробляються з урахуванням попередження потрапляння пилу, вологи або світла.

  • Стики між підлогою і стіною повинні бути закриті плінтусом (оцинкований металевий куточок 30х30 мм, товщиною 0,7 мм), який кріпиться до підлоги і стіни гвинтами - саморізами.

  • Дах Контейнеру виконати двосхилим і покрити оцинкованим листом. Листи оцинкованої покрівельної сталі повинні бути з'єднані подвійним лежачим фальцем з промазкою силіконовим герметиком.

  • Над вхідними дверима встановити козирок (1100х800 мм.). Козирок повинен мати скат 5% в короткому напрямку.

  • Зовнішні двері - металева утеплена, товщиною 80 мм., З двома сувальдними замками і ущільнювачем по периметру, засувкою з середини для закривання з середини, зовнішня обшивка товщиною 2 мм.
   Пери́метр (дав.-гр. περίμετρον - окружність, дав.-гр. περιμετρέο - вимірюю навколо) - сумарна довжина границь, які обмежують геометричну фігуру на площині. «Периметр» вживають як для позначення довжини границь фігури, так і для самих границь.
   Дверний отвір - 900 х 2000 мм., межа вогнестійкості не менше EI30. Внутрішні технологічні (грати орієнтовно 150х150мм) розміром 900 х 2000 мм.
   Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.


  • В погодженому з замовником місці в Контейнері передбачити отвір влаштування кабельного вводу. Кабельний ввод має бути обладнаною системою герметизації, надалі «Система», тип якої погоджений з Замовником

  • Система повинна забезпечити захист від таких небезпек, як вода, волога, пил, комахи, гризуни, вандалізм, пожежа і EMI.

  • Діагностика і технічне обслуговування системи повинні бути зведені до мінімуму. Система повинна бути сертифікована для застосування на телекомунікаційних об'єктах для всієї території України.
   Вандалі́зм - у буквальному сенсі слова: зловмисне руйнування або пошкодження культурно-історичних пам'ятників, інших матеріальних і культурних цінностей, приватних або суспільних об'єктів майна.
   Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
   Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.


  • Межа вогнестійкості системи, підтверджена пожежним сертифікатом України, 120 хвилин. Система повинна мати запас на перспективу прокладки кабелів.

  • Всі металеві елементи системи повинні бути заземлені.

  • Для введення силового кабелю Контейнер повинен бути обладнаний кабельним гермовводом типу PG. Місцезнаходження введення та кількість визначається Робочим проектом і узгоджується з Замовником. На час зберігання і транспортування всі отвори зовні повинні бути закриті заглушками.

  • З зовнішньої сторони під кабельним вводом встановити пластину заземлення розміром 200х50х5 мм для приєднання заземлювачів з розрахунку один заземлювач на один болт.

  • Рама контейнера і сам контейнер не менше ніж у двох місцях, по діагоналі, повинні бути з'єднані з контуром захисного заземлення. З'єднання виконують сталевою смугою 4 х 40 мм. звареної суцільним швом довжиною не менше 100 мм.

  • В Контейнері повинен встановлюватися кабельний лоток заводського виготовлення шириною не менше 300 мм., виконаний з оцинкованої, нержавіючої сталі або алюмінію.
   Зазе́млювач (рос. заземлитель; англ. earth electrode, ground electrode (US); нім. Erdelektrode f, Erder m) - провідна частина (провідник) або сукупність з'єднаних між собою провідних частин (провідників), що перебуває в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне струмопровідне середовище (наприклад бетон).
   Неіржа́вна (також нержавіюча, нержавка́, нержавійна або неіржавійна) сталь (також нержавійка, інокс) - стійка до корозії у атмосфері та агресивних середовищах сталь з вмістом хрому не менше 11,5% та малим вмістом вуглецю (0,03…0,20%).


  • Кріплення кабельних лотків до стін Контейнеру має витримувати точкове навантаження 80 кг. Кабельний лоток повинен бути закріплений на висоті 2100 мм. від підлоги.

  • Кабельний лоток кріпиться з інтервалом не рідше, ніж через 1200 мм. з використанням штатного кріплення відповідно до рекомендацій виробника.

  • Окремі частини Кабельного лотка у випадках відсутності гальванічного зв'язку між ними, повинні бути з'єднані між собою мідним дротом в жовто-зеленій ізоляції перетином не менше 16 мм ². Кабельний лоток обов'язково заземлюється приєднанням до ГЗШ.

  • Для входу-виходу і вносити-виносу обладнання контейнер повинен мати плоскі ступені зі сталевих рифлених або гладких листів з наплавленим рельєфом або ступені, виконані з трьох стрижнів діаметром не менше 18мм. і з кроком по висоті не більше 250 мм, відповідно до ОСТ 45.27-84 п. 2.1.4.

  • При необхідності контейнер укомплектовують майданчиком перед вхідними дверима 1500х1200 мм. з поручнем та сходовим маршем висотою 600 мм., підлога і сходинки майданчика повинні бути виконані арматурними гратами або просічно - витяжних листом.

  • Для забезпечення захисту контейнера і обслуговуючого персоналу в зимовий період, від падіння льоду з антенного споруди, контейнер повинен бути облаштований льодозахистом (замовляється окремо).

  • Льодозахист повинен бути виконана з гарячеоцинкованої сітки або металевого листа.

  • Льодозахист повинен захищати всю площу контейнера і сходи, витримувати не одноразове потрапляння льоду до повного або часткового руйнування.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • Склад (опис) основних робіт з будівництва об’єктів інфраструктури телекомунікаційних мереж
 • Контейнер для телекомунікаційного обладнання Загальні вимоги
 • Технічні вимоги Контейнер заводського