Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсних торгів гпу "Львівгазвидобування"

Скачати 405.81 Kb.

Конкурсних торгів гпу "Львівгазвидобування"
Скачати 405.81 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації18.05.2017
Розмір405.81 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ “Львівгазвидобування”
___________ Супрун В.А.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

11.12.2015 р. № 15 ЛГВ (Т)-1-090
ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
ДОКУМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ      1. - Устатковання для зважування та вимірювання промислове,
побутове та іншої призначеності (рулетки лотові)


Секретар К.К.Т. /______________/_______________


Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________
Відповідальний виконавець/______________/_______________


I. Загальні положення
1. Інформація про Замовника торгів 

Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

79026 м. Львів, вул. І.Рубчака, 27.2. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Супрун Віталій Анатолійович – голова комітету з конкурсних торгів, тел. (032) 234-35-11;

за довідками: технічні питання – Мельник Ростислав Іванович, головний метролог тел.: (032) 244-00-81.

щодо проведення процедури закупівлі – Гутів Ігор Васильович начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг, тел./факс:(032) 223-28-72.

е-mail: gutiv@lgv.com.ua.3. Інформація про предмет закупівлі 
Найменування предмета закупівлі

28.29.3. - Устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та іншої призначеності (метрштоки)

Вид предмета закупівлі

Рулетки лотові

Місце, кількість, обсяг поставки товарів

ГПУ «Львівгазвидобування», 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Рубчака, 27

Строк поставки товарів

Січень 2016 року, граничний термін постачання - протягом 10 днів після отримання заявки Покупця

Очікувана вартість закупівлі  

4 440,00 грн., з урахуванням ПДВ

4. Процедура закупівлі

електронні торги

5. Джерело фінансування

кошти підприємства

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель:

17.12.2015 року, 10:00 год. за київським часом

7. Дата, час початку подання пропозицій:

17.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом

8. Дата, час закінчення подання пропозицій:

23.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом

9. Крок аукціону:

100,00 грн.

II. Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

1. Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково надати наступні документи в електронному (сканованому) вигляді – Додаток 2, Додаток 3, уповноважуючий документ від виробника МТР або його офіційного представника або дилерські повноваження та Анкету контрагента, згідно Додатку 5.
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.


По закінченні етапу аукціону, на етапі кваліфікації Учасник з найнижчою запропонованою ціною повинен протягом 3 робочих днів надати оригінали документів, згідно з Додатками 1, 2, 3, 5,  та цінову пропозицію, що була запропонована в результаті аукціону, та визначена системою найменшою. У разі не надання повного пакету документів у зазначений термін, Замовник має право дискваліфікувати  Учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.*Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі 

Учасник електронних торгів повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, які встановлені Замовником.

Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 2 цієї документації.ІІІ. Укладання договору

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше ніж через 20 робочих днів, але не раніше ніж через 3 робочі дні з дати оприлюднення в системі електронних закупівель інформації про визначення переможця.

2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Проект договору про закупівлю визначений в Додатку 4 до цієї документації.

За результатами проведених торгів, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладання договору та які надаються у відділ безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а) статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

в) документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г) витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д) довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е) баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

ж) дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з) довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

і) довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к) довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л) довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м) довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;н) для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Додаток 1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
  1   2   3   4


Скачати 405.81 Kb.

  • ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
  • - Устатковання для зважування та вимірювання промислове