Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) При міт ка

Скачати 116.5 Kb.

Конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) При міт ка
Скачати 116.5 Kb.
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 116.5 Kb.
Тип КонкурсЗміни до Річного плану державних закупівель на 2014 рік

ДП «Укрметртестстандарт», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02568182


Предмет

закупівліКод КЕКВ (для бюджет

них коштів)


Джерело фінансуван-ня


Очікувана

вартість предмета закупівліПроцедура закупівлі


Орієнтовний

початок проведення процедури закупівлі


Підрозділ(и), (особа(и), яких планується залучити до підготовки документації

конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)


При-

міт-

ка

1

2

3

4

5

6

7

8

Реставрація міжкімнатних дверей 3 поверху корпусу 1 (поточний ремонт)
Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень 2014р.Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (25.29.1)

- балони незмінного тиску поршень-циліндр V=500мл; 1000 мл, з газовою сумішшю


Кошти підприємства
Відкриті торги

вересень 2014р.Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1)

- ноутбук;

- сканер штрихкодів;

-принтер для друку етикеток;

-системний блок з клавіатурою та маніпулятором;

- серверне обладнання;

- сховища NAS;

- принтер;

- багатофункціональний принтер;

- дисплей;

- сканери

Кошти підприємства
Відкриті торги

вересень 2014р.Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та телевізійних камер (26.30.4)

- комплект антен рупорних до 40 ГГц типу ETS-Lingren Model 3160

- опція автоматичної зміни поляризації антени типу HL046E


3210

Державний бюджет
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної призначенності (26.51.3)

- компаратор маси MSE6,6S-000-DM


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень 2014р.Прилади для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (26.51.4)

- змішувальні пристрої для двох сигналів за пунктом 5.4.2

- комплект приладдя для комутації радіочастотних сигналів (направлені відгалужувачі, атенюатори, радіочастотні кабелі, адаптери)

- набір обладнання для випробувань приладів з телекомунікаційними функціями

- вимірювач потужності, що споживається та параметрів мережі живлення

- Набір еквівалентів ламп

- пристрій зв’язку/розв’язки типу CDN M 432-3LN

- пристрій зв’язку/розв’язки типу CDN M 532

- опції для телекомунікаційного тестеру CMW500

- опція 11-3 для системи Profline 2130-400

- комплект пристроїв для калібрування типів INA 3425, MD200A, MD300, MD 103

- осцилограф з полосою пропускання не менше 2,5 ГГц

- комплект головок вимірювання потужності типів R&S NRP-Z24, NRP-Z55, NRP-Z86

- комплект для калібрування (в складі: шунти струму типу Fluke A40/ A40А; калібратор багатофункціональний типу Fluke 5522A)

- калібратор типу FLUKE 754

- аналізатор спектру до 20 ГГц типу FSH20


- калібратор Fluke 771;

- струмовимірювальні кліщі до 3000 А;

- регулятор напруги для КТГ -330;

- двоканальний мультиметр Mastertech MS 8040 ;

- міра відношення напруг Н4-100;

- аналізатор пакетних систем;

- осцилограф двухканальний;

- мультиметр Agilent 34461A

-міри електричного опору МС3080 з номінальним значенням 0,001 Ом, 0,01 Щм та 0,1 Ом


3210

Державний бюджет

Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (26.51.5)

- тепловізор

- аналізатор кисню

- тестер оптичних мереж типу JDSU ONT-606D

- газовий хроматограф типу Agilent 7890 з полум’яно-іонізаційним детектором та детектором електронного захвату та автоматичним пристроєм введення рівноважної парової фази
- вимірювач магнітної індукції Ш1-9;

Газоадсорбці́йна хроматогра́фія (англ. gas adsorption chromatography) - метод розділення і аналізу сумішей газо- або пароподібних речовин, оснований на їх різній адсорбції твердими адсорбентами.

Магні́тна інду́кція - векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою B } .

- вимірювач С.А. 42 з комплектом датчиків;

- прилад для контролю та заправки автомобільних кондиціонерів;

- поршневий вакуумметр СРВ5000;

- дегазатор для рідинного хроматографа Agilent 1200


3210

Державний бюджет

Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (26.51.6)

- випробувальна сфера діаметром 2м з комплектом еталонних джерел світла та вимірювальними приладами

- гоніофотометр

- набір світофільтрів

- комплект обладнання для випробування фізико-механічних характеристик корпусів електричних виробів

- установка перевірки циклічного напрацювання вимикачів (адаптивне керування різними видами вимикачів, напрацювання на відмову більш ніж 1 млн.

Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).

Вимірювальний прилад Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.

циклів) та проведення циклічних механічних випробувань (зворотно-поступальних, обертових, коливальних)

- установка для створення нормованого гальмуючого обертового моменту

- камера кліматична (робочий об’єм 2,0 м³);

Механі́чні випро́бування (англ. mechanical testing) - випробування, що проводяться для експериментального визначення кількісних та (чи) якісних механічних характеристик об'єкта випробувань або дослідження його напружено-деформованого стану.

- камера кліматична (робочий об’єм 0,4 м³);

- багатоканальні реєстратори температури

- камера сонячної радіації

- камера пилу з робочим об’ємом до 1,0 м³

- комплект для калібрування (у складі: універсальна калібрувальна станція типу 9155D; лазерний інтерферометр типу 9155D-575 для первинного калібрування датчиків вібрації для універсальної калібрувальної станції типу 9155 D)

- комплект для вимірювання вібрації

- цифровий вакуумметр

- комплект обладнання для вимірювання параметрів лазерного випромінювання

- комплект обладнання для вимірювання параметрів ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання
- стенд контролю встановлення кутів коліс легкових автомобілів;

Автомобіль Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

- вимірювальний щуп Heidenhain СТ6001 з пристроєм цифрової індикації ND280;

- генератор газових сумішей з блоком генерування озону Horiba АРМС 370


3210

Державний бюджет

Відкриті торги

липень-вересень 2014р.


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Термостати, маностати та інші прилади й апаратура для автоматичного регулювання чи контролювання (26.51.7)

- Апаратура відтворення реперних точок типу МТШ-90 в діапазоні від 0 ⁰С до 1084,62 ⁰С


- кліматична камера ТХВ-80 (або еквівалент);

- кліматична камера SH-CTH150R1;

- термостат Binder КВ 53


3210

Державний бюджет

Відкриті торги

липень 2014р.


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (27.11.5)

- система резервного живлення;

- стабілізований блок живлення RIGOL DP 832

Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Устатковання електричне, інше (зокрема електромагніти, електромагнітні зчеплення, муфти та гальма, електромагнітні підіймальні головки, пришвидшувачі заряжених частинок, генератори електричних сигналів), н.в.і.у. (27.90.4)

- генератор гармонійних сигналів з частотою не менше 43,5 ГГц

- генератор електростатичних розрядів типу NSG 438

- калібрувальний генератор імпульсів типу IGUU 2918 з комплектом приладдя та програмним забезпеченням3210

Державний бюджет
Відкриті торги

липень 2014р.Частини інших машин і устаткування загальної призначенності, н.в.і.у. (28.29.8)

- набір гир еталонних від 1 г до 10 кг класу Ф1 у футлярі;

- набір гир еталонних від 1 г до 10 кг класу Ф2 у деревяному футлярі

Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень 2014р.Автомобілі пасажирські (29.10.2)

- автомобіль


Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (58.29.1)

- системне програмне забезпечення;

- мережеве програмне забезпечення на носіях

Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.Програмне забезпечення як завантажні файли (58.29.3)

- програмне забезпечення послуга онлайн з антивірусного захисту та антиспам;

- прикладне програмне збезпечення як файл

Кошти підприємства
Відкриті торги

серпень-вересень 2014р.


Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _________________№_______________


Голова комітету з конкурсних торгів __________________ С.М. Сліпенко

Секретар комітету з конкурсних торгів __________________ Я.В. Ромасюк


Скачати 116.5 Kb.

2021