Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»

Скачати 37.95 Kb.

Конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»
Скачати 37.95 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір37.95 Kb.
ТипКонкурс

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З

23 березня 2017 року № 8

м. Вінниця


Про підсумки проведення обласного конкурсу

«Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»

серед студентів технікумів і коледжів

Вінницької області


З метою виявлення талановитих студентів, надання їм можливості самореалізації, підвищення зацікавленості студентів до вивчення економічних дисциплін, спонукання їх до творчого пошуку та самостійної роботи 14 березня 2017 року на базі Технологічно-промислового коледжу ВНАУ був проведений обласний конкурс «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» за звання кращого користувача бухгалтерською програмою «1С:Бухгалтерія 8» серед студентів коледжів і технікумів Вінницької області.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.
Талант Талант - високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.

В конкурсі взяли участь 11 студентів з 12 навчальних закладів: 1. Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ;
  Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 2. Вінницький коледж НУХТ;

 3. Вінницький технічний коледж;
  Технічний коледж Технічний коледж Національного університету „Львівська політехніка” - це відокремлений структурний підрозділ Національного університету "Львівська політехніка", який 1997 році увійшов до складу НУ «Львівська політехніка».


 4. Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ;

 5. Іллінецький державний аграрний коледж;

 6. Калинівський технологічний технікум;
  Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.


 7. Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

 8. Ладижинський коледж ВНАУ;

 9. Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж ВНАУ;

 10. Технологічно-промисловий коледж ВНАУ;

 11. Чернятинський коледж ВНАУ.

Підсумки конкурсу наступні:


1 місце:

Дмитришена Софія – студентка Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.


2 місце:

Бережок Роман – студент Вінницького технічного коледжу;

Шлінчук Анжеліка – студентка Вінницького коледжу НУХТ.

3 місце:

Велкова Діана – студентка Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту.

НАКАЗУЮ:


 1. Нагородити дипломами Ради директорів:

1.1 Студентів, які зайняли призові місця:

І ступеня: Дмитришену Софію – студентку Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

ІІ ступеня: Бережка Романа – студента Вінницького технічного коледжу;

Шлінчук Анжеліку – студентку Вінницького коледжу НУХТ.ІІІ ступеня: Велкову Діану – студентку Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту.

2. Нагородити грамотами Ради директорів:

2.1 Викладачів, студенти яких стали переможцями в конкурсі:

- Гіркову Олену Василівну – викладача Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
;

- Крисака Андрія Олексійовича – к.е.н., викладача Вінницького технічного коледжу;

- Бартельову Аллу Анатоліївну – викладача Вінницького коледжу НУХТ;

- Островську Ірину Юріївну – викладача Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту.3.  Нагородити подяками Ради директорів:

3.1 Голову оргкомітету – Будяка Руслана Володимировича – директора Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

Членів оргкомітету:

- Крисака Андрія Олексійовича – к.е.н., викладача Вінницького технічного коледжу;

- Островську Ірину Юріївну – викладача Вінницького кооперативного інституту;

- Бартельову Аллу Анатоліївну – викладача Вінницького коледжу НУХТ;

- Гіркову Олену Василівну – викладача Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

- Адамчук Наталю Борисівну - викладача Технологічно-промислового коледжу ВНАУ.

3.2 Голову журі:

- Бабій Любов Сергіївну – викладача Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Членів журі:

- Шульган Марію Ярославівну – викладача Чернятинського коледжу ВНАУ;

- Країло Галину Станіславівну  –   викладача   Калинівського технологічного технікуму.

4. Рекомендувати адміністрації навчальних закладів, студенти яких вибороли призові місця, нагородити грамотами викладачів, що їх готували.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

5. Адміністрації вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати здійснити матеріальне та моральне заохочення учасників, що зайняли призові місця.

6. Оголосити подяку за сприяння, підготовку, організацію, технічне забезпечення та допомогу у проведенні Конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» за звання кращого користувача бухгалтерською програмою «1С:Бухгалтерія 8» серед студентів коледжів і технікумів Вінницької області Технологічно-промисловому коледжу ВНАУ.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

7. Оголосити подяку усім учасникам, які взяли участь у Конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» за звання кращого користувача бухгалтерською програмою «1С:Бухгалтерія 8» коледжів і технікумів Вінницької області.

Голова Ради директорівколеджів і технікумів

Вінницької області О.С. Домінський


Скачати 37.95 Kb.