Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»

Скачати 120.1 Kb.

Конкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»
Скачати 120.1 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 15.05.2017
Розмір 120.1 Kb.
Тип Конкурс
  1   2

УКРАЇНА

МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
07.09.2012р. № 667

Про проведення I етапу

обласного конкурсу

«Мобільне навчання

у відкритому інформаційному

просторі»

На виконання наказу Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації № 496 від 04.09.2012р. «Про проведення обласного конкурсу « Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі», з метою виявлення та поширення перспективного педагогічного досвіду щодо впровадження дистанційних освітніх технологій у навчально-виховний процес


НАКАЗУЮ:


 1. Провести І етап (міський) обласного конкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі» з 01.10.2012 по 21.10.2012 року

 2. Ознайомитись з Умовами проведення конкурсу « Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»(додаток1)

 3. Затвердити склад міського журі (додаток2)

 4. Надати заявку на участь у І етапі конкурсу ( додаток 3 ) до 28.09.2012р на електронну адресу [email protected]

 5. Макіївському навчально –методичному центру (Савула А.І.)

  1. Надати методичну допомогу учасникам конкурсу

  2. Забезпечити якісну організацію та проведення конкурсу.

  3. Подати заявку на участь у ІІ етапі конкурсу до обласного оргкомітету на електронну адресу [email protected] до 31.10.2012 року

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора МНМЦ Савулу А.І.

Начальник управління освіти

Макіївської міської ради І.В. Лях

Місюк 6-44-75

Підготовлено:

Директор навчально-методичного центру управління освіти

_____________А.І. Савула
Методист навчально-методичного центру управління освіти

______________Г.В. Місюк


Погоджено:

Заступник начальника управління освіти

_____________Т.М.Пілюгіна
Спеціаліст І категорії, юрисконсульт управління освіти

_____________О.С.Мамтєєва


Надіслати:

до справи – 1

НМЦ - 1

навч. заклад – 68Додаток 1 до наказу

управління освіти і науки

№ ___ від «__» ____. 20__ року

Умови проведення

І етапу конкурсу

«Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»


 1. Загальні положення

 2. По введенню

1.1. Умови проведення І етапу конкурсу «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі» (далі Умови) визначають принципи та процедури проведення конкурсного відбору робіт для визначення переможців.

1.2. Провідною метою конкурсу є виявлення і поширення перспективного педагогічного досвіду щодо впровадження дистанційних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

1.3. Основні завдання конкурсу визначаються як: • підтримка творчих педагогів і методистів, які використовують у навчанні дистанційні освітні технології;

 • підвищення професійної компетентності педагогів;

 • підвищення інформаційної культури учасників освітнього процесу;

 • вдосконалення навчально-методичного супроводу освітнього процесу;

 • сприяння процесу інформатизації освіти.

1.4. Конкурс проводить управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (http://www.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

Донецька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Донецької області, розташована по вулиці Артема у Ворошиловському районі міста Донецька. З 13 червня 2014 року тимчасово розташовувалася в місті Маріуполі, а з 13 жовтня 2014 року у місті Краматорську.

osvita.donetsk.ua) спільно з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (http://ippo.dn.ua).

1.5. Для організації та проведення відповідних етапів конкурсу створюються організаційні комітети, а для оцінювання конкурсних робіт - журі.


2. Порядок і термін проведення конкурсу

2.1. Оголошення про конкурс доводиться до відома міських і районних відділів (управлінь) освіти, адміністрацій навчальних закладів системи загальної середньої освіти, методичних установ, громадськості через електронне інформаційне повідомлення, а також розміщується на сайтах управління освіти і науки (http://www.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

osvita.donetsk.ua) та Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://ippo.dn.ua).

2.2. Конкурс «Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі» проводиться в два етапи:

І етап (районний, міський) – 1.10.2012 - 21.10.2012 року.

ІІ етап (обласний) – 05.11.2012 - 11.12.2012 року.
3. Учасники та номінації конкурсу

3.1. До участі в конкурсі допускаються окремі автори, авторські колективи системи дошкільної, загальної середньої освіти.

3.2. Заявки на участь у ІІ етапі подаються міськими (районними) управліннями (відділами) освіти до Оргкомітету в електронному вигляді.
4. Оргкомітет конкурсу

4.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ і організацій, що проводять конкурс, працівників методичних служб, представників місцевих органів державної влади, педагогів-практиків.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

4.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації, проведення конкурсу.

4.3. Оргкомітет проводить організаційну роботу щодо підготовки і проведення конкурсу. Визначає і забезпечує порядок проведення конкурсу. Організовує нагородження переможців. Складає звіт про проведення конкурсу. Визначає кількісний та особистий склад учасників конкурсу на певних етапах.


5. Журі конкурсу

5.1. Журі формується з фахівців інформаційних технологій з числа наукових працівників академічних установ і вищих закладів освіти, учителів, методистів тощо.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Його очолює голова, який має одного або кількох заступників, решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

Кількість членів журі має бути не менше 5 осіб.

5.2. Голова журі: • бере участь у формуванні складу журі;

 • несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників конкурсу.

5.3. Журі конкурсу:

 • перевіряє і оцінює рівень конкурсних робіт відповідно до номінації;

 • готує подання для оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт;

 • залучає до роботи фахівців з відповідних предметних галузей.

  Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


6. Визначення переможців

6.1. Журі визначає переможців і надає в оргкомітет пропозиції щодо нагородження переможців.

6.2. Оргкомітет приймає рішення про нагородження на підставі висновків журі.

6.3. Управління освіти і науки затверджує та нагороджує переможців конкурсу.

7.Нагородження учасників конкурсу

7.1. Кількість переможців та призерів конкурсу визначається обласним оргкомітетом на підставі рекомендації журі.

7.2. Переможці та лауреати конкурсу: • відзначаються дипломами управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації;

 • отримують рекомендацію до використання в навчально-виховному процесі;

 • публікуються в електронному журналі «Золоті сторінки освіти».
 1. Загальні умови проведення конкурсу

  1. Конкурс проходить за номінаціями:

 • Вебінар;

 • Дистанційний курс.

  1. Вимоги до вебінарів, заявлених на конкурс:

   1. Цільова аудиторія конкурсних вебінарів: педагоги дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

    Електронний журнал Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.

    Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.   2. Триваліть: 45-60 хвилин;

   3. Тема: професійна педагогічна діяльність;

   4. Місце: сервер для проведення вебінарів Донецького обласного інституту дистанційного навчання.

    Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).  2. Вимоги до дистанційних курів, заявлених на конкурс:

   1. Цільова аудиторія конкурсних дистанційних курсів: учні старшої школи.

   2. Тема: поглиблення у вивченні навчальних предметів;

   3. Реалізація: Мова HTML або будь-яка платформа дистанційного навчання;

   4. Місце: http://meetings.isfond.org/.

9. Критерії оцінювання

9.1. Критерії оцінювання конкурсних вебінарів:


  • дотримання принципів дидактики;

  • педагогічний дизайн;

  • практична спрямованість;

  • педагогічна майстерність;

  • інтерактивність.

9.2. Критерії оцінювання дистанційних курсів:

 • самодостатність дистанційного курсу;

 • структурованість курсу;

 • педагогічний дизайн;

 • рівень тьюторингу;

 • оцінка ефективності навчання учнів;

 • інтерактивність;

 • програмна доступність матеріалів для користувача.

Додаток 2 до наказу

управління освіти і науки

№ ___ від «__» ___. 20__ року
Склад журі

щодо проведення І етапу обласного конкурсу

«Мобільне навчання у відкритому інформаційному просторі»


1.

Саєнко Н. В.

- головний спеціаліст відділу шкільних установ управління освіти

2.

Єремізіна Л.О.

- методист МНМЦ


3.

Місюк Г.В.

- методист МНМЦ


4.

Плигун М.О..

- методист МНМЦ


5.

Живченко Л.А.

- методист МНМЦ

.

Додаток 3 до наказу

управління освіти і науки№ ___ від «__» ___. 20__ року

  1   2


Скачати 120.1 Kb.

2021