Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа»

Скачати 151.5 Kb.

Конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа»
Скачати 151.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.06.2017
Розмір151.5 Kb.
ТипКонкурс
  1   2

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення

конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення

та конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа»

на 2013 рік


Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють та зареєстровані, як юридичні особи на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та проведення 14-го конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:

- людям з особливими потребами;

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
Ха́рків (заст. Харьків , лат. Zacharpolis) - місто на північному сході України на Слобожанщині, адміністративний центр Харківської області. Населення - 1 439 тис. осіб, площа міста - 350 км². Разом із прилеглими містами та районами формує Харківську агломерацію з людністю понад 2 млн осіб.

- багатодітним сім’ям, сім’ям, в яких виховуються діти –сироти та

діти з особливими потребами;

- одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку.

Напрямки та завдання соціального замовлення на 2013 рік:
1. Підтримка роботи клубів активного довголіття громадян похилого віку. Організація та проведення творчого фестивалю клубів.
2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.

2.1.Надання транспортної соціальної послуги для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно - рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.2.Створення служби супроводу для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно - рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.3. Надання послуг супроводу для інвалідів по зору та слуху.

2.4. Розробка механізму обміну квартир інвалідів-візочників з метою підвищення рівня доступності їх житла.
3. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.
4. Формування здорового способу життя в системі профілактики онкологічних (ракових) захворювань.

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

5. Подальший розвиток волонтерського руху.
Волонте́рство, або волонте́рська дія́льність (від фр. volontaire (доброволець) → лат. voluntarius → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір)) - добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність.

5.1. Організація та проведення загальноміських заходів за участю

волонтерів «ЄСМ». Підготовка та проведення 10 зльоту волонтерів

«ЄСМ».


5.2. Підготовка волонтерів для роботи в умовах хоспісу.

6. Інформування громадськості про розвиток ринку соціальних та соціально - медичних послуг міста Харкова.

6.1.Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа»

6.2. Видання соціальних інформаційних вісників.

6.3. Видання соціального паспорту міста Харкова.

6.4. Створення плану-схеми «Соціальна карта Харкова».

6.5.Виготовлення тактильної карти-схеми міста Харкова для інвалідів по зору.

6.6.Підвищення обізнаності територіальної громади про інвалідність.

6.7.Методичне і технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів для надання інформаційних послуг юридичного, соціального, організаційного характеру.
7. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, передового досвіду реалізації соціальної політики.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

7.1. Організація та проведення заходів (тренінгів, семінарів, круглих столів, тощо) стосовно охорони життя і здоров’я у виробничій та невиробничій сферах.

7.2. Організація та проведення навчально-рекреаційного табору для лідерів та активістів громадських організацій «Єдиної соціальної мережі».

8. Організація та проведення ярмарки соціальних проектів.


9. Інтеграція людей з інвалідністю в харківську територіальну громаду.

9.1.Організація та проведення тематичних акцій, конкурсів.

9.2.Організація та проведення міського фестивалю творчості людей з особливими потребами
10. Організація надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.
11. Організація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку соціальної реклами в м. Харкові.
12.Соціально-педагогічна і психологічна підтримка та консультативний супровід сімей, які виховують неповнолітніх дітей.

Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.
Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.

12.1. Телефон довіри для дітей, які опинились в складній життєвій ситуації.

12.2.Створення кризового центру для батьків, які мають неповнолітніх дітей, з метою попередження насильства в сім’ї.

ПРОПОЗИЦІЯ

НА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на 2013 рік

Аплікаційна форма
I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)

1.Напрямок соціального замовлення
2. Назва пропозиції

3.Назва організації, що подає пропозицію, та її юридичний статус
4.Адреса організації

5.Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з Управлінням
6.Відповідальний за виконання

соціального замовлення


7.Телефон, факс,

E-mail

8.web сторінка http//www

9.З якого часу є партнером «ЄСМ»
10.Які проекти виконувались

11.Кількість членів організації
12.Кількість працівників організації, задіяних в реалізації пропозиції
13.Кількість волонтерів

організації


14.Основні джерела фінансування
15.Банківські реквізити організації


Рахунок №_____________________

у ________________________банку

МФО____________організації ЗКПО_____________


16.Сторонні організації, залучені до реалізації проекту
Каталог: documents
documents -> Програма 5 вересня 2014 року, П’ятниця 09: 00-09: 50
documents -> Молодійська сільська рада глибоцького району, Чернівецької області
documents -> 3. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В. П.), Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання
documents -> Ubuntu Linux Для операційних систем родини Linux існує багато програм І систем для налаштування pppoE з'єднань. Ми зупинимось на консольній програмі, яка є в комплекті системи
  1   2


Скачати 151.5 Kb.