Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсу «від творчого вчителя до обдарованого учня»

Скачати 50.38 Kb.

Конкурсу «від творчого вчителя до обдарованого учня»
Скачати 50.38 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір50.38 Kb.
ТипКонкурсМАТЕРІАЛИ

ІІІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ

«ВІД ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ – ДО ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ»

Використання технології веб-квесту у навчально-виховному процесі

Модернізація освіти, що базується на нових інформаційних технологіях, припускає формування нових моделей навчальної діяльності, що використовують інформаційні і телекомунікаційні засоби навчання. І сучасна українська школа знаходиться в процесі пошуку оптимальних форм і методів навчання.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Формування нових моделей навчальної діяльності, з широким використанням інформаційних і телекомунікаційних засобів навчання є головною складовою модернізації освіти.


Цей процес неможливий без розвитку технологій освіти з використанням різних сервісів мережі Інтернет, і розповсюдження електронних освітніх ресурсів.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Як же сьогодні ми можемо використовувати в навчально-виховному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема, сервіси Інтернет? На жаль, найчастіше можна спостерігати пасивне сприйняття інформації, отриманої в Інтернеті, що приводить молодих людей до стереотипності мислення, викривленого світогляду, зниження навчальної мотивації.
Молодь Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
З таким ставленням Інтернет-ресурси стають базою для розвитку компетентності особистості, а універсальною шпаргалкою на всі випадки життя. Між тим інформаційні технології пропонують масу можливостей для спільної роботи учнів і вчителя.


Сучасна навчальна програма вимагає від учнів вміння працювати з інформацією, потік якої постійно зростає. Це вдається далеко не всім. Часто ми можемо бачити, що учні відчувають значні труднощі, не впевнені у своїх силах, не задоволені результатами своєї праці. Зрештою, це призводить до втрати інтересу при вивченні предметів як гуманітарного, так і природничого циклу.

Тому проблема збереження і розвитку навчальної мотивації школярів завжди була і буде актуальною. І нам, вчителям, треба підтримувати інтерес учнів, створювати такі умови, коли кожен учень включений у творчу діяльність, що сприяє не тільки продуктивності навчання, але і гуманізації освіти.

Сьогодні у всіх школах більшість учнів вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, що, звичайно, спрощує для них процес пошуку інформації, її обробки та надання в різних формах.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Тому використання в проектній діяльності учнів комп'ютера як інструменту творчої діяльності сприяє досягнення кількох цілей:


 • підвищення мотивації до самонавчання;
  Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).


 • формування нових компетенцій;

 • реалізація креативного потенціалу;

 • підвищення особистісної самооцінки;

 • розвиток незатребуваних в навчальному процесі особистісних якостей (наприклад, поетичні, музичні, художні здібності).

Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає
потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, я, як вчитель, прагну активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.

Під час вивчення теми «Пошук інформації в Інтернеті» або для зацікавлення новітніми технологіями можна використати інтерактивну навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає учням можливість знайти нове для себе – веб-квест.

Технологію освітніх веб-квестів відносять до проектної діяльності. Це світовий досвід, який стрімко впроваджується у навчально-виховний процес, зокрема й у школах України. Поширення веб-квесту відбувається протягом останніх п’яти років – такою є світова практика. В Україні така практика активно поширилася впродовж останніх двох років.

Розробником веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для веб-квестів:


 • Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.

 • Планування та проектування — розробка плану або проекту на основі заданих умов.

 • Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.

 • Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
  Цей термін має також інші значення. Докладніше - у статті Рецепт (значення).


 • Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.

 • Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.

 • Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.

 • Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій проблемі.

 • Оцінка — обґрунтування певної точки зору.
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


 • Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

 • Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

 • Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Цілі веб-квесту спрямовані на пошук інформації в Інтернеті: вчитель ставить завдання, а учні здійснюють пошук у мережі Інтернет – знаходять відповіді на запитання. Тобто, ми фактично привчаємо дітей правильно шукати інформацію у тих джерелах, які дійсно принесуть вірну інформацію саме з даної тематики, яка може бути різноманітною.

Веб-квест чітко структурований. Зі вступу учасник дізнається нову інформацію, яка його зацікавить та мотивуватиме до проходження завдань. Розділ «Завдання» має дати точне визначення того результату, який має досягти учень. Поетапна інструкція покликана розповісти, що саме учасники мають зробити для реалізації проекту. Останні розділи – це критерії оцінювання робіт та відповіді – підбиття підсумків проектної діяльності.

Учасникам веб-квесту пропонується проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються електронні ресурси мережі Інтернет.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.

Для веб-квесту може використовуватися будь-який освітній сайт або блог. Тобто, місце, яке є доступним для учнів.

Щоб забезпечити безпеку використання Інтернету, насамперед, учитель має вивчити той шлях, який пройде дитина, відшукати потрібну інформацію.

Це можуть бути як індивідуальні, так і групові заняття – своєрідне змагання: «хто набере більшу кількість балів». У веб-квесті кожна відповідь, кожен тур, приносить певну кількість балів. Згодом, за результатами, підбиваються підсумки: визначаються півфіналісти, фіналісти. Тобто, до кінця змагання можуть дійти лише найсильніші. А якщо набрані бали перетворюються в оцінку, то для деяких учнів це стимул до навчання. Головна умова – безпечний Інтернет.Кожний предмет містить теми, які учні можуть опановувати самостійно. І в цьому їм допоможе запропонований учителем веб-квест: ролі та запитання, які спонукатимуть дитину шукати інформацію з визначеної теми. Стане він у нагоді й під час вимушеного карантину: знаходячись вдома, діти зможуть збирати теоретичну інформацію.

При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.


Скачати 50.38 Kb.

 • Переказ
 • Самопізнання
 • Творче завдання
 • Детектив, головоломка, таємнича історія
 • Журналістське розслідування