Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Скачати 3.41 Mb.

Конспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Скачати 3.41 Mb.
Сторінка 1/14
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 3.41 Mb.
Тип Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Вахович, доктор економічних наук, професор

(підпис)

Луцького НТУ

Відповідальний за випуск: _____ Н.С. Вавдіюк, доктор економічних

(підпис)


наук, професор Луцького НТУ

Управління безпекою[Текст]: конспект лекцій для аспірантів У 67 галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання / уклад. Н.С. Вавдіюк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – 233 с.

Методичне видання містить курс лекцій, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни; рекомендовану літературу.

Призначене для аспірантів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

© Н.С.Вавдіюк, 2016

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….6

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ……………………………………………………………………..8
Тема 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ…………………………………………………………………..8

1.1. Сутність, предмет, мета та завдання безпеки банківської справи.8

1.2. Функції забезпечення безпеки банківської справи……………….12

1.3. Механізм гарантування безпеки банківської справи……………..17Перелік посилань………………………………………………………..19

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ………………………………………………………………....21

2.1. Класифікація негативних факторів впливу на стан безпеки банку……………………………………………………………………...21

2.2.Концептуальні основи побудови системи діагностики безпеки банку……………………………………………………………………...27

2.3. Методика діагностики безпеки банку…………………………….31Перелік посилань………………………………………………………..39

Тема 3. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БАНКУ………41

3.1. Правове забезпечення безпеки банку……………………………..41

3.2. Організаційне забезпечення безпеки банку………………………45

3.3. Стратегічне забезпечення безпеки банку………………………….51

Перелік посилань………………………………………………………..61

Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………63

4.1. Інформаційна безпека банку……………………………………….63

4.2. Політика інформаційної безпеки банку…………………………...67

4.3. Правове регулювання захисту банківської таємниці…………….72

4.4 Відповідальність за посягання на банківську таємницю…………75

Перелік посилань………………………………………………………..79

Тема 5. КАДРОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………...81

5.1. Поняття кадрової безпеки банку…………………………………..81

5.2. Відділ кадрів і його роль у забезпеченні кадрової безпеки банку.85

5.3. Зміст і завдання політики забезпечення кадрової безпеки банку..87

5.4. Управління конфліктами як напрям забезпечення кадрової безпеки банку…………………………………………………………….90

Перелік посилань

Тема 6. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ………………………………………………………………….100

6.1. Фінансова безпека та фінансові інтереси банку…………………100

6.2. Алгоритм стрес-тестування банку………………………………..103

6.3. Показники фінансової безпеки банку……………………………107

6.4. Механізм забезпечення фінансової безпеки банку……………..109

6.5. Ініціативи Базельського Комітету щодо подолання фінансової кризи…………………………………………………………………….118

Перелік посилань………………………………………………………120

ТЕМА 7. СИЛОВА БЕЗПЕКА БАНКУ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………..123

7.1. Поняття та основні завдання силової безпеки банку…………..123

7.2. Оцінка та рівні силової безпеки банку…………………………..127

7.3. Оцінка імовірнісних негативних факторів впливу у визначенні витрат на забезпечення безпеки банку……………………………….130Перелік посилань………………………………………………………137

Тема 8. РИНКОВА БЕЗПЕКА БАНКУ, НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………………………..138

8.1. Ринкова безпека банку: основні поняття, оцінка, стратегії забезпечення…………………………………………………………….138

8.2. Стратегічний аналіз і планування ринкової безпеки банку…….143

8.3. Конкурентна розвідка банку………………………………………148Перелік посилань……………………………………………………....156

МОДУЛЬ 2. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ……………………………..158

Тема 9. ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ, "ВІДМИВАННЯ" ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІКТИВНИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ……..158

9.1."Відмивання" грошей: сутність, основні етапи………………….158

9.2. FATF - Створення, склад, цілі, статус, організаційна структура.168

9.3. Членство у FATF…………………………..………………………171

9.4. Сорок рекомендацій FATF: загальні засади боротьби з відмиванням грошей у світовому масштабі…………………………..173


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для аспірантів

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

денної та заочної форм навчання

Луцьк, 2016

УДК 336.71(07)

У 67


До друку ________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ_____________ директор бібліотеки.

……………………. (підпис)

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № 10 від «19 » 05 2016 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № 10 від «11» 05 2016 р.
____Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи Луцького НТУ, протокол № 11 від « 07 » 05 2016 року.


Укладач: _______ Н.С. Вавдіюк, доктор економічних наук, професор

(підпис)


Луцького НТУ

Рецензент: ______І.М.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Скачати 3.41 Mb.

2021