Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Конспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Сторінка7/14
Дата конвертації19.03.2017
Розмір3.41 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Включення вказаних показників при розрахунку фінансової безпеки банку зумовлено значним впливом рівня фінансової безпеки держави на рівень фінансової безпеки фінансово-кредитних установ, адже, якщо загальнодержавні потреби не будуть забезпечені достатніми фінансовими ресурсами, не може йти мови і про фінансову безпеку кожного банку. Так, до зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку як окремого банку, так і банківської системи в цілому, відносять [2]:  • стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);

  • значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют (інфляція, дефляція);

  • відкритість (доступність) міжбанківського ринку;

  • рівень політичної та геополітичної стабільності;

  • стійкість фінансових ринків (у тому числі можливість протидіяти спекулятивним атакам);

  • зміни процентних ставок (наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо);

  • можливість знецінення майна, що перебуває як забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо);

  • волатильність цін на енергоресурси.

Таким чином, проблема виміру банківської безпеки на макрорівні набуває великої значущості і актуальності. Від адекватної оцінки наявного рівня банківської безпеки багато в чому залежать повнота, своєчасність і результативність управлінських заходів із попередження, запобігання і ліквідації наявних і потенційних негативних факторів банківської системи.

До внутрішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку банку, належить якість менеджменту, пов’язана з грамотним розподілом праці, правильною кредитною та дисконтною політикою банку, стратегією банку, ефективним банківським маркетингом, дотриманням існуючих економічних нормативів, установлених НБУ, та чинного законодавства тощо. Показники оцінки фінансової безпеки на мікрорівні поділимо за наступними групами (табл. 6.2):

1. показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку;

2. показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів;

3. показники, що характеризують якість активів;

4. показники оцінки рівня доходності ;

5. показники, засновані на оцінці рівня витрат.
Таблиця 6.2

Показники фінансової безпеки банку (на основі [18, с. 22, 19, с.186-197, 20, с. 368-369,383, 21, с. 99-100, 22, с.6])Найменування
показника

Алгоритм розрахунку
за балансом

Економічний зміст
показника визначає

Порогове значення

Показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку

1. Коефіцієнт надійностіСпіввідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк). Характеризує залежність від залучених коштів

Не менше 5 %

2. Коефіцієнт фінансового важеляСпіввідношення зобов’язань банку (З) і капіталу (К), розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку

У межах 1 : 20

3.Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталуРозкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків

Не менше 4 %

4.Коефіцієнт захищеності власного капіталуСпіввідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно)

×

5.Коефіцієнт захищеності дохідних активівде НАД — недохідні активи; ЗБ — збитки. Сигналізує про захист дохідних активів (Ад))(що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом

×

6.Коефіцієнт мультиплікатора капіталуСтупінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка)

12,0-15,0

7.Коефіцієнт маневруванняСпіввідношення власного капіталу-нетто до загального балансового капіталу (брутто)

50%

8.Співвідношення статутного капіталу до балансового капіталуЗанадто високе значення зазначеного коефіцієнта свідчить про фінансову залежність банку від зовнішніх джерел фінансування. Враховуючи дорожнечу цього ресурсу висока питома вага МБК може негативно вплинути на середню вартість ресурсної бази, а відповідно і на прибуток банку.

15-50%,

(за метод. В.С. Кромонова 30 %)


9.Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Рівень капіталу в структурі загальних пасивів

15-20%

Показники, що базуються на структурі зобов’язань (залучених коштів)

10.Коефіцієнт розвитку клієнтської базиКНПР- кошти на поточний рахунках клієнтів. Розвиток клієнтської бази і її частку у залучених та запозичених коштах

15 - 40 %

11.Коефіцієнт співвідношення депозитів строкових та депозитів до запитанняРесурсна база вважається більш стабільною, коли строкові депозити (ДС) перевищують депозити до запитання (ДЗ)

Більше 1

12.Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитів
Свідчить про фінансову залежність банку від зовнішніх джерел фінансування

Менше 20 %.

13.Коефіцієнт співвідношення капіталу та строкових депозитів
Яка частина депозитів захищена власним капіталом банку

15-20 %

Показники, що базуються на аналізі якості та структурі активів

14.Частка прострочених кредитів у кредитному портфеліПитома вага прострочених кредитів у загальній сумі кредитного портфеля. За більш детального аналізу необхідно проаналізувати середній термін прострочення платежів та структуру прострочених кредитів за термінами.

10%

15.Частка пролонгованих кредитів у кредитному портфелісклад пролонгованих кредитів за кількістю пролонгацій та за термінами пролонгації

10-15%

16. Вага проблемних кредитів у чистих активахПоказує частку проблемних (ПК) та пролонгованих (ПЛК) кредитів у структурі чистих активів

7-10 %

17.Покриття проблемної заборгованості власним капіталомХарактеризує, наскільки ризик за проблемними кредитами покривається розміром власного капіталу

не повинно перевищувати 50%

18. Коефіцієнт покриття проблемних кредитів створеними резервамиХарактеризує ступінь покриття проблемних кредитів в банку

більше 70 %

19. Максимальна «безпечна» сума кредитування дебентуроювиходячи з вартості фіксованих активів компанії за примусового продажу (активи ЗПП) плюс максимум половини вартості поточних активів компанії(Пактивів)

5 %[20]

Показники оцінки рівня доходності

20. Рентабельність банківських активівЕфективність роботи активів

1-4 %

21. Рентабельність доходівКількість отриманого прибутку з кожної гривні доходів

8-20 %

22. Дохідність 1 грн. активівДохідність 1 грн активів

14-22 %

23. Коефіцієнт ризиковості вкладеньРівень ефективності та ризикованості вкладень

10-18 %

24. Коефіцієнт дохідності активівЕфективність роботи дохідних активів

1-3 %

25. Відсоткова маржаСвідчить про ефективність роботи з підвідсотковими активами і зобов'язаннями. Рівень відсоткової маржі на одиницю активів покаже прибутковість 1-ї грн активів у частині різниці між ціною продажу і ціною придбання фінансових ресурсів.

4,5 %

різниця % розміщ. і залуч. 1,25 пункта26. Валова маржана одиницю сумарних балансових активів, згідно з Базельською угодою, вона має складати не менше 6,5%

6,5%

27. Операційна маржаМаржинальний дохід після покриття валовою маржею управлінських та господарських витрат. Згідно з Базельською угодою, рівень операційної маржі до сумарних активів має складати не менше 2 %

2%

28. Коефіцієнт покриття процентних витратПокриття процентних витрат процентними доходами

110—125 %

29. Коефіцієнт використання внутрішньобанківських резервівЕфективність використання внутрішньобанківських резервів

5—15 %

30. Коефіцієнт управління затратамиЯкість управління затратами банку

10—25 %

30. Коефіцієнт доходності капіталуДохідність 1 грн основного капіталу банку

1,2—1,7

31. Коефіцієнт ефективності управління спредом за основним капіталомВеличина доданої вартості та ефективність управління спредом

10—35 %

30. Коефіцієнт ефективності процентної політикиЕфективність процентної політики банку

6—8 %

31. Коефіцієнт ефективності використання внутрішньобанківських резервівМожливості використання внутрішньобанківських резервів

1—3 %

32. Частка дохідних активівХарактеризує питому вагу дохідних активів в структурі активів банку

0,75—0,85

33. Коефіцієнт дохідності активів на 1 грн. платних пасивівКількість дохідних активів на 1 грн платних пасивів (має пріоритет перед 32)

> 1,0

34. Коефіцієнт дохідності активів на 1 грн. власного капіталуВеличина дохідних активів на 1 грн власного капіталу

8—18 %

35. Коефіцієнт використання недохідних активівПріоритетність напрямів використання капіталу

0,5—2,0

36. Коефіцієнт співвідношення процентного і непроцентного чистого доходуСпіввідношення процентного і непроцентного чистого доходу

48—67 %

Показники, засновані на оцінці рівня витрат

37. Коефіцієнт дієздатності банкуЗагальна дієздатність банку

< 1,0

38. Коефіцієнт стійкостіПрогнозний інструмент оцінки стійкості банку

< 0,95

39. Коефіцієнт розміщення платних пасивівРозміщення платних пасивів у дохідні активи

max 1,2

40. Частка процентних витрат у процентних доходахПитома вага процентних витрат у процентних доходах банку

< 0,8

41. Коефіцієнт непроцентних витрат на 1 грн. активівГраничний рівень непроцентних витрат на 1 грн активів

1—4 %

42. Коефіцієнт покриття непроцентних витрат непроцентними доходамиРівень покриття непроцентних витрат непроцентними доходами

> 0,5

43. Коефіцієнт збалансованості активної і пасивної політики банкуЗбалансованість активної і пасивної політики банку

> 1,0 (критичне значення < 0,8)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14  • 12.Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитів