Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для магістрантів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт І

Скачати 3.3 Mb.

Конспект лекцій для магістрантів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт І
Скачати 3.3 Mb.
Сторінка 1/18
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 3.3 Mb.
Тип Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Рецензент: В. Шваб’юк, кандидат технічних наук, (підпис) доцент Луцького НТУ.
Відповідальний за випуск: І. Мурований, кандидат технічних

(підпис) наук, доцент Луцького НТУ.

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ): конспект лекцій для магістрантів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт і 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) денної і заочної форм навчання / В. Кищун. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. – 196 с.


Викладений лекційний курс дисципліни “Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ)”. У кінці кожної теми наведені питання для самоперевірки.

Конспект призначений для магістрантів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт і 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). Він буде також цікавим автомобільним дилерам і дистриб’юторам, спеціалістам, які працюють на станціях технічного обслуговування.© В. Кищун, 2016

ЗМІСТ

ВСТУП 6


ТЕМА1. ВИРОБНИЦТВО, СТРУКТУРА, ПАРК АВТОМОБІЛІВ

СВІТУ ТА УКРАЇНИ 8    1. Світове виробництво легкових автомобілів 8

1.2 Автомобільні об’єднання і альянси та критерії їх

функціонування.. 10

1.3 Виробництво легкових автомобілів в Україні 15

1.4 Класифікація легкових автомобілів 16

1.5 Продаж легкових автомобілів у світі. Світовий парк 19

1.6 Парк і продаж легкових автомобілів в Україні 24

ТЕМА 2. ІНФРАСТРУКТУРА ДОРОЖНІХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 32

2.1 Поняття інфраструктури ДТЗ та соціально-економічна

ефективність автомобіля 32

2.2 Цілі інфраструктури 34

2.3 Система забезпечення запасними частинами 36

2.4 Система підтримання та відновлення роботоздатності

автомобіля.. 37

2.5 Вимоги до системи забезпечення технічної експлуатації

автомобілів 38

2.6 Вимоги до системи використання автомобіля 39

2.7 Вимоги до системи забезпечення безпеки руху й усунення

шкідливих наслідків автомобіля 40

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 42

3.1 Система торгівлі автомобілями. Дистриб’ютор і дилер 42

3.2 Організація роботи дилера 44

3.3 Схема технологічного процесу обслуговування в автоцентрі 47

3.4 Оформлення автосалону і вимоги до персоналу 48

3.5 Придбання автомобіля за кордоном 51

3.5.1 Документи, що підтверджують правомірність володіння

і користування транспортними засобами 51

3.5.2 Класифікація автомобілів за товарними групами 51

3.5.3 Ввезення транспортних засобів на територію України………..52

3.5.4 Митне оформлення автомобіля і митні платежі………………..54

3.6 Купівля автомобіля на території України. Правила торгівлі

транспортними засобами 55

3.6.1 Загальні положення “Правил роздрібної торгівлі

транспортними засобами і номерними агрегатами”……………………….56

3.6.2 Торгівля новими транспортними засобами і номерними

агрегатами 58

3.6.3 Комісійна торгівля транспортними засобами і

номерними агрегатами 60

3.6.4 Торгівля скупленими транспортними засобами і

номерними агрегатами 61

ТЕМА 4. АВТОСЕРВІС – ВАЖЛИВА СИСТЕМА

ІНФРАСТРУКТУРИ ДТЗ 62

4.1 Поняття автосервісу 62

4.2 Закон підвищення потреб 62

4.3 Продукція автосервісу та процес задоволення потреб 64

4.4 Послуги автосервісу та перелік робіт, які надає СТО 65

4.5 Класифікація та перелік обладнання для СТО 68

4.6 Набір обладнання для невеликої майстерні та умови організації автомобільного сервісу 69

4.7 Набір обладнання для лінії інструментального контролю 70

4.8 Автосервіс в Україні у другій половині минулого століття 72

4.9 Перспективи розвитку вітчизняного автосервісу . 74

4.10 Спеціалізація і поділ підприємств автосервісу. 75

4.11 Автосервіс за кордоном.......... 78

4.11.1 Концепція розвитку та організація автосервісу

далекого зарубіжжя............................. 78

4.11.2 Організація фірмового обслуговування. 80

ТЕМА 5. ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 82

5.1 Необхідність зберігання автомобілів 82

5.2 Класифікація місць зберігання 82

5.3 Зберігання транспортних засобів на відкритих стоянках 83    1. Зберігання транспортних засобів у закритих приміщеннях. 86

5.4.1 Класифікація гаражів. 86

5.4.2 Немеханізовані автомобільні стоянки 87

5.4.3 Напівмеханізовані і механізовані стоянки 88


    1. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках

(витяги) 90

ТЕМА 6. УТИЛІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ 92

6.1. Необхідність утилізації. Життєвий цикл автомобіля 92

6.2 Суть і технологія утилізації 93

6.3 Проблема утилізації автомобілів в Україні 95

6.4 Економічний аспект утилізації 96

ТЕМА 7. АВТОМОБІЛЬНИЙ РИНОК 102

7.1 Ємність та прогнозування ринку автомобілів. 102    1. Ємність ринку запасних частин і матеріалів 104

7.3 Визначення ємності ринку автомобільних послуг 105

7.4 Сегментація ринку. 107

7.4.1 Сегментація ринку за ознаками споживачів 108

7.4.2 Сегментація ринку за ознаками товарів, послуг та

підприємств-надавачів послуг 111

7.5 Аналіз та застосування результатів сегментації ринку 113

7.6 Вибір цільових сегментів ринку 115

7.6.1 Масовий маркетинг 115

7.6.2 Диференційований маркетинг 116

7.6.3 Цільовий маркетинг 117

7.7 Позиціювання товару на ринку 118

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

АВТОМОБІЛЬНИХ ДИЛЕРІВ 121

8.1 Товар як складова комплексу маркетингу 121

8.2 Маркетингова товарна політика автомобільних дилерів 123

8.3 Поняття про конкурентоспроможність товару 124

8.4 Якість легкового автомобіля. 126

8.5 Випробування автомобілів як метод оцінки показників якості. 130

8.6 Споживчі випробування легкових автомобілів. 133

8.6.1 Тест-драйви 133

8.6.2 Дорожні випробування 135

8.6.3 Ресурсні випробування. 140

Міністерство освіти і науки України

ІНФРАСТРУКТУРА ТА РИНОК ДОРОЖНІХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ДТЗ)

Конспект лекцій для магістрантів спеціальностей

274 Автомобільний транспорт і

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

денної і заочної форм навчання


Луцьк 2016
УДК 629.33:658.8 (76)

ББК 39.33:65.290-2я73
До друку __________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ. (підпис)

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ___________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено науково-методичною радою Луцького національного технічного університету, протокол № __від __.__.2016 р.

Рекомендовано до видання науково-методичною радою машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету, протокол №4 від 13.12.2016 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій, протокол №6 від 09.12.2016 р.
Укладач: В. Кищун, кандидат економічних наук, (підпис) доцент Луцького НТУ.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Скачати 3.3 Mb.

2021