Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 0501020 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання Луцьк рвв луцького нту

Скачати 449.96 Kb.

Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0501020 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання Луцьк рвв луцького нту
Скачати 449.96 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації22.03.2017
Розмір449.96 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Архітектура комп’ютерів
Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки

6.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
0501020 «Комп’ютерна інженерія»

усіх форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2015

УДК 004.2(07)

ББК 32.973.2-02я7

А 87
До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » 2015 року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою ФКНІТ Луцького НТУ,

протокол № від « » 2015 року

Голова навчально-методичної ради ФКНІТ ____________________

(підпис)


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ, протокол № від « » 2015 року.

Укладачі: _______________ Н.В.Багнюк, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)
_______________ Н.А.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Христинець, асистент Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ П.А.Пех, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ (підпис)


Відповідальний

за випуск:

_____________ П.А.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Пех, зав.кафедри КІ, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

(підпис)


А 87 Архітектура комп’ютерів [Текст] : конспект лекцій (частина 2) для студентів напряму підготовки 6.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
050102 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання/ уклад. Н.А.Христинець – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 40 с.

Конспект лекцій охоплює тематику курсу другого змістовного модуля згідно календарно-тематичного плану з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» та призначений для узагальнення знань з даної дисципліни .

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання.

УДК 004.2(07)

ББК 32.973.2-02я7

А 87

Зміст


Зміст 4

Лекція №1. Структура мікропроцесорного пристрою. Архітектурні особливості мікропроцесорів. Типова архітектура універсального МП. 5

Лекція №2. Основні операції процесора 16

Лекція №3: Процесор комп’ютера з простою системою команд. Вимоги до процесора комп’ютера з простою системою команд 18

Лекція №4. Виконання команд в процесорі комп’ютера з простою системою команд. 23

Лекція №5: Суперконвеєрні процесори. 27

Лекція №6 Суперскалярні процесори 28

Лекція №7 Процесор векторного комп’ютера 30

Лекція №8 Функції арифметико-логічного пристрою.

Суперскалярність - архітектура обчислювального ядра, що використовує кілька декодерів команд, які можуть навантажувати роботою декілька виконавчих блоків. Планування виконання потоку команд є динамічним і здійснюється самим обчислювальним ядром.
Арифметико-логічний пристрій (АЛП) (англ. Arithmetic Logic Unit, ALU) - блок процесора, що служить для виконання арифметичних та логічних перетворень над даними, що іменуються операндами. Цей пристрій є фундаментальною частиною будь-якого обчислювача, навіть найпростіші мікроконтролери мають його в складі свого ядра.
34

Лекція №9 Способи обробки даних в арифметико-логічних пристроях.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
36

37

Лекція №10 Елементарні операції арифметико-логічного пристрою. 38Список рекомендованої літератури 40

  1   2   3   4   5   6


Скачати 449.96 Kb.

  • ________________
  • ________________ д
  • Архітектура комп’ютерів
  • Суперскалярні