Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»

Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Сторінка20/20
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.42 Mb.
ТипКонспект
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ДЛЯ НОТАТОК

І 74

Інформаційні системи та технології [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» усіх форм навчання/ уклад. В.М. Мельник. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 168 с.
Комп’ютерний набір
С.В. Гринюк

Редактор
С.В. Гринюк
(представник РВВ Луцького НТУ, інший фахівець)


Підп. до друку 2016р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ___ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20  • І 74 Інформаційні системи та технології