Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»

Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Сторінка6/20
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.42 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Форматування абзаців

Форматування тексту зазвичай починають із форматування абзацу. Абзац — це будь-який фрагмент документа, за яким розміщується маркер кінця абзацу ¶. Абзац вводять за допомогою клавіші Enter.


Форматування абзаців передбачає:

 • вирівнювання абзаців;

 • задавання відступів;

 • установлення інтервалів між рядками й абзацами;

 • контроль “висячих” рядків; форматування табуляцією та ін.

Заздалегідь виділені абзаци форматують за допомогою команди Розмітка сторінки – Абзац, що активізує однойменне вікно з двома вкладками Відступи та інтервали та Розташування на сторінці (Рис. 2.12).

Рис. 2.12
Форматування списків

Список – це послідовність абзаців, пронумерованих або позначених будь-яким символом-маркером.

У Word є такі типи списків: списки з нумерацією, списки з позначенням та комбіновані списки. Якщо до списку з позначками додати новий елемент, то він автоматично позначається відповідним символом, а у випадку додавання або вилучення елемента з нумерованого списку, його номер автоматично корегується.

Упорядковану інформацію часто зручно представляти у вигляді списків. Word підтримує два види списків – марковані списки, у яких кожен пункт позначається однаковим маркером, і нумеровані списки, де пункти послідовно нумеруються.

Для створення списку, курсор установлюють у визначене місце документа й активізують за за допомогою команди Главная - Абзац: - Маркеры - Нумерация

Далі вводять потрібний текст списку, натискуть на клавішу Enter, після чого на наступному рядку документа автоматично з'являється маркер списку (тобто створюється наступний елемент списку) і т. д. Для припинення автоматичного створення списку треба знову активізувати кнопку Маркеры або Нумерация чи двічі натиснути на клавішу Enter .

Для вставлення нового елемента в середину існуючого списку курсор установлюють у кінець попереднього елемента і натискують на клавішу Enter Для вилучення елемента його спочатку виділяють і натискують на клавішу Del, внаслідок чого виділений елемент вилучається, а всі інші перенумеровуються. Для форматування маркерів існуючого списку його виділяють, активізують командою Главная - Абзац: - Маркеры - Нумерация і вибирають відповідний маркер із запропонованого переліку. Після активізації кнопки Изменить у вікні, що з'являється на екрані дисплея, можна змінити розмір та вид шрифту (кнопка Шрифт) і в таблиці символів вибрати інший маркер (кнопка Маркер).


Питання до лекції № 2


 1. Як помітити слово?

 2. Як помітити речення?

 3. Як помітити абзац?

 4. Як помітити весь текст?

 5. Як встановити параметри сторінки?

 6. Як змінити тип шрифту, його розмір, колір, зображення?

 7. Як створити нестандартне підкреслювання слів?

 8. Як створити анімацію слів?

 9. Як створити розріджений інтервал для букв слів?

 10. Як зробити попередній перегляд документу ?

 11. Як форматувати абзац?

 12. Як взяти абзац в нестандартну рамку?

 13. Як взяти фрагмент тексту в нестандартну рамку?

 14. Як скопіювати фрагмент тексту?

 15. Як перемістити фрагмент тексту?

Лекція №3. Вставка об’єктів у текстовий документ засобами MS Word 2007.
План

 1. Вставка спеціальних символів.

 2. Створення колонтитулів, нумерація сторінок та табуляція.

 3. Робота з розділіми та сторінками документу в МS Word 2007.

 4. Автоматичне укладання змісту засобами MS Word 2007.

 5. Друкування документа.
 1. Вставка спеціальних символів.

Часто в текст доводиться вставляти символи, яких немає на клавіатурі.

Спеціальні символи – це нестандартний набір символів, яких немає на клавіатурі (літери грецького алфавіту, знак авторського права та інше).

Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.
Гре́цька абе́тка (грец. Ελληνικό αλφάβητο) - абетка, що використовується в грецькій мові для писемності з 9 сторіччя до н. е. Найперша абетка у вузькому сенсі, на її основі створено латинську та кириличну абетки.

Для цього викликається пункт меню Вставка→Символ для відкриття діалогового вікна Символ (рис. 3.1). Вкладка Символы дозволяє вставити символи: необхідно мишкою вибрати потрібний символ, а натиснути на кнопку Вставить та потім – накнопку Закрыть. Вкладка Специальные символы дозволяє вставити спеціальні символи.

За допомогою списку Шрифт можна вибрати потрібну групу символів. Також є можливість присвоювати символи комбінації клавіш. Таким чином, їх можна вставляти набагато швидше.

Щоб присвоїти символу потрібну комбінацію клавіш, необхідно:


 1. Вибрати команду Вставка→Символ та відкрити вкладку символи.

 2. Клацнути на потрібному символі. Якщо символу вже призначена комбінація клавіш, то їх опис з’явиться у правому нижньому куті діалогового вікна біля напису Клавиша.

 3. Якщо комбінація клавіш не присвоєна символу, то необхідно натиснути кнопку Клавиша, щоб відкрити діалогове вікно Настройка клавиатуры.
  Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.


 4. Натиснути клавіші Alt N, щоб встановити курсор у текстове поле Новое сочетание клавиш.

 5. Вибрати комбінацію клавіш, яку хочете присвоїти символу.Рис. 3.1 Вікно вставки символів

2. Створення колонтитулів, нумерація сторінок та табуляція.Колонтитул це текст та/або рисунок, який друкується знизу або зверху кожної сторінки документа. В залежності від місця розташування (на верхньому або на нижньому полі сторінки) колонтитули бувають верхніми та нижніми. Можна також утворювати різні колонтитули для парних та непарних сторінок, розділів документа. Для утворення колонтитулу необхідно вибрати команду Колонтитулы у меню Вставка. На панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Верхний/нижний колонтитулы для переходу в область верхнього або нижнього колонтитулу.


Щоб вставити

Дія

Текст

Ввести текст в обмежену пунктиром область колонтитулу

Номери сторінок

Натиснути кнопку — «Номер страницы»

Поточну дату

Натиснути кнопку — «Дата»

Поточний час

Натиснути кнопку — «Время»


Позиціювання колонтитулів

Позиціювання колонтитулу по горизонталі. Вибрати верхній (нижній) колонтитул та потрібний спосіб вирівнювання на панелі форматування (По левому краю, По центру, По правому краю, По ширине).

Позиціювання колонтитулу по вертикалі. Виконати Вставка/Колонтитулы. Вибрати верхній або нижній колонтитул, натиснути кнопку Параметры страницы. Вибрати вкладку Поля. В групі От края до колонтитула вказати відстань від краю сторінки до верхнього краю верхнього колонтитулу в полі Верхнего або до нижнього краю нижнього колонтитулу в полі Нижнего.

Зміна відстані між основним текстом та колонтитулом. Виконати команду Колонтитулы у меню Вставка. Вибрати верхній або нижній колонтитул. Вказати на верхню або нижню границю колонтитулу на вертикальній лінійці, яка розташована ліворуч. Після того як покажчик миші прийме вигляд двосторонньої стрілки, перетягнути верхню або нижню лінію границі, вгору або вниз.

Вилучення колонтитулів

Для вилучення колонтитулів необхідно знову активізувати команду Колонтитулы у меню Вставка, виділити колонтитул, який підлягає вилученню, після чого натиснути на клавішу Del.

Створення нумерації сторінок

Нумерація сторінок виконується за допомогою послуги Вставка — Колонтитули — Номер сторінки, яка відкриваю меню з запропонованими способами розташування номера

(Рис. 3.2).

Командою Формат номера сторінки і її вікном (Рис. 3.3) користуються, щоб вибрати формат номера (арабські або римські цифри, латинські літери тощо), встановити початок нумерації.
Рис. 3.1 Рис. 3.2

Табуляція

При друкові документа на звичайній друкарській машинці для створення таблиць використовуються спеціальні клавіші.

Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.
Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.
Після натискання на таку клавішу каретка машинки зміщається вліво на заздалегідь задану позицію. У результаті на папері вдається створювати таблиці рівними колонками.

Аналогічна можливість є і при наборі текстів на комп'ютері і, зокрема, у редакторі Word. Для цього використовується клавіша Таb (Tabulation - створення таблиці). Після її натискання в текст уставляється спеціальний пробіл (знак табуляції), а текстовий курсор переміщається на заздалегідь визначену позицію праворуч від його поточного положення (позиція табуляції).

Сукупність операцій по розміщенню позицій табуляції і вставці символів табуляції прийнято називати табуляцією. Табуляція може використовуватися для вертикального вирівнювання тексту по стовпцях для збільшення відступу нового рядка абзацу, для оформлення змістів, що мають нумерацію сторінок, і т.д.


Індикатор вирівнювання

Позиції табуляції, створені користувачем

Позиції табуляції за замовчуванням

Положення позицій табуляції і властивості цих позицій відносяться до параметрів абзацу.

Позиції табуляції за замовчуванням установлені на відстані 1,27 см (1/2 дюйма) одна від одної, починаючи з лівої границі поля тексту. На нижній частині горизонтальної лінійки вони відзначені сірими штрихами.

Для зміни в поточному документі інтервалу між позиціями табуляції за замовчуванням необхідно:

1) викликати вікно Табуляция, для чого:


 • виконати команду Формат/Табуляция... чи

 • натиснути на кнопку Табуляция... у вікні Абзац;

2) у поле По умолчанию діалогового вікна, що з'явилося, установити нове значення інтервалу і натиснути ОК.

Користувач може додати позиції табуляції в окремо узятих абзацах. Зробити це можна декількома способами. При використанні кожного з них насамперед необхідно установити текстовий курсор усередині абзацу, у який потрібно додати нову чи позицію виділити кілька абзаців, які редагуються.

Для встановлення нової позиції табуляції можна використовувати горизонтальну лінійку. Для цього варто клацнути по її нижній частині в місці установки позиції табуляції. У результаті цього на лінійці з'явиться значок позиції табуляції, а всі позиції, що знаходяться ліворуч від нього, за замовчуванням будуть видалені.

Значок позиції табуляції, встановленої користувачем, можна переміщувати уздовж лінійки з кроком 0,25 см. Якщо переміщення виконувати з натиснутою клавішею Аlt, то переміщення буде виконуватися плавно, а на лінійці з'явиться інформація про позицію табуляції.

Для встановлення нових позицій можна використовувати і вікно Табуляция. Для цього слід:


 1. викликати вікно Табуляция;

 1. у поле Позиция табуляции набрати значення відступу створюваної позиції щодо лівої межі поля тексту (одиницю вимірювання можна не набирати) і натиснути кнопку Установить;

 2. повторити попередню дію необхідну кількість разів, потім натиснути кнопку ОК.

Для створення нової позиції можна також використовувати комбінацію описаних вище способів:

 1. двічі клацнути по нижній частині горизонтальної лінійки й у місці установки позиції табуляції буде встановлена нова позиція та з'явиться вікно Табуляция;

 2. при необхідності, використовуючи вікно Табуляция, встановити заповнення створеної позиції, додати нові позиції і натиснути ОК.

Для видалення встановленої користувачем позиції табуляції необхідно установити текстовий курсор усередині, абзацу що редагується (або виділити кілька абзаців), а потім:

 1. перетягнути значок табуляції з горизонтальної лінійки за її межі і відпустити або

 2. викликати вікно Табуляция, щигликом у списку Позиции табуляции виділити відступ позиції, що видаляється, натиснути кнопку Удалить, а потім ОК (для видалення всіх позицій варто натиснути кнопку Удалить все).

Після видалення позиції, встановленої користувачем, позиції за замовчуванням ліворуч від вилученої відновлюються.

За замовчуванням після натискання клавіші Таb, коли текстовий курсор переміщається до найближчої позиції табуляції, проміжок між вихідною позицією текстового курсору і поточною нічим не заповнюється. Однак він може бути заповнений суцільним чи пунктирним підкресленням.

Якщо вид заповнення потрібно задати при створенні позиції, то перед натисканням кнопки Установить у вікні Табуляция варто вибрати відповідний перемикач групи Заподнитель. Якщо заповнювач задається для існуючої позиції, то необхідно:


 1. викликати вікно Табуляция;

 2. клацнути у списку Позиции табуляции, виділити відступ позиції, що редагується,

 3. вибрати відповідний перемикач групи Заполнитель;

 4. натиснути кнопку Установить, а потім ОК.

При створенні позиції табуляції можна задати вирівнювання тексту щодо позиції табуляції. При цьому можливі наступні варіанти:

 • ліве вирівнювання (установлюється за замовчуванням) → текст, що набирається, розташовується праворуч від позиції табуляції;

 • праве вирівнювання → текст, що набирається, розташовується ліворуч від позиції табуляції;

 • вирівнювання по центру → текст, що набирається, розташовується симетрично щодо позиції табуляції;

 • вирівнювання по розділювачу (використовується для вирівнювання чисел) → якщо в тексті, що набирається, (числах) є десятковий роздільник (кома), те цей роздільник встановлюється в позицію табуляції, а інший текст розташовується симетрично щодо нього (якщо роздільника немає, то застосовується праве вирівнювання);
  Десятковий розділювач - знак, що використовується для розділення цілої та дробової частин дійсного числа у формі десяткового дробу в системі десяткового числення. Для дробів у інших системах числення може використовуватися термін роздільник цілої та дробової частин числа.


Ліве вирівнювання

Вирівнювання по центру

Праве вирівнювання

Вирівнювання по розділювачу

Вирівнювання з рискою

вирівнювання з рисою → у такій позиції через весь абзац (абзаци виділеного фрагмента) буде проходити вертикальна лінія.

Вид вирівнювання може бути заданий і використанням перемикачів групи Выравнивание у вікні Табуляция як при створенні нової позиції, так і при редагуванні існуючої.

Вид вирівнювання може бути заданий також при створенні позиції табуляції з використанням горизонтальної лінійки. У її лівій частині знаходиться індикатор зі значком, що символізує вид вирівнювання, який застосований під час створення позиції щигликами по лінійці. Значок змінюється щигликами по індикаторі.
 1. Робота з розділіми та сторінками документу в МS Word 2007.

Поділ документа на сторінки можна виконувати автоматично або вручну. В автоматичному режимі текст ділиться на стандартні сторінки з однаковою кількістю рядків.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Автоматичний поділ документа не завжди зручний, тому що він призводить до розривання ілюстрацій, утворення вільних полів й інших дефектів. Тому іноді варто скористатися ручним поділом.

Для ручного поділу тексту документа слід: установити курсор на задумане місце розриву; активізувати команду Розмітка сторінки — Параметри сторінки — Розриви — на екрані відкриється однойменне вікно (Рис. 3.4); у вікні позначити перехід: Сторінка,


Стовпець, Обтікання текстом або Наступна сторінка, Поточна, Парна чи
Непарна сторінки.

Найпростішим способом поділу тексту на сторінки є використання комбінації клавіш Ctrl Enter. Для скасування встановленого переходу досить натиснути на клавіші Alt Backspace. Для поділу тексту можна скористатись також командою Вставка Сторінки — Розрив сторінки.Задання розміру, орієнтації сторінок, полів
Встановлення розміру й орієнтації сторінок виконується послугою Розмітка сторінки — Параметри сторінки,

що зумовлює появу на екрані однойменного вікна Параметри сторінки з трьома вкладками (Рис. 3.5).

Розмір сторінки вибирають або встановлюють засобами вкладки Папір — Розмір паперу. Нестандартні розміри задають за допомогою

Рис. 3.4


параметра Інший і лічильників Ширина та Висота. У цьому вікні вибирають також якої частини документа стосуються вибрані параметри: До поточного розділу, До кінця документа, До всього

документа. Орієнтацію сторінки (книжкову або альбомну) можна вибрати користуючись вкладкою Поля послуги Параметри сторінки або ж скористатися кнопками швидкого виклику команд, що розміщенні у стрічці вкладки Параметри сторінки. Для встановлення розмірів верхнього, нижнього, лівого та правого полів використовують вкладку Поля вікна Параметри сторінки.

Рис. 3.5


1

2

3

4

Створення колонок

Для утворення колонок із частини тексту документа виділяють потрібну і виконують команду Разметка Страници\Параметри страници\Колонки.У результаті на екрані дисплея з`явиться діалогове вікно (рис.3.6), де потрібно: 1. вказати число колонок у полі Число колонок;

 2. зняти чи ні прапорець Колонки одинаковой ширины;

 3. ввести для кожної з колонок точні значення її ширини та відстані між колонками в поля Ширина та Промежуток.

 4. установити прапорець Разделитель.

Вставка розриву колонки

Якщо потрібно перенести частину тексту після курсору з однієї колонки в іншу, вибирають команду Разрыв у меню Вставка, у полі Начать встановлюють прапорець Новую колонку. Щоб побачити розташування колонок на сторінці, вибирають режим розмітки сторінки.

Зміна ширини колонок

Перетягнути маркер колонки по горизонтальній лінійці або скористатись Разметка Страници\Параметри страници\КолонкиВилучення колонок

Якщо документ містить розділи, встановити курсор у потрібний розділ, натиснути Разметка Страници\Параметри страници\Колонкии та за допомогою перетягування виділити одну колонку.
 1. Автоматичне укладання змісту засобами MS Word 2007.

Зміст – список заголовків певного типу в документі із зазначенням номерів сторінок на яких вони розміщені.

Процедура створення змісту

 1. Виділити весь текст і виконати команду Главная – Абзац – Уровень –Основной текст;

 2. Для кожного заголовка, який має бути включений в зміст, небхідно задати рівень за допомогою команди Главная – Абзац – Уровень (1-9).

 3. Поставити курсор мишки у тому місті документа, куди необхідно вставити зміст.

 4. Вибрати команду Ссылки - Оглавление –Настраивомое оглавление (рис. 3.7).


Рис. 3.7 Вікно створення змісту 1. Вибрати вид змісту;

 2. Натиснути Ок.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20