Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»

Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Сторінка7/20
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.42 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Друкування документа

Перед друкуванням документ варто переглянути на екрані, щоб з’ясувати, який вигляд він матиме на папері. Для переходу до режиму попереднього перегляду можна скористатись кнопкою “Office” (Рис. 3.8). Команда Друк Попередній перегляд рівносильна комбінації клавіш Ctrl F2. При цьому буде активізована стрічка доступу до інструментів послуги Попередній перегляд (рис. 3.9).

Рис. 3.8

Рис. 3.9
Користуючись кнопками цієї панелі користувач може: розпочати друкування документа або задати параметри друку; збільшити (зменшити) розміри сторінки, задати орієнтацію та поля; переглянути одну або декілька сторінок, обравши масштаб перегляду; ввімкнути
(вимкнути) масштабні лінійки; припасувати сторінки (автоматично зменшити їх кількість на одну тоді, коли остання сторінка документа містить лише кілька рядків); розгорнути сторінку на весь екран; закрити вікно перегляду і вийти з нього.

Друкування документа виконується за допомогою команди кнопка «Officce» Печать, яка викликає на екран однойменне вікно (Рис. 3.10).

У цьому вікні задають значення параметрів друкування

Сторінки — друкувати усі сторінки, тільки одну (поточна), сторінки із зазначеними номерами, виділений фрагмент тексту.

Копії — кількість копій і розібрати за копіями.

Надрукувати — всі сторінки діапазону, тільки непарні або парні.

Надрукувати — документ, відомості, примітки, стилі тощо.

Параметри — друкувати: відомості, коди полів, примітки, прихований текст або графічні об’єкти; режим друкування: чорновий,перетворення А4 та ін.; режим подавання паперу: ручне подавання, стрічковий подавач та ін.

Задані користувачем параметри друку можна зберегти у файлі з певним ім’ям (друк у файл) і використовувати його для друкування інформації на принтері, приєднаному до іншого комп’ютера. Деякі додаткові параметри друку задаються натисканням лівої кнопки


миші на кнопці Властивості.

Після підготовки принтера до роботи та задання параметрів друкування документа вивід на друк починається при зверненні до послуги ОК. Оперативне друкування невеликих за обсягом текстів можливе за допомогою команди Друк — Швидкий друк. Скасовують друкування послугою Скасувати.


Питання до лекції №3


 1. Як перетворити звичайні абзаци в нумерований список?

 2. Як перетворити звичайні абзаци в маркований список?

 3. Як перетворити звичайні абзаци в багаторівневий список?

 4. Як перетворити абзаци першого рівня багаторівневого списку в абзаци наступного рівня?

 5. Як перетворити абзаци другого рівня багаторівневого списку в абзаци попереднього рівня?

 6. Як перетворити абзаци списку в звичайні абзаци?

 7. Як залити абзац кольором?

 8. Як змінити масштаб відображення документу?

 9. Як розбити фрагмент тексту на колонки?

 10. Як пронумерувати сторінки?

 11. Як видалити нумерацію сторінок?

 12. Як вставити в текст символ, якого немає на клавіатурі?

1.


Лекція №4. Вставка таблиць та графічних об’єктів в MS Word 2007.
План

 1. Створення та редагування математичних формул засобами MS Word 2007.

 2. Створення таблиць та опрацювання табличних даних.

 3. Елементарні обчислення в таблицях засобами MS Word 2007.

 4. Вставка графічних об’єктів.
  1. Створення та редагування математичних формул засобами MS Word 2007.

Microsoft Word 2007 має вбудовану підтримку для створення та редагування формул. У попередніх версіях програми використовувалися надбудови Microsoft Equation 3.0 або Math Type. Надбудова Equation 3.0 входить як до попередніх версій Word, так і до Word 2007. Надбудова Math Type не входить до попередніх версій Word, але її можна придбати окремо.

Якщо формулу, створену в попередній версії Word, потрібно відредагувати в Word 2007, необхідно використовувати ту надбудову, яка застосовувалася для її створення. Якщо ви придбали Math Type, інсталюйте цю надбудову на комп’ютер.

Щоб вирівняти оператори у формулі, натисніть клавіші Shift Enter, щоб перейти на новий рядок. Оператори вирівнюються лише в межах одного математичного абзацу, а натисканням клавіші Enter створюється новий абзац.

Щоб створити формулу, можна скористатися кодами символів Юнікод і записами автовведення математичних символів для заміщення тексту символами.

Під час введення формули у Word її автоматично буде відформатовано належним чином:


 1. На вкладці Вставка у групі Символи клацніть стрілку поруч із кнопкою Рівняння.

команда \'\'рівняння\'\' у групі \'\'символи\'\'

 1. Клацніть потрібну формулу або виберіть пункт Вставити нову формулу, щоб ввести формулу, користуючись вкладкою Конструктор(рис. 4.1)Рис. 4.1

Для вставлення у формулу будь-якого символу, літери, оператора достатньо скористатися спадним меню Конструктор Символи Основні математичні символи (Рис. 4.2) обравши необхідну команду. Скориставшись Параметрами формули послуги Сервіс формулам надається формат, необхідний користувачу.
Рис. 4.2
Редагування створеної у програмі Office Word 2007

 1. Клацніть формулу, яку потрібно змінити.

 2. Внесіть потрібні зміни.
  1. Створення таблиць та опрацювання табличних даних.

Створення таблиць

Таблиця надає можливість упорядкувати дані у вигляді рядків та стовпців. Кожен елемент комірки таблиці не залежить від інших елементів. Існує можливість побудувати таблицю з довільною кількістю стовпців і рядків, існує можливість зміни розмірів та форматування кожної комірки. Комірка може містити текст, рисунки та інше, що може містити документ Word. Але існує єдиний виняток: у таблиці не може міститися інша таблиця.Таблицяце впорядкована в рядки та стовпці інформація. Елементами таблиці є клітинки, рядки, стовпці, рамки(межі) і дані, які є в клітинках.

Двовимірні таблиці можна створити у такі способи. 1. За допомогою піктограми Накреслити таблицю, що знаходиться на панелі швидкого доступу і дозволяє олівцем намалювати необхідну таблицю. При цьому активується стрічка Работа з таблицями (Рис. 4.3)

Цю панель викликають на екран також, виконуючи команду Вставка — Таблиця — Накреслити таблицю. Після цих дій покажчик миші набуває вигляду олівця. Для формування контуру таблиці необхідно встановити олівець на її початок і натиснути ліву
кнопку миші. Далі штриховий прямокутник, що з’явиться на екрані, розтягнути до розмірів

бажаної таблиці, утримуючи кнопку миші.

Розмежувальні лінії рядків і стовпців таблиці проводять олівцем. Непотрібні лінії вилучають мініатюрною гумкою, яку вмикають кнопкою Гумка. За допомогою інших груп команд Конструктор можна: задати стилі таблиці, її затінення, межі; змінити параметри
стилів тощо.

Рис. 4.3 1. Командою Вставка — Таблиця –Вставити таблицю. Цю командою використовують, щоб викликати на екран вікно Вставлення таблиці, у якому задають кількість рядків та стовпців (автоматично — 5 і 2), а також ширину стовпця таблиці (Рис. 4.4). Спочатку ширина всіх стовпців однакова, і таблиця займає все поле
  набору (Авто).Рис. 4.4


 1. На основі наявного тексту.\

Word дає змогу досить просто перетворити текст на таблицю.
Для цього необхідно:

 • Розділити текст на стовпці за допомогою знаку абзацу ¶ (або клавіші Enter), табуляції (або клавіші Tab), крапки з комою або будь-якого символу, вибраного
  користувачем.

 • Виділити перетворений текст і активізувати команду Вставка — Таблиця —Перетворити на таблицю (Рис. 4.5), яка викличе на екран вікно Перетворити на таблицю.

 • Встановити кількість стовпців таблиці у цьому вікні, зазначити вид роздільника та активізувати команду ОК.Рис. 4.5

За допомогою послуги Вставка — Таблиця — Вставка таблиці.


При цьому з’являється спадаюче меню у вигляді клітинок майбутньої таблиці (Рис. 4.6), кількість яких можна змінювати розтягуванням за допомогою натиснутої лівої клавіші миші. Виділяючи певну кількість клітинок ми одразу бачимо їх відображення у
документі.

Рис.4.6
Введення даних до таблиці та їх форматування

Дані вводять у клітинки таблиці, починаючи з позиції курсору. В міру заповнення клітинки її розміри по вертикалі автоматично збільшуються. Переміщення між комірками таблиці здійснюється за допомогою миші або різних комбінацій клавіш керування курсором, які наведені нижче.

Таблиця 4.1
Форматування табличних даних виконується аналогічно форматуванню звичайного тексту. Спочатку їх виділяють, а потім форматують, використовуючи команди Основне — Шрифт/Абзац/Стилі тощо.

Редагування таблиці
Таблиці редагують, щоб надати їм привабливішого і досконалішого вигляду. Редагування

включає: зміну ширини стовпців та висоти рядків; вставлення окремих клітинок, рядків, стовпців і вилучення їх; форматування даних таблиці; зовнішнє оформлення таблиці тощо. Усі процедури редагування виконують при виділених певних елементах таблиці натисненням правої клавіші миші (Рис. 4.7)Оформлення таблиць

Для оформлення таблиць користуються засобами відомого вікна Межі й заливка, що активізується послугою Конструктор — Стилі таблиць — Межі та тіні.Для обрамлення таблиці можна використовувати штрихові, одинарні, подвійні, потрійні, напівжирні, комбіновані й інші лінії. Тип ліній вибирають зі списку Стиль, товщину — зі списку Ширина

Рис. 4.7
Останній штрих в оформленні таблиці додають, застосовуючи заливання її клітинок, рядків або стовпців. Колір заливання можна встановити, скориставшись вкладкою Заливка або Конструктор — Стилі таблиць — Затінення.


  1. Елементарні обчислення в таблицях засобами MS Word 2007.

Таблиця Word (рис. 4.8) складається зі стовпців і рядків, на перетені яких знаходяться клітинки. Клітинки таблиці мають адреси, утворені ім'ям стовпця (А,В,С,...) і номером рядка (1,2,3,...).


B2A

B

C

D

E12345


Рис.4.8 – Структура таблиці в MS Word


Текстовий редактор Word дозволяє виконувати обчислення, записуючи в окремі клітинки таблиці формули, за допомогою команди Работа с таблицами – Макет - Формула.

Формула  це вираз, який містить допустиме сполучення чисел, закладок до чисел, полів, значеннями яких є числа, операторів і функцій. Вираз може посилатися на вміст комірок таблиць і значення, що повертаються функціями. На рис. 4.9 показане вікно, що викликається через меню Работа с таблицами – Макет - Формула.

Рис.4.9 – Вікно Формула для обчислень у таблицях
Формат числа вказує спосіб відображення отриманого результату: кількість знаків у дробовій частині, спосіб відображення від’ємних чисел і грошових одиниць тощо.
Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Формула задається як вираз, у якому можуть бути використані: абсолютні посилання на клітинки таблиці у вигляді списку (поділяються крапкою з комою – А1; В5; Е10 і т.д.) чи блоку (початок і кінець блока клітинок – А1:Е10); константи – числа, текст у подвійних лапках; вбудовані функції; знаки операцій ( ,-,*,/, %,^,=,<,<=,>, >=,<>); ключові слова для посилання на блок комірок: • LEFT- клітинки, розташовані в рядку ліворуч від клітинки з формулою;

 • RIGHT- клітинки, розташовані в рядку праворуч від клітинки з формулою;

 • ABOVE- клітинки, розташовані в стовпці вище клітинки з формулою;

 • BELOW- клітинки, розташовані в стовпці нижче клітинки з формулою;


Таблица\Формула'>Основні операції над формулами

Введення формул

 1. Виділити клітинку, в яку буде поміщений результат. Вибрати команду Таблица\Формула.

 2. У списку Вставить функцию вибрати функцію. Для посилання на клітинки таблиці ввести їх у дужках у формулу.

 3. У поле Формат числа ввести формат для чисел, натиснути кнопку ОК.

Редагування формул та перегляд формул. Для редагування (перерахунку) таблиці потрібно по черзі проходити кожну комірку з формулою і натискати на клавішу F9 при натисненій клавіші Shift. Для перегляду створених формул таблиці натиснути на клавіші Alt F9.

Розглянемо приклад розрахунку суми мінімальних значень у стовпцях А та С таблиці (3х3): • Установити курсор у будь-яку вільну комірку, задати команди Таблица\Формула;

 • У полі Формула вилучити функцію Sum, що вводиться автоматично;

 • Відкрити список Вставить функцию, задати функцію Min;

 • В аргумент функції внести діапазон першого стовпця (А1:А3), знак “ ”;

 • Знову у списку поля Вставить функцию задати функцію Min, внести діапазон третього стовпця (С1:С3), активізувати кнопку ОК. Формула матиме такий вигляд =Min(A1:A3) Min(C1:C3).

У вікні Формула для обчислень у таблицях використовуються такі функції:

 • ABS( )  абсолютне значення числа або формули (без знака);

 • AVERAGE( )  середнє значень, включених у список;

 • COUNT( )  кількість елементів у рядку або стовпчику;

 • INT( )  ціла частина числа або значення формули;
  Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².
  Ціла частина дійсного числа x - найбільше ціле число, яке не більше ніж x . Ціла частина числа x зазвичай позначається як [ x ] .


 • MIN( )  найменше значення в списку;

 • MAX( )  найбільше значення в списку;

 • MOD(x;y)  залишок від ділення x на y;

 • PRODUCT( )  добуток значень, включених у список;

 • SUM( )  сума значень або формул, включених у список.

Примітка. Word вставляє результат обчислення в обрану комірку таблиці у вигляді поля. При зміні значень у комірках можна обновити результати обчислень, виділивши поле й натиснувши клавішу F9.


  1. Вставка графічних об’єктів.

У редакторі Word є графічний редактор, що дозволяє швидко будувати нескладні рисунки. Розглянемо можливості цього редактора та способи створення рисунків.

Графічний редактор у Word – це графічний редактор, що дозволяє будувати нескладні

графічні малюнки або діаграми.

Вставка різних зображень в документ

Вставка різних ілюстрацій виконується послугою Вставка— Зображення, на стрічці якої відображається набір команд для вибору потрібного графічного об’єкта (Рис. 5.1). За допомогою команди Графіка можна відкрити вікно Microsoft Clip Gallery з набором кольорових малюнків.
Рис. 5.1
Будь-який з них можна вставити у документ на місце курсору. Зображення можна редагувати, тобто змінювати розмір і колір, додавати та забирати окремі елементи і навіть розбирати на складові частини, перефарбовувати, задавати певні форми, ефекти та розташування (Рис. 5.2).


Рис. 5.2
Обравши команду Рисунок можна вставити у документ раніше підібрані малюнки.
Скориставшись командою Фігури на екрані відкривається підменю, що містить множину

вмонтованих геометричних фігур, розділених на сім груп: Нещодавно використані фігури,


Основні фігури, Фігурні стрілки, Блоксхема,
Виноски, Зірки та стрічки, Створити полотно (Рис. 5.3).
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Їх використовують залежно від потреби користувача. При виборі послуги Створити полотно у документі виділяється певна його частина, при цьому активуються стрічкаЗасоби малювання — Формат (Рис. 5.4), яка
дозволяє вставити фігури, задати їм певного
стилю (залити різними способами, задати контури чи змінити саму фігури, змінити формат полотна), додати тіньових ефектів та за необхідністю перетворити фігуру на об’ємну, зміни розміри й впорядкувати відносно тексту.
Рис. 5.3

Команда SmartArt, з меню Вставка — Зображення, дає змогу


вставити об’єкт для візуального сприйняття інформації. Обравши потрібний рисунок, активується додаткова стрічка знарядь для рисунків (Рис. 5.5).


Рис. 5.4

Рис. 5.5
Для більш наочного подання і порівняння даних таблиці можна будувати діаграми.

Щоб побудувати діаграми, таблицю виділяють, виконують команду Вставка— Зображення — Діаграма на екрані відкривається вікно Вставка діаграми із зображеннями


різних типів діаграм (Рис. 5.6).

Рис. 5.6

Створену діаграму можна редагувати. Для цього натиснути мишею по діаграмі, внаслідок чого навколо таблиці зявляється контурна рамка, а в рядку головного меню Работа з діаграмами.

Послідовність вставлення в текст графічних об’єктів залежить від їх характеру та

середовища створення.

Найпростіше у Word-тексти вставляти робочі вікна. Для цього необхідно:


 • викликати на екран монітора потрібне вікно;

 • натисненням на клавіші Alt PrtScr занести його в буфер обміну Clipboard;

 • активізувати текстовий файл;

 • командою Правка — Вставити вставити графічний об’єкт із буфера пам’яті на позицію курсору;

 • виділити межу-кадр вставленого вікна, задати його розміри та розмістити в потрібному місці.

Таке вставлення робить положення вікна в тексті фіксованим, оскільки воно вважається в системі окремим символом.

Аналогічно у Word-текст можна вставляти й об’єкти, сформовані безпосередньо в додатках до Windows. Будь-який із таких об’єктів спочатку виділяють і, послуговуючись командою Копіювати (Вирізати), заносять у буфер обміну. Потім командою Основне — Вставити — Спеціальне вставлення добавляють у текст. Зазвичай графічні об’єкти вставляють у текст послугою Основне — Вставити.


Питання до лекції №4


 1. Як створити нову таблицю?

 2. Як об'єднати декілька комірок таблиці в одну?

 3. Як розбити одну комірку таблиці на декілька?

 4. Як помітити рядок таблиці?

 5. Як помітити стовпець таблиці?

 6. Як помітити декілька стовпців таблиці?

 7. Як добавити стовпець в лівий край таблиці?

 8. Як добавити стовпець в правий край таблиці?

 9. Як добавити рядок перед якимось рядком в таблиці?

 10. Як добавити рядок в нижній край таблиці?

 11. Як добавити декілька рядків в таблицю?

 12. Як видалити рядок таблиці?

 13. Як перед таблицею вставити рядок тексту?

 14. Як залити комірку таблиці кольором?

 15. Як змінити ширину стовпця таблиці не за рахунок ширини сусіднього стовпця і не за рахунок перетягування границі?

 16. Як вставити об’єкт WordArt?

 17. Як змінити параметри об’єкту WordArt?

 18. Як вставити готовий малюнок із графічного файлу?

 19. Як обрізати малюнок так, щоб залишився прямокутний фрагмент?

 20. Як встановити таке обтікання малюнка текстом, щоб перша частина текста була вище, а друга частина текста – нижче за малюнок?

 21. Як встановити таке обтікання малюнка текстом, щоб текст був справа від малюнка?

 22. Як встановити таке обтікання малюнка текстом, щоб текст розмістився прямо на малюнку, як на фоні?

 23. Які кнопки використовуються для створення графічних фігур? Як згрупувати окремі фігури в один графічний об'єкт? Як перетворити звичайний шрифт на верхній або нижній індекс?

 24. Як створити складну формулу за допомогою Редактора Формул?

Лекція №5. Поняття про табличний процесор. Табличний процесор MS Excel 2007.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20 • Лекція № 4 . Вставка таблиць та графічних об’єктів в MS Word 2007 . План
 • Е лементарні обчислення в таблицях засобами MS Word 2007 . Вставка графічних об’єктів.
 • Вставка
 • Таблиця
 • Введення даних до таблиці та їх форматування
 • Редагування таблиці
 • Елементарні обчислення в таблицях засобами MS Word 2007 .
 • Основні операції над формулами Введення формул Виділити клітинку, в яку буде поміщений результат. Вибрати команду Таблица\Формула
 • Вставить функцию
 • Таблица\Формула ; У полі Формула
 • Вставка графічних об’єктів .
 • Вставка різних зображень в документ
 • Лекція №5. Поняття про табличний процесор. Табличний процесор MS Excel 2007 .