Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій курсу " програмування та алгоритмічні мови "

Конспект лекцій курсу " програмування та алгоритмічні мови "
Дата конвертації02.05.2017
Розмір59.2 Kb.
ТипКонспект


ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КУРСУ

ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИТезисний конспект

Основи алгоритмізації.

Виконавець. Алгоритм. Структури керування: лінійні, розгалуження, повторення. Структури даних.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Засоби зображення алгоритмів: покроковий, блок-схеми, псевдокод.Структура програми.

h-файли. Текстовий редактор, компілятор, компонувальник. Проходження програми через систему. Багатофайлові програми.Довідкові дані.

Основні символи. Фундаментальні типи. Арифметичні операції.

Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
Логічні операції.Оператори.

Лінійні, розгалуження, циклу, передачі керування тощо. Оператори С : вираз, if, case, while, do-while, for, консольне введення-виведення. Редагування даних: маніпулятори.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.Посилання. Покажчики.

Синтаксис. Відмінності. Адреси.Масиви й покажчики на масиви.

Одновимірні та багатовимірні масиви. Синтаксис та розміщення в пам'яті. Відкриті масиви. Ініціалізація масивів. Зв’язок між покажчиком та іменем масиву.Структури. Покажчики на структури.

Синтаксис. Доступ до елементів структури через ім'я структури та через покажчик.Функції. Прототипи.

Синтаксис. Оголошення та визначення.Функції. Формальні параметри-значення та параметри-посилання.

Синтаксис. Відмінності та особливості.Функції. Формальні параметри простих типів: T p, T* p, T& p.

Аргументи. Відповідність між параметрами та аргументами.Функції. Формальні параметри –масиви та покажчики на масиви: T m [k], T* pm. Аргументи. Відповідність між параметрами та аргументами.

Функції. Формальні параметри -структури: T s, T* ps, T& rs.

Аргументи. Відповідність між параметрами та аргументами.Функції. Формальні параметри: функція T f(параметри), покажчик на функцію T* pf (параметри).

Аргументи. Відповідність між параметрами та аргументами.Декларатор функції (*pf)(параметри).

Звернення до такої функції: (*pf)(аргументи).Файлове введення-виведення.

Поняття файлової системи введення-виведення.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Потоки даних – текстові, бінарні. Введення-виведення текстове. Введення-виведення бінарне. Прямий доступ.
Прями́й до́ступ до па́м'яті ( англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП). У результаті швидкість передачі збільшується, так як дані не пересилаються в ЦП і назад.Динамічні дані.

Динамічна (heap) пам'ять. Використання покажчиків. Створення скалярних динамічних змінних. Створення динамічних масивів. Звільнення динамічної пам'яті.Динамічні структури даних.

Поняття динамічних структур даних : список (List), черга (Queue), стек (Stack). Обробка динамічних структур даних: створення, включення, вилучення тощо.


Мінілексикон

Основи алгоритмізації.

Виконавець: операції, дані. Алгоритм: послідовність виконання операцій над даними. Структури керування:

лінійні: після виконання попередньої виконується наступна;

розгалуження: перевіряється умова і, в залежності від істинності умови, виконується одна із можливих дій;

повторення з передумовою: перевіряється умова продовження циклу, якщо вона істинна, то виконується тіло циклу і процес продовжується, інакше – процес завершується;

повторення з післяумовою: виконується тіло циклу, перевіряється умова продовження циклу, якщо вона істинна, то виконується тіло циклу, і процес продовжується, інакше – процес завершується.

Структури даних: прості – скаляри, складні – масиви, структури, інші. Засоби зображення алгоритмів: блок-схеми, псевдокод: стилізований опис алгоритму.

Структура програми.

h-файли. Текстовий редактор, компілятор, лінкер. Програма – файл, що містить набір директив #include та фунцій. Проходження програми через систему. Багатофайлові програми.Довідкові дані.

Основні символи: латинські літери, цифри, спец. символи, ESC-символи, допоміжні символи.

Фундаментальні типи: цілі – int, char, bool; дійсні – float, double; void. Модифікатори.

Арифметичні операції: , -, *, /, %, , --, =.

Логічні операції: !, &&, ||.

Інші.


Оператори.

Лінійні: вираз, присвоювання.

Розгалуження: if, case.

Циклу: while, do-while, for.

Передачі керування: goto, break, continue.

Посилання. Покажчики.

Синтаксис: покажчик T*p, посилання T& r. Відмінності: T*p - змінна, T& r- константа. Адреса – &.Масиви й покажчики на масиви.

Одновимірний: T a[k]; багатовимірні :T a[k1][k2]...

Відкриті масиви, ініціалізація масивів: T a[]={v1,v2, ...,vk }; T a[][k2]....={v1,v2,v3,...,vN}.

Розміщення в пам'яті: підряд, по кожному виміру індекс змінюється від 0 до k-1 (ki-1).

Зв’язок між покажчиком та іменем масиву: ім'я масиву є адреса початку масиву.

Структури. Покажчики на структури.

Синтаксис структури: struct Tstruct {int x;...};.

Доступ до елементів структури через ім'я структури: Tstruct S; -змінна; S.x; -доступ до х.

Доступ до елементів структури через покажчик: Tstruct* ps; - покажчик; ps->x -доступ до х.Функції. Прототипи

Синтаксис. Визначення.: ТипФ Ім'яФ (параметри) {тіло функції}.

Прототип (Оголошення): ТипФ Ім'яФ (параметри); - замість тіла функції стоїть знак ; (крапка з комою).

Параметри (список типізованих параметрів): T1 p1, T2 p2, ....Функції. Формальні параметри-значення, параметри-посилання, параметри-покажчики.

Синтаксис.

Формальний параметр-значення: T p.

Формальний параметр-посилання. T& p.

Формальний параметр-покажчик T* p.

Функції. Формальні параметри простих типів: T p, T* p, T& p.

Формальний параметр-значення: T p.

Формальний параметр-посилання: T& p.

Формальний параметр-покажчик: T* p.

Аргументи.

Відповідність між параметром-значенням та аргументом: аргументом є вираз (змінна, константа).

Відповідність між параметром-посиланням та аргументом: аргументом є ім'я змінної.

Відповідність між параметром-покажчиком та аргументом: аргументом є адреса змінної (елемента в пам'яті).Функції. Формальні параметри – масиви та покажчики на масиви: T m [k], T* pm.

Формальний параметр-масив T m[k].

Формальний параметр-покажчик на масив T* pm.

Аргументи.

Відповідність між параметром T m[k] та аргументом: аргументом є ім'я масиву.

Відповідність між параметром T* pm та аргументом: аргументом є адреса елемента масиву (типу Т), з якого починається обробка масиву.Функції. Формальні параметри -структури: T s, T* ps, T& rs.

Тип структури: struct T {.....};

Формальний параметр-структура T s.

Відповідність між параметром T s та аргументом: аргументом є ім'я змінної-структури.

Формальний параметр-посилання на структуру T& rs.

Відповідність між параметром T& rs та аргументом: аргументом є ім'я змінної-структури.

Формальний параметр-покажчик на структуру T* ps.

Відповідність між параметром T* ps та аргументом: аргументом є адреса імені змінної-структури.Функції. Формальні параметри -функції: T f(), T* pf.

Формальний параметр – функція: T f (параметри).

Відповідність між параметром T f(параметри) та аргументом: аргументом є ім'я функції-аргументу fun або &fun.

Формальний параметр – покажчик на функцію: T* pf (параметри).

Відповідність між параметром T* pf(параметри) та аргументом: аргументом є ім'я функції-аргументу fun або &fun.

Декларатор функції (*pf)().

При використанні такої функції замість декларатора *pf ставиться ім'я функції-аргументу fun або &fun; можна використовувати ініціалізований покажчик pf, де pf=fun або pf=&fun.Файлове введення-виведення.

Поняття файлової системи введення-виведення. Відкриття (open) та закриття (close) файлу.

Потоки даних – текстові: використовуються операції >> та <<.

Потоки даних –бінарні, послідовний доступ: використовуються функції read та write.

Потоки даних –бінарні, прямий доступ: використовуються функції read, write, seekg, seekp.

Динамічні дані.

Динамічна (heap) пам'ять. Операції new, delete. Використання покажчиків.

Створення скалярних динамічних змінних: покажчик = new тип. Звільнення пам`яті: delete покажчик.

Створення динамічних масивів: покажчик=new тип [k]. Звільнення динамічної пам'яті: delete [ ] покажчик.Динамічні структури даних.

Поняття динамічних структур даних : список (List), черга (Queue), стек (Stack). Поняття ланки. Реалізація ланки в С . Спискова структура ланок.Обробка динамічних структур даних: створення структури, включення ланки, вилучення ланки тощо.

 • Структура програми.
 • Оператори.
 • Посилання. Покажчики.
 • Структури. Покажчики на структури.
 • Функції. Формальні параметри –масиви та покажчики на масиви: T m [k], T* pm.
 • Функції. Формальні параметри: функція T f(параметри), покажчик на функцію T* pf (параметри).
 • Декларатор функції (*pf)(параметри).
 • Динамічні структури даних.
 • Мінілексикон Основи алгоритмізації.
 • Функції. Прототипи
 • Функції. Формальні параметри-значення, параметри-посилання, параметри-покажчики.
 • Функції. Формальні параметри простих типів: T p, T* p, T p.
 • Функції. Формальні параметри – масиви та покажчики на масиви: T m [k], T* pm.
 • Функції. Формальні параметри -структури: T s, T* ps, T rs.
 • Функції. Формальні параметри -функції: T f(), T* pf.
 • Декларатор функції (*pf)().
 • Файлове введення-виведення.